Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 18 september 2021 - klockan 19:14
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Kernell om hur vi bör läsa Freinet idag:

"Det som var konservativt på 60-talet kanske är viktigt för barnen idag"


David Almlöf 2005-04-12


På Freinetmötet i Göteborg fick deltagarna vara med om två återkomster i en och samma person, nämligen Lars-Åke Kernell som arbetar på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Förutom att han själv deltog i ett KAP-möte för första gången på många år, så lät han Freinet dyka upp i det postmodernistiska århundradet och reflekterade över sakernas tillstånd. Eller rättare sagt skolans tillstånd.


\
"Praktiken överträffar alltid teorin." Lars- Åke Kernell skrev artiklar i Kaprifol om nyttan med teori, men är samtidigt en varm anhängare av ståndpunkten att pedagogik också är ett hantverk.

Först intog han rollen som högskolelektorn Kernell och analyserade lärarrollen.

"Detta är yrket som allra mest liknar livet självt -på gott och ont! Det är ett personligt "artistyrke" som kräver hängivenhet, intuition, känsla, improvisation och närvaro, men också ett "ingenjörsyrke" som kräver goda kunskaper, struktur, noggrann planering och stöd i vetenskap. Allt behövs!"

Han fortsatte att tala om dialektik och jämvikt. Det handlar om balanser på gungbrädena:

Frihet - ordning
Individ - grupp
Teori - praktik
Trygghet - utmaning

Ofta vinglar de pedagogiska strömningarna från den ena ytterligheten till den andra. När gruppens roll betonats för hårt kommer idéer som värnar individen, enligt den klassiska dialektiska modellen. Så kommer det alltid att vara menar han. Med professionella lärare hejdas dock de värsta dikeskörningarna.


"Vad går läraryrket ut på, egentligen?"

På overheadprojektorn kunde vi läsa tre teser:

Vi ska göra eleverna till goda medmänniskor - Samlivet
Vi ska göra eleverna till goda medarbetare - Yrkeslivet
Vi ska göra eleverna till goda medborgare - Samhällslivet


-För samlivet behövs goda medmänniskor, för yrkeslivet behövs goda medarbetare och för samhällslivet goda medborgare. Det är ett gigantiskt samarbete från förskolan till gymnasiet. Och det ena flyter i det andra, vilket gör jobbet både svårt och spännande."

Här sitter  Bild & Formarna och begrundar allvarligt sitt stora samhällsuppdrag. Eller är det fredagsnattens festande på Henriksberg som tynger 11.00 på lördagen? Det är alltjämt en illustration över en sammanhållen kedja från småbarnspedagoger till tonårpedagoger: specialpedagogen Kristina närmast, förskolans Teresa och lågstadiets Sara via mellanstadiets  Anna, Linda, Sarah och Jennifer till högstadiets Christina och Jessica.
Här sitter Bild & Formarna och begrundar allvarligt sitt stora samhällsuppdrag. Eller är det fredagsnattens festande på Henriksberg som tynger 11.00 på lördagen? Det är alltjämt en illustration över en sammanhållen kedja från småbarnspedagoger till tonårpedagoger: specialpedagogen Kristina närmast, förskolans Teresa och lågstadiets Sara via mellanstadiets Anna, Linda, Sarah och Jennifer till högstadiets Christina och Jessica.


Men vad gör karl'n nu då? Han börjar byta om mitt under introduktionen av Freinet.
Men vad gör karl'n nu då? Han börjar byta om mitt under introduktionen av Freinet.


Var ska det här sluta?
Var ska det här sluta?


Okej. Slipsen var en markör. Nu är det Celestin Freinet som står framför oss.
Okej. Slipsen var en markör. Nu är det Celestin Freinet som står framför oss.


Kernell äger! Fett!

Rollbytet fungerar bra. Publiken är med på noterna: Fiss låter helt annorlunda C-dur än i D-dur. Det låter oftast falskt i c-dur och underbart i D-dur. Om det inte ingår i en blues-skala. Sensmoralen är att man ska följa sina teorier, men ändå våga bryta dem. Skolan ska inte domineras av föreläsningar från katedern, men ibland är det helt rätt. Och grupparbeten helt fel.
Kernell äger! Fett! Rollbytet fungerar bra. Publiken är med på noterna: Fiss låter helt annorlunda C-dur än i D-dur. Det låter oftast falskt i c-dur och underbart i D-dur. Om det inte ingår i en blues-skala. Sensmoralen är att man ska följa sina teorier, men ändå våga bryta dem. Skolan ska inte domineras av föreläsningar från katedern, men ibland är det helt rätt. Och grupparbeten helt fel.


Lars-Åke Kernell tog ut svängarna i rollen som fiktiv Freinet. Han blandade säkra kort från sina standardföreläsningar på pedagogen till nykomponerade statements i egenskap av Freinets inkarnation.

Varför är det lätt att motivera en tonårskille att göra till synes meningslösa aktviteter i ett gym, när samma kille är omöjlig att motivera på mattelektionerna? Ja det handlar förstås om att eleven ska se nyttan med aktiviteten. Killen på gymmet vet att han får snygga muskler, säger L-Å och imiterar ynglingen framför spegeln.

- Vet man motivet blir man motiverad. Gör målet tydligt! Vilket är syftet med uppgiften? Man kan göra nytta och ha kul samtidigt - bara man känner till målet!

- Varför ska man räkna ut hur stor volymen är ett i ett badkar, när man aldrig i praktiken har någon nytta av att i föväg veta hur många liter det rymmer. Man stänger ju av kranen när det är fullt. Jo, man måste som pedagog visa på att övningen kan vara en nyttig träning av decimalräkning och volymuträkning.Lars-Åke framhöll vikten av att våga vara ledare i en tid då vuxna ofta är osäkra på hur mycket man ska bestämma över ett barn. Freinet får inte misstolkas som att den vuxne ska ner på barnets nivå i fråga om ansvar. Eller att barnet ska ta lika mycket ansvar som de vuxna.

- "Coachen" är den självklara ledaren och är bäst på att leda arbetet. Han/hon kan
• lyssna
• gå in på andras idéer
• leda verksamheten
• vara tydlig
• ha ett demokratiskt förhållningssätt

Ansvaret ska alltså tränas - inte hamna i knät på eleverna. Han varnar för det senaste decenniets modetrend i skola: eget arbete:

-Vi har sett att flickorna klarar planering och eget arbete bra, men pojkarna oftast inte! Tänk på detta i skolans vardag! Vi får inte hamna i ett evigt betingsarbete, som kanske hälften av eleverna - oftast pojkar - inte klarar av eller ser motivet med.

Han menar att pedagogerna bör lägga mer tid till samlingar där man kollektivt söker kunskaper. Eller prövar värderingar som inte är objektivt sanna eller rätta. Här känner vi igen Ann Pihlgrens mission för de sokratiska samtalen i skolan.

-Varva med lugna sittningar och samlingar. Träna värderingssituationer och empati! Man blir TILL tillsammans med andra!

Lars-Åke Kernell kan få pedagogik att låta som skön musik. För det fick han en "grammis" innan han äntrade scenen på Freinetträffens sista dag. Med slutackordet på föreläsningen visade han att musik och pedagogik tangerar varandra:

- Varje arbetsform ingår som en del i en helhet. Det är harmonin, precis som i musiken, ni ska eftersträva! Fiss låter helt annorlunda C-dur än i D-dur. Men ta gärna ett fiss tillsammans med ett C i en bluesskala. På samma sätt bör vi förhålla oss till Freinets konstanter. Föreläsningar från katedern kan vara helt rätt.

Freinet tar till orda

Här kan du läsa ett utdrag ur Lars-Åke Kernells manuskript från föreläsningen, där han bland annat låter Freinet kommentera sina konstanter. Ibland citerar "Freinet" sig själv från skrifter, t ex För folkets skola.

Pedagogiska grundtankar
”Barnen och lärarna är jämlikar. Vi måste lyssna på barnen och ta samma hänsyn till dem som till vuxna.”
Detta tar de för självklart. Så härligt frimodiga de är!
Men några provokatörer har jag sett också. Medaljens baksida, kanske…

”Man ska ha användning för det man lär sig. Man måste känna att kunskapen fungerar. Först då blir den meningsfull.”
Detta verkar de ta för självklart idag! Och ska de lära för livet måste det ju vara liv i klassrummen!


”Genom att vi lyssnar på barnen, lär de sig att själva lyssna, förstå och hysa respekt för andra.”

Men de lyssnar ju inte alltid på varann…

”Barnen skaffar sig egna erfarenheter genom ett undersökande arbetssätt genom experiment och direktstudier av verkligheten. Barnen har rätt att misslyckas och sedan pröva på nytt”
Fast verkligheten är verkligen påträngande idag. Låt dem också få ta det lite lugnt! Läs för dem! Diskutera. Ha samlingar.
Jo, jag vet – det verkar vara ert 60-tal, men idag är det plötsligt betydelsefullt. Det har ett annat värde med de här barnen idag.

Praktiskt

- Skolsalen är mer en ”pedagogisk verkstad” än ett traditionellt klassrum. Experiment och undersökningar begränsas inte av salens väggar eller lektionernas längd. Verkligheten utanför skolan är det bästa läromedlet.
Här är den stora skillnaden mellan era skolor och andra. Härligt att se, men nöj er inte med detta! Detta är bara en arbetsform. Detta måste kopplas till vad ni gör och varför också.
– Inte bara till hur ni gör det!

- Det traditionella arbetet har svårt att hävda sig mot det fria, kommunikativa, kreativa och undersökande arbetssättet. Ofta producerar eleverna själva. Tryckeriet, egna läroböcker och brevväxlingen med andra har ju varit kännetecknande.
Jag bara säger: Digital ljud- och fototeknik. Tänk om jag kunde vara med! IT… wow!

Och jag betonade planeringen! Den individuella planeringen som ett slags arbetskontrakt.
Jo, de ska lära sig planera sitt liv. Herre Gud, så mycket planering ni verkar behöva i det här samhället! Jo, då behöver de träna det.
Tjejerna klarar detta! Men allt färre grabbar. Är det OK? Många bara flyter, vandrar och lär inte känna glädjen av att utmanas. Här måste ni hitta nya förhållningssätt!

Eleven
Bäst utvecklas eleven/människan om hon tillåts vara aktiv och produktiv i meningsfulla sammanhang och i en miljö där hon har ett verkligt inflytande och ett påtagligt ansvar. Där förstår hon sitt värde.

Hon har också förmågan att ta ett växande ansvar för sin egen och andras situation och att anpassa sig till de krav som ställs från de hon respekterar.

Eget arbete i all ära, men inte som beting för att bara hålla alla olika elever sysselsatta. De måste utmanas i diskussioner och samlingar också!
Och så många lärare ni är runt barnen. Och så många olika föräldrar de har. De måste få lugna stunder att reflektera och öva sin empatiska förmåga!

Kunskaperna

De enda kunskaper som påverkar oss är de vi själva upptäckt och tillägnat oss. Kunskaper är redskapet för att nå dit vi vill komma. Trevande försök och ett laborativt arbetssätt ger oss förmågan att förstå samband, se helheter och att tänka kritiskt.

Tack Vetenskapen (Vygotskij, L-O Dahlgren, Roger Säljö, Ference Marton, Inger Nordheden och Ann Pihlgren) som nu gett mig teorierna bakom detta.

Konstanter

1. Jag menar att barnet är av samma natur som den vuxne.
2. Att man är större än de andra behöver inte betyda att man är överlägsen dem.

4. Ingen - varken barn eller vuxna, tycker om att bli kommenderad av auktoriteter

Men ni måste våga visa vad ni tycker och förväntar er även om ni tillåter diskussioner, protester och invändningar! 25 barn måste ha någon som är självklar auktoritet. Annars blir det en anarkistisk kamp om initiativen.

22. En viss disciplin är nödvändig för samlevnaden i grupper.

Detta förstår och accepterar barnen och de sörjer själva för disciplinen om de känner att den behövs. Det är sådan disciplin vi måste sträva efter. Vi bör bannlysa alla ordningsregler som barnen inte upplever som nödvändiga.
Och samtalen om hur vi ska vara mot varann och vilka regler vi ska formulera och justera när vi ser hur praktiken överträffar teorin är viktiga samtal som finns i er nuvarande läroplan. Det fanns inte på min tid i Provence!

9. Vi måste motivera arbetet

Vet de motivet får de motivation. De måste alltid veta vitsen. Säg vad de kommer att kunna då de lämnar er efter lektionen eller dagen.

10. Det är inte leken utan arbetet som är det naturliga för barnet.

Barnen tar hellre emot riktiga verktyg än leksaksverktyg. Konstruerade övningar kan inte uppväga det naturliga, motiverade och fullvärdiga arbetet.

Arbete är minst lika roligt som lek – bara vi vet vitsen! Vi behöver inte ens dela upp livet i plikt och lust som ni så gärna gjort i Norden. Man kan göra nytta och ha roligt samtidigt. Säg det till klentrogna föräldrar!

11. Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelse, förklaring och demonstration, som är det vanliga i skolan, utan genom trevande försök, vilket är ett naturlig och universellt tillvägagångssätt.

Men så många ni är idag! Och så olika barnen är! Och så många aktiviteter de har under en dag… De behöver sitta ner och lyssna idag också. Jag ser dilemmat bättre idag!

Undervisningen måste grunda sig på erfarenheten och livet, inte med korvstoppningsmetoder eller med experiment som bara utgör en kompletterande demonstration.

Man kan inte lära någon något, man kan bara lära sig! Kunskap är en kvalitativ utveckling av en individs tidigare erfarenheter.

16. Jag skrev att Barnet tycker inte om att höra föreläsningar från katedern

Men jag skrev också: Om vi förklarar saker och ting med en auktoritär föreläsning, är det ingen som lyssnar. Att svara på deras frågor ger en fungerande föreläsning.
Och varje arbetsform ingår som en del i en helhet. Det är harmonin, precis som i musiken, ni ska eftersträva!
Fiss låter helt annorlunda C-dur än i D-dur!

Jag ser att ni ser lite slitna ut. Ni måste orka tillsammans med barnen och ungdomarna! De precis som ni behöver ordningen som ger trygghet. Därför (Konstant 22) igen:

22. Ordning och disciplin är nödvändiga i skolan.

En komplicerad skola, där olika metoder skall praktiseras samtidigt och där man försöker undvika brutal auktoritet, har behov av mycket mera ordning och disciplin än en traditionell skola där läroböcker och läxor är de viktigaste redskapen. Men det är inte fråga om den ytliga ordning där läraren under sin närvaro får barnen att sitta som tända ljus, utan en mer djupgående ordning motiverad av barnens egna önskemål.

Och hörni; vad är det för värld ni lever i!

27. Morgondagens demokrati förbereds genom demokrati i skolan, skrev jag ett par år innan jag dog.
Vilket tufft arbete ni har att återerövra demokratin så att de blir goda medborgare, medarbetare och medmänniskor.

Men så fascinerande det arbetet är. Jag skulle velat vara med.
Lycka till!

Inger gillade showen
\
Bild:Britta Martinius
Inger gillade showen "Det här var nog den bästa föreläsning jag varit på!" sa en lyrisk Inger Nordheden efteråt. (På bilden talar hon dock om Kastanjen med Molly som är reporter på Bild & Forms skoltidning No Limit.)


Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
296. wharahon 2021-09-18
295. BruceEleri 2021-09-18
294. nriggemettekn 2021-09-18
293. Briggemetteol 2021-09-17
292. EdwardGem 2021-09-17
291. Waynechows 2021-09-16
290. RandyPaw 2021-09-16
289. Williamcag 2021-09-15
288. ThomasPig 2021-09-14
287. Haroldquery 2021-09-14
286. Sriggemettezb 2021-09-14
285. Sriggemetteut 2021-09-13
284. StephenInacy 2021-09-13
283. HermanLak 2021-09-12
282. BonorizE 2021-09-12
281. Marionalino 2021-09-11
280. Marionalino 2021-09-11
279. viagraviagrauswed 2021-09-08
278. cialisjanusSam 2021-09-07
277. Barryanala 2021-08-25
276. Joshuasoows 2021-08-24
275. Lloydgog 2021-08-23
274. Lloydgog 2021-08-21
273. JefferyEuror 2021-08-21
272. wgeherhzvofbldstadoBtjOrdiga ReovaAfv 2021-08-18
271. Stevenvop 2021-08-18
270. JefferyEuror 2021-08-18
269. Rogersoype 2021-08-17
268. hxsghedvfdmypesismgrgox NoUndVfs 2021-08-17
267. efbthndhfjblddstadoBtjOrdigk RnhevomoDev 2021-08-16
266. tnoeadfhgfdstadoBtjOrdigs EvaraAsgs 2021-08-15
265. how lisinopril works afhdvbcmypesismgjggj Excewlcd 2021-08-15
264. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigh RtgevomoDev 2021-08-12
263. sbbolrgthdstadoBtjOrdigj pocheHtf 2021-08-10
262. dfcasfcfldstadoBtjOrdigl DefevomoGtv 2021-08-10
261. cialis nova scotia afhdbcmypesismobigj Excewloh 2021-08-10
260. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigo RtgevomoDev 2021-08-08
259. hxsghevfdmypesismtzqmn NoUndVed 2021-08-08
258. tnoefhgfdstadoBtjOrdigg EvaraAsd 2021-08-07
257. geearbhdstadoBtjOrdigs jegeSwa 2021-08-06
256. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigs RtgevomoDev 2021-08-05
255. #file_links["C:urlsanaall.txt",1,N] JeroldNaf 2021-07-15
254. #file_links["C:urlsanaall.txt",1,N] JeroldNaf 2021-07-14
253. #file_links["C:urlsanaall.txt",1,N] JeroldNaf 2021-07-14
252. #file_links["C:urlsvkbtc2.txt",1,N] Randybiown 2021-07-12
251. hydroxichloraquine 2021-07-12
250. #file_links["C:urlsvkcas1.txt",1,N] RobertTot 2021-07-02
249. #file_links["C:urlsvkcas1.txt",1,N] RobertTot 2021-07-01
248. #file_links["C:urlsvkana1.txt",1,N] MichaelChome 2021-06-30
247. Veronagpe 2021-06-13
246. efbfbldstadoBtjOrdigd evomoDev 2021-06-12
245. tadalafil gel 2021-06-06
244. tadalafil dosage 2021-06-06
243. generic tadalafil 2021-06-06
242. tadalafil tablets 2021-06-06
241. tadalafil 30 mg 2021-06-04
240. tadalafil online 2021-06-04
239. buy tadalafil 2021-06-04
238. 40 mg tadalafil 2021-06-04
237. tadalafil gel 2021-06-03
236. tadalafil 40 2021-06-03
235. sbbolthdstadoBtjOrdigq evomoHtf 2021-06-02
234. geeahdstadoBtjOrdigj lenoSwa 2021-05-31
233. buy cialis 365 pills afhsdbcmypesismajkhv Nacleloh 2021-05-30
232. AlvinGlina 2021-05-30
231. dcacldstadoBtjOrdigq evomoGtv 2021-05-30
230. efbfbldstadoBtjOrdigq evomoDev 2021-05-29
229. tnoegfdstadoBtjOrdigo EnegeAsd 2021-05-28
228. gsaxzvofbldstadoBtjOrdign evomoAni 2021-05-28
227. sams pharmacy dgsolbvfdmypesismdzsup NacleVed 2021-05-27
226. geeahdstadoBtjOrdigo lenoSwa 2021-05-26
225. viagra auch ohne rezept fhwsbbolthdstadoBtjOrdigr Fmrfevomo 2021-05-23
224. cuanto tadalafil super active devo tomar olgstnoegfdstadoBtjOrdigc GtnbEnege 2021-05-22
223. rx plus pharmacy frbdcacldstadoBtjOrdigp Jebgevomo 2021-05-22
222. walmart pharmacy cialis prices afhsdbcmypesismexilw RebfNacle 2021-05-21
221. DavidZem 2021-05-21
220. priligy 2021-05-21
219. viagra free nhs fhwsbbolthdstadoBtjOrdigh Fmrfevomo 2021-05-20
218. compounded tadalafil troche hvdgeeahdstadoBtjOrdigs Bbshleno 2021-05-20
217. 24 hour cvs pharmacy dgsolbvfdmypesismdfxzy LbsoNacle 2021-05-18
216. Sildigra frbdcacldstadoBtjOrdigu Jebgevomo 2021-05-16
215. trusted online pharmacy fdvaefbfbldstadoBtjOrdiga Lebnevomo 2021-05-15
214. how to buy cialis from canada afhsdbcmypesismyruwq RebfNacle 2021-05-15
213. viagra tablets in malaysia fhwsbbolthdstadoBtjOrdigt Fmrfevomo 2021-05-13
212. compounding pharmacy near me dgsolbvfdmypesismazlbw LbsoNacle 2021-05-12
211. generic tadalafil india hvdgeeahdstadoBtjOrdigy Bbshleno 2021-05-11
210. online pharmacy discount code frbdcacldstadoBtjOrdigt Jebgevomo 2021-05-08
209. cialis lilly 20mg afhsdbcmypesismfursk RebfNacle 2021-05-08
208. Fosamax fdvaefbfbldstadoBtjOrdigf Lebnevomo 2021-05-07
207. viagra two hours fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigk Anooevomo 2021-05-07
206. JavierBut 2021-05-07
205. viagra for sale from india fhwsbbolthdstadoBtjOrdigx Fmrfevomo 2021-05-06
204. thesis consulting fhsbbolthdstadoBtjOrdigd Fbsfevomo 2021-05-03
203. tadalafil enteraction with medicine hvgeeahdstadoBtjOrdigc Bbdfleno 2021-05-03
202. GarSlimalk 2021-05-01
201. diamondback pharmacy dgsbvfdmypesismjiptz LhdvNacle 2021-05-01
200. GazSlimalk 2021-04-28
199. levitra 20 mg preis fbdcacldstadoBtjOrdigp Jbsdevomo 2021-04-27
198. alabama board of pharmacy afhdbcmypesismgwqvt RfvbNacle 2021-04-27
197. tadalafil canada olgsasbnvoegfdstadoBtjOrdige GvdbEnege 2021-04-26
196. where to buy levitra over the counter fdvefbfbldstadoBtjOrdigc Lrbsevomo 2021-04-26
195. hyvee pharmacy dgsbvfdmypesismddvnh LhdvNacle 2021-04-24
194. trial tadalafil tablets hvgeeahdstadoBtjOrdigh Bbdfleno 2021-04-23
193. DanielBub 2021-04-21
192. RolandPycle 2021-04-18
191. StevenMurge 2021-04-14
190. how do i write a thesis fhbbolthdstadoBtjOrdigf Fbshevomo 2021-04-09
189. zVolvene 2021-04-02
188. thesis phd fhbbolthdstadoBtjOrdigu Fbshevomo 2021-04-01
187. proquest thesis database fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigs Abgcevomo 2021-03-31
186. cost of cialis at walmart hvgeahdstadoBtjOrdigx Brfgleno 2021-03-30
185. thesis writing help uk fhbbolthdstadoBtjOrdigo Fbshevomo 2021-03-27
184. writing a thesis outline fhbbolthdstadoBtjOrdigv Fbshevomo 2021-03-24
183. mba dissertation fbfbvacldstadoBtjOrdigj Jvqqevomo 2021-03-24
182. cialisamS 2021-03-10
181. fstcialiS 2021-03-09
180. fstcialiS 2021-03-08
179. Kdraig 2021-03-02
178. BrandonSes 2021-03-01
177. WilliamdeaRy 2021-03-01
176. woman takes viagra afsbufbcmypesismnwtif FjjuNacle 2021-03-01
175. п»їviagra dggxdmypesismexnvx NbmoNacle 2021-02-28
174. WilliamdeaRy 2021-02-28
173. WilliamdeaRy 2021-02-27
172. sildenafil dosage 2021-02-27
171. WilliamdeaRy 2021-02-26
170. Rtjilc 2021-02-25
169. zithromax 1000mg 2021-02-24
168. Xtplgo 2021-02-23
167. Jiakjw 2021-02-23
166. hydroxychloroquine where to buy 2021-02-21
165. Ggmohv 2021-02-20
164. Cyfawq 2021-02-19
163. Crcccv 2021-02-19
162. order tadalafil 2021-02-17
161. abu dhabi cash loan olfbnvoegfdstadoBtjOrdigy JbnvEnege 2021-02-16
160. ace cash advance warren ohio htgeahdstadoBtjOrdigc Kvaxleno 2021-02-15
159. aralen price usa 2021-02-15
158. tadalafil pills 2021-02-14
157. canada cialis for sale dgbbjkxdmypesismteeqf NbnhNacle 2021-02-13
156. common side effect of cialis fvdobfbldstadoBtjOrdign Labxevomo 2021-02-13
155. money loans but no bank account fhbsabolthdstadoBtjOrdigv Fqbbevomo 2021-02-13
154. is cialis healthy fbfbcldstadoBtjOrdigp Jbbnevomo 2021-02-13
153. fvsrffdvhnhfgdoulgesseukn Abcfdoulgesse 2021-02-12
152. bfsgdcfhfgdoulgessexsd Kbbfsauff 2021-02-12
151. Purfqx 2021-02-11
150. Uxtzqb 2021-02-10
149. canada pharmacy online reviews olfbnoegfdstadoBtjOrdigt JbnbEnege 2021-02-09
148. Vtzyna 2021-02-09
147. Tefvpv 2021-02-08
146. pharmacy htgehdstadoBtjOrdigq Kbcxleno 2021-02-08
145. Jrjtql 2021-02-07
144. Pcfogg 2021-02-06
143. Xulhnp 2021-02-06
142. london drugs canada fvxofbldstadoBtjOrdigj Lbsxevomo 2021-02-06
141. discount viagra afsssvfbcmypesismmlmqw FvfcNacle 2021-02-06
140. Xunhgg 2021-02-06
139. modafinil online pharmacy ffbcldstadoBtjOrdigy Jbbvevomo 2021-02-05
138. fvsrffhnhfgdoulgessevvs Aqcfdoulgesse 2021-02-05
137. low dose viagra dgbjkxdmypesismroguw NncsNacle 2021-02-05
136. Zzluvx 2021-02-05
135. bfsgfhfgdoulgesseozh Kuiksauff 2021-02-05
134. pharmacy prices compare fcgavofbldstadoBtjOrdigm Ahkdevomo 2021-02-04
133. Wstavj 2021-02-04
132. Ikotjo 2021-02-04
131. Dzogob 2021-02-03
130. Mcgsxl 2021-02-02
129. Troqfw 2021-02-02
128. Ngygzm 2021-02-01
127. cheap viagra alternatives htorhddehdstadoBtjOrdigv Kbbgleno 2021-02-01
126. Jjmrzn 2021-01-31
125. Lcvmwq 2021-01-30
124. cialison line fcghsavofbldstadoBtjOrdigb Ahmdevomo 2021-01-30
123. Rbhelz 2021-01-30
122. cialis with dapoxetine from canada fhsgbgolthdstadoBtjOrdigx Fmnfevomo 2021-01-29
121. Kizquk 2021-01-29
120. best non prescription online pharmacies dddgbsikxdmypesismwsqje NgscNacle 2021-01-29
119. viagra super active afssxghfbcmypesismdutfm FhnhNacle 2021-01-29
118. viagra blog olfefedxoegfdstadoBtjOrdign JnscEnege 2021-01-28
117. Yjbpxr 2021-01-28
116. cialis dosage frequency htordldehdstadoBtjOrdiga Kbbtleno 2021-01-27
115. coupons for cialis fcghavofbldstadoBtjOrdigz Ahmdevomo 2021-01-25
114. Kntmva 2021-01-25
113. cialis no prescription paypal fhsggolthdstadoBtjOrdigw Fmfvevomo 2021-01-24
112. 92126 viagra dddgbsikxdmypesismuxxap NmilNacle 2021-01-24
111. can you get viagra without prescription afssxhfbcmypesismukznh FbgNacle 2021-01-24
110. but cialis overnight delivery olfeedxoegfdstadoBtjOrdiga JnhEnege 2021-01-23
109. Zhvpnx 2021-01-22
108. where to get viagra in melbourne fvtvvofbldstadoBtjOrdigl Lcxevomo 2021-01-22
107. cialis generic shopping htordldehdstadoBtjOrdigy Kbctleno 2021-01-22
106. viagra onlone ffsvofbcldstadoBtjOrdigp Jbdcevomo 2021-01-21
105. Tybjoe 2021-01-21
104. Sshmhk 2021-01-21
103. Hrtuki 2021-01-20
102. viagraaustralia fcghavofbldstadoBtjOrdigy Aqbvevomo 2021-01-20
101. brand viagra 100mg fhsggolthdstadoBtjOrdigl Fsbxevomo 2021-01-19
100. buy low dose cialis online dddgbsikxdmypesismjvndl NlbxNacle 2021-01-19
99. cialis singapore buy afssxhfbcmypesismggvzz FbdhNacle 2021-01-19
98. cialis with dapoxetine olfeedxoegfdstadoBtjOrdigj JvcbxEnege 2021-01-18
97. Cbrdkm 2021-01-18
96. Zfoihj 2021-01-18
95. viagra 25mg vs 50mg hordldehdstadoBtjOrdigo Klioleno 2021-01-17
94. Lvvbww 2021-01-17
93. Gygfon 2021-01-16
92. Nwbqwv 2021-01-16
91. Qapxam 2021-01-16
90. Wxzuga 2021-01-15
89. Bgfspu 2021-01-15
88. Doglgp 2021-01-15
87. Irtpdn 2021-01-14
86. buy generic viagra in usa ddgbsikxdmypesismjuarn NlbxNacle 2021-01-14
85. buy brand viagra canada afsshfbcmypesismwpvvx FgnhNacle 2021-01-14
84. tinder dating app 2021-01-14
83. phone number for cheap viagras in fl olfeexoegfdstadoBtjOrdiga JvcxEnege 2021-01-13
82. people's pharmacy fvtvofbldstadoBtjOrdigv Lokuevomo 2021-01-13
81. free dating sites 2021-01-13
80. mail order pharmacy hodldehdstadoBtjOrdigw Khthleno 2021-01-12
79. canada drugs online ffsvofbldstadoBtjOrdigw Jtmfevomo 2021-01-12
78. best drugstore shampoo fghavofbldstadoBtjOrdigp Aqwsevomo 2021-01-10
77. free dating websites 2021-01-10
76. dysfunction ddgbsgsikxdmypesismprknf NllpNacle 2021-01-10
75. canadian mail order pharmacy afsshbcmypesismurorx FgvdNacle 2021-01-09
74. online pharmacy viagra fhsgolthdstadoBtjOrdigj Fwsxevomo 2021-01-09
73. Tonzto 2020-12-30
72. Wmrulc 2020-12-29
71. Erolih 2020-12-29
70. Eosszk 2020-12-28
69. Fkrard 2020-12-28
68. ClydeFicle 2020-12-27
67. Bnfkmx 2020-12-26
66. Vybzna 2020-12-26
65. ClydeFicle 2020-12-25
64. Cbxbvz 2020-12-23
63. Ghtdqj 2020-12-22
62. BryanSteep 2020-12-22
61. Zapaqr 2020-12-22
60. Pxfglc 2020-12-21
59. Afwgfi 2020-12-21
58. Ijpump 2020-12-21
57. BryanSteep 2020-12-19
56. Londynuwbh 2020-12-19
55. Jeffreybab 2020-12-18
54. Zsvxuf 2020-12-18
53. Acqtfh 2020-12-17
52. Czrjiz 2020-12-17
51. Ytrzib 2020-12-17
50. Iltjqq 2020-12-16
49. Elenayltf 2020-12-14
48. Roryawbw 2020-12-14
47. Lfeohv 2020-12-14
46. Duvwgc 2020-12-13
45. Xungvb 2020-12-13
44. Dklopr 2020-12-12
43. Knuuip 2020-12-11
42. Jwozjf 2020-12-11
41. Dfneib 2020-12-10
40. Arwbux 2020-12-10
39. Nfjzhs 2020-12-10
38. Hiiwgz 2020-12-09
37. Anjxep 2020-12-09
36. Hkpijx 2020-12-08
35. Pxporw 2020-12-04
34. Stefanburl 2020-12-04
33. Popbsn 2020-12-03
32. Nkozzo 2020-12-02
31. Supimq 2020-12-02
30. Ijiuus 2020-12-02
29. Jsikpr 2020-12-01
28. Cqpotj 2020-12-01
27. Dnkikz 2020-11-30
26. Ukgpiw 2020-11-30
25. Amqxaz 2020-11-30
24. Yvqfvo 2020-11-29
23. Lkepic 2020-11-28
22. Jzbndq 2020-11-28
21. Zrvnwb 2020-11-26
20. Oinqdz 2020-11-25
19. Bkczua 2020-11-25
18. Mizydv 2020-11-24
17. Brqazx 2020-11-21
16. Zozbos 2020-11-21
15. Eoefhy 2020-11-20
14. Mognqt 2020-11-20
13. Cpkoyo 2020-11-20
12. Fsytvp 2020-11-20
11. Dhkmrv 2020-11-19
10. Mycwhg 2020-11-19
9. Aocgdm 2020-11-19
8. Vkmpdg 2020-11-19
7. Ddiaoi 2020-11-19
6. Gvrjag 2020-11-18
5. Mokolb 2020-11-18
4. Ekjwak 2020-11-18
3. Cxifeg 2020-11-17
2. Vtogyy 2020-11-17
1. Jtlsdr 2020-11-16


”Vad skulle Freinet ha sagt idag?”

Det blir föredrag på lördagen. Inbjuden gäst är Lars-Åke Kernell, tidigare freinetlärare 4-9, numera lärarutbildare vid Göteborgs universitet


Flera av oss som jobbar på Bild & Form har haft Lars-Åke Kernell som lärare på Pedagogen i Mölndal. Det är...

Läs mer

Lite mer om portfolioworkshopen…


För ca två år sedan började vi använda portfolio som en metod för att utvärdera barnens kunskaper och utveckling. Detta arbeta utvecklar vi fortfarande. Vi kommer under portfolioworkshopen berätta om...

Läs mer
Kernell om hur vi bör läsa Freinet idag:

"Det som var konservativt på 60-talet kanske är viktigt för barnen idag"


På Freinetmötet i Göteborg fick deltagarna vara med om två återkomster i en och samma person, nämligen Lars-Åke Kernell som arbetar på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Förutom att han...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia