Pismo uczniów gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą
Wtorek, 17 maja 2022 - 10:06
Strona tytułowa
Artykuły

« Poprzedni Następny »

Historia pieniądza papierowego na ziemiach polskich cz.2

Historia pieniądza papierowego na ziemiach polskich cz.2


Agata Celmer 2010-05-15


Zanim jeszcze doszło do katastrofy państwowej powstała myśl ekonomicznie uzasadniana, o wprowadzeniu pieniądza papierowego. Zwolennicy tego systemu tak uzasadniają swą myśl w memoriale z 1777r. „kiedy więc i w naszym kraju (chodzi tu o Stany Zjednoczone Ameryki Płn.) tak podobnym do Polski, ten wynalazek bardzo pomyślny sprawił skutek, spodziewać się należy, że i dla Polski będzie pożytecznym.”

Z konkretnym pomysłem wystąpił w 1790r. Jędrzej Kapostas, kupiec i bankier warszawski. Wysuwając myśl utworzenia banku dla emisji „asygnacji bankowych”.[….]

Już w końcu 1793 r. do przebywającego wówczas na emigracji Kościuszki pisał w sprawie pieniądza papierowego Kapostas, składając mu „dla konieczności wsparcia zbliżającego się powstania” projekt założenia banku asygnacyjnego. Listu tego Kościuszko nie otrzymał, ponieważ gen.Jelski widzący korespondencję spalił ja w drodze w obawie przed rewizją, a później przekazał Kościuszce treść ustnie.
(Dziesięć wieków pieniądza Polskiego – Henryk cyganiaki)

Otwieram trzecią książkę, ale tam nic ciekawego nie piszą na temat pieniądza papierowego.

Dobra na razie starczy tej literatury. Pamiętam, że kiedyś zbierałam stare monety. Zdziwiłam się, kiedy na jednej z nich było napisane 100 zł. No to teraz czas, aby kogoś popytać jak to było z tymi pieniążkami. Na historii zadam kilka pytań pani Edycie, na pewno powie mi coś nie coś.

Środa rano. O 7.10 zaczynamy lekcję, pierwsza jest historia. Zostałam po zajęciach i zadałam pani Edycie przygotowane pytania.
1. Co wiadomo pani na temat historii pieniądza papierowego na ziemiach polskich?

- historia pieniądza papierowego na ziemiach polskich wiąże się z nieodłącznie z historią naszego kraju. Najstarsze polskie banknoty zostały wydrukowane w 1794 r. w czasie powstania kościuszkowskiego. W 1815 roku na mocy kongresu wiedeńskiego utworzona Królestwo Polskie połączone z Rosją, unią personalną, co oznaczało, że polityka pieniężna również zależała od Rosji. W 1824 roku wydrukowano bilety kasowe Królestwa Polskiego, których jednak nie dopuszczono do obiegu. Dopiero w 1828 roku car mikołaj I wyraził zgodę na utworzenie w Królestwie Polskim – Banku Polskiego. W 1831 roku bank wyemitował tzw. „powstańczy” banknot z wizerunkiem Orła i Pogoni. Jednakże władze rosyjskie nie uznały legalności tego banknotu. W 1841 roku w Królestwie wydano ruble zamiast złotych. Po powstaniu styczniowym (1863-1864) nastąpiła rusyfikacja Banku Polskiego, która trwała do 1894 roku. Podczas I wojny światowej Niemcy w zagarniętej przez siebie części Królestwa Polskiego utworzyli Polską Krajową Kasę Pożyczkową (PKKP), która emitowała marki Polskie. Pieniądz ten funkcjonował również po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku do 1924 Roku, kiedy to Władysław Grabski przeprowadził w Polsce reformę waluty. Zlikwidowano wówczas (PKKP) i utworzono Bank Polski SA, który rozpoczął emisję złotego polskiego. W 1939 Bank Polski SA został przeniesiony za granice, a 1945roku po jego powrocie został zlikwidowany. W jego miejsce podczas okupacji powołano Bank Emisyjny znajdujący się pod kontrola Niemców, który emitował złote polskie. W 1945 roku został utworzony Narodowy Bank Polski. Jego reforma nastąpiła w 1988 roku i wtedy stał się on jedynym centralnym bankiem w Polsce, który posiadał wyłączny prawo do emisji..

2. Gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat?

-ogólne informacje na temat historii pieniądza papierowego w Polsce uczniowie mogą znaleźć w podręcznikach szkolnych dla gimnazjum z historii i wiedzy o społeczeństwie. Więcej szczegółowych informacji na tent temat mogą dostarczyć artykuły zawarte w magazynie historycznym „Mówią Wieki” oraz w serii 21. zeszytów poświeconych specjalnie tej tematyce wydanych przez Gazetę Wyborczą. Oprócz tych pozycji możemy znaleźć informacje i w Internecie i w literaturze poświęconej historii i ekonomi.

3. Czego uczniowie na zajęciach lekcyjnych dowiadują się o historii pieniądza papierowego?

-na zajęciach przedmiotu wiedza o społeczeństwie uczniowie zapoznają się z historią pieniądza, jego ewolucją, wiedzą, czym jest „barter”, jakie są rodzaje i cechy pieniądza, poznają, jakie funkcje pełni pieniądz, znają definicję pieniądza i to są wymagania zawarte w podstawie programistycznej.


4. Czego dowiadujemy się dzięki banknotom?

- dzięki banknotom możemy lepiej poznać historię i pozycje ekonomiczną naszego państwa. Banknoty są ważnym dla historyka źródłem historycznym. Dostarczają wielu informacji o możliwościach politycznych naszego państwa, o życiu codziennym, tradycji i kulturze w różnych jej aspektach. Z banknotów, które nie są w użytku możemy wydobyć wiele pasjonujących historii. Obecnie banknoty służą nam jako środek płatniczy, jako ekwiwalent za kupowany towar lub usługę, ale w przyszłości i one staną się źródłem historycznym.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. poprzedni była Nawojkowiczka. 2010-05-20
1. Szczerość była Nawojkowiczka 2010-05-20


Szukaj Pomoc do wyszukiwania
Opublikowane
Archiwum

Uwagi dla redaktora
Wyślij list do redaktora

Kalendarz

Webvoter

Miasto i Gmina Dobrzyń: www.dobrzyn.pl

Dobrzyn upon Vistula


NAWOJKA
Redaktor naczelny:   Wiktoria Jankowska
Webmaster:   Elżbieta Wierzbicka
Współpracownicy:   Klaudia , Dominika, Marta , Wiktoria, Paulina, Aleksandra, Wiktoria, Dominika , Oliwier, Elżbieta, Iga , Igor