Pismo uczniów gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą
Niedziela, 23 stycznia 2022 - 13:20
Strona tytułowa
Artykuły

« Poprzedni Następny »


„Historia pieniądza papierowego na ziemiach polskich” cz.4


Agata Celmer 2010-05-29


„Banknoty II Rzeczpospolitej polskiej”

Powstałe w listopadzie 1918 r. państwo polskie skupiało ziemie, które były dotychczas objęte różnymi systemami walutowymi.[…]
Konieczne stało się pilne wprowadzenie jednolitej waluty[…]
Papierkowe znaki pieniężne II Rzeczpospolitej dzielą się zatem na trzy odrębne zespoły ;
- banknoty Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, o nominale w markach polskich.
- banknoty Banku Polskiego , nominowane w złotych - bilety ministra skarbu nominowane w złotych, groszach.

„Banknoty Generalnej Guberni”

Zajęte przez wojska niemieckie w 1939 r. ziemie polskie zostały w części bezpośrednio włączone do Niemiec, w części zaś przekształcone w zarządzane przez nie Generalne Gubernatorstwo - Generalgouvernement potocznie zwane Generalną Gubernią z siedzibą gubernatora w Krakowie.
W Krakowie też, już w grudniu 1939 r., utworzono Bank Emisyjny w Polsce. Jego banknoty stały się od maja 1940 r. jednym prawnym środkiem płatniczym w Guberni.

„Banknoty Polskiej Ludowej”

Papierowe znaki pieniężne odradzającego się państwa rozpoczęto wprowadzać do obiegu jeszcze przed wyzwoleniem całości ziem polskich spod okupacji niemieckiej. W końcu sierpnia 1944 r. były to wydrukowane wcześniej w Moskwie banknoty o nominałach 50 groszy oraz 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych, oznaczone tylko rokiem emisji 1944. Jako emitent wskazany jest na nich Narodowy Bank Polski, który formalnie został utworzony dopiero w styczniu dekretem, który ustanowił wymienione banknoty prawnym środkiem płatniczym[…]

Narodowy Bank Polski uzupełnił w 1945 r. obieg pieniężny nowym banknotem o nominale 100 złotych.[…]
Banknoty emisji w 1945 i 1946r. były drukowane w Łodzi, emisji z 1947r. - w Łodzi i Warszawie, z wyjątkiem 500-złotowego, który wydrukowano w Pradze.

„Banknoty III Rzeczpospolitej polskiej”

Przemiany ustrojowe w Polsce rozpoczęto w 1989 r., znalazły swój wyraz również w modyfikacji nazwy państwa i godła.[…]
Pierwszym pieniądzem papierowym, którego kompozycja graficzna uwzględniała już tę modyfikację był banknot o nominale 500000 złotych z datą emisji 20 kwietnia 1990.[…]

Kolejna seria banknotów III rzeczpospolitej została wyemitowana z datą 10 listopada 1993 r.[…]
Banknoty emitowane w latach 1990-1993 drukowała Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie.[….]

Złoty został z dniem 1 stycznia 1995 zdenominowały w relacji 100000 do 1.[…]
Wprowadzono banknoty opierające się na nowe już złote, z nominałami 10, 20,50, 100 i 200 złotych. Od poprzednich różnią się wyglądem, formatem i zabezpieczeniami utrudniającymi podrobienie.[….]
Druk banknotów początkowo wykonywany w Londynie przejęła Polska Wytwórnia Papierów wartościowych w Warszawie.
(Tadeusz wodzowski- banknoty polski- typy i odmiany katalog 1794-2002)

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Szukaj Pomoc do wyszukiwania
Opublikowane
Archiwum

Uwagi dla redaktora
Wyślij list do redaktora

Kalendarz

Webvoter

Miasto i Gmina Dobrzyń: www.dobrzyn.pl

Dobrzyn upon Vistula


NAWOJKA
Redaktor naczelny:   Wiktoria Jankowska
Webmaster:   Elżbieta Wierzbicka
Współpracownicy:   Klaudia , Dominika, Marta , Wiktoria, Paulina, Aleksandra, Wiktoria, Dominika , Oliwier, Elżbieta, Iga , Igor