Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Onsdagen den 21 februari 2024 - klockan 22:08
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


De tre T:en


Inger Nordheden 2013-09-24

Gunilla Ekelund med 2013 års Open Minds
Bild:Inger Nordheden
Gunilla Ekelund med 2013 års Open Minds

Tilltal. Tilltro. Tillit. Dessa tre ord delade Andrea Inkinen med oss som var med på lördagens workshop om utepedagogik. De passar också som fond för utdelningen av 2013 års demokratipris Open Minds.

"Jakten på demokrati i förskolan". Så är titeln på journalisten och författaren Gunilla Ekelunds senaste bok. Det är den fjärde boken där barnet står i centrum och framför allt hur förutsättningar för inflytande och delaktighet skapas. När hon fick motta demokratipriset Open Minds överlämnade föreningen följande motivering:

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds tilldelas 2013 Gabriella Ekelund för sitt engagemang för förskolans möjlighet att bidra till barns demokratiska fostran. Engagerat och initierat beskriver hon i flera böcker om hur förskolans personal medvetet söker förändra sitt arbetssätt till att organisera verksamheten så att barn kan få det utrymme de behöver för bli lyssnade på och för att deras nyfikenhet ska kunna tas på allvar men också alla de svårigheter de stöter på under vägen. I intervjuer med förskollärare och barnskötare lyfter hon fram dessa hinder och ställer sig frågan om hur barns perspektiv ska kunna respekteras i förskolan men också i samhället utanför och på så sätt vara grunden för barns vardag och lärande.

Stockholm den 21 september 2013

Inger Nordheden

Ordförande i Freinetrörelsen i Sverige

I det efterföljande samtalet berättade Gunilla hur hon kommit att intressera sig för små barns utveckling som resulterade i fyra böcker. Vikten av leken i förskolan är en av böckerna och en annan handlar om förskolebarn och böcker. Det blev ett fint och nära samtal. Då berättade Andrea Inkinen om tre ord som betytt mycket för henne och som hon ville dela med oss andra. Det första är Tilltal. Det handlar om hur vi talar till barn och hur vi bemöter barn. 
Det andra är Tilltro. Det handlar om att vi måste tro på barns förmåga.
Det tredje är Tillit. Det handlar om att vi måste tro på oss själva och vår förmåga.
För mig är dessa tre ord för all framtid en del av hur jag tänker om barn och utveckling! 


Skriv utAtt skapa broar, en betraktelse över Ridef

Snart är det Ridef igen. För att berätta om allt det innebär att delta skulle det krävas mer plats än det finns här, men en liten glimt det vill jag ändå ge alla. Sök sedan vidare på Ridef...

Läs mer

En Vandrares iakttagelserSom vanligt börjar resan långt innan man satt sig i bilen, tåget eller bussen. För mig började Göteborgsresan redan i våras, på min anstä...

Läs mer

COMENIUS I LUND


Freinetskolan i Lund deltar fr.o.m. läsåret 08/09 i ett Comeniusprojekt, som handlar om klimat- och miljöfrågor.

I oktober reste tre lärare till Carbonera utanför...

Läs mer
Gunilla Ekelund med 2013 års Open Minds

De tre T:en

Tilltal. Tilltro. Tillit. Dessa tre ord delade Andrea Inkinen med oss som var med på lördagens workshop om utepedagogik. De passar också som fond för utdelningen av 2013 å...

Läs mer

Blir du lönsam lille vän?”Blir du lönsam lille vän?” Så är ju titeln på Peter Tillbergs numera världsberömda målning från 1971. Att sitta i rader efter varandra i...

Läs mer

Gräv där du står

Besök på hembygdsgården.

Att lära om forntiden kan innebära att gräva där du står, både för barnen och dig som pedagog.


Under vårterminen har min klass arbetat med historia. Tidsperioden började med big-bang och kommer nog...

Läs mer


Workshop om att arbeta med Radio i förskola och skola

Torsdagen den 21 mars ses vi väl på Freinetskolan Kastanjen? Då Anordnar vi vårens andra workshop. Denna gång tar vi ett grepp om radiomediet! Välkomna!

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Årsmöte
Skicka insändare

Gratis webbinarium
Tema: Korrespodens inom Freinetpedagogiken.

Datum onsdagen den 1:a november, klockan 18.00.
Spara datumet!
Mer info kommer!


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit

Gratis webbinarium
Onsdagen den 1:a november, 2023
Klockan 18.00

Tema: Korrespondens inom Freinetpedagogiken.

Spara datumet. Mer info kommer.
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia