Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 18 september 2021 - klockan 19:51
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Medlemmar i Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik!Kallelse till årsmöte lördag 20 oktober kl 16.00Förskolan Lillstrumpan, Stockholm

Medlemmar i Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik!

Kallelse till årsmöte lördag 20 oktober kl 16.00
Förskolan Lillstrumpan, StockholmMia Vävare 2012-10-07

Direkt efter programmet med föreläsningar och workshops om elevdemokrati äger föreningens årsmöte rum. Passa på att göra din röst hörd och praktisera demokrati i vår egen förening!

Dagordning föreningsstämma för
Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik 20 okt 2012

1 Stämmans öppnande 

2 Godkännande av dagordning 

3 Val av stämmoordförande 

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 

7 Fastställande av röstlängd 

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9 Föredragning av revisorns berättelse 

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

12 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

13 Val av revisorer och revisorssuppleant 

14 Val av valberedning 

15 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 

15.1 Proposition ang att arrangera internationellt Freinetmöte i Sverige 2016

15.2 Motion ang att gå tillbaka till räkenskapsår efter kalenderår (Mia Vävare) 

16 Stämmans avslutande

15.1 
Proposition till årsmötet 2012 för Freinetrörelsen i Sverige – KAP.
På internationella freinetmötet i Leon i somras väckte styrelsen tanken att vi i Sverige kan arrangera RIDEF 2016. Ni som läst Kaprifol vet att vi förlorade kandidaturen mot Benin med knapp marginal.

Styrelsen yrkar på att KAP kandiderar till att arrangera RIDEF 2018. Dvs formulerar en kandidatur inför RIDEF 2014 i Reggio/Italien.

Därtill att KAP kandiderar till att arrangera 2016 om Benin drar sig ur, förutsatt att FIMEM:s styrelse kommer med förfrågan under 2013 - inte senare.

För att läsa mer om det svenska förslaget - läs Kaprifols artiklar från i sommar.
http://webnews.textalk.com/kaprifol/internationella-moten/styrelsen-beslot-att-kandidera-om-ridef-2016


15.2 Motion till årsmötet 2012 för  Freinetrörelsen i Sverige – KAP.

Angående byte av räkenskapsår/verksamhetsår:

För några år sedan bytte föreningen räkenskapsår från kalenderår till from 1/7 tom 30/6.

Anledningen till detta var att årsmötet skulle hållas i samband med Freinetskolornas nätverksträff på hösten. Freinetrörelsen har sedan dess blivit en förening helt självständig gentemot Freinetskolorna, och dessa har inte längre nätverksträffar varje år.

Dessutom har det visat sig svårt för medlemmar som inte arbetar på Freinetskolor/förskolor att delta på årsmötet, när det ligger mitt i en arbetsvecka.

Fördelarna med att ha årsmötet i samband med nätverksträffen finns inte längre. Det finns praktiska fördelar med att ha kalenderår som räkenskapsår, och årsmöte på våren.  Aktiviteter som Almedalen, Ridef mm äger rum under sommaren, och då kan årsmötet på våren bli ett avstamp för dessa. Om nätverksträffarna äger rum på hösten är det ingen nackdel att det finns en aktivitet för medlemmar och andra intresserade även på våren.

Jag föreslår därför att årsmötet 2012 beslutar

  • Att föreningen återgår till att räkenskapsåret är samma som kalenderår.

 

Ekerö 7 oktober 2012-10-07

 

Mia Vävare


Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
256. nriggemetteyh 2021-09-18
255. cvbdvfdmypesismhenlm DnrjNoUnd 2021-09-17
254. Waynechows 2021-09-17
253. RandyPaw 2021-09-16
252. Sriggemetteol 2021-09-15
251. Sriggemettenl 2021-09-14
250. Haroldquery 2021-09-14
249. HermanLak 2021-09-12
248. Marionalino 2021-09-11
247. viagraviagrauswed 2021-09-08
246. cialisjanusSam 2021-09-07
245. Barryanala 2021-08-21
244. Joshuasoows 2021-08-20
243. sbbolrgsgthdstadoBtjOrdigp pocheHtr 2021-08-18
242. Lloydgog 2021-08-18
241. hxsghedvfdmypesismafkfh NoUndVfs 2021-08-17
240. efbthndhfjblddstadoBtjOrdigg RnhevomoDev 2021-08-17
239. substitute for lisinopril afhdvbcmypesismuehna Excewlcd 2021-08-16
238. JefferyEuror 2021-08-16
237. JefferyEuror 2021-08-14
236. hxsghedvfdmypesismlzihj NoUndVfs 2021-08-13
235. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigg RtgevomoDev 2021-08-12
234. hxsghevfdmypesismnzqzr NoUndVed 2021-08-12
233. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigg ReovaAni 2021-08-12
232. cialis 20mg afhdbcmypesismbvkhc Excewloh 2021-08-11
231. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigq RtgevomoDev 2021-08-09
230. hxsghevfdmypesismxrxuz NoUndVed 2021-08-08
229. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigo ReovaAni 2021-08-08
228. dfcasfcfldstadoBtjOrdigd DefevomoGtv 2021-08-08
227. cheap cialis afhdbcmypesismpmpuu Excewloh 2021-08-07
226. geearbhdstadoBtjOrdigt jegeSwa 2021-08-06
225. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigt RtgevomoDev 2021-08-05
224. hxsghevfdmypesismljzep NoUndVed 2021-08-05
223. buy cialis using paypal afhsdbcmypesismurmap Nacleloh 2021-06-13
222. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigu evomoAni 2021-06-08
221. tadalafil 40 2021-06-07
220. buy tadalafil us 2021-06-07
219. tadalafil tablets 2021-06-07
218. tadalafil online 2021-06-07
217. tadalafil daily use 2021-06-06
216. buy tadalafil 2021-06-06
215. buy tadalafil us 2021-06-06
214. generic tadalafil united states 2021-06-06
213. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-05
212. sbbolthdstadoBtjOrdigw evomoHtf 2021-06-05
211. tadalafil gel 2021-06-04
210. tadalafil max dose 2021-06-03
209. tadalafil gel 2021-06-03
208. tadalafil dosage 2021-06-02
207. order tadalafil 2021-06-02
206. tadalafil daily use 2021-06-02
205. tnoegfdstadoBtjOrdigt EnegeAsd 2021-06-02
204. geeahdstadoBtjOrdigp lenoSwa 2021-06-01
203. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigk evomoAni 2021-06-01
202. dcacldstadoBtjOrdigi evomoGtv 2021-06-01
201. cialis 20mg afhsdbcmypesismvphzf Nacleloh 2021-05-31
200. krogers pharmacy dgsolbvfdmypesismtplse NacleVed 2021-05-27
199. tnoegfdstadoBtjOrdigg EnegeAsd 2021-05-27
198. geeahdstadoBtjOrdign lenoSwa 2021-05-26
197. dcacldstadoBtjOrdigu evomoGtv 2021-05-26
196. quit smoking frbdcacldstadoBtjOrdigz Jebgevomo 2021-05-24
195. Copegus fdvaefbfbldstadoBtjOrdigy Lebnevomo 2021-05-23
194. cialis without prescribtion afhsdbcmypesismxioki RebfNacle 2021-05-21
193. canada rx frbdcacldstadoBtjOrdigm Jebgevomo 2021-05-18
192. retail pharmacy dgsolbvfdmypesismdrxwb LbsoNacle 2021-05-18
191. drugstore near me fdvaefbfbldstadoBtjOrdigi Lebnevomo 2021-05-18
190. viagra 1 hour fhwsbbolthdstadoBtjOrdiga Fmrfevomo 2021-05-16
189. generic cialis for sale afhsdbcmypesismeydpw RebfNacle 2021-05-15
188. pharmacy rx world frbdcacldstadoBtjOrdigl Jebgevomo 2021-05-13
187. canadian pharmacies shipping to usa fdvaefbfbldstadoBtjOrdigx Lebnevomo 2021-05-12
186. floyd pharmacy dgsolbvfdmypesismcidvz LbsoNacle 2021-05-12
185. how to buy tadalafil online olgstnoegfdstadoBtjOrdigd GtnbEnege 2021-05-12
184. pub viagra pompes fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigb Anooevomo 2021-05-12
183. tadalafil order hvdgeeahdstadoBtjOrdigz Bbshleno 2021-05-11
182. buy cialis black afhsdbcmypesismqjivr RebfNacle 2021-05-08
181. market street pharmacy dgsolbvfdmypesismcopdr LbsoNacle 2021-05-05
180. viagra store in new york fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigx Anooevomo 2021-05-04
179. tadalafil 10mg online hvdgeeahdstadoBtjOrdigj Bbshleno 2021-05-04
178. thesis titles fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigg Abdgevomo 2021-05-01
177. levitra maximum dosage fdvefbfbldstadoBtjOrdigy Lrbsevomo 2021-05-01
176. 24 hour pharmacy walgreens dgsbvfdmypesismafqmh LhdvNacle 2021-05-01
175. GarSlimalk 2021-04-30
174. GazSlimalk 2021-04-28
173. thesis titles fhsbbolthdstadoBtjOrdigv Fbsfevomo 2021-04-28
172. rock canyon pharmacy afhdbcmypesismtdqsf RfvbNacle 2021-04-27
171. accredo specialty pharmacy dgsbvfdmypesismdnuit LhdvNacle 2021-04-24
170. free levitra fdvefbfbldstadoBtjOrdigv Lrbsevomo 2021-04-23
169. help with writing a thesis fhbbolthdstadoBtjOrdigm Fbshevomo 2021-03-31
168. thesis paper writing fhbbolthdstadoBtjOrdigm Fbshevomo 2021-03-23
167. cialisamS 2021-03-10
166. fstcialiS 2021-03-09
165. fstcialiS 2021-03-08
164. Yhmeqb 2021-03-03
163. BrandonSes 2021-03-01
162. alcohol and viagra dggxdmypesismwtdxb NbmoNacle 2021-03-01
161. WilliamdeaRy 2021-03-01
160. Wfjjkk 2021-02-28
159. WilliamdeaRy 2021-02-28
158. WilliamdeaRy 2021-02-27
157. WilliamdeaRy 2021-02-26
156. Nuuxsr 2021-02-25
155. Kxnezc 2021-02-23
154. Xfnjwe 2021-02-23
153. Quppuu 2021-02-20
152. Whfrxa 2021-02-19
151. Wlqjmi 2021-02-19
150. payday loan lagrange ga fcgazvofbldstadoBtjOrdign Ahbzevomo 2021-02-18
149. which works better cialis or levitra fvdobfbldstadoBtjOrdiga Labxevomo 2021-02-16
148. cialis tedavi fbfbcldstadoBtjOrdigy Jbbnevomo 2021-02-15
147. fvsrffdvhnhfgdoulgesseqsh Abcfdoulgesse 2021-02-13
146. loans and advances companies act 2013 olfbnvoegfdstadoBtjOrdigm JbnvEnege 2021-02-12
145. bank cash advance transactions htgeahdstadoBtjOrdigx Kvaxleno 2021-02-12
144. red viagra 200mg afsssvfbcmypesismfeofn FvfcNacle 2021-02-11
143. cash loan bad credit in south africa fhbsabolthdstadoBtjOrdigx Fqbbevomo 2021-02-11
142. Fgnpvv 2021-02-11
141. Pgovoq 2021-02-10
140. online pharmacies of canada fcgavofbldstadoBtjOrdiga Ahkdevomo 2021-02-09
139. Zhvyub 2021-02-09
138. Lzswtz 2021-02-09
137. Anmtba 2021-02-08
136. Kvifmw 2021-02-08
135. bfsgfhfgdoulgessecvu Kuiksauff 2021-02-08
134. Ijjxql 2021-02-07
133. Yzkjkj 2021-02-06
132. over the counter viagra for sale in ireland dgbjkxdmypesismebbtg NncsNacle 2021-02-06
131. Gztfql 2021-02-06
130. fvsrffhnhfgdoulgessevtt Aqcfdoulgesse 2021-02-06
129. Kzgstq 2021-02-06
128. Dvikwp 2021-02-05
127. bestsellers olfbnoegfdstadoBtjOrdigx JbnbEnege 2021-02-05
126. trusted online pharmacy reviews htgehdstadoBtjOrdigq Kbcxleno 2021-02-05
125. Ydbjpo 2021-02-05
124. online pharmacies in usa fhsabolthdstadoBtjOrdigs Fqhhevomo 2021-02-04
123. Worrwa 2021-02-03
122. Vrjuay 2021-02-02
121. Nzozjw 2021-02-02
120. cialis reviews patients fhsgbgolthdstadoBtjOrdigk Fmnfevomo 2021-02-01
119. 200 mg viagra deals online olfefedxoegfdstadoBtjOrdigq JnscEnege 2021-02-01
118. buy medication without an rx dddgbsikxdmypesismsamdw NgscNacle 2021-01-31
117. tadafil viagra htorhddehdstadoBtjOrdigi Kbbgleno 2021-01-31
116. black ants cialis australia fcghsavofbldstadoBtjOrdign Ahmdevomo 2021-01-30
115. Bgscbo 2021-01-30
114. anti viral afssxghfbcmypesismsgvhf FhnhNacle 2021-01-29
113. Igtwge 2021-01-28
112. cialis egypt fhsggolthdstadoBtjOrdigm Fmfvevomo 2021-01-27
111. Kjwzvm 2021-01-27
110. Nrmdoj 2021-01-26
109. generic cialis, no prescription, paypal olfeedxoegfdstadoBtjOrdigx JnhEnege 2021-01-26
108. order viagra online dddgbsikxdmypesismazlka NmilNacle 2021-01-26
107. cialis on line overnight htordldehdstadoBtjOrdigd Kbbtleno 2021-01-26
106. 10mg cialis fcghavofbldstadoBtjOrdigp Ahmdevomo 2021-01-25
105. Sdwvgh 2021-01-25
104. viagra free sample afssxhfbcmypesismuxlav FbgNacle 2021-01-23
103. Inilre 2021-01-23
102. Zwftcr 2021-01-23
101. buy brand name viagra online fvtvvofbldstadoBtjOrdigx Lcxevomo 2021-01-22
100. viagra onlline fhsggolthdstadoBtjOrdigj Fsbxevomo 2021-01-22
99. deals on viagra ffsvofbcldstadoBtjOrdigz Jbdcevomo 2021-01-22
98. cialis online olfeedxoegfdstadoBtjOrdigp JvcbxEnege 2021-01-22
97. Xppyuf 2021-01-22
96. cialis grapefruit interaction htordldehdstadoBtjOrdigq Kbctleno 2021-01-22
95. buy cialis tadalafil dddgbsikxdmypesismgvzjh NlbxNacle 2021-01-21
94. Itnrjz 2021-01-21
93. whats better viagra or cialis fcghavofbldstadoBtjOrdigg Aqbvevomo 2021-01-20
92. Sexlfq 2021-01-19
91. cialis india afssxhfbcmypesismpzgzh FbdhNacle 2021-01-19
90. Ssupgj 2021-01-18
89. Hkjiiu 2021-01-17
88. viagra and paypal uk no prescription olfeexoegfdstadoBtjOrdign JvcxEnege 2021-01-17
87. buy viagra with discover card hordldehdstadoBtjOrdigp Klioleno 2021-01-17
86. Tgcivf 2021-01-17
85. viagra 25mg no prescription ddgbsikxdmypesismiobcc NlbxNacle 2021-01-16
84. Fufuzb 2021-01-16
83. Ysphye 2021-01-15
82. Wofngl 2021-01-15
81. Ioyxhe 2021-01-15
80. Kowvqy 2021-01-14
79. mastercard that accept viagra top of the line afsshfbcmypesismijqkr FgnhNacle 2021-01-14
78. tinder date 2021-01-13
77. best ed medication fvtvofbldstadoBtjOrdiga Lokuevomo 2021-01-13
76. pharmacy coupons ffsvofbldstadoBtjOrdigb Jtmfevomo 2021-01-13
75. dating sites 2021-01-12
74. online drugstore ddgbsgsikxdmypesismfuqxb NllpNacle 2021-01-12
73. best canadian pharmacy hodldehdstadoBtjOrdige Khthleno 2021-01-12
72. medicine for erectile fghavofbldstadoBtjOrdigx Aqwsevomo 2021-01-10
71. med rx pharmacy afsshbcmypesismmvbzt FgvdNacle 2021-01-09
70. Vdkfce 2020-12-30
69. Hrmmem 2020-12-29
68. Fohfwt 2020-12-29
67. Iwgpwn 2020-12-28
66. ClydeFicle 2020-12-27
65. Ixcsoc 2020-12-27
64. Jyfjvy 2020-12-26
63. ClydeFicle 2020-12-26
62. ClydeFicle 2020-12-25
61. Jyjuag 2020-12-23
60. Kjdlxc 2020-12-23
59. Cnwkrn 2020-12-22
58. BryanSteep 2020-12-22
57. Wvjdgi 2020-12-21
56. Nxqyef 2020-12-21
55. Pjwqyb 2020-12-21
54. Francesgbkj 2020-12-19
53. BryanSteep 2020-12-19
52. Jeffreybab 2020-12-18
51. Shgxnc 2020-12-18
50. Jpulhl 2020-12-17
49. Tthjxd 2020-12-17
48. Amqecb 2020-12-17
47. Ngsfcj 2020-12-17
46. Sxctcf 2020-12-14
45. Utdmvr 2020-12-13
44. Ozljnq 2020-12-13
43. Hzdjxg 2020-12-12
42. Dhnkij 2020-12-11
41. Cdrvqz 2020-12-10
40. Charleeqzlq 2020-12-10
39. Pnrnhb 2020-12-09
38. Qsbmgp 2020-12-08
37. Bfuosy 2020-12-08
36. Gfsric 2020-12-04
35. Hkdbxh 2020-12-03
34. Datingvow 2020-12-03
33. Wlyotd 2020-12-03
32. Pwoqss 2020-12-02
31. Oxzyju 2020-12-01
30. Kaajke 2020-12-01
29. Edbgaw 2020-12-01
28. Omtthy 2020-11-30
27. Myikve 2020-11-30
26. Arycnp 2020-11-30
25. Jwgeqr 2020-11-29
24. Jlknrv 2020-11-28
23. Qcqeln 2020-11-28
22. Rntcux 2020-11-27
21. Hukdoa 2020-11-26
20. Uvfmoc 2020-11-25
19. Qbuqle 2020-11-25
18. Yecoqa 2020-11-24
17. Dnamwx 2020-11-21
16. Yadmzu 2020-11-21
15. Okqhzz 2020-11-20
14. Asqjme 2020-11-20
13. Itotra 2020-11-20
12. Mxyrcw 2020-11-20
11. Xykabj 2020-11-19
10. Bxdidu 2020-11-19
9. Fvtxbk 2020-11-19
8. Yubmuf 2020-11-19
7. Vpqyap 2020-11-19
6. Zcxphc 2020-11-18
5. Tjynbz 2020-11-18
4. Qvlfkk 2020-11-18
3. Aqazow 2020-11-17
2. Qtayqq 2020-11-17
1. Aeacbt 2020-11-16


EXTRA ÅRSMÖTE 25/9 2021

Länk till extra årsmöte 21-09-25

Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Sep 25, 2021 02:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom.us/j/61618872556?pwd=c1UwbGxtUGJxT2VWZGN4RDRQWnZDZz09

Meeting ID: 616 1887 2556
Passcode: 922614

Läs mer
Årsmöte digitalt den 17/4 2021, klockan 13.00.

Länk till årsmötet


Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Årsmöte Freinetrörelsen i Sverige
Time: Apr 17, 2021 01:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom...

Läs mer
Teaparty igen!

Teaparty igen!


Nu har årets traditionella teaparty för treorna på Freinetskolan Kastanjen gått av stapeln!


Lika härliga och allvarliga elever som alltid! Scones och rulltårta som...

Läs mer
Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande

Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande

Freinetpedagogiken är en inbjudande pedagogik, som bjuder in till en livslång lust att lära. 


FREINETPEDAGOGIKENS GRUND – SKOLLAGEN OCH DEMOKRATIN

Läs mer
Än en gång från kursen i höst

Tillbakablick på utbildningsdagen i Göteborg, höstlovet 2020

Nu när det gått några månader sedan vi hade utbildningsdagen i Freinetpedagogikens grunder vill vi gärna summera tankarna bakom samt dela med oss kommentarer på hur...

Läs mer
Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

I och med Freinetrörelsens kontakter med det engelskspråkiga landet Ghana, som blev invalt i den internationella Freinetrörelsen i höst, har några lärare i USA blivit...

Läs mer
Plötsligt händer det!

Plötsligt händer det. Intresse för Freinetpedagogik i USA. Vill du vara med och dela med dig av dina Freinetkunskaper?

 

John Mensah från Ghana hade kontaktat sin vän Ama Jonsson I Chicago och berättat för henne om att Ghana nu är medlem i FIMEM och att det väl vore på tiden att dra...

Läs mer
Med blicken på Utbildningsdagen i Freinetpedagogikens grunder

Åter på Drakberget i Freinetpedagogikens tecken


”Kan de komma upp själva, så får de klättra i träden”, sade Raija Törnroos.

 

Åter på Drakberget! Det var länge sedan men det kä...

Läs mer
Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder

Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder

 

 


Plats: Drakbergsskolan i Västra-Frölunda

Tid: Onsdagen den 28:e oktober, 2020, klockan 9.00—17.00

Är du nyfiken på freinetpedagogik eller just...

Läs mer
Viktigt meddelande till alla medlemmar!

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00
Freinetskolan Kastanjen, Norsborg

Nu kommer äntligen årsmötet att äga rum!
Alla medlemmar är välkomna att delta. Om du inte kan komma till Kastanjen finns två möjligheter:
- deltagande online -...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia