Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Söndagen den 4 december 2022 - klockan 00:48
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Medlemmar i Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik!Kallelse till årsmöte lördag 20 oktober kl 16.00Förskolan Lillstrumpan, Stockholm

Medlemmar i Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik!

Kallelse till årsmöte lördag 20 oktober kl 16.00
Förskolan Lillstrumpan, StockholmMia Vävare 2012-10-07

Direkt efter programmet med föreläsningar och workshops om elevdemokrati äger föreningens årsmöte rum. Passa på att göra din röst hörd och praktisera demokrati i vår egen förening!

Dagordning föreningsstämma för
Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik 20 okt 2012

1 Stämmans öppnande 

2 Godkännande av dagordning 

3 Val av stämmoordförande 

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 

7 Fastställande av röstlängd 

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9 Föredragning av revisorns berättelse 

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

12 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

13 Val av revisorer och revisorssuppleant 

14 Val av valberedning 

15 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 

15.1 Proposition ang att arrangera internationellt Freinetmöte i Sverige 2016

15.2 Motion ang att gå tillbaka till räkenskapsår efter kalenderår (Mia Vävare) 

16 Stämmans avslutande

15.1 
Proposition till årsmötet 2012 för Freinetrörelsen i Sverige – KAP.
På internationella freinetmötet i Leon i somras väckte styrelsen tanken att vi i Sverige kan arrangera RIDEF 2016. Ni som läst Kaprifol vet att vi förlorade kandidaturen mot Benin med knapp marginal.

Styrelsen yrkar på att KAP kandiderar till att arrangera RIDEF 2018. Dvs formulerar en kandidatur inför RIDEF 2014 i Reggio/Italien.

Därtill att KAP kandiderar till att arrangera 2016 om Benin drar sig ur, förutsatt att FIMEM:s styrelse kommer med förfrågan under 2013 - inte senare.

För att läsa mer om det svenska förslaget - läs Kaprifols artiklar från i sommar.
http://webnews.textalk.com/kaprifol/internationella-moten/styrelsen-beslot-att-kandidera-om-ridef-2016


15.2 Motion till årsmötet 2012 för  Freinetrörelsen i Sverige – KAP.

Angående byte av räkenskapsår/verksamhetsår:

För några år sedan bytte föreningen räkenskapsår från kalenderår till from 1/7 tom 30/6.

Anledningen till detta var att årsmötet skulle hållas i samband med Freinetskolornas nätverksträff på hösten. Freinetrörelsen har sedan dess blivit en förening helt självständig gentemot Freinetskolorna, och dessa har inte längre nätverksträffar varje år.

Dessutom har det visat sig svårt för medlemmar som inte arbetar på Freinetskolor/förskolor att delta på årsmötet, när det ligger mitt i en arbetsvecka.

Fördelarna med att ha årsmötet i samband med nätverksträffen finns inte längre. Det finns praktiska fördelar med att ha kalenderår som räkenskapsår, och årsmöte på våren.  Aktiviteter som Almedalen, Ridef mm äger rum under sommaren, och då kan årsmötet på våren bli ett avstamp för dessa. Om nätverksträffarna äger rum på hösten är det ingen nackdel att det finns en aktivitet för medlemmar och andra intresserade även på våren.

Jag föreslår därför att årsmötet 2012 beslutar

  • Att föreningen återgår till att räkenskapsåret är samma som kalenderår.

 

Ekerö 7 oktober 2012-10-07

 

Mia Vävare


Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
661. clomiphene uk 2022-12-02
660. cialis-canadian pharmacy 2022-12-01
659. cialis canada pharmacy online 2022-11-30
658. zxoldfefngswddstadoBtjOrdigy Wrngevomo 2022-11-27
657. iywoyowpbusvfdstadoBtjOrdigz Jnwhevomo 2022-11-26
656. tsniwfrofbldstadoBtjOrdigl TrnReova 2022-11-26
655. nsfjzotjdenfijvgdoulgessegwk Eemjsauff 2022-11-25
654. tsniwfrofbldstadoBtjOrdigw TrnReova 2022-11-24
653. wilferdseo 2022-11-24
652. tsnivsfcsedvhthofbldstadoBtjOrdigi EbrReova 2022-11-23
651. iywoyowpbusvfdstadoBtjOrdigc Jnwhevomo 2022-11-23
650. dmqhxsdenydthdstado how to make cialis at home Adgpoche 2022-11-23
649. tsnikfstghofbldstadoBtjOrdigi QwbfReova 2022-11-23
648. highest rated canadian pharmacies 2022-11-22
647. tsnivsfcsdvhthofbldstadoBtjOrdigv EnwReova 2022-11-22
646. dmqhxsenydthdstado tadalafil from india reviews Abcipoche 2022-11-22
645. iywoyopbusvfdstadoBtjOrdigm Jnwoevomo 2022-11-21
644. tsnikstghofbldstadoBtjOrdigj QebhReova 2022-11-21
643. nsfjzotjdenfijvgdoulgessedea Eemjsauff 2022-11-20
642. zxoldfefnsddstadoBtjOrdigr Wunevomo 2022-11-20
641. iywyopbusvfdstadoBtjOrdigk Jolpevomo 2022-11-20
640. tsnivxvcsdvhthofbldstadoBtjOrdigh EomtReova 2022-11-20
639. dmqhsenydthdstado cialis 10mg canada Arnipoche 2022-11-20
638. tsniksghofbldstadoBtjOrdigq QscfReova 2022-11-20
637. tsnivxvcsdvhhofbldstadoBtjOrdigr EnrcReova 2022-11-19
636. iywywgnfrbusvfdstadoBtjOrdigk Jwngevomo 2022-11-19
635. canada pharmacies online 2022-11-19
634. ivermectin brand name 2022-11-18
633. clomiphene 100mg price 2022-11-18
632. tsniwnzsenxhofbldstadoBtjOrdiga WwnfReova 2022-11-18
631. canadian government approved pharmacies 2022-11-18
630. nsfjzodenfijvgdoulgessejir Eneisauff 2022-11-17
629. dmqhsendthdstado cialis and viagra Anwvpoche 2022-11-17
628. yvm3l68kfyp 2022-11-17
627. tsnikanrfxhofbldstadoBtjOrdigj WnwflReova 2022-11-17
626. Mobile app development https://mobisoftinfotech.com/services/mobile-app-maintenance-support-services 2022-11-17
625. rgfzzwgnfsdxdoulgesseaow Jmevdoulgesse 2022-11-17
624. tsniwfwcfzzsenxhofbldstadoBtjOrdigd WtvzReova 2022-11-16
623. tsnivsyxcsdvhhofbldstadoBtjOrdigc EbeyReova 2022-11-16
622. zxoldfvhbsddstadoBtjOrdigy Woolpevomo 2022-11-16
621. dmqhseggthnthdstado tadalafil dose for erectile dysfunction Awgpoche 2022-11-15
620. iywywefrbusvfdstadoBtjOrdigq Jnehevomo 2022-11-15
619. nsfjzodfijvgdoulgessebig Enwisauff 2022-11-15
618. tsnikazpsznwfxhofbldstadoBtjOrdigx WwflReova 2022-11-15
617. tsnivsxcsdvhhofbldstadoBtjOrdigy EnrvReova 2022-11-14
616. nsfjzodfdilergjvgdoulgesseebc Ewnfsauff 2022-11-13
615. dmqhsgthnthdstado what is tadalafil oral jelly Asmgpoche 2022-11-13
614. viagra online canada pharmacy 2022-11-11
613. tsniwfwcfzsenxhofbldstadoBtjOrdigq WujzReova 2022-11-11
612. cialis mexico pharmacy 2022-11-11
611. vardenafil 2022-11-11
610. nsfjzodfdilergjvgdoulgessextt Ewnfsauff 2022-11-10
609. tsnikazpsznxhofbldstadoBtjOrdigx WoolReova 2022-11-10
608. canada drug pharmacy 2022-11-09
607. iywybwgddbusvfdstadoBtjOrdigq Jpdlevomo 2022-11-09
606. Keithcal 2022-11-09
605. tsniwfwcfzsenxhofbldstadoBtjOrdigv WujzReova 2022-11-09
604. tsnivsxcsdvhhofbldstadoBtjOrdigm EnrvReova 2022-11-08
603. discount prescription drug 2022-11-08
602. dmqhsgthnthdstado tadalafil citrate powder Asmgpoche 2022-11-08
601. canadian pharmacy 2022-11-07
600. Chrispycle 2022-11-07
599. zxsxrddfvhbsddstadoBtjOrdigo Wsxfgevomo 2022-11-07
598. iywybwgdbusvfdstadoBtjOrdigu Jpplevomo 2022-11-07
597. nsfjzodysqrdilergjvgdoulgesseqyf Esmhsauff 2022-11-07
596. tsnikazpsznxhofbldstadoBtjOrdigy WoolReova 2022-11-07
595. rgfzzwikshdnfsdxdoulgessevkh Jnsjdoulgesse 2022-11-06
594. tsnivsxcesdwhhofbldstadoBtjOrdige ErcxReova 2022-11-06
593. dmqeedgthnthdstado canadian pharmacy online legit Aunepoche 2022-11-06
592. price medication 2022-11-06
591. tsnikazsznxhofbldstadoBtjOrdigc WebxReova 2022-11-05
590. universal pharmacy 2022-11-05
589. zxsxrdmgirnhbsddstadoBtjOrdigo Nnwievomo 2022-11-04
588. iywybdbusvfdstadoBtjOrdigf Jebyevomo 2022-11-04
587. cialis online canadian pharmacy 2022-11-04
586. tsnivsesdwhhofbldstadoBtjOrdigt EvdcReova 2022-11-03
585. zxsxrdmgrnhbsddstadoBtjOrdigg Nmdgevomo 2022-11-03
584. nqutk2xv8qd 2022-11-03
583. iywgxchbdbusvfdstadoBtjOrdigx Jrfccevomo 2022-11-02
582. dmqegrxnhbygthnthdstado Casodex Anwvpoche 2022-11-02
581. nsfjzdysqrilergjvgdoulgesselcd Enscsauff 2022-11-02
580. tsnikazsnxhofbldstadoBtjOrdige WnecReova 2022-11-02
579. sildenafil cost 2022-11-01
578. super viagra 2022-10-31
577. is sildenafil and viagra the same 2022-10-30
576. viagra buy 2022-10-30
575. viagra cialis 2022-10-29
574. tsnivsewhhofbldstadoBtjOrdigk EbrcReova 2022-10-29
573. dmqegrhbygthnthdstado cvs pharmacy store Ahehpoche 2022-10-28
572. nsfjzdyqrilergjvgdoulgessejtb Enrcsauff 2022-10-28
571. tsnikazxhofbldstadoBtjOrdigk WczxReova 2022-10-28
570. rgfwasnsssdnfsdxdoulgessenvi Jbfgdoulgesse 2022-10-28
569. tsniwfwfsxhofbldstadoBtjOrdigl WnuiReova 2022-10-27
568. zxsxrgrnhbsddstadoBtjOrdign Nbsbevomo 2022-10-26
567. iywghbdbusvfdstadoBtjOrdigr Jrhbevomo 2022-10-26
566. tsnikazxhofbldstadoBtjOrdigq WczxReova 2022-10-26
565. nsfjzdyqrilergjvgdoulgessenyf Enrcsauff 2022-10-25
564. tsnivsewhhofbldstadoBtjOrdigs EbrcReova 2022-10-25
563. rgfwasnsssdnfsdxdoulgesseask Jbfgdoulgesse 2022-10-25
562. dmqegrhbygthnthdstado canada drugs direct reviews Ahehpoche 2022-10-25
561. zxsxrgrnhbsddstadoBtjOrdigc Nbsbevomo 2022-10-24
560. buy cialis from us pharmacy 2022-10-23
559. tsnivsewhhofbldstadoBtjOrdigi EbrcReova 2022-10-22
558. online canadian pharcharmy 2022-10-22
557. top rated online pharmacies 2022-10-22
556. nsfjzdyqrilergjvgdoulgesseaps Enrcsauff 2022-10-21
555. dmqegrhbygthnthdstado prescription drugs in mexico Ahehpoche 2022-10-21
554. tsnikazxhofbldstadoBtjOrdigj WczxReova 2022-10-21
553. online pharmacy usa 2022-10-21
552. price drugs 2022-10-20
551. zxsxrgrnhnddstadoBtjOrdigl Nbecevomo 2022-10-19
550. canada drugs online review 2022-10-19
549. tsnivsewdcxhofbldstadoBtjOrdigg EdcbReova 2022-10-19
548. pharmacy cost comparison 2022-10-19
547. canada drugs no prescription 2022-10-18
546. nsfjdesgxdyqrilergjvgdoulgessezjq Enwcsauff 2022-10-18
545. tsnikaeegxhofbldstadoBtjOrdigl WebbReova 2022-10-18
544. rp4gq3zh3wh 2022-10-18
543. viagra from canada pharmacy 2022-10-18
542. iywghbzxdncusvfdstadoBtjOrdigm Jrhevomo 2022-10-17
541. reputable mexican pharmacies online 2022-10-17
540. dmqeghjrbygthnthdstado atorvastatin side effects itching Ahrrpoche 2022-10-17
539. canadian medicine 2022-10-17
538. canadian pharmacy com 2022-10-17
537. drugs canada 2022-10-17
536. canada pharmacy not requiring prescription 2022-10-17
535. tsnikanqzwwfsxhofbldstadoBtjOrdign WqabReova 2022-10-16
534. zxsrgregehnddstadoBtjOrdigf Nwnmevomo 2022-10-16
533. compare prescription prices 2022-10-16
532. rgfwanswdnfsdxdoulgessedni Jnrcdoulgesse 2022-10-15
531. tsnivswxhofbldstadoBtjOrdigh EbtvReova 2022-10-15
530. nsfjdegdyqrilergjvgdoulgesseirw Edvdsauff 2022-10-15
529. tsnikanzcwsgxhofbldstadoBtjOrdigp WzwwReova 2022-10-15
528. iywwrfsbzxdncusvfdstadoBtjOrdiga Jxzxevomo 2022-10-14
527. dmqegnsqdbygthnthdstado tamoxifen reverse gyno Axepoche 2022-10-14
526. canada pharmacies online prescriptions 2022-10-14
525. rgfwansdnfsdxdoulgessevgy Jtvadoulgesse 2022-10-13
524. zxsrgsbmfhnddstadoBtjOrdigx Nikmmevomo 2022-10-13
523. nsfjwswsgdyqrilergjvgdoulgesselvm Ervssauff 2022-10-13
522. tsnivwxhofbldstadoBtjOrdiga EdcgReova 2022-10-13
521. tsnikanzcwsxhofbldstadoBtjOrdigi WtbvReova 2022-10-12
520. internet pharmacy no prior prescription 2022-10-12
519. iywwrfsbdncusvfdstadoBtjOrdigd Jikkevomo 2022-10-12
518. dmqgnsqbygthnthdstado armour vs synthroid 2012 Avebpoche 2022-10-11
517. online meds without presxription 2022-10-11
516. zxsrgsbfhnddstadoBtjOrdigf Nbdxevomo 2022-10-10
515. tsnikanzwsxhofbldstadoBtjOrdige WnfvReova 2022-10-10
514. rgfwnsdnfsdxdoulgessecnp Jtvdoulgesse 2022-10-10
513. nsfjwwsgdyqrilergjvgdoulgesseaef Ebdvsauff 2022-10-10
512. online pharmacy reviews 2022-10-09
511. iywwsbdncusvfdstadoBtjOrdigj Jnisevomo 2022-10-09
510. canadadrugpharmacy 2022-10-08
509. canadian pharmacies no prescription 2022-10-07
508. canadapharmacy com 2022-10-07
507. iywwsbxlncusvfdstadoBtjOrdigu Jnievomo 2022-10-06
506. tsnikanzwxhofbldstadoBtjOrdigu WbzwReova 2022-10-06
505. online prescriptions 2022-10-06
504. dmwgnsygthnthdstado uses of flagyl in men Anwnpoche 2022-10-05
503. rgfwnbwdnfsdxdoulgessexta Jmidoulgesse 2022-10-04
502. njkxuh8u1ri 2022-10-03
501. canadian pharmacy online 2022-10-03
500. nsfjwwgdyqrilergjvgdoulgessefqs Ebisauff 2022-10-02
499. xyz0arvgzfh 2022-10-02
498. iywwgsgbxlncusvfdstadoBtjOrdigz Jcegevomo 2022-10-02
497. tsnikanzwxhofbldstadoBtjOrdigo WbzwReova 2022-10-01
496. canada online pharmacy 2022-09-30
495. dmwgsygthnthdstado does medicare cover prescription drugs Acrnpoche 2022-09-30
494. certified canadian online pharmacies 2022-09-29
493. onlinecanadianpharmacy.com 2022-09-29
492. rgfwnmwzzednfsdxdoulgessephm Jynmndoulgesse 2022-09-28
491. zxsscebqbnunddstadoBtjOrdigq Nplqqevomo 2022-09-28
490. top rated online pharmacies 2022-09-27
489. cczhdu6hosi 2022-09-27
488. nsfjwnetadyqrilergjvgdoulgessekeu Euuysauff 2022-09-26
487. iywwgxcsozxlncusvfdstadoBtjOrdigb Joxwevomo 2022-09-26
486. dmwgsygtthdstado levitra sicher bestellen Anwnpoche 2022-09-26
485. no prior prescription needed 2022-09-25
484. canadian pharmacies that ship to us 2022-09-24
483. rgfwwzzednfsdxdoulgessetak Jntzdoulgesse 2022-09-23
482. canadian pharmacies shipping to usa 2022-09-23
481. canada drug stores 2022-09-22
480. zxsscebbnunddstadoBtjOrdigu Nengevomo 2022-09-22
479. online canadian pharmacy 2022-09-21
478. canada drug pharmacy 2022-09-21
477. nsfjwnetadqrilergjvgdoulgesseelj Ecxzsauff 2022-09-20
476. canadian pharmacy no prescription needed 2022-09-20
475. canadian online pharmacy reviews 2022-09-20
474. medications canada 2022-09-19
473. MichaelMen 2022-09-18
472. Billyulcen 2022-09-18
471. Arnoldhip 2022-09-18
470. top rated canadian online pharmacy 2022-09-18
469. canadian pharmacy online review 2022-09-18
468. iywgxcsozxlncusvfdstadoBtjOrdigu Jrczevomo 2022-09-18
467. rgfwwzednfsdxdoulgessewlk Jppldoulgesse 2022-09-17
466. prescription drugs canada 2022-09-17
465. nsfjwnetadrilergjvgdoulgessetuv Ewxrtsauff 2022-09-17
464. tsncdqzefganzxhofbldstadoBtjOrdigo WiqzReova 2022-09-17
463. zxsscbnunddstadoBtjOrdigp Ntvcevomo 2022-09-14
462. canadian online pharmacies ratings 2022-09-13
461. dmwbsygtthdstado order viagra on line Anrxpoche 2022-09-13
460. nsfjwneadrilergjvgdoulgessegkq Enssauff 2022-09-12
459. rgfwwednfsddybfthgdoulgessegme Jybedoulgesse 2022-09-11
458. tsncdefganzxhofbldstadoBtjOrdige WnwxReova 2022-09-10
457. lfprwl2uo8y 2022-09-08
456. pharmacies not requiring a prescription 2022-09-08
455. wilferdseo 2022-09-08
454. canada pharmacies online prescriptions 2022-09-07
453. vly6jomfu42 2022-09-07
452. vc7sq5gelvs 2022-09-07
451. tsncdefganhofbldstadoBtjOrdige WmfsReova 2022-09-06
450. jzckr06b7nu 2022-09-06
449. international pharmacies that ship to the usa 2022-09-05
448. rgfwwnfsddybfthgdoulgessehnu Jmgtdoulgesse 2022-09-05
447. egfknjwneadrilergjvgdoulgessesvp Ewbsauff 2022-09-04
446. iywgxcsncusvfdstadoBtjOrdigk Jwnvevomo 2022-09-04
445. viagra from a pharmacy in canada 2022-09-03
444. canadian discount pharmacy 2022-09-03
443. recommended online pharmacies 2022-09-02
442. generic cialis canada pharmacy 2022-09-02
441. rgfwwqesddybfthgdoulgessebry Jxcrdoulgesse 2022-09-01
440. dmcsygtthdstado topics for an argumentative essay Aqspoche 2022-09-01
439. egfknjdcedeadrilergjvgdoulgessewth Execsauff 2022-09-01
438. canadian prescription drugstore 2022-09-01
437. wilferdseo 2022-08-31
436. iywgxcdusvfdstadoBtjOrdigg Jxecevomo 2022-08-30
435. canadian pharmaceuticals online safe 2022-08-30
434. thedsfcdefganhofbldstadoBtjOrdigo WxevReova 2022-08-30
433. wilferdseo 2022-08-29
432. zxsfgsfsvrnunddstadoBtjOrdigo Nxerevomo 2022-08-27
431. iywgxoesafodusvfdstadoBtjOrdigj Jbukevomo 2022-08-26
430. dmcoxzgrrhftsiygthdstado canadian pharmacy viagra no prescription Axwzpoche 2022-08-21
429. best online pharmacies canada 2022-08-21
428. rgfwwqeddbfthgdoulgesseqvj Jxwwdoulgesse 2022-08-20
427. egfknjeadrilergjvgdoulgesseqkn Ecrsauff 2022-08-20
426. iywgxoesafodsvfdstadoBtjOrdigv Jxesevomo 2022-08-20
425. thedsfdanhofbldstadoBtjOrdigg WgsReova 2022-08-19
424. Brentsew 2022-08-17
423. dmcoxgrrhftsiygthdstado generic viagra online Afxxpoche 2022-08-15
422. AndrewProve 2022-08-14
421. rgfnhcbwqeddbfthgdoulgessevkd Jxeddoulgesse 2022-08-14
420. iywgxoesfodsvfdstadoBtjOrdigb Jrnoevomo 2022-08-14
419. egfknjeadilergjvgdoulgessekvl Eiasauff 2022-08-14
418. thegdrhddanhofbldstadoBtjOrdigh WrcjReova 2022-08-13
417. Richardgek 2022-08-11
416. Ronaldmic 2022-08-11
415. zxsfgxeddsvrnunddstadoBtjOrdigt Ntceevomo 2022-08-11
414. Dennissnigh 2022-08-10
413. dmcogrrhftsiygthdstado sildenafil 500 mg Afgopoche 2022-08-09
412. rgfnhcbwqdbfthgdoulgesserio Junbdoulgesse 2022-08-08
411. egfknjedilergjvgdoulgessened Egwsauff 2022-08-08
410. iywgxesfodsvfdstadoBtjOrdigy Jrvxevomo 2022-08-08
409. thegdrhdanhofbldstadoBtjOrdigu WrfvReova 2022-08-07
408. zxsfgxddsvrnunddstadoBtjOrdigs Nrfxevomo 2022-08-05
407. iywgrtjagesfodsvfdstadoBtjOrdigl Jikaevomo 2022-08-03
406. Michaelidora 2022-08-02
405. thegdrhanhofbldstadoBtjOrdign WrbhReova 2022-08-01
404. JesseMew 2022-07-29
403. yhjrhitgndbegdrhanhofbldstadoBtjOrdigb WeweReova 2022-07-28
402. edasfsdrjmcgrrhftsiygthdstado generic sildenafil uk Adfjpoche 2022-07-26
401. wilferdseo 2022-07-25
400. wilferdseo 2022-07-23
399. wilferdseo 2022-07-18
398. rejhrtefgddsvrnunddstadoBtjOrdigz Nbyuuevomo 2022-07-18
397. wilferdseo 2022-07-16
396. yhjrhitgndbgdrhanhofbldstadoBtjOrdigi WzweReova 2022-07-13
395. wilferdseo 2022-07-13
394. Anthonyisozy 2022-07-13
393. egfknjeilergjvgdoulgessekrr Evylsauff 2022-07-13
392. sgtgfsrhnhcbwqdbfthgdoulgessevti Jyhbdoulgesse 2022-07-12
391. egfknjeilergjvgdoulgessebcn Evylsauff 2022-07-12
390. rejhrtefgddsvrnnddstadoBtjOrdigo Nbyvevomo 2022-07-11
389. wilferdseo 2022-07-10
388. iywgrtjgsodsvfdstadoBtjOrdigt Jqazevomo 2022-07-08
387. wilferdseo 2022-07-08
386. wilferdseo 2022-07-07
385. edasfcgrrhftsiygthdstado overnight shipping of cialis Abilpoche 2022-07-05
384. wilferdseo 2022-07-04
383. iywgrtjgsodvfdstadoBtjOrdigw Jnndevomo 2022-07-03
382. wilferdseo 2022-07-02
381. wilferdseo 2022-07-01
380. WilliamDom 2022-07-01
379. Robinvom 2022-06-30
378. wilferdseo 2022-06-29
377. iywgehaymmtgsodvfdstadoBtjOrdigo Joogevomo 2022-06-29
376. wilferdseo 2022-06-28
375. ChesterSwara 2022-06-28
374. wilferdseo 2022-06-27
373. yhjrhinbgrhanhofbldstadoBtjOrdigd WrfaReova 2022-06-27
372. egfknikerfvgdoulgesseqcv Eavrsauff 2022-06-27
371. wilferdseo 2022-06-26
370. Milesmaype 2022-06-26
369. sgtgfsnhwbfthgdoulgesseblj Jbbwdoulgesse 2022-06-26
368. egfknikerfvgdoulgesselha Eavrsauff 2022-06-26
367. CharlesFex 2022-06-25
366. wilferdseo 2022-06-25
365. wilferdseo 2022-06-24
364. iywgehaymmtgsdvfdstadoBtjOrdigo Jthgevomo 2022-06-23
363. wilferdseo 2022-06-23
362. wilferdseo 2022-06-22
361. yhjrhinbgrhnhofbldstadoBtjOrdigt WrrReova 2022-06-22
360. wilferdseo 2022-06-22
359. egfknikefhfgdoulgessewon Eceksauff 2022-06-21
358. GFDGDSF 持久延時增大增硬產品訂購請+賴:twzh99 2022-06-21
357. GFDGDSF 持久延時增大增硬產品訂購請+賴:twzh99 2022-06-21
356. GFDGDSF 持久延時增大增硬產品訂購請+賴:twzh99 2022-06-21
355. GDSGSAG 持久延時增大增硬產品訂購請+賴:twzh99 2022-06-21
354. GDSGSAG 持久延時增大增硬產品訂購請+賴:twzh99 2022-06-21
353. GSADGSAGD 持久延時增大增硬產品訂購請+賴:twzh99 2022-06-21
352. wilferdseo 2022-06-20
351. sgtgfsnhfthgdoulgessenbu Jbdgdoulgesse 2022-06-20
350. egfknikefhfgdoulgessexli Eceksauff 2022-06-20
349. egfknxefhfgdoulgessemza Etbisauff 2022-06-19
348. wilferdseo 2022-06-18
347. egfknxefhfgdoulgessetlc Etbisauff 2022-06-18
346. wilferdseo 2022-06-17
345. wilferdseo 2022-06-12
344. wilferdseo 2022-06-11
343. wilferdseo 2022-06-10
342. wilferdseo 2022-06-09
341. wilferdseo 2022-06-05
340. wilferdseo 2022-06-02
339. wilferdseo 2022-06-01
338. wilferdseo 2022-05-30
337. wilferdseo 2022-05-26
336. wilferdseo 2022-05-19
335. BarneyTip 2022-05-19
334. BarneyTip 2022-05-19
333. Сaresliairmvh 2022-05-10
332. Daresliairmjh 2022-05-06
331. wilferdseo 2022-05-02
330. Caresliairmux 2022-04-30
329. Aaronbooge 2022-04-29
328. Baresliairmes 2022-04-24
327. Aldo1987 2022-04-19
326. Toby2016 2022-04-14
325. Toney1987 2022-04-09
324. Eunice2010 2022-04-04
323. Magan2004 2022-03-29
322. Theressa2020 2022-03-27
321. Analisa1995 2022-03-21
320. Chung1972 2022-03-17
319. Cassondra1979 2022-03-12
318. Katlyn1989 2022-03-08
317. Christiana2022 2022-03-04
316. Phuong2002 2022-02-23
315. AnthonyFiema 2022-02-20
314. Maurice1980 2022-02-18
313. Michaeletelp 2022-02-12
312. Andrewlam 2022-02-10
311. Williamdwema 2022-02-07
310. H4dowardhow 2022-01-22
309. Porerbdofmm 2022-01-17
308. OscarAgelf 2021-12-10
307. Michaeltof 2021-12-09
306. prescriptions canada 2021-12-09
305. Michaeltof 2021-12-06
304. Jamessub 2021-12-05
303. Stephenmaype 2021-12-02
302. can ubuy cialis on streets 2021-12-01
301. FrankVer 2021-11-22
300. HaroldWholi 2021-11-19
299. FrankOrime 2021-11-18
298. Porerbdofyu 2021-11-18
297. Justinjound 2021-11-14
296. Hectortap 2021-11-09
295. Richardwen 2021-11-09
294. JamesGoorn 2021-11-05
293. Juliusernw 2021-11-02
292. Juliusyaow 2021-10-31
291. Juliustfob 2021-10-28
290. Juliusfafp 2021-10-26
289. Juliusoeil 2021-10-24
288. Juliusiyih 2021-10-22
287. ShawnZOche 2021-10-19
286. GlennGet 2021-10-18
285. OscarDiume 2021-10-16
284. yhffdmypesismjwzxk DnyuNoUnd 2021-10-16
283. QuincySnops 2021-10-15
282. Jriggemettecd 2021-10-15
281. MichealDow 2021-10-15
280. BernardTus 2021-10-14
279. RickyWhogs 2021-10-13
278. Winstonbiono 2021-10-12
277. Robertintek 2021-10-11
276. FritzCof 2021-10-09
275. Rodolfobex 2021-10-07
274. Anthonykew 2021-10-05
273. AlfonsoJek 2021-10-04
272. Philipnew 2021-10-03
271. Clydebiz 2021-10-02
270. DenStuartgeony 2021-10-01
269. priggemetterl 2021-09-30
268. Lesterrok 2021-09-27
267. Ethannut 2021-09-25
266. JacobMitly 2021-09-25
265. nriggemetterq 2021-09-24
264. TerryEcory 2021-09-23
263. Donovanfug 2021-09-22
262. ebdsfvfdstadoBtjOrdige Dbgvevomo 2021-09-22
261. Melvinideda 2021-09-22
260. cvbdvfdmypesismspuhh DnrjNoUnd 2021-09-21
259. Dennisinvop 2021-09-20
258. RicardoSax 2021-09-19
257. Patrickcriny 2021-09-19
256. nriggemetteyh 2021-09-18
255. cvbdvfdmypesismhenlm DnrjNoUnd 2021-09-17
254. Waynechows 2021-09-17
253. RandyPaw 2021-09-16
252. Sriggemetteol 2021-09-15
251. Sriggemettenl 2021-09-14
250. Haroldquery 2021-09-14
249. HermanLak 2021-09-12
248. Marionalino 2021-09-11
247. viagraviagrauswed 2021-09-08
246. cialisjanusSam 2021-09-07
245. Barryanala 2021-08-21
244. Joshuasoows 2021-08-20
243. sbbolrgsgthdstadoBtjOrdigp pocheHtr 2021-08-18
242. Lloydgog 2021-08-18
241. hxsghedvfdmypesismafkfh NoUndVfs 2021-08-17
240. efbthndhfjblddstadoBtjOrdigg RnhevomoDev 2021-08-17
239. substitute for lisinopril afhdvbcmypesismuehna Excewlcd 2021-08-16
238. JefferyEuror 2021-08-16
237. JefferyEuror 2021-08-14
236. hxsghedvfdmypesismlzihj NoUndVfs 2021-08-13
235. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigg RtgevomoDev 2021-08-12
234. hxsghevfdmypesismnzqzr NoUndVed 2021-08-12
233. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigg ReovaAni 2021-08-12
232. cialis 20mg afhdbcmypesismbvkhc Excewloh 2021-08-11
231. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigq RtgevomoDev 2021-08-09
230. hxsghevfdmypesismxrxuz NoUndVed 2021-08-08
229. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigo ReovaAni 2021-08-08
228. dfcasfcfldstadoBtjOrdigd DefevomoGtv 2021-08-08
227. cheap cialis afhdbcmypesismpmpuu Excewloh 2021-08-07
226. geearbhdstadoBtjOrdigt jegeSwa 2021-08-06
225. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigt RtgevomoDev 2021-08-05
224. hxsghevfdmypesismljzep NoUndVed 2021-08-05
223. buy cialis using paypal afhsdbcmypesismurmap Nacleloh 2021-06-13
222. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigu evomoAni 2021-06-08
221. tadalafil 40 2021-06-07
220. buy tadalafil us 2021-06-07
219. tadalafil tablets 2021-06-07
218. tadalafil online 2021-06-07
217. tadalafil daily use 2021-06-06
216. buy tadalafil 2021-06-06
215. buy tadalafil us 2021-06-06
214. generic tadalafil united states 2021-06-06
213. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-05
212. sbbolthdstadoBtjOrdigw evomoHtf 2021-06-05
211. tadalafil gel 2021-06-04
210. tadalafil max dose 2021-06-03
209. tadalafil gel 2021-06-03
208. tadalafil dosage 2021-06-02
207. order tadalafil 2021-06-02
206. tadalafil daily use 2021-06-02
205. tnoegfdstadoBtjOrdigt EnegeAsd 2021-06-02
204. geeahdstadoBtjOrdigp lenoSwa 2021-06-01
203. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigk evomoAni 2021-06-01
202. dcacldstadoBtjOrdigi evomoGtv 2021-06-01
201. cialis 20mg afhsdbcmypesismvphzf Nacleloh 2021-05-31
200. krogers pharmacy dgsolbvfdmypesismtplse NacleVed 2021-05-27
199. tnoegfdstadoBtjOrdigg EnegeAsd 2021-05-27
198. geeahdstadoBtjOrdign lenoSwa 2021-05-26
197. dcacldstadoBtjOrdigu evomoGtv 2021-05-26
196. quit smoking frbdcacldstadoBtjOrdigz Jebgevomo 2021-05-24
195. Copegus fdvaefbfbldstadoBtjOrdigy Lebnevomo 2021-05-23
194. cialis without prescribtion afhsdbcmypesismxioki RebfNacle 2021-05-21
193. canada rx frbdcacldstadoBtjOrdigm Jebgevomo 2021-05-18
192. retail pharmacy dgsolbvfdmypesismdrxwb LbsoNacle 2021-05-18
191. drugstore near me fdvaefbfbldstadoBtjOrdigi Lebnevomo 2021-05-18
190. viagra 1 hour fhwsbbolthdstadoBtjOrdiga Fmrfevomo 2021-05-16
189. generic cialis for sale afhsdbcmypesismeydpw RebfNacle 2021-05-15
188. pharmacy rx world frbdcacldstadoBtjOrdigl Jebgevomo 2021-05-13
187. canadian pharmacies shipping to usa fdvaefbfbldstadoBtjOrdigx Lebnevomo 2021-05-12
186. floyd pharmacy dgsolbvfdmypesismcidvz LbsoNacle 2021-05-12
185. how to buy tadalafil online olgstnoegfdstadoBtjOrdigd GtnbEnege 2021-05-12
184. pub viagra pompes fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigb Anooevomo 2021-05-12
183. tadalafil order hvdgeeahdstadoBtjOrdigz Bbshleno 2021-05-11
182. buy cialis black afhsdbcmypesismqjivr RebfNacle 2021-05-08
181. market street pharmacy dgsolbvfdmypesismcopdr LbsoNacle 2021-05-05
180. viagra store in new york fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigx Anooevomo 2021-05-04
179. tadalafil 10mg online hvdgeeahdstadoBtjOrdigj Bbshleno 2021-05-04
178. thesis titles fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigg Abdgevomo 2021-05-01
177. levitra maximum dosage fdvefbfbldstadoBtjOrdigy Lrbsevomo 2021-05-01
176. 24 hour pharmacy walgreens dgsbvfdmypesismafqmh LhdvNacle 2021-05-01
175. GarSlimalk 2021-04-30
174. GazSlimalk 2021-04-28
173. thesis titles fhsbbolthdstadoBtjOrdigv Fbsfevomo 2021-04-28
172. rock canyon pharmacy afhdbcmypesismtdqsf RfvbNacle 2021-04-27
171. accredo specialty pharmacy dgsbvfdmypesismdnuit LhdvNacle 2021-04-24
170. free levitra fdvefbfbldstadoBtjOrdigv Lrbsevomo 2021-04-23
169. help with writing a thesis fhbbolthdstadoBtjOrdigm Fbshevomo 2021-03-31
168. thesis paper writing fhbbolthdstadoBtjOrdigm Fbshevomo 2021-03-23
167. cialisamS 2021-03-10
166. fstcialiS 2021-03-09
165. fstcialiS 2021-03-08
164. Yhmeqb 2021-03-03
163. BrandonSes 2021-03-01
162. alcohol and viagra dggxdmypesismwtdxb NbmoNacle 2021-03-01
161. WilliamdeaRy 2021-03-01
160. Wfjjkk 2021-02-28
159. WilliamdeaRy 2021-02-28
158. WilliamdeaRy 2021-02-27
157. WilliamdeaRy 2021-02-26
156. Nuuxsr 2021-02-25
155. Kxnezc 2021-02-23
154. Xfnjwe 2021-02-23
153. Quppuu 2021-02-20
152. Whfrxa 2021-02-19
151. Wlqjmi 2021-02-19
150. payday loan lagrange ga fcgazvofbldstadoBtjOrdign Ahbzevomo 2021-02-18
149. which works better cialis or levitra fvdobfbldstadoBtjOrdiga Labxevomo 2021-02-16
148. cialis tedavi fbfbcldstadoBtjOrdigy Jbbnevomo 2021-02-15
147. fvsrffdvhnhfgdoulgesseqsh Abcfdoulgesse 2021-02-13
146. loans and advances companies act 2013 olfbnvoegfdstadoBtjOrdigm JbnvEnege 2021-02-12
145. bank cash advance transactions htgeahdstadoBtjOrdigx Kvaxleno 2021-02-12
144. red viagra 200mg afsssvfbcmypesismfeofn FvfcNacle 2021-02-11
143. cash loan bad credit in south africa fhbsabolthdstadoBtjOrdigx Fqbbevomo 2021-02-11
142. Fgnpvv 2021-02-11
141. Pgovoq 2021-02-10
140. online pharmacies of canada fcgavofbldstadoBtjOrdiga Ahkdevomo 2021-02-09
139. Zhvyub 2021-02-09
138. Lzswtz 2021-02-09
137. Anmtba 2021-02-08
136. Kvifmw 2021-02-08
135. bfsgfhfgdoulgessecvu Kuiksauff 2021-02-08
134. Ijjxql 2021-02-07
133. Yzkjkj 2021-02-06
132. over the counter viagra for sale in ireland dgbjkxdmypesismebbtg NncsNacle 2021-02-06
131. Gztfql 2021-02-06
130. fvsrffhnhfgdoulgessevtt Aqcfdoulgesse 2021-02-06
129. Kzgstq 2021-02-06
128. Dvikwp 2021-02-05
127. bestsellers olfbnoegfdstadoBtjOrdigx JbnbEnege 2021-02-05
126. trusted online pharmacy reviews htgehdstadoBtjOrdigq Kbcxleno 2021-02-05
125. Ydbjpo 2021-02-05
124. online pharmacies in usa fhsabolthdstadoBtjOrdigs Fqhhevomo 2021-02-04
123. Worrwa 2021-02-03
122. Vrjuay 2021-02-02
121. Nzozjw 2021-02-02
120. cialis reviews patients fhsgbgolthdstadoBtjOrdigk Fmnfevomo 2021-02-01
119. 200 mg viagra deals online olfefedxoegfdstadoBtjOrdigq JnscEnege 2021-02-01
118. buy medication without an rx dddgbsikxdmypesismsamdw NgscNacle 2021-01-31
117. tadafil viagra htorhddehdstadoBtjOrdigi Kbbgleno 2021-01-31
116. black ants cialis australia fcghsavofbldstadoBtjOrdign Ahmdevomo 2021-01-30
115. Bgscbo 2021-01-30
114. anti viral afssxghfbcmypesismsgvhf FhnhNacle 2021-01-29
113. Igtwge 2021-01-28
112. cialis egypt fhsggolthdstadoBtjOrdigm Fmfvevomo 2021-01-27
111. Kjwzvm 2021-01-27
110. Nrmdoj 2021-01-26
109. generic cialis, no prescription, paypal olfeedxoegfdstadoBtjOrdigx JnhEnege 2021-01-26
108. order viagra online dddgbsikxdmypesismazlka NmilNacle 2021-01-26
107. cialis on line overnight htordldehdstadoBtjOrdigd Kbbtleno 2021-01-26
106. 10mg cialis fcghavofbldstadoBtjOrdigp Ahmdevomo 2021-01-25
105. Sdwvgh 2021-01-25
104. viagra free sample afssxhfbcmypesismuxlav FbgNacle 2021-01-23
103. Inilre 2021-01-23
102. Zwftcr 2021-01-23
101. buy brand name viagra online fvtvvofbldstadoBtjOrdigx Lcxevomo 2021-01-22
100. viagra onlline fhsggolthdstadoBtjOrdigj Fsbxevomo 2021-01-22
99. deals on viagra ffsvofbcldstadoBtjOrdigz Jbdcevomo 2021-01-22
98. cialis online olfeedxoegfdstadoBtjOrdigp JvcbxEnege 2021-01-22
97. Xppyuf 2021-01-22
96. cialis grapefruit interaction htordldehdstadoBtjOrdigq Kbctleno 2021-01-22
95. buy cialis tadalafil dddgbsikxdmypesismgvzjh NlbxNacle 2021-01-21
94. Itnrjz 2021-01-21
93. whats better viagra or cialis fcghavofbldstadoBtjOrdigg Aqbvevomo 2021-01-20
92. Sexlfq 2021-01-19
91. cialis india afssxhfbcmypesismpzgzh FbdhNacle 2021-01-19
90. Ssupgj 2021-01-18
89. Hkjiiu 2021-01-17
88. viagra and paypal uk no prescription olfeexoegfdstadoBtjOrdign JvcxEnege 2021-01-17
87. buy viagra with discover card hordldehdstadoBtjOrdigp Klioleno 2021-01-17
86. Tgcivf 2021-01-17
85. viagra 25mg no prescription ddgbsikxdmypesismiobcc NlbxNacle 2021-01-16
84. Fufuzb 2021-01-16
83. Ysphye 2021-01-15
82. Wofngl 2021-01-15
81. Ioyxhe 2021-01-15
80. Kowvqy 2021-01-14
79. mastercard that accept viagra top of the line afsshfbcmypesismijqkr FgnhNacle 2021-01-14
78. tinder date 2021-01-13
77. best ed medication fvtvofbldstadoBtjOrdiga Lokuevomo 2021-01-13
76. pharmacy coupons ffsvofbldstadoBtjOrdigb Jtmfevomo 2021-01-13
75. dating sites 2021-01-12
74. online drugstore ddgbsgsikxdmypesismfuqxb NllpNacle 2021-01-12
73. best canadian pharmacy hodldehdstadoBtjOrdige Khthleno 2021-01-12
72. medicine for erectile fghavofbldstadoBtjOrdigx Aqwsevomo 2021-01-10
71. med rx pharmacy afsshbcmypesismmvbzt FgvdNacle 2021-01-09
70. Vdkfce 2020-12-30
69. Hrmmem 2020-12-29
68. Fohfwt 2020-12-29
67. Iwgpwn 2020-12-28
66. ClydeFicle 2020-12-27
65. Ixcsoc 2020-12-27
64. Jyfjvy 2020-12-26
63. ClydeFicle 2020-12-26
62. ClydeFicle 2020-12-25
61. Jyjuag 2020-12-23
60. Kjdlxc 2020-12-23
59. Cnwkrn 2020-12-22
58. BryanSteep 2020-12-22
57. Wvjdgi 2020-12-21
56. Nxqyef 2020-12-21
55. Pjwqyb 2020-12-21
54. Francesgbkj 2020-12-19
53. BryanSteep 2020-12-19
52. Jeffreybab 2020-12-18
51. Shgxnc 2020-12-18
50. Jpulhl 2020-12-17
49. Tthjxd 2020-12-17
48. Amqecb 2020-12-17
47. Ngsfcj 2020-12-17
46. Sxctcf 2020-12-14
45. Utdmvr 2020-12-13
44. Ozljnq 2020-12-13
43. Hzdjxg 2020-12-12
42. Dhnkij 2020-12-11
41. Cdrvqz 2020-12-10
40. Charleeqzlq 2020-12-10
39. Pnrnhb 2020-12-09
38. Qsbmgp 2020-12-08
37. Bfuosy 2020-12-08
36. Gfsric 2020-12-04
35. Hkdbxh 2020-12-03
34. Datingvow 2020-12-03
33. Wlyotd 2020-12-03
32. Pwoqss 2020-12-02
31. Oxzyju 2020-12-01
30. Kaajke 2020-12-01
29. Edbgaw 2020-12-01
28. Omtthy 2020-11-30
27. Myikve 2020-11-30
26. Arycnp 2020-11-30
25. Jwgeqr 2020-11-29
24. Jlknrv 2020-11-28
23. Qcqeln 2020-11-28
22. Rntcux 2020-11-27
21. Hukdoa 2020-11-26
20. Uvfmoc 2020-11-25
19. Qbuqle 2020-11-25
18. Yecoqa 2020-11-24
17. Dnamwx 2020-11-21
16. Yadmzu 2020-11-21
15. Okqhzz 2020-11-20
14. Asqjme 2020-11-20
13. Itotra 2020-11-20
12. Mxyrcw 2020-11-20
11. Xykabj 2020-11-19
10. Bxdidu 2020-11-19
9. Fvtxbk 2020-11-19
8. Yubmuf 2020-11-19
7. Vpqyap 2020-11-19
6. Zcxphc 2020-11-18
5. Tjynbz 2020-11-18
4. Qvlfkk 2020-11-18
3. Aqazow 2020-11-17
2. Qtayqq 2020-11-17
1. Aeacbt 2020-11-16


1. Det traditionella familjefotot
1. Det traditionella familjefotot

Rapport från Ridef i Marocko 2022

RAPPORT från RIDEF i AGADIR 2022 

FIMEMs 34:e RIDEF

Ja, så deltog jag i alla fall på 2022 års internationella freinetlärarkongress: RIDEF -Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet, Internationella mötet för freinetlärare -  i Agadir,...

Läs mer
Dags att nominera till Demokratipriset 2022

Vem vill du nominera till Freinetrörelsens Demokratipis 2022

Nu är det dags att nominera pristagare till Freinetrörelsens demokratipris 2022. Styrelsen vill ha förslag senast den 8/11 -22. 

Skickas till: freinetrorelsen.sverige@gmail.com

Läs mer


Freinetrörelsens demokratipris för 2021

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds 2021 tilldelas Dina och Jovan Rajs

Som vi har väntat! På årsmötet den 24:e april får vi äntligen dela ut 2021 års demokratipris Open Minds


Så här lyder styrelsens motivering: Dina och...

Läs mer
Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022

Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022

Freinetrörelsen i Marocko har haft nervösa år av planering inför RIDEF då den inplanerade träffen i Kanada sommaren 2020, efter så mycket slit och fö...

Läs mer
Det är oundvikligt. Det är konstigt. Det är sorgligt.

Det är oundvikligt. Det är konstigt. Det är sorgligt. Karin Dahl blev 102 år.

 

Karin Dahl var den första att tilldelas Freinetrörelsens demokratipris ”Open Minds” 2007, ett pris som hon nästan personifierade, för det var just det som Karin Dahl...

Läs mer
Karin Körner Loeld, Historien om snöbollen som växte

Karin Körner Loeld, Historien om snöbollen som växte

Jag tror inte på slumpen. Nyligen såg jag en dödsannons i DN över Karin Körner Loeld. Karin var en engagerad Freinetlärare av den riktiga sorten. Inte den gamla sorten...

Läs mer
Härligt möte på Freinetskolan i Lund

Härligt möte på Freinetskolan i Lund


Tur att inte fredagen blev likadan som torsdagseftermiddagen började. Akta er för att be någon, som inte bor i Lund, att hämta er med bil från stationen i Lund. Det gå...

Läs mer
EXTRA ÅRSMÖTE 25/9 2021

Länk till extra årsmöte 21-09-25

Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Sep 25, 2021 02:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom...

Läs mer
Årsmöte digitalt den 17/4 2021, klockan 13.00.

Länk till årsmötet


Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Årsmöte Freinetrörelsen i Sverige
Time: Apr 17, 2021 01:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom...

Läs mer
Teaparty igen!

Teaparty igen!


Nu har årets traditionella teaparty för treorna på Freinetskolan Kastanjen gått av stapeln!


Lika härliga och allvarliga elever som alltid! Scones och rulltårta som...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia