Pismo uczniów gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą
Wtorek, 17 maja 2022 - 09:35
Strona tytułowa
Artykuły

« Poprzedni Następny »


Dzień Niepodległości!


Justyna Furmańska 2007-11-06


Święto Odzyskania Niepodległości jest to najważniejsze polskie święto narodowe. Związane jest z odzyskaniem w 1918r. wolności przez Polaków, po 123 lata niewoli.

Pierwsze tego typu święto odbyło się w 1937 roku. W latach 1939-44, była okupacja hitlerowska, a także w okresie od 1945 do 1989 roku, podczas rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane.

To święto jest obchodzone w całym kraju, ale najważniejsza uroczystość odbywa się w Warszawie. W to bardzo ważne święto ludzie są smutni i przygnębieni. Najbardziej przeżywają to osoby, którzy pamiętają ten okres.

Poniżej prezentuje dwa dekrety opublikowane w „Dzienniku Praw Państwa Polskiego” nr 17 z 1918 roku pod pozycjami 38 i 39

1918 listopad 11, Warszawa - Dekret
Rady Regencyjnej do narodu polskiego
o przekazaniu władzy wojskowej
Józefowi Piłsudskiemu

Wobec grożącego niebezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego, dla
ujednostajnienia wszelkich zarządzeń
wojskowych i utrzymania porządku
w kraju, Rada Regencyjna przekazuję
władzę wojskową i naczelne dowództwo
wojsk polskich, jej podległych,
Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po utworzeniu Rządu Narodowego,
w którego ręce Rada Regencyjna,
zgodnie ze swymi poprzednimi
oświadczeniami, zwierzchnią władzę
państwową złoży, Brygadier Józef
Piłsudski władzę wojskową, będącą
częścią zwierzchniej władzy
państwowej, temuż Rządowi
Narodowemu zobowiązuje się złożyć,
co stwierdza podpisaniem tej odezwy.
Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.
Aleksander Kakowski
Józef Ostrowski
Zdzisław Lubomirski
Józef Piłsudski


1918 listopad, Warszawa - Pismo
Rady Regencyjnej do Naczelnego
Dowódcy Wojsk Polskich Józefa
Piłsudskiego składającego w jego
ręce władzę państwową

Do Naczelnego Dowódcy Wojsk
Polskich Józefa Piłsudskiego.

Stan przejściowy podziału zwierzchniej
władzy państwowej, ustanowiony
odezwą z dnia 11 listopada 1918 roku,
nie może trwać bez szkody dla
powstającego Państwa Polskiego.

Władza ta powinna być jednolita.
Wobec tego, kierując się dobrem
Ojczyzny, postanawiamy Radę
Regencyjną rozwiązać, a od tej
chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność
względem narodu polskiego w
Twoje ręce, panie Naczelny Dowódco,
składamy do przekazania Rządowi Narodowemu.
Dan w Warszawie, dnia 14 listopada 1918 roku.
Aleksander Kakowski
Zdzisław Lubomirski
Józef OstrowskiŹródło: www.halloween.friko.net/11_listopada.html

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Szukaj Pomoc do wyszukiwania
Opublikowane
Archiwum

Uwagi dla redaktora
Wyślij list do redaktora

Kalendarz

Webvoter

Miasto i Gmina Dobrzyń: www.dobrzyn.pl

Dobrzyn upon Vistula


NAWOJKA
Redaktor naczelny:   Wiktoria Jankowska
Webmaster:   Elżbieta Wierzbicka
Współpracownicy:   Klaudia , Dominika, Marta , Wiktoria, Paulina, Aleksandra, Wiktoria, Dominika , Oliwier, Elżbieta, Iga , Igor