Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Måndagen den 4 december 2023 - klockan 16:34
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Viktigt meddelande till alla medlemmar!

DAGS FÖR ÅRSMÖTE!

LÖRDAG 18 APRIL 2020 kl 13:00 - 15:00

på Freinetskolan Kastanjen, Slagsta gårdsväg 2, Norsborg


Mia Vävare 2020-03-18


Alla medlemmar är välkomna!

För att få rösta på årsmötet måste din medlemsavgift för 2020 vara betald så att pengarna finns på föreningens konto senast dagen före årsmötet.

Dagordning och styrelsens förslag till nya stadgar kan du läsa här. Styrelsen kommer att publicera verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse mm efterhand som de blir klara.

Om du vill lämna en motion (dvs ett förslag) till årsmötet ska den vara inskickat senast den 5 april. Skicka till miamagister@gmail.com .

Mer information om trevliga aktiviteter i anslutning till mötet kommer senare!

 


Varför nya stadgar?

Till årsmötet i Göteborg 2019 kom det in en motion från rektorsgruppen ( de flesta Freinetskolornas rektorer)om att ändra föreningens stadgar. Motionen ville ändra stadgarna så att det skulle vara möjligt för skolor att vara medlemmar, och rektorerna skulle vara representerade i styrelsen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över stadgarna och ta fram ett förslag i motionens anda. Frågan skulle tas upp på det extra årsmötet i samband med nätverksträffen i Norrtälje. Styrelsen gjorde detta, men det extra årsmötet i Norrtälje beslöt att inte ta upp frågan.

Under tiden har rektorsgruppen påbörjat bildandet av en förening för freinetskolor, där rektorsgruppen får stort inflytande. Styrelsen anser att därmed är inte längre motionen aktuell. Vi har gått igenom och uppgraderat stadgarna men föreslår inga ändringar i medlemskap. Vi tycker att det vore olyckligt om de två föreningarna ska konkurrera med varandra, och det finns en dialog och en önskan om fortsatt samarbete mellan rektorsgruppen och freinetrörelsens styrelse. Freinetrörelsen kommer också att vara den förening som är en del av den internationella freientrörelsen - FIMEM .

För att ändra stadgar måste beslut tas på två årsmöten/extra årsmöte. Det betyder att de stadgar vi kommer att besluta om på detta årsmöte tidigast kan börja gälla 2021.

 Mia Vävare, ordförande


Skriv utNyheter

Fann 26 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Årsmöte 2023 den 2/4 klockan 14.00-16.00   Törnroos   2023-03-21
Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022   Törnroos   2022-02-15
Karin Körner Loeld, Historien om snöbollen som växte   Nordheden   2021-12-30
Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande   Ahlqvist   2021-04-09
Åter på Drakberget i Freinetpedagogikens tecken   Nordheden   2020-11-03
Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder   Törnroos   2020-09-06
DAGS FÖR ÅRSMÖTE!LÖRDAG 18 APRIL 2020 kl 13:00 - 15:00på Freinetskolan Kastanjen, Slagsta gårdsväg 2, Norsborg   Vävare   2020-03-18
Att lära in ute   Tornroos   2019-04-04
Förslag till årsmötet för ”Freinetrörelsen i Sverige, Kooperativets Arbetets Pedagogisk”   Nordheden   2019-03-08
Det var länge sedan!   Nordheden   2017-10-28
Årsmöte på Kastanjen söndag 17 april kl 14.00   Nordheden   2016-02-14
2015 år Open Minds   Nordheden   2015-08-26
Lena Fejan Ljunghill fick Open Minds 2014.   Nordheden   2015-04-26
Nu delar vi ut Open Minds!   Nordheden   2015-04-06
Lena Fejan Ljunghill får pris   Nordheden   2015-01-10
Mia vävare "president " i internationella freinetrörelsen   Almlöf   2014-08-18
Ridef i Sverige? Återgå till räkenskapsår från kalenderår?   Almlöf   2012-10-07
Open minds till elevorganisationen   Nordheden   2012-10-07
Lite information från styrelsen   Nordheden   2011-12-05
Suzanne var i Skottland när vi var i Almedalen!   Nordheden   2011-07-06
Suzanne Osten prisas för skildringarna av barns utsatthet   Nordheden   2011-07-06
Ny matris som testar freinetfaktorn i klassrummet   Pihlgren   2011-03-13
Stöd Freinetrörelsen i Sverige - bli medlem!   Almlöf   2011-01-17
Prestigefullt lärarpris till Freinetskolan Mimers matematiklärare Elisabeth Wanselius!   Vossman Strömberg   2010-03-07
37 Korean visitors will visit on 20th this month...   Nordheden   2009-01-28
Demokratisk kompetens förändras med samhället   Subenko   2009-01-26

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Årsmöte
Skicka insändare

Gratis webbinarium
Tema: Korrespodens inom Freinetpedagogiken.

Datum onsdagen den 1:a november, klockan 18.00.
Spara datumet!
Mer info kommer!


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit

Gratis webbinarium
Onsdagen den 1:a november, 2023
Klockan 18.00

Tema: Korrespondens inom Freinetpedagogiken.

Spara datumet. Mer info kommer.
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia