Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 18 september 2021 - klockan 19:38
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


VÄLKOMMEN TILL FREINETRÖRELSENS NÄTVERKSTRÄFF


Ann S Pihlgren 2004-09-11

på Freinetskolan Mimer i Norrtälje fredag - lördag 8-9 oktober 2004

Program:

Torsdag 7 oktober:
19.00- 22.00 Samkväm med lättare förtäring för de som önskar på Mimers förskola

Fredag 8 oktober:
8.00-9.00 Frukost serveras på Mimer, incheckning till konferensen
9.00-10.00
Presentation av Freinetskolan Mimers organisation, arbetssätt och pågående utvecklingsarbeten
Information inför nätverksträffen
10.00-12.00 Workshop 1, inkl. kaffe
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Workshop 2
14.30-15.00 Kaffe
15.00-17.00 Sokratiska samtal om Fursten av Machiavelli

19.00- Fest!

Lördag 9 oktober:
8.00-9.00 Frukost serveras på Mimer
9.00-9.30 Extra årsmöte ang. namnändring av föreningen till Freinetrörelsen i Sverige, Kooperativet Arbetets Pedagogik
9.30-12.00 Arbete med arbets- och marknadsföringsmaterial
Dokumentation av nätverksträffen
Lunch
12.00-15.00 Föreläsning om Sokratiska samtal av Ann S Pihlgren
15.00 Avslut med kaffe för den som önskar

Kostnad för fredag-lördag:
I kostnaden ingår program för båda dagarna, frukost, kaffe, lunch och festmiddag
Medlemmar i Freinetrörelsen i Sverige: 300:-/person
Övriga: 600:- per person (icke medlemmar kan delta i mån av plats)

Kostnad för lättare förtäring vid samkväm torsdag kväll:
40:-/person, betalas på plats

Sista anmälningsdag är 2004-09-24, se anmälningsblankett
För mer information: www.freinet.se www.mimer.org
INFORMATION INFÖR DAGARNA

Hjärtligt välkommen till Freinetrörelsens nätverksträff, denna gång på Freinetskolan Mimer i Norrtälje. Freinetrörelsen har återkommande nätverksträffar varje halvår med utbildning och seminarier som vidareutveckling av freinetrörelsens medlemmar. Andra deltagare välkomnas i mån av plats.

Om nätverksträffens program:
Programmet denna gång innehåller under fredagen två pass med workshops med föreläsningar, verkstäder m.m. Du har alltså möjlighet att välja två olika program att delta i, ett under förmiddagen och ett under eftermiddagen. Innehållet är följande (inom parentes anges vilken kategori workshopen i första hand är inriktad mot):

Workshops fredag förmiddag 10.00-12.00:
1. Bilda rockband (alla)
Lasse Larsson visar oss hur man på ett enkelt sätt startar rockband. Vi startar själva upp ett rockband under passet!

2. Freinetpedagogik i teorin (alla)
Ann S Pihlgren föreläser om freinetpedagogikens teoretiska grund, skillnader och likheter med andra pedagogiska inriktningar och Celestin Freinets egna pedagogiska inspirationskällor. En workshop även för dig som hållit på ett tag med freinetpedagogik.

3. Freinetpedagogik i praktiken (alla)
Inger Nordheden visar oss hur freinetpedagogikens teori kan omsättas i praktik. Är freinetpedagogiken ny för dig eller behöver du en nytändning är denna workshop som hittad!

4. Skolträdgård och kreativ utemiljö (alla)
Lena Fransén inspirerar oss att gå vidare med att utveckla skolans och förskolans uterum till en miljö som erbjuder rum för vila, skapande, experimenterande och upptäckter. Vi gör egna modeller.

5. NO-teknik experimentverkstad (alla)
Marie Dahl, Malin Granberg, Pia Norén och Elisabeth Wanselius leder oss i en rad experiment på olika NO- och teknikområden. Workshopen innebär att vi själva experimenterar och låter oss inspireras till arbete med barn i alla åldrar.

6. Tematiskt arbetssätt i de yngre åldrarna (skolår F-5)
Maria Jansson föreläser om Mimers sätt att arbeta tematiskt i åldrarna F-5. Här får vi struktur och en arbetsgång för hur vi lägger upp temat tillsammans med barnen, hur vi kan arbeta och utvärdera temat. Vi får också en rad exempel på temaarbeten.

7. Tematiskt arbetssätt i de äldre åldrarna (skolår 6-gy)
Anneli Vossman Strömberg föreläser om Mimers sätt att arbeta tematiskt i åldrarna 6-9. Arbetssättet är lätt att överföra till gymnasieåldrarna. Här får vi struktur och arbetsgång för hur vi lägger upp temat tillsammans med barnen, hur vi kan arbeta och utvärdera temat. Vi får också en rad exempel på temaarbeten samt exempel på hur man löser utvärdering av ungdomarnas eget projektarbete, betygssättning av temaarbete m.m.

8. Tryckeriet (förskola - skolår F-5)
Ledare till denna workshop är ännu inte fastställd, men vi hoppas att kunna erbjuda en workshop där tryckeriet som arbetsredskap i freinetklassen/förskolegruppen presenteras. Vi kommer också att kunna prova på hur det är att arbeta med tryckeriet praktiskt.

9. Studiebesök i Mimers förskola (förskola)
Susanne Engman, Anna-Karin Edlund och barnen i förskolan tar emot dem av oss som önskar se lite av det dagliga arbetet på förskolan Mimer.

10. Studiebesök i Mimers skolår F-2 (skolår F-2 och fritids)
Lena Abbing, Tommy Schillén, Carina Nilsson och barnen i F-2 tar emot dem av oss som önskar se lite av det dagliga arbetet i skolår F-2 på Mimer.

11. Studiebesök I Mimers skolår 3-5 (skolår 3-5)
Marita Sandin Larsson och barnen i 3-5 tar emot dem av oss som önskar se lite av det dagliga arbetet i skolår 3-5 på Mimer.

12. Studiebesök i Mimers skolår 6-9 (skolår 6-gy)
Niclas Gustavsson, Åsa Hammarlund och ungdomarna i 6-8 tar emot dem av oss som önskar se lite av det dagliga arbetet i skolår 6-9 på Mimer.

Workshops fredag eftermiddag 13.00-15.00:
1. Drama (alla)
Anneli Vossman Strömberg jobbar tillsammans med oss med dramaövningar för alla åldrar.

2. Att arbeta med portfolio (alla)
Ann S Pihlgren reder ut vad portfolio är, visar på olika sätt använda portfolioteknik i arbetsprocess, som uppföljning, i utvecklingssamtalet.

3. Freinetpedagogik i praktiken (alla)
Inger Nordheden visar oss hur freinetpedagogikens teori kan omsättas i praktik. Är freinetpedagogiken ny för dig eller behöver du en nytändning är denna workshop som hittad!

4. Charlie och Lions Quest – att arbeta med det sociala klimatet (alla)
Lena Abbing och Lena Fransén visar oss en rad olika övningar och praktiska exempel att arbeta med kamratrelationer och med det sociala klimatet.

5. Kollegial feedback (alla)
Niclas Gustavsson visar på hur vi som kollegor på ett enkelt och systematiskt sätt kan hjälpa varandra att följa upp och utvärdera vårt eget arbetssätt med hjälp av kollegial feedback.

6. Storyline (förskolan - skolår 6)
Elisabeth Wanselius introducerar oss i storyline, ett sätt att arbeta tematiskt som bygger på rollspel över längre tid med faktagenomgångar, drama, projektarbeten och gemensamma upplevelser under rollspelets gång.

7. Musik med små barn (förskolan)
Lasse Larsson, Lenita Kyller och barn på förskolan visar hur vi kan arbeta med små barn och musik. Vi provar på tillsammans med barnen på förskolan.

8. Planera och värdera arbeten tillsammans elev -lärare (skolår 6-gy)
Marie Dahl, Åsa Hammarlund och Malin Granberg visar hur man kan arbeta med planering, uppföljning, utvärdering och betygssättning tillsammans med ungdomarna. De visar hur vi kan arbeta med gesällprov, ”rubrics” och individuellt feed-back med exempel från olika ämnen.

9. Dans (förskolan – skolår 5)
Carina Nilsson dansar tillsammans med oss och lär ut dansövningar för barn.

10. Utvecklingssamtal och utvecklingsmål (alla)
Marita Sandin Larsson presenterar ett sätt att arbeta med individuella utvecklingsmål på utvecklingssamtalet, som utgår från utvecklingsscheman, ”rubrics”, barnets bästa arbeten m.m. Vi arbetar med hur samtalet bör läggas upp för att det ska få bra effekt och hur man kan lyckas med knepiga samtal.

11. FIMEM och RIDEF, Freinetrörelsen internationellt och dess möten (alla)
Mats Ericsson, Sonja Ericsson och Margareta Scheele-Kunze berättar om den internationella Freinetrörelsen och det fantastiska, stora kontaktnät vi som freinetpedagoger har. De berättar också om hur det är att delta i den internationella rörelsens nätverksmöten, om innehåll, om hur man anmäler sig m.m. Vi får också se film och höra intryck från senaste mötet i Tyskland

Nätverksträffen ägnas denna gång åt en fördjupning i Sokratiska samtal, ett sätt att arbeta med barns kritiska tänkande kring etiska värdefrågor. Freinetskolan Mimer driver för närvarande ett forskningsprojekt i samverkan med Lärarhögskolans i Stockholm om Sokratiska samtal. Under fredagseftermiddagen kommer alla deltagare beredas möjlighet att delta i ett Sokratiskt samtal, som en inledning på lördagens föreläsning om samtalen. Texten till samtalet skickas ut i samband med att din anmälan kommer in. Vill du läsa mer om samtalen kan du ta del av olika texter på Mimers hemsida www.mimer.org, under rubriken ”Våra utvecklingsarbeten”.

Under lördagen håller styrelsen i ett arbetspass, där vi tillsammans arbetar vidare på de olika arbets- och markandsföringsmaterial som vi påbörjat vid tidigare nätverksträff. För de som inte tidigare deltagit i arbetet finns möjlighet att hitta en intressant grupp att delta i:
 Freinetrörelsens hemsida
 Marknadsföringsmaterial:
o Folder till föräldrar
o Folder om tematiskt arbete
o Folder om handens arbete och det fria uttrycket
o Folder om planering och utvärdering
o Folder om kommunikation
 Film om freinetpedagogik
 Program för studiecirkel för nybörjarföräldrar
 Kaparen, lär dig att arbeta enkelt med nättidning genom att dokumentera vad som hänt under nätverksdagarna på Mimer

Som alltid träffas vi på fredag kväll för gemensam fest. Mat ingår i priset för nätverksträffen, dricka kommer att finnas att köpa till självkostnadspris.

Boende:
Boendet ordnar var och en själv. Följande alternativ finns inom lagom avstånd i Norrtälje:
 Du kan som vanligt bo på skolan. Det är kostnadsfritt. Medtag egen madrass eller liknande, sängkläder o.s.v. Anmäl på anmälningsblanketten om du önskar bo på skolan och tag kontakt med oss när du kommer 0176-558 81.
 Stugor (och möjlighet till camping) finns på Vigelsjö camping, ca 15-20 minuters gångväg från Mimer.
www.vigelsjocamping.se
tel: 0176-100 14
 Bed and breakfast för ca 6-8 personer finns hos Sven Fredriksson på Vasagatan, ca 10-15 minuters gångväg från Mimer:
sven.fredriksson@telia.com
tel: 0176-197 47, 070-209 42 43
 Vill man bo med hotellstandard finns Hotell Roslagen, som ligger i andra änden av Norrtälje stad, det går att ta sig till Mimer med buss, byte vid busstationen.
www.hotellroslagen.se
tel: 0176- 171 80
 Pensionat Granparken erbjuder också hotellstandard. Det är långt att gå till Mimer, men det går att åka buss, byte vid busstationen.
www.pensionatgranparken.se
tel: 0176- 103 54
Det finns en rad trevliga stugor, små pensionat m.m. utanför Norrtälje stad för den som är bilburen. Kontakta Norrtälje kommuns turistbyrå för information:
turism@norrtalje.se www.norrtalje.se tel: 0176-719 90

Kort om Freinetskolan Mimer:
Freinetskolan Mimer är en friskola i Norrtälje som arbetar med freinetpedagogik. Vi har ca 175 skolbarn skolår F-9 samt en förskola med ca 25 barn i åldern 1-5 år. Personalen är ca 25 personer. Varje läsår tar vi in ca 20 nya barn i skolverksamheten. Vi tar emot barn från hela Norrtälje kommun och kön till verksamheten är idag över 550 barn. Freinetskolan Mimer är inrymd i lokaler på Utvägen 25 i Norrtälje i ett lugnt villa/radhusområde med ett skogsområde på skolans baksida. Stora natur och strövområden finns i de närmaste omgivningarna. Norrtälje centrum ligger inom gångavstånd.

Så här tar du dig till oss:
Med buss:
Mimer har bussförbindelse med centrum, buss 650, Grindslingan. Till Norrtälje busstation kan du ta dig med buss från Stockholm, Uppsala och Norrtäljes kommundelar.
Med bil:
Ta dig till Norrtälje, inne i Norrtälje se karta: www.eniro.se, sök under fliken ”Kartor” på Utvägen 25. Norrtälje

Adresser och telefonnummer till Mimer:
Freinetskolan Mimer
Utvägen 25
761 63 Norrtälje
freinetskolan@mimer.org
www.mimer.org
tel: 0176-55880, 0176-55881, 0176-55288, 0176-55882

Kontakta oss gärna för mer information.

Välkomna till oss önskar Mimers personal och barn!
ANMÄLAN:

Jag/vi kommer __________personer till nätverksträff på Freinetskolan Mimer

Namn:______________________________________________________________
(Freinetskolor och –förskolor, skicka namnlista på deltagarna som bilaga)

Adress:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

e-post: _________________________________telefon:_______________________

I kostnaden ingår program för båda dagarna samt frukost, kaffe, lunch och festmiddag. Dryck under festen säljs till självkostnadspris.
Medlemmar i Freinetrörelsen i Sverige: 300:-/person
Övriga: 600:- per person (icke medlemmar kan delta i mån av plats)

Jag/vi önskar betala
via faktura
kontant vid nätverksträffen

Ange ev. specialkost och antal:______________________________________________________

Jag önskar lättare förtäring på torsdag kväll (kostnad 40: - betalas på plats)

Jag önskar bo på skolan (medtag egen madrass, sängkläder m.m.)

Anmälan till workshops:
(Freinetskolor och –förskolor, ange vem som valt vad efter workshopens rubrik)

Välj 3 alternativ i båda passen. Vissa workshops har begränsat antal platser.

Workshops fredag förmiddag 10.00-12.00:
Välj ett förstahandsval (1), ett andrahandsval (2), ett tredjehandsval (3).

____Bilda rockband (alla)

____Freinetpedagogik i teorin (alla)

____Freinetpedagogik i praktiken (alla)

____Skolträdgård och kreativ utemiljö (alla)

____NO-teknik experimentverkstad (alla)

____Tematiskt arbetssätt i de yngre åldrarna (skolår F-5)

____Tematiskt arbetssätt i de äldre åldrarna (skolår 6-gy)

____Tryckeriet (förskola - skolår F-5)

____Studiebesök i Mimers förskola (förskola)

____Studiebesök i Mimers skolår F-2 (skolår F-2 och fritids)

____Studiebesök I Mimers skolår 3-5 (skolår 3-5)

____Studiebesök i Mimers skolår 6-9 (skolår 6-gy)

Workshops fredag eftermiddag 13.00-15.00:
Välj ett förstahandsval (1), ett andrahandsval (2), ett tredjehandsval (3).

____Drama (alla)

____Att arbeta med portfolio (alla)

____Freinetpedagogik i praktiken (alla)

____Charlie och Lions Quest – att arbeta med det sociala klimatet (alla)

____Kollegial feedback (alla)

____Storyline (skolår F-6)

____Musik med små barn (förskolan)

____Planera och värdera arbeten tillsammans elev -lärare (skolår 6-gy)

____Dans (förskolan – skolår 5)

____Utvecklingssamtal och utvecklingsmål (alla)

____FIMEM och RIDEF, Freinetrörelsen internationellt och dess möten (alla)


Anmälan skickas till :

Freinetskolan Mimer
Utvägen 25
761 63 Norrtälje

Anmäl gärna via e-post:

freinetskolan@mimer.orgSista anmälningsdag är 2004-09-24

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE I KOOPERATIVET ARBETETS PEDAGOGIK
Freinetskolan Mimer 2004-10-09 kl. 9.00- 9.30

Med anledning av beslut på årsmötet 2004-03-20 i Ljusdal om namnbyte av föreningen från Kooperativet Arbetets Pedagogik till Freinetrörelsen i Sverige, Kooperativet Arbetets Pedagogik kallas medlemmarna till extra årsmöte. Beslut om namnbyte måste fattas på två efter varandra följande årsmöten.

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justeringspersoner för mötet
3. Fastställande av dagordningen
4. Behörig kallelse till mötet
5. Namnbyte av föreningen till ”Freinetrörelsen i Sverige, Kooperativet Arbetets Pedagogik”
6. Övriga frågor
7. Mötet avslutas

Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
299. GilbertgaR 2021-09-18
298. nriggemettevp 2021-09-18
297. HerbertHed 2021-09-18
296. nriggemetteyv 2021-09-18
295. dissertation methodology example afhdsvddassibfcmypesismbkjxj KrbcExcew 2021-09-17
294. Sriggemettewx 2021-09-16
293. Williamcag 2021-09-15
292. ThomasPig 2021-09-14
291. StephenInacy 2021-09-13
290. Marionalino 2021-09-11
289. viagraviagrauswed 2021-09-08
288. cialisjanusSam 2021-09-06
287. Joshuasoows 2021-08-25
286. Lloydgog 2021-08-24
285. Rogersoype 2021-08-20
284. JefferyEuror 2021-08-19
283. rthvrbdsfdstadoBtjOrdigg DtfevomoGtv 2021-08-18
282. wgeherhzvofbldstadoBtjOrdigf ReovaAfv 2021-08-17
281. lisinopril drug afhdvbcmypesismwkzog Excewlcd 2021-08-17
280. triamterene and hydrochlorothiazide afhdvbcmypesismerdhj Excewlcd 2021-08-14
279. online cialis reviews afhdbcmypesismasfdg Excewloh 2021-08-12
278. sbbolrgthdstadoBtjOrdigr pocheHtf 2021-08-10
277. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigg ReovaAni 2021-08-09
276. dapoxetine cialis afhdbcmypesismrpdrr Excewloh 2021-08-09
275. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigr RtgevomoDev 2021-08-08
274. hxsghevfdmypesismgdnvf NoUndVed 2021-08-07
273. dfcasfcfldstadoBtjOrdigx DefevomoGtv 2021-08-06
272. geearbhdstadoBtjOrdigh jegeSwa 2021-08-06
271. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdign ReovaAni 2021-08-06
270. tnoefhgfdstadoBtjOrdigi EvaraAsd 2021-08-06
269. cialis usa afhdbcmypesismmaqux Excewloh 2021-08-05
268. viagra 100 prix 2021-06-19
267. vardenafil pills 2021-06-19
266. cachet viagra 2021-06-18
265. levitra generic us 2021-06-18
264. cialis 50 mg 2021-06-17
263. medicament viagra 2021-06-16
262. canadian levitra 2021-06-16
261. pilule viagra 2021-06-16
260. vente cialis en ligne 2021-06-16
259. prix cialis 20mg 2021-06-08
258. cialis 10 mg 2021-06-08
257. viagra 10 mg 2021-06-08
256. prix viagra france 2021-06-08
255. tadalafil gel 2021-06-07
254. tadalafil gel 2021-06-06
253. tadalafil dosage 2021-06-06
252. tadalafil pills 20mg 2021-06-06
251. cialis black 2021-06-06
250. cialis en farmacias 2021-06-06
249. Get with discount low payment pharmacopoeia ZoblePog 2021-06-05
248. origine viagra 2021-06-05
247. generic tadalafil united states 2021-06-05
246. pfizer viagra 2021-06-05
245. sbbolthdstadoBtjOrdigz evomoHtf 2021-06-05
244. pastiglie tipo viagra 2021-06-04
243. cialis 20 mg 2021-06-04
242. tadalis sx 2021-06-03
241. tadalafil 30 mg 2021-06-03
240. tadalafil 40 mg daily 2021-06-03
239. tadalis sx 2021-06-03
238. tadalafil pills 20mg 2021-06-03
237. buy viagra 2021-06-03
236. achat de cialis 2021-06-03
235. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigd evomoAni 2021-06-03
234. tnoegfdstadoBtjOrdigt EnegeAsd 2021-05-31
233. AlvinGlina 2021-05-30
232. cialis online safe afhsdbcmypesismsvari Nacleloh 2021-05-30
231. hannaford pharmacy dgsolbvfdmypesismhxdsq NacleVed 2021-05-27
230. efbfbldstadoBtjOrdigy evomoDev 2021-05-25
229. tnoegfdstadoBtjOrdigd EnegeAsd 2021-05-25
228. Amaryl fdvaefbfbldstadoBtjOrdigg Lebnevomo 2021-05-22
227. viagra tempo de açao fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdign Anooevomo 2021-05-20
226. buy tadalafil olgstnoegfdstadoBtjOrdigf GtnbEnege 2021-05-19
225. optumrx pharmacy dgsolbvfdmypesismahzei LbsoNacle 2021-05-18
224. Singulair fdvaefbfbldstadoBtjOrdigq Lebnevomo 2021-05-17
223. tadalafil bodybuilding hvdgeeahdstadoBtjOrdigv Bbshleno 2021-05-17
222. viagra ads youtube fhwsbbolthdstadoBtjOrdigf Fmrfevomo 2021-05-16
221. cialis vs viagra reviews afhsdbcmypesismgtbdy RebfNacle 2021-05-15
220. Diminish looking for array chemist's shop pills WezhewJor 2021-05-14
219. effetti collaterali viagra yahoo fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigm Anooevomo 2021-05-13
218. Avtokasteremerm 2021-05-12
217. wallgreens pharmacy dgsolbvfdmypesismexvib LbsoNacle 2021-05-12
216. Etodolac fdvaefbfbldstadoBtjOrdigk Lebnevomo 2021-05-10
215. who makes tadalafil olgstnoegfdstadoBtjOrdige GtnbEnege 2021-05-10
214. canadian pharmacy com frbdcacldstadoBtjOrdigc Jebgevomo 2021-05-09
213. viagra levitra cialis which works better? afhsdbcmypesismqimnn RebfNacle 2021-05-07
212. cheap viagra overnight fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdiga Anooevomo 2021-05-06
211. online pharmacy birth control pills fdvaefbfbldstadoBtjOrdigk Lebnevomo 2021-05-03
210. cialis tadalafil 5mg once a day olgstnoegfdstadoBtjOrdigc GtnbEnege 2021-05-03
209. cialis same as tadalafil hvgeeahdstadoBtjOrdiga Bbdfleno 2021-05-01
208. GarSlimalk 2021-05-01
207. what is a pharmacy technician dgsbvfdmypesismkxsva LhdvNacle 2021-04-30
206. GarSlimalk 2021-04-29
205. levitra dosage instructions fbdcacldstadoBtjOrdign Jbsdevomo 2021-04-29
204. education thesis fhsbbolthdstadoBtjOrdigm Fbsfevomo 2021-04-28
203. GazSlimalk 2021-04-28
202. thesis abstracts fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigu Abdgevomo 2021-04-25
201. total pharmacy supply dgsbvfdmypesismcdlbk LhdvNacle 2021-04-24
200. viagara cialis levitra fdvefbfbldstadoBtjOrdign Lrbsevomo 2021-04-23
199. tadalafil medicine olgsasbnvoegfdstadoBtjOrdigl GvdbEnege 2021-04-22
198. TimothyRip 2021-04-10
197. glucophage uk 2021-04-08
196. chloroquine tablet 2021-04-07
195. glucophage xl 2021-04-05
194. generic plaquenil 2021-04-04
193. Daniloscoum 2021-04-03
192. thesis help free fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigz Abgcevomo 2021-04-03
191. prednisolone 25mg tablets 2021-04-02
190. propecia nebenwirkungen 2021-04-01
189. how long for cialis to peak hvgeahdstadoBtjOrdigq Brfgleno 2021-04-01
188. dissertation examples fbfbvacldstadoBtjOrdigj Jvqqevomo 2021-03-27
187. dapoxetine uses 2021-03-23
186. prednisolone tapering schedule 2021-03-22
185. clomid failure 2021-03-21
184. types of doxycycline 2021-03-20
183. prednisolone 1mg tablets 2021-03-20
182. doxycycline hyclate uses 2021-03-19
181. clomid letrozole 2021-03-19
180. zithromax online pharmacy 2021-03-18
179. is azithromycin safe 2021-03-17
178. furosemide fa davis 2021-03-17
177. iv lasix 2021-03-16
176. albuterol spacer 2021-03-15
175. amoxicillin injection 2021-03-15
174. ivermectin discovery 2021-03-14
173. ventolin instructions 2021-03-13
172. ivermectin 3mg tablet 2021-03-11
171. cialisamS 2021-03-10
170. fstcialiS 2021-03-09
169. fstcialiS 2021-03-08
168. Ehaouc 2021-03-03
167. viagra actress dggxdmypesismcawod NbmoNacle 2021-03-03
166. BrandonSes 2021-03-01
165. WilliamdeaRy 2021-03-01
164. WilliamdeaRy 2021-02-28
163. Xvibdp 2021-02-28
162. WilliamdeaRy 2021-02-27
161. WilliamdeaRy 2021-02-26
160. viagra generic name 2021-02-26
159. Hywocd 2021-02-25
158. Ecvllq 2021-02-24
157. Thzayr 2021-02-24
156. Awzcet 2021-02-23
155. Zhyokw 2021-02-20
154. Rhqdel 2021-02-19
153. fvsrffdvhnhfgdoulgessepkk Abcfdoulgesse 2021-02-18
152. buy cialis from cananda afsbfbcmypesismjtjwk FbsgNacle 2021-02-17
151. payday loans ez cash htgeahdstadoBtjOrdigd Kvaxleno 2021-02-17
150. payday loans livonia mi fhbsabolthdstadoBtjOrdigw Fqbbevomo 2021-02-17
149. generic cialis soft tabs dgbbjkxdmypesismciegv NbnhNacle 2021-02-16
148. review cialis vs viagra fbfbcldstadoBtjOrdign Jbbnevomo 2021-02-16
147. can you go to jail for not paying a payday loan in missouri fcgazvofbldstadoBtjOrdign Ahbzevomo 2021-02-16
146. cialis eczaneden alД±nД±r mД± fvdobfbldstadoBtjOrdigk Labxevomo 2021-02-13
145. payday loan port orchard wa olfbnvoegfdstadoBtjOrdigc JbnvEnege 2021-02-13
144. zithromax 2021-02-13
143. Xtsdrf 2021-02-11
142. Aacege 2021-02-11
141. canadian pharmacy without prescription htgehdstadoBtjOrdigd Kbcxleno 2021-02-09
140. fvsrffhnhfgdoulgesseujp Aqcfdoulgesse 2021-02-09
139. indianapolis viagra afsssvfbcmypesismjcueg FvfcNacle 2021-02-09
138. Ijtldv 2021-02-08
137. walmart pharmacy online fhsabolthdstadoBtjOrdigy Fqhhevomo 2021-02-08
136. canadian prescription drugstore ffbcldstadoBtjOrdigv Jbbvevomo 2021-02-08
135. viagra vipps dgbjkxdmypesismcyzhn NncsNacle 2021-02-08
134. Kjytfx 2021-02-08
133. Yxjcnv 2021-02-07
132. canadian prescription fcgavofbldstadoBtjOrdige Ahkdevomo 2021-02-07
131. Iwrcxz 2021-02-07
130. Obpseu 2021-02-06
129. compare prescription prices fvxofbldstadoBtjOrdigo Lbsxevomo 2021-02-06
128. Ekjkvj 2021-02-06
127. canadian pharmacies online olfbnoegfdstadoBtjOrdigz JbnbEnege 2021-02-06
126. Lozrvb 2021-02-05
125. Uhlkfe 2021-02-05
124. Xcddbn 2021-02-04
123. Gxdchn 2021-02-04
122. Jahkgt 2021-02-03
121. Dusokd 2021-02-02
120. Yrpqms 2021-02-02
119. viagra overnight htorhddehdstadoBtjOrdigj Kbbgleno 2021-02-02
118. Venmjd 2021-02-01
117. selling viagra in us olfefedxoegfdstadoBtjOrdigx JnscEnege 2021-01-31
116. Tbjxae 2021-01-31
115. cialis no precription fhsgbgolthdstadoBtjOrdigc Fmnfevomo 2021-01-31
114. Qolkdc 2021-01-31
113. canada online pharmacies afssxghfbcmypesismuaxer FhnhNacle 2021-01-30
112. Zmrvra 2021-01-30
111. online cialis no prescription fcghsavofbldstadoBtjOrdigh Ahmdevomo 2021-01-30
110. Januvia dddgbsikxdmypesismpvybw NgscNacle 2021-01-30
109. Trrlmb 2021-01-30
108. Dplyvd 2021-01-29
107. Vbovrs 2021-01-29
106. Djwfsu 2021-01-28
105. generic cialis tadalafil 20mg htordldehdstadoBtjOrdigr Kbbtleno 2021-01-27
104. Dptjbp 2021-01-27
103. cialis super active olfeedxoegfdstadoBtjOrdigq JnhEnege 2021-01-26
102. Jgxqno 2021-01-26
101. all cialis drug original prices fhsggolthdstadoBtjOrdigy Fmfvevomo 2021-01-26
100. viagra new zealand buy online afssxhfbcmypesismgqimk FbgNacle 2021-01-25
99. cialis samples online fcghavofbldstadoBtjOrdigs Ahmdevomo 2021-01-25
98. Baeqlb 2021-01-25
97. viagra .au dddgbsikxdmypesismwtvvz NmilNacle 2021-01-25
96. Bfktnd 2021-01-23
95. cialis shop htordldehdstadoBtjOrdigb Kbctleno 2021-01-23
94. Xpmnhd 2021-01-22
93. viagra canada pharmacy ffsvofbcldstadoBtjOrdigy Jbdcevomo 2021-01-22
92. youtube/viagra fvtvvofbldstadoBtjOrdigs Lcxevomo 2021-01-22
91. viagra vs cialis vs levitra reviews olfeedxoegfdstadoBtjOrdigp JvcbxEnege 2021-01-22
90. Hfumig 2021-01-22
89. what to say to get viagra fhsggolthdstadoBtjOrdigt Fsbxevomo 2021-01-21
88. Nigtpn 2021-01-21
87. brand cialis canada afssxhfbcmypesismlttmf FbdhNacle 2021-01-20
86. Mjneke 2021-01-20
85. genuine viagra australia fcghavofbldstadoBtjOrdigg Aqbvevomo 2021-01-20
84. purchase brand cialis dddgbsikxdmypesismmwbwl NlbxNacle 2021-01-20
83. Orcjir 2021-01-18
82. Xgvunc 2021-01-17
81. viagra minn olfeexoegfdstadoBtjOrdigq JvcxEnege 2021-01-17
80. Kjvqpc 2021-01-16
79. Ctmvxa 2021-01-16
78. Hsmrcq 2021-01-16
77. Qcruho 2021-01-15
76. viagra 100 afsshfbcmypesismjcejq FgnhNacle 2021-01-15
75. Qdbjvb 2021-01-15
74. viagra online, no prescription ddgbsikxdmypesismkgafu NlbxNacle 2021-01-15
73. Ykrobw 2021-01-15
72. Tadtuw 2021-01-14
71. cheap viagra online canadian pharmacy olfeeoegfdstadoBtjOrdigd JlloEnege 2021-01-13
70. us pharmacy ffsvofbldstadoBtjOrdign Jtmfevomo 2021-01-13
69. online canadian pharmacy fvtvofbldstadoBtjOrdigd Lokuevomo 2021-01-13
68. rx pharmacy coupons afsshbcmypesismlqilq FgvdNacle 2021-01-11
67. rx pharmacy coupons ddgbsgsikxdmypesismmrogh NllpNacle 2021-01-11
66. canadian pharmacy cialis fghavofbldstadoBtjOrdign Aqwsevomo 2021-01-10
65. Ogjekf 2020-12-30
64. Tjdxfg 2020-12-30
63. Peolih 2020-12-29
62. Donena 2020-12-28
61. Losnto 2020-12-27
60. Lbtcpt 2020-12-26
59. Khvccy 2020-12-23
58. Erzyob 2020-12-22
57. Aswaou 2020-12-22
56. Ovxhqy 2020-12-22
55. Qrnsrv 2020-12-21
54. Rwsyrl 2020-12-21
53. Bcbscq 2020-12-18
52. Aorehq 2020-12-18
51. Ukllop 2020-12-17
50. Agnnao 2020-12-17
49. Nblyhv 2020-12-17
48. Pvqxzq 2020-12-16
47. Ywubgy 2020-12-14
46. Oowwkg 2020-12-13
45. Ouhbpx 2020-12-13
44. Uqxovm 2020-12-12
43. Iwjhjd 2020-12-12
42. Wfcbgc 2020-12-11
41. Mbwjff 2020-12-11
40. Jwixhe 2020-12-10
39. Ymqtld 2020-12-10
38. Mdyhnl 2020-12-10
37. Uuvwbv 2020-12-09
36. Vuwfbn 2020-12-08
35. Gylqbw 2020-12-08
34. Qtkiti 2020-12-04
33. Ryinin 2020-12-03
32. Jnuhnn 2020-12-02
31. Wyelsb 2020-12-02
30. Dmtnrz 2020-12-01
29. Oymetk 2020-12-01
28. Oauydz 2020-12-01
27. Zgvzoz 2020-11-30
26. Hkbrlw 2020-11-30
25. Cncvso 2020-11-29
24. Mturhk 2020-11-29
23. Sduhdv 2020-11-28
22. Hwfwuy 2020-11-27
21. Xvybbx 2020-11-27
20. Wnavba 2020-11-26
19. Yljywo 2020-11-25
18. Zdvjcb 2020-11-25
17. Yiivws 2020-11-24
16. Deritv 2020-11-21
15. Gdpkqh 2020-11-21
14. Yzxooz 2020-11-20
13. Uklirv 2020-11-20
12. Pimvzx 2020-11-20
11. Xedoze 2020-11-20
10. Jgdvxb 2020-11-19
9. Tbzkkz 2020-11-19
8. Mtxsku 2020-11-19
7. Persla 2020-11-18
6. Owjmcq 2020-11-18
5. Zodcim 2020-11-18
4. Bbttfm 2020-11-18
3. Ufesyd 2020-11-17
2. Gftwvr 2020-11-17
1. Gpgxxn 2020-11-16


VÄLKOMMEN TILL FREINETRÖRELSENS NÄTVERKSTRÄFF

på Freinetskolan Mimer i Norrtälje fredag - lördag 8-9 oktober 2004


Program: Torsdag 7 oktober: 19.00- 22.00 Samkväm med lättare förtäring för de som önskar på Mimers förskola Fredag 8 oktober: 8.00-9.00 Frukost serveras på Mimer,...

Läs mer

Tematiskt arbetssätt går hem hos eleverna på Freinetskolan Mimer i Norrtälje


Freinetskolan Mimer jobbar konsekvent med tematiska studier i alla åldrar. Om det tematiska arbetet i de senare skolåren (6-9) föreläste Anneli Vossman Strömberg för ett gäng temaintresserade lärare...

Läs mer

Norrtälje invaderades av kunskapsutvecklare


Nu är det lugnet efter stormen. Staden har så sakteliga börjat återhämta sig och återgå till det normala. Det är inte varje dag vi får sådant finbesök till vår lilla stad.

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia