Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 23 september 2023 - klockan 06:38
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Årsmöte för FIMEM närmar sig

INTERNATIONELLA FREINETRÖRELSEN FIMEM GER INTE UPP!

Årsmöte för FIMEM närmar sig


Raija Törnroos 2020-08-13


Här ett utskick till alla Freinetvänner med information och ställningstagande skickad till föreningen av vår medlem Lena Alexandersson. 


Den 4 och 5 juli hölls det första förberedande virtuella mötet inför  FIMEMs årsmöte 2020 den 29-30 augusti  (FIMEM= Internationella Federationen för Modern Skola, dvs freinetpedagogiken).Pga Covid 19 kommer alltså årsmötet att hållas på nätet i stället st för i Quebec! Där skulle den kanadensiska freinetrörelsen i år stått värd för vår stora internationella träff RIDEF (Rencontre Internationale Des Èducateurs Freinet)  -  men som pandemin tvingade dem att ställa in efter många års förberedelser.

Det var ett hårt slag för dess medlemmar och speciellt för vår ordförande Mariel Ducharme som enträget arbetat för ett RIDEF i Canada. Redan i Spanien 2012 slogs de med Svenska rörelsen om att få ordna RIDEF före oss. Det kunde alltså blivit vi svenskar som fått ordna vårt RIDEF efter Canada och fått uppleva besvikelsen att hårda och långa förberedelser ledde till intet!!

I stället hålls under sommaren en rad möten inför det beslutande årsmötet 29-30 augusti.  Samordnare är Gabriella Varaldi från Uruguay. Lördagen den 4 juli satt hon på plats i Montevideo redan kl 8.15 för att öppna mötet. Deltog gjorde valda representanter från de olika nationella rörelserna, för Sveriges del Mia Vävare. Klockan var då 13.15 i Europa och i Japan hade den redan hunnit bli 20.15!  På söndagen den 5 julli fortsatte  arbetet.

Detta var det första av 3 förberedande möten som skall hållas innan årsmötet. Där bestämdes vilka frågor som behöver diskuteras och vilka beslut som ska tas i år och vilka som kan skjutas upp till 2022, då vi får hoppas att Covid-situationen har förbättrats och Marocko som planerat kan stå som värd för RIDEF .

Det första mötet har nu följts av ytterligare ett den 10-11 juli -  

OCH mellan 8-30 juli skall vi i de olika språkgrupperna diskutera dagordningens frågor!  DEN 20 AUGUSTI skall en syntes vara gjord av  de nya förslag som framkommit!

Den 29-30 augusti hålls så slutligen årsmötet - på nätet med plattformen Zoom - då budget ska godkännas och nya styrelsekandidater och medlemsländer väljas in.

Svenska rörelsen har som uppgift att på årsmötet presentera och rekommendera inträde för den nybildade gruppen i Ghana (där de lärare som vi påsken 2019 inbjöd till Sverige ingår) som nu ansöker om inträde i Internationella Freinetrörelsen. Ett inträde som den stora spansktalande gruppen i Sydamerika ställer sig tveksam till, uttryckt i en av motionerna som de sänt till årsmötet. Tveksamheten gäller det faktum att dessa lärare är anställda i skolor ledda av metodistkyrkan och katolska kyrkan. Och en av de viktigaste grundpelarna  i FIMEMs Plattform - som alla medlemsländer måste ansluta sig till - det är ju att freinetpedagogiken skall var "laique", dvs religiöst obunden.

Svenska freinetrörelsen har som fadder för Ghana ombetts göra ett uttalande.

Ja, vad säger vi om detta?

Skall svenska rörelsen ha ett ord med i laget om FIMEMs framtid? Eller kommer vårt land - som alltid skall vara bäst och veta mest - ha retirerat till sin bakgård sysselsättande oss med våra  provinsiella problem, omedvetna om eller ovilliga att erkänna att vår pedagogik till ursprung och essens är internationell!

undrar Lena Alexanderson

 


Skriv utGratis webbinarium

Gratis webbinarium onsdagen den 1:a november 2023 kl 18.00-19.00

Tema: Korrespondens inom Freinetundervisning

 

Freinets elever hade utbyte med andra skolor i Frankrike och även andra länder i Europa.

Varför ansåg Freinet korrespondens som viktigt?

Exempel på korrespondens.

Vilka hinder möter du i utbytet med andra skolor?

Vilka...

Läs mer
Nomineringar till Demokratipris 2023

Demokratipriset 2023

Återigen dags för nomineringar till Freinetrörelsens demokratipris 2023.


Förra året fick Historieberättarna Freinetrörelsen i Sveriges Demokratipris.

Läs mer
Tal i Almedalen 2023

Inger Nordhedens tal i Almedalen 2023

Du som missade seminariet med idéburna friskolors seminarium i Almedalen kan här få läsa Inger Nordhedens tal om Freinetpedagogik.

Läs mer
Sommarläst

Betraktelse över boken Barnet är av samma natur som den vuxne av Inger Nordheden.

Vi är säkert fler som passar på att läsa något pedagogiskt under sommarens ledighet. Här är min läsning.


Under några utbildningsdagar har vi i styrelsen...

Läs mer
Freinetskolan i Lund i juni 2023.

En ny skola efter branden

En ny skola efter branden

I november 2021 skrev Inger Nordheden en artikel i Kaprifol om ett besök hon hade gjort på Freinetskolan i Lund, då hon träffade personal i förskolan och i grundskolan...

Läs mer
Almedalen 2023

Freinetrörelsen deltar i Almedalen 2023

I år behövs ni i Almedalen


Onsdagen den 28 juni kl 14.00-14.45 anordnar Freinetrörelsen tillsammans med Montessoriförbundet och Waldorffederationen ett seminarium om

 

Läs mer
Utdelning av Demokratipriset för 2022 till Historieberättarna

Historieberättarna tar emot Freinetrörelsens demokratipris 2022

Priset till Historieberättarna delades ut i samband med Freinetrörelsens årsmöte den 2/4 på Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka.

Läs mer
Ny bok om Freinetpedagogik!

Barnet är av samma natur som den vuxne
Ny bok av Inger Nordheden!

Här kommer det senaste tillskottet av böcker av Inger Nordheden om Célestin Freinets pedagogiska tankar; nu med exempel från lågstadiet.

På bokens baksida kan man...

Läs mer
Medlemskväll i matematik

Första medlemsmötet på länge ger lust att arbeta med matematik

På kvällen den 22:a februari samlades en förvånande liten men entusiastisk skara på Drakbergsskolan för att fördjupa sig i matematik på Freinetvis.

Läs mer
Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 den 2/4 klockan 14.00-16.00


Årsmötet  2023 hålls på Freinetskolan Kastanjen den 2/4. Mötet börjar klockan 14.00.
Klockan 15.00 kommer Freinetrörelsen Demokratipris att delas ut till...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Årsmöte
Skicka insändare

Gratis webbinarium
Tema: Korrespodens inom Freinetpedagogiken.

Datum onsdagen den 1:a november, klockan 18.00.
Spara datumet!
Mer info kommer!


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit

Gratis webbinarium
Onsdagen den 1:a november, 2023
Klockan 18.00

Tema: Korrespondens inom Freinetpedagogiken.

Spara datumet. Mer info kommer.
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia