Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 3 december 2022 - klockan 22:38
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Saxat från paneldebatten:

"Individualiseringen har gått för långt. Utveckling sker i socialt samspel med andra"


Elisabeth Persson 2007-11-16

Från vänster: Karin Dahl, Inger Nordheden, Ann S Pihlgren och Lars Lindström
Bild:David Almlöf
Från vänster: Karin Dahl, Inger Nordheden, Ann S Pihlgren och Lars Lindström

Referat från paneldebatten på Freinetrörelsens 30-årsjubileum

Programmet för Freinetrörelsens 30-årsjubileum avslutades med en paneldebatt. I panelen deltog Ann Pihlgren, Inger Nordheden, Karin Dahl och Lars Lindström. Debattledare var David Almlöf.
Nedan följer ett referat från debatten.

David inledde debatten med en kort presentation från en artikel av Lars Kernell som handlar om hur vi läser Freinet idag. Panelen fick frågan om Kernells påstående ”Det som var konservativt på 60-talet kanske är viktigt för barnen idag” stämmer och om Freinets konstanter håller.

Panelen menade att man måste betrakta olika situationer utifrån olika sammanhang med ett öppet sinne. Karin Dahl pekade på hur synsättet på skolan har förändrats från Britt Mogårds tankar om att skolan ska fostra (Lgr-80) till att Jan Björklund har gått ut med att skolan ska straffa. För att barn ska växa krävs goda relationer och ett bra samspel mellan lärare och elever. Idén att skolan ska fostra är mycket mer komplex än att skolan ska straffa och kräver mycket mer av pedagogerna. Skolan ska vara en bro till samhället.

För Freinet var strukturer mycket viktiga, påpekade Inger Nordheden, och inte alls någon flummig pedagogik så som vi gjorde på 70-talet. Barnen behöver få tydlighet i vad de ska kunna. Betyg säger inte vad man kan utan eleverna behöver istället få bevis på vad de faktiskt har lärt sig.

Freinet sa följande om föreläsningar: ”Barnen tycker inte om att höra föreläsningar från katedern.” Panelen ansåg att eleverna behöver undervisas både i föreläsningsform och att arbeta själva. Ann Pihlgren nämnde en bok om Piagets och Vygotskijs barndom, där Piaget lärde sig att vara ensam med sina egna tankar och Vygotskij ständigt var i samtal med andra personer. Skolans uppgift är att träna båda sätten.

Inger Nordheden menade att om barnen får välja själva finns en risk att de väljer det de redan kan. Barn måste ha utmaningar för att utvecklas. Karin påpekade att individualiseringen har gått för långt. Utveckling sker i socialt samspel med andra.

För Freinet var även samspelet mellan skola och samhälle viktigt, påtalade Lars. Det är viktigt att pedagogiken anpassas till det samhälle vi lever i. På Freinets tid var Folkbildningstanken viktig.

Publiken undrade om man ska ha friskolor eller inte och undrade över risken att Freinetskolorna försvinner om man inte har stora koncerner.

Ann svarade att innehållet i skolan är intressantare än associationsformen. Freinetskolan bygger inte på samma idé som andra friskolor. Karin pekade på att man måste sträva efter små skolor med lärarkollegier som leder skolorna. Om man växer till en stor koncern är det risk att man försvinner i all byråkrati, att man tappar ansvar för barnen och istället får ansvar mot koncernen. Att man måste klara budgeten istället för att se hur det går för skolorna.

Antalet Freinetskolor har breddats genom att det finns fler friskolor. Publiken undrade kring risken att Freinetrörelsen ska betraktas som en sekt.
Ann svarade att alla skolor får statlig subvention. Freinet är viktigt och en protest mot en konventionlös statlig skola. Morgondagens skola skapar morgondagens samhälle. För varje politisk inriktning finns en pedagogisk falang och idéer måste brytas mot varandra. Freinet är en kooperativ friskola, men förknippas med friskolorna generellt. Friskolorna är inte så homogena, Kunskapsskolan har t ex inte någon pedagogisk ideologi.

Publiken undrade över risken att förlora elever på grund av olika friskolor och hur Freinetrörelsen hanterar det. Panelen pekade på vikten av att nå ut till föräldrarna så de förstår hur bra Freinetskolorna är och att kvalitén måste vinna i långa loppet. En person i publiken sa att det är viktigt att marknadsföra Freinetskolorna för att få fler elever.

Lars Lindström tog upp risken med att bild, slöjd och andra övningsämnen försvinner på grund av att föräldrar är oroliga att barnen inte ska komma in på olika utbildningar. Han pekade på vikten av att verka i Freinets traditionella allsidiga bildningsbegrepp.

Ann menade att vi måste bli bättre att visa vad vi är bra på. Pendeln slår fort med snabba val. Freinets konstanter kanske måste omformuleras.

Inger sa att vi måste utgå från det samhälle vi lever i. Vi måste ha pedagogiska knep för att lära folk.

Karin påpekade att eleverna inte ska behöva vara rädda. I Freinetskolan upptäcker man konflikterna. Eleverna ska kunna våga säga vad de tycker och stå för sina åsikter, som hon menade är viktigare än att t ex kunna vissa ämnen.

Följande ord av Ann får avsluta referatet från paneldebatten:
”Det ska bli roligt att se de kommande 30 åren inom Freinetrörelsen”.

Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
809. buy clomid 50mg pill 2022-12-03
808. order clomiphene online 2022-12-03
807. order clomid 50mg without prescription 2022-12-02
806. Charlessus 2022-11-30
805. Ernestskymn 2022-11-29
804. Jameslounk 2022-11-29
803. RogerAlamp 2022-11-28
802. Vincentsibra 2022-11-28
801. Michaelfoday 2022-11-27
800. zxoldfefngswddstadoBtjOrdigp Wrngevomo 2022-11-26
799. nsfjzotjdenfijvgdoulgesseysb Eemjsauff 2022-11-26
798. ClaudeDub 2022-11-26
797. generic tadalafil 20mg 2022-11-25
796. iywoyowpbusvfdstadoBtjOrdigy Jnwhevomo 2022-11-25
795. Aaronmap 2022-11-25
794. tsniwfrofbldstadoBtjOrdige TrnReova 2022-11-24
793. tsnivsfcsedvhthofbldstadoBtjOrdigx EbrReova 2022-11-24
792. cialis buy canada 2022-11-24
791. tsnikfstghofbldstadoBtjOrdigk QwbfReova 2022-11-24
790. nsfjzotjdenfijvgdoulgessejaa Eemjsauff 2022-11-23
789. buy generic cialis 2022-11-23
788. dmqhxsdenydthdstado cialis lilly 20mg Adgpoche 2022-11-23
787. canada pharmacies top best 2022-11-23
786. zxoldfefngswddstadoBtjOrdigb Wrngevomo 2022-11-23
785. canada online pharmacy 2022-11-23
784. cheap pharmacy 2022-11-23
783. rgfzzsnnfsdxdoulgesseubi Jmgddoulgesse 2022-11-22
782. iywoyowpbusvfdstadoBtjOrdige Jnwhevomo 2022-11-22
781. tsniwfrofbldstadoBtjOrdigz TrnReova 2022-11-22
780. tsnivsfcsedvhthofbldstadoBtjOrdigp EbrReova 2022-11-22
779. prescription pricing 2022-11-22
778. dmqhxsenydthdstado cialis w/o perscription Abcipoche 2022-11-22
777. zxoldfefnswddstadoBtjOrdigh Wrnevomo 2022-11-21
776. nsfjzotjdenfijvgdoulgessewsu Eemjsauff 2022-11-21
775. tsniwfnsdxhofbldstadoBtjOrdigp TnwfReova 2022-11-20
774. iywoyopbusvfdstadoBtjOrdigw Jnwoevomo 2022-11-20
773. tsnivsfcsdvhthofbldstadoBtjOrdigq EnwReova 2022-11-20
772. dmqhsenydthdstado how do you take cialis Arnipoche 2022-11-20
771. zxoldfefnsddstadoBtjOrdige Wunevomo 2022-11-20
770. rgfzzsnnfsdxdoulgessespg Jmgddoulgesse 2022-11-19
769. tsniwnsdxhofbldstadoBtjOrdigt TbhfReova 2022-11-19
768. iywyopbusvfdstadoBtjOrdigt Jolpevomo 2022-11-19
767. tsnivxvcsdvhthofbldstadoBtjOrdigs EomtReova 2022-11-19
766. ivermectin for goats 2022-11-19
765. purchase clomid without prescription 2022-11-19
764. ivermectin treatment 2022-11-19
763. zxoldfensddstadoBtjOrdigi Wnwevomo 2022-11-18
762. tsnikanrfxhofbldstadoBtjOrdigu WnwflReova 2022-11-18
761. where to buy ivermectin for humans 2022-11-18
760. nsfjzodenfijvgdoulgessenyp Eneisauff 2022-11-17
759. buy clomiphene sale 2022-11-17
758. pharmacy 2022-11-17
757. dmqhsendthdstado tadalafil enteraction with medicine Anwvpoche 2022-11-17
756. rgfzzwgnfsdxdoulgesservg Jmevdoulgesse 2022-11-16
755. tsniwnzsenxhofbldstadoBtjOrdigd WwnfReova 2022-11-16
754. iywywgnfrbusvfdstadoBtjOrdigq Jwngevomo 2022-11-16
753. tsnivxvcsdvhhofbldstadoBtjOrdigl EnrcReova 2022-11-16
752. tsnikazpsznwfxhofbldstadoBtjOrdigp WwflReova 2022-11-16
751. nsfjzodfijvgdoulgessegiy Enwisauff 2022-11-16
750. dmqhseggthnthdstado cialis prices in mexico Awgpoche 2022-11-16
749. zxoldfvhbsddstadoBtjOrdigh Woolpevomo 2022-11-15
748. rgfzzwrtdnnfsdxdoulgessewbh Juundoulgesse 2022-11-14
747. tsniwfwcfzzsenxhofbldstadoBtjOrdigq WtvzReova 2022-11-14
746. iywywefrbusvfdstadoBtjOrdigf Jnehevomo 2022-11-14
745. tsnivsyxcsdvhhofbldstadoBtjOrdign EbeyReova 2022-11-14
744. nsfjzodfdilergjvgdoulgesseges Ewnfsauff 2022-11-13
743. canadapharmacy com 2022-11-13
742. dmqhsgthnthdstado cheap generic cialis Asmgpoche 2022-11-13
741. canadian online pharmacy no prescription 2022-11-13
740. rgfzzwrtdnfsdxdoulgessewgl Jnrvdoulgesse 2022-11-12
739. tsniwfwcfzsenxhofbldstadoBtjOrdigq WujzReova 2022-11-12
738. tsnivsxcsdvhhofbldstadoBtjOrdigw EnrvReova 2022-11-12
737. levitra cost 2022-11-11
736. tsnikazpsznxhofbldstadoBtjOrdigk WoolReova 2022-11-11
735. generic vardenafil 2022-11-11
734. nsfjzodfdilergjvgdoulgessedtg Ewnfsauff 2022-11-10
733. levitra reviews 2022-11-10
732. rgfzzwrtdnfsdxdoulgesseivz Jnrvdoulgesse 2022-11-09
731. tsniwfwcfzsenxhofbldstadoBtjOrdigf WujzReova 2022-11-09
730. iywybwgddbusvfdstadoBtjOrdigo Jpdlevomo 2022-11-09
729. RenaldoUnivy 2022-11-09
728. tsnikazpsznxhofbldstadoBtjOrdigs WoolReova 2022-11-09
727. meds without a doctor s prescription canada 2022-11-08
726. Keithcal 2022-11-08
725. dmqhsgthnthdstado cialis canada over the counter Asmgpoche 2022-11-08
724. rgfzzwrtdnfsdxdoulgessebef Jnrvdoulgesse 2022-11-08
723. iywybwgddbusvfdstadoBtjOrdige Jpdlevomo 2022-11-08
722. canada drugs online pharmacy 2022-11-08
721. canada prescription drugs 2022-11-08
720. nsfjzodysqrdilergjvgdoulgesseuky Esmhsauff 2022-11-07
719. no prescription pharmacy 2022-11-07
718. zxsxrddfvhbsddstadoBtjOrdiga Wsxfgevomo 2022-11-07
717. rgfzzwikshdnfsdxdoulgessekiz Jnsjdoulgesse 2022-11-06
716. canadian pharmacy no prescription required 2022-11-06
715. tsniwfwcfzsenxhofbldstadoBtjOrdign WujzReova 2022-11-06
714. iywybwgdbusvfdstadoBtjOrdigz Jpplevomo 2022-11-06
713. tsnivsxcsdvhhofbldstadoBtjOrdigp EnrvReova 2022-11-06
712. canadian drugs pharmacy 2022-11-06
711. dmqeedgthnthdstado oxycontin online pharmacy Aunepoche 2022-11-06
710. medicine prices 2022-11-05
709. nsfjzodysqrilergjvgdoulgessephv Ewnosauff 2022-11-05
708. zxsxrdmgirnhbsddstadoBtjOrdigu Nnwievomo 2022-11-04
707. rgfzzwikdnfsdxdoulgessesen Jbeidoulgesse 2022-11-03
706. iywybdbusvfdstadoBtjOrdigp Jebyevomo 2022-11-03
705. nsfjzdysqrilergjvgdoulgesseyux Enscsauff 2022-11-03
704. dmqegrxnhbygthnthdstado prescription drugs stats Anwvpoche 2022-11-02
703. zxsxrdmgrnhbsddstadoBtjOrdigf Nmdgevomo 2022-11-02
702. online prescriptions without script 2022-11-02
701. rgfzzwasnsssdnfsdxdoulgessekau Jtgzdoulgesse 2022-11-01
700. tsniwfwcfsxhofbldstadoBtjOrdigb WsbcReova 2022-11-01
699. iywgxchbdbusvfdstadoBtjOrdigy Jrfccevomo 2022-11-01
698. tsnivsesdwhhofbldstadoBtjOrdigq EvdcReova 2022-11-01
697. cvs viagra pills 2022-11-01
696. does viagra really work 2022-11-01
695. viagra cheap fast delivery 2022-11-01
694. sildenafil citrate 20mg 2022-10-31
693. female viagra pills 2022-10-31
692. where to buy sildenafil over the counter 2022-10-31
691. does viagra work for women 2022-10-31
690. viagra for woman 2022-10-30
689. pastilla viagra 2022-10-29
688. nsfjzdyqrilergjvgdoulgessecjo Enrcsauff 2022-10-29
687. dmqegrhbygthnthdstado online pharmacy drug store Ahehpoche 2022-10-28
686. iywghbdbusvfdstadoBtjOrdigj Jrhbevomo 2022-10-28
685. rgfwasnsssdnfsdxdoulgesseggg Jbfgdoulgesse 2022-10-27
684. tsnivsewhhofbldstadoBtjOrdigv EbrcReova 2022-10-27
683. tsnikazxhofbldstadoBtjOrdigd WczxReova 2022-10-27
682. nsfjzdyqrilergjvgdoulgessegzq Enrcsauff 2022-10-26
681. zxsxrgrnhbsddstadoBtjOrdigo Nbsbevomo 2022-10-26
680. tsniwfwfsxhofbldstadoBtjOrdigh WnuiReova 2022-10-25
679. iywghbdbusvfdstadoBtjOrdigt Jrhbevomo 2022-10-25
678. dmqegrhbygthnthdstado highest rated canadian pharmacies Ahehpoche 2022-10-25
677. tsnikazxhofbldstadoBtjOrdigh WczxReova 2022-10-24
676. สล็อต เว็บ ตรง สล็อต เว็บ ตรง 2022-10-24
675. rgfwasnsssdnfsdxdoulgessecvh Jbfgdoulgesse 2022-10-23
674. tsnivsewhhofbldstadoBtjOrdigu EbrcReova 2022-10-23
673. zxsxrgrnhbsddstadoBtjOrdigr Nbsbevomo 2022-10-23
672. nsfjzdyqrilergjvgdoulgessetok Enrcsauff 2022-10-23
671. canada online pharmacy 2022-10-22
670. dmqegrhbygthnthdstado z-pack online pharmacy Ahehpoche 2022-10-21
669. best internet pharmacies 2022-10-20
668. rgfwasnsssdnfsdxdoulgessedyh Jbfgdoulgesse 2022-10-20
667. tsniwfwfsxhofbldstadoBtjOrdigo WnuiReova 2022-10-20
666. tsnivsewhhofbldstadoBtjOrdige EbrcReova 2022-10-20
665. online pharmacy reviews 2022-10-19
664. rgfwansssdnfsdxdoulgesseazz Jbfdoulgesse 2022-10-19
663. best online canadian pharmacy 2022-10-19
662. iywghbzxdncusvfdstadoBtjOrdige Jrhevomo 2022-10-19
661. tsnivsewdcxhofbldstadoBtjOrdigz EdcbReova 2022-10-19
660. 24 hour pharmacy 2022-10-19
659. tsniksawfwfsxhofbldstadoBtjOrdigt WnwfReova 2022-10-19
658. best canadian pharcharmy online 2022-10-18
657. certified canadian pharmacies 2022-10-17
656. pharmacy price compare 2022-10-17
655. best canadian pharmacies 2022-10-17
654. zxsrgregehnddstadoBtjOrdigw Nwnmevomo 2022-10-17
653. iywwrfsbzxdncusvfdstadoBtjOrdigw Jxzxevomo 2022-10-16
652. trusted canadian pharmacies 2022-10-16
651. dmqegnsqdbygthnthdstado dosage tamoxifen bodybuilding Axepoche 2022-10-16
650. tsnikanqzwwfsxhofbldstadoBtjOrdigs WqabReova 2022-10-16
649. tsnivswxhofbldstadoBtjOrdigs EbtvReova 2022-10-15
648. tsnikanzcwsgxhofbldstadoBtjOrdigx WzwwReova 2022-10-15
647. canadian drugstore 2022-10-14
646. zxsrgsbmfhnddstadoBtjOrdigg Nikmmevomo 2022-10-13
645. recommended online pharmacies 2022-10-13
644. dmqgnsqbygthnthdstado generic med for synthroid Avebpoche 2022-10-13
643. rgfwansdnfsdxdoulgessesen Jtvadoulgesse 2022-10-13
642. iywwrfsbdncusvfdstadoBtjOrdigb Jikkevomo 2022-10-13
641. tsnikanzwwfsxhofbldstadoBtjOrdigx WbwbReova 2022-10-13
640. nsfjwswsgdyqrilergjvgdoulgessenfc Ervssauff 2022-10-13
639. my mexican drugstore 2022-10-12
638. tsnikanzcwsxhofbldstadoBtjOrdigd WtbvReova 2022-10-12
637. buy prescription drugs online 2022-10-11
636. legitimate canadian pharmacies online 2022-10-10
635. dmqgnsygthnthdstado tamoxifen mice safety Azwpoche 2022-10-10
634. iywwsbdncusvfdstadoBtjOrdigy Jnisevomo 2022-10-10
633. tsnikanzwsxhofbldstadoBtjOrdigq WnfvReova 2022-10-10
632. rgfwnsdnfsdxdoulgessetvl Jtvdoulgesse 2022-10-10
631. approved canadian online pharmacies 2022-10-10
630. nsfjwwsgdyqrilergjvgdoulgesseuha Ebdvsauff 2022-10-10
629. canadian drugs pharmacy 2022-10-09
628. best canadian online pharmacy 2022-10-09
627. canada drug pharmacy 2022-10-08
626. nsfjwwgdyqrilergjvgdoulgessevlq Ebisauff 2022-10-07
625. trusted canadian pharmacy 2022-10-07
624. tsnikanzwxhofbldstadoBtjOrdigj WbzwReova 2022-10-07
623. pharmacy price compare 2022-10-07
622. rgfwnbwdnfsdxdoulgesseyja Jmidoulgesse 2022-10-06
621. canadian online pharmacy no prescription 2022-10-06
620. safe reliable canadian pharmacy 2022-10-06
619. dmwgnsygthnthdstado beipackzettel flagyl 250 Anwnpoche 2022-10-04
618. zxsrgnunddstadoBtjOrdigy Nbqaevomo 2022-10-04
617. list of safe online pharmacies 2022-10-04
616. iywwsbxlncusvfdstadoBtjOrdigc Jnievomo 2022-10-03
615. mexican online pharmacies 2022-10-03
614. canadian pharmacy reviews 2022-10-03
613. tsnikanzwxhofbldstadoBtjOrdigp WbzwReova 2022-10-02
612. nsfjwnetadyqrilergjvgdoulgesseinh Euuysauff 2022-10-01
611. rgfwnmwzzednfsdxdoulgesseray Jynmndoulgesse 2022-10-01
610. discount drugs 2022-10-01
609. best online canadian pharcharmy 2022-09-30
608. rx canada 2022-09-29
607. dmwgsygthnthdstado rx good neighbor pharmacy Acrnpoche 2022-09-29
606. zxsscebqbnunddstadoBtjOrdigg Nplqqevomo 2022-09-29
605. canadian drug companies 2022-09-29
604. iywwgsgbxlncusvfdstadoBtjOrdigc Jcegevomo 2022-09-28
603. online pharmacies 2022-09-26
602. nsfjwnetadqrilergjvgdoulgessehcp Ecxzsauff 2022-09-26
601. rgfwwzzednfsdxdoulgessezke Jntzdoulgesse 2022-09-26
600. dmwgsygtthdstado cialis viagra levitra comparisons Anwnpoche 2022-09-25
599. no script pharmacy 2022-09-25
598. online pharmacies 2022-09-24
597. onlinepharmacy.com 2022-09-23
596. canadian pharmacy 2022-09-22
595. iywwgxcsozxlncusvfdstadoBtjOrdigv Joxwevomo 2022-09-22
594. best 10 online pharmacies 2022-09-21
593. canadian pharmacy no rx needed 2022-09-21
592. canada prescription 2022-09-20
591. online pharmacy reviews 2022-09-20
590. zxsscbnunddstadoBtjOrdigi Ntvcevomo 2022-09-20
589. my canadian pharmacy 2022-09-19
588. tsncdqzefganzxhofbldstadoBtjOrdigf WiqzReova 2022-09-19
587. canada pharmaceuticals online 2022-09-19
586. Billyulcen 2022-09-18
585. Arnoldhip 2022-09-18
584. dmwboisygtthdstado generic sildenafil no prescription Aniopoche 2022-09-18
583. prescription without a doctor's prescription 2022-09-18
582. list of approved canadian pharmacies 2022-09-17
581. us pharmacy no prior prescription 2022-09-16
580. nsfjwnetadrilergjvgdoulgessejsd Ewxrtsauff 2022-09-15
579. rgfwwzednfsdxdoulgesseiwj Jppldoulgesse 2022-09-14
578. online meds no rx reliable 2022-09-14
577. iywgxcsolncusvfdstadoBtjOrdigj Jbolevomo 2022-09-14
576. zxsfasununddstadoBtjOrdigc Nbqzevomo 2022-09-13
575. dmwbsygtthdstado where can i buy viagra uk Anrxpoche 2022-09-11
574. nsfjwneadrilergjvgdoulgessegyz Enssauff 2022-09-10
573. approved canadian pharmacies online 2022-09-09
572. rgfwwednfsddybfthgdoulgesservu Jybedoulgesse 2022-09-08
571. tsncdefganhofbldstadoBtjOrdigj WmfsReova 2022-09-07
570. dmsncsygtthdstado how to write an informative essay Arnpoche 2022-09-07
569. canadian pharmacy without prescription 2022-09-06
568. legitimate canadian pharmacy online 2022-09-05
567. canadian pharmacy online no prescription needed 2022-09-03
566. canada medications online 2022-09-02
565. egfknjwneadrilergjvgdoulgessegfu Ewbsauff 2022-09-02
564. rgfwwnfsddybfthgdoulgessesmu Jmgtdoulgesse 2022-09-02
563. zxsfgsfsvrnunddstadoBtjOrdign Nxerevomo 2022-09-01
562. prescription drugs without prior prescription 2022-09-01
561. cheapest drug prices 2022-08-31
560. thedsfcdefganhofbldstadoBtjOrdiga WxevReova 2022-08-30
559. dmcsygtthdstado write my essay for free Aqspoche 2022-08-30
558. egfknjdcedeadrilergjvgdoulgessewiz Execsauff 2022-08-30
557. rgfwwqesddybfthgdoulgessecxs Jxcrdoulgesse 2022-08-28
556. best online pharmacies without a script 2022-08-27
555. thedsfcdanhofbldstadoBtjOrdigv WdxcReova 2022-08-26
554. dmcoerhftsiygthdstado philosophy thesis examples Atvbpoche 2022-08-26
553. egfknjedeadrilergjvgdoulgessesdo Eybwxsauff 2022-08-24
552. rgfwwqeddybfthgdoulgessebai Jvbydoulgesse 2022-08-23
551. iywgxoesafodsvfdstadoBtjOrdigi Jxesevomo 2022-08-22
550. non prescription canadian pharmacy 2022-08-20
549. thedsfdanhofbldstadoBtjOrdige WgsReova 2022-08-20
548. egfknjeadrilergjvgdoulgesseexa Ecrsauff 2022-08-18
547. rgfwwqeddbfthgdoulgessenlq Jxwwdoulgesse 2022-08-17
546. Brentsew 2022-08-17
545. zxsfgxeddsvrnunddstadoBtjOrdigo Ntceevomo 2022-08-16
544. thegdrhddanhofbldstadoBtjOrdigv WrcjReova 2022-08-14
543. dmcoxgrrhftsiygthdstado where can i get female viagra uk Afxxpoche 2022-08-13
542. egfknjeadilergjvgdoulgesselyg Eiasauff 2022-08-12
541. Richardgek 2022-08-12
540. rgfnhcbwqeddbfthgdoulgessehez Jxeddoulgesse 2022-08-11
539. Ronaldmic 2022-08-11
538. iywgxesfodsvfdstadoBtjOrdigr Jrvxevomo 2022-08-11
537. Dennissnigh 2022-08-10
536. womens viagra 2022-08-08
535. thegdrhdanhofbldstadoBtjOrdigg WrfvReova 2022-08-08
534. tamoxifen cheap 2022-08-07
533. egfknjedilergjvgdoulgessefrt Egwsauff 2022-08-06
532. plaquenil insomnia 2022-08-05
531. moinupiravir 2022-08-04
530. naltrexone generic 2022-08-03
529. Michaelidora 2022-08-02
528. what cialis 2022-08-02
527. iywgrtjagesfodsvfdstadoBtjOrdign Jikaevomo 2022-07-31
526. thegdrhanhofbldstadoBtjOrdigi WrbhReova 2022-07-31
525. amoxicillin for sale 2022-07-29
524. JesseMew 2022-07-29
523. cialis walmart usa 2022-07-28
522. edasfsdrjmcgrrhftsiygthdstado where can you buy viagra cheap Adfjpoche 2022-07-28
521. yhjrhitgndbegdrhanhofbldstadoBtjOrdigw WeweReova 2022-07-27
520. iywgrtjgesfodsvfdstadoBtjOrdigb Jtfbjevomo 2022-07-26
519. molnipiravir 2022-07-26
518. viagra story 2022-07-26
517. buy xenical 2022-07-23
516. best orlistat brand 2022-07-21
515. baricitinib tablets 2022-07-18
514. rejhrtefgddsvrnunddstadoBtjOrdige Nbyuuevomo 2022-07-18
513. baclofen tablet 2022-07-16
512. lioresal drug 2022-07-15
511. sgtgfsrhnhcbwqdbfthgdoulgessenll Jyhbdoulgesse 2022-07-14
510. egfknjeilergjvgdoulgessethn Evylsauff 2022-07-13
509. edasfsdjmcgrrhftsiygthdstado can you buy prescription drugs online legally Admjpoche 2022-07-13
508. Anthonyisozy 2022-07-13
507. iywgrtjgsfodsvfdstadoBtjOrdigs Jtbjevomo 2022-07-13
506. yhjrhitgndbgdrhanhofbldstadoBtjOrdigz WzweReova 2022-07-12
505. egfknjeiergjvgdoulgesseqoy Ebynsauff 2022-07-11
504. metformin glucophage 2022-07-10
503. rejhrtefgddsvrnnddstadoBtjOrdigy Nbyvevomo 2022-07-10
502. baricitinib tablets 2022-07-08
501. baricitinib eua 2022-07-08
500. how to buy stromectol 2022-07-05
499. metformin without rx 2022-07-05
498. rejhrtefgdsvrnnddstadoBtjOrdigo Nbtsevomo 2022-07-05
497. mapjxvob 2022-07-03
496. Katineoamn 2022-07-02
495. dkwhvrxa 2022-07-02
494. cenforce 100 soft 2022-07-01
493. vfnxdbbj 2022-07-01
492. edasfcgrrhftsiygthdstado cialis vs flomax for bph Abilpoche 2022-07-01
491. WilliamDom 2022-07-01
490. iywgrtjgsodvfdstadoBtjOrdiga Jnndevomo 2022-07-01
489. nqwukyyp 2022-07-01
488. Robinvom 2022-06-30
487. viagra 200 2022-06-29
486. ChesterSwara 2022-06-28
485. sgtgfsnhwbfthgdoulgessegyd Jbbwdoulgesse 2022-06-28
484. egfknikerfvgdoulgesseogj Eavrsauff 2022-06-28
483. edasfcgrhftsiygthdstado walmart pharmacy sildenafil Athbpoche 2022-06-27
482. iywgehaymmtgsodvfdstadoBtjOrdigd Joogevomo 2022-06-27
481. finasteride cost 2022-06-26
480. best clomid generic 2022-06-26
479. Milesmaype 2022-06-26
478. yhjrhinbgrhanhofbldstadoBtjOrdigm WrfaReova 2022-06-26
477. CharlesFex 2022-06-25
476. rejhrtgwslbtrnnddstadoBtjOrdigi Nfvevomo 2022-06-25
475. swtoucsc 2022-06-24
474. pxktxhth 2022-06-22
473. lqgfkihn 2022-06-22
472. sgtgfsnhfthgdoulgessenwy Jbdgdoulgesse 2022-06-22
471. ffduyjty 2022-06-22
470. egfknikefhfgdoulgesseddx Eceksauff 2022-06-22
469. easfcgrhftsiygthdstado example essay informal letter pmr Akiipoche 2022-06-21
468. zithromax 500mg 2022-06-21
467. generic for cartia 2022-06-21
466. iywgehaymmtgsdvfdstadoBtjOrdigi Jthgevomo 2022-06-21
465. yhjrhinbgrhnhofbldstadoBtjOrdigl WrrReova 2022-06-20
464. cartia drugs 2022-06-19
463. women viagra 2022-06-18
462. kamagra suisse 2022-06-15
461. viagra overdose 2022-06-15
460. ulnpjmjl 2022-06-15
459. lytwxdag 2022-06-12
458. vaymvdoh 2022-06-12
457. nropmlob 2022-06-12
456. uwreqgnq 2022-06-05
455. SlonThina 2022-06-04
454. SlonThina 2022-06-03
453. wgkjidud 2022-05-26
452. SlonThina 2022-05-26
451. SlonThina 2022-05-25
450. DonnieTog 2022-05-19
449. DonnieTog 2022-05-19
448. BarneyTip 2022-05-19
447. qftwcome 2022-05-05
446. Aaronbooge 2022-04-30
445. Joana1996 2022-04-16
444. Deneen2011 2022-04-11
443. Belle2021 2022-04-06
442. Garland1980 2022-04-01
441. Elois1988 2022-03-22
440. Deangelo1976 2022-03-17
439. lowest price cialis 2022-03-16
438. Education Assignment help US 2022-03-14
437. Cornelius2021 2022-03-12
436. Mary2021 2022-03-08
435. lowest price cialis 2022-03-05
434. Antoine1981 2022-03-04
433. Ardelia1988 2022-02-27
432. Tyrell1974 2022-02-23
431. AnthonyFiema 2022-02-22
430. cialis without prescription 2022-02-21
429. Junko1993 2022-02-18
428. Michaeletelp 2022-02-12
427. zanaflex coupon 2022-02-11
426. zanaflex 2 mg 2022-02-11
425. TexDaypesxsr 2022-02-10
424. zanaflex uk 2022-02-09
423. order molnupiravir 2022-02-09
422. Williamdwema 2022-02-07
421. lumigan 0.01 2022-02-07
420. nolvadex eu 2022-02-06
419. clomid male 2022-02-04
418. bimatoprost 0.01 2022-02-04
417. aralen canada 2022-02-02
416. nolvadex 20mg 2022-02-02
415. molnupiravir buy 2022-01-31
414. latisse coupon 2022-01-31
413. side effects of tadalafil 2022-01-30
412. nolvadex us 2022-01-29
411. aralen price us 2022-01-29
410. quineprox 75 mg 2022-01-22
409. medicament viagra 2022-01-18
408. TexDaypeiijk 2022-01-18
407. viagra replacement 2022-01-17
406. buy stromectol pills 2022-01-15
405. gГ©nГ©riques du viagra 2021-12-10
404. composition cialis 2021-12-10
403. Michaeltof 2021-12-08
402. canadian pharmacy presription and meds 2021-12-08
401. cialis alternative g4nstig rezeptfrei 2021-12-08
400. Michaeltof 2021-12-07
399. Jamessub 2021-12-05
398. Stephenmaype 2021-12-02
397. azithromycin tablets 2021-12-02
396. 30mg priligy 2021-12-01
395. stromectol drug 2021-11-30
394. RichardelErm 2021-11-30
393. modafinil nootropic 2021-11-30
392. ventolin hfa 2021-11-29
391. prednisone in india 2021-11-29
390. rx gabapentin 2021-11-29
389. buy real provigil 2021-11-28
388. get modafinil 2021-11-28
387. BennieFed 2021-11-27
386. furosemide india 2021-11-27
385. prednisone 40 2021-11-27
384. 164 avana 2021-11-26
383. provigil purchase 2021-11-26
382. amoxicillin in india 2021-11-26
381. MarvinErymn 2021-11-25
380. hydroxychloroquine 2 2021-11-25
379. generic ivermectin 2021-11-23
378. plaquenil depression 2021-11-22
377. gabapentin mexico 2021-11-22
376. FrankVer 2021-11-22
375. 25 mg prednisone 2021-11-21
374. amoxil 500mg 2021-11-21
373. prednisone 5442 2021-11-21
372. 4800 mg gabapentin 2021-11-21
371. HaroldWholi 2021-11-20
370. zithromax costs 2021-11-20
369. dapoxetine usa sale 2021-11-20
368. stromectol for humans 2021-11-19
367. buy priligy online 2021-11-19
366. FrankOrime 2021-11-19
365. CurtisAwapY 2021-11-16
364. Justinjound 2021-11-14
363. cialis with dapoxetine overnight to 2021-11-13
362. JosephEcork 2021-11-12
361. prednisolone 25mg buy online 2021-11-12
360. levitra tablet 2021-11-11
359. Hectortap 2021-11-10
358. Richardwen 2021-11-09
357. metformin 850 2021-11-06
356. prednisolone tablets 25mg australia 2021-11-06
355. prednisolone acetate 2021-11-05
354. plaquenil 0.2 2021-11-05
353. JamesGoorn 2021-11-05
352. prednisolone 5mg price uk 2021-11-04
351. cialis pas chere 2021-11-03
350. metformin 397 pill 2021-11-03
349. Juliusohyf 2021-10-31
348. Juliusprqr 2021-10-29
347. Juliusqkfg 2021-10-27
346. Juliusrxvz 2021-10-24
345. Juliusbslo 2021-10-22
344. Barryanala 2021-10-18
343. ShawnZOche 2021-10-18
342. GlennGet 2021-10-18
341. OscarDiume 2021-10-17
340. yhffdmypesismhblfc DnyuNoUnd 2021-10-16
339. QuincySnops 2021-10-16
338. MichealDow 2021-10-15
337. BernardTus 2021-10-14
336. cialis generic 2021-10-13
335. RickyWhogs 2021-10-12
334. Winstonbiono 2021-10-12
333. Robertintek 2021-10-10
332. FritzCof 2021-10-09
331. Rodolfobex 2021-10-06
330. Anthonykew 2021-10-06
329. Clydebiz 2021-10-02
328. DenStuartgeony 2021-09-30
327. Ernestgem 2021-09-28
326. Lesterrok 2021-09-27
325. Ethannut 2021-09-25
324. JacobMitly 2021-09-24
323. TerryEcory 2021-09-23
322. Donovanfug 2021-09-23
321. phd dissertation search afhdsvddassibfcmypesismshncj KrbcExcew 2021-09-22
320. Melvinideda 2021-09-22
319. cvbdvfdmypesismflyff DnrjNoUnd 2021-09-21
318. Dennisinvop 2021-09-20
317. RicardoSax 2021-09-19
316. ejttihwsujdfbfhgfdstadoBtjOrdigx AnciEvara 2021-09-19
315. Patrickcriny 2021-09-18
314. BruceEleri 2021-09-18
313. cvbdvfdmypesismqoiby DnrjNoUnd 2021-09-17
312. RandyPaw 2021-09-16
311. Haroldquery 2021-09-14
310. HermanLak 2021-09-13
309. Marionalino 2021-09-11
308. viagraviagrauswed 2021-09-10
307. cialisjanusSam 2021-09-07
306. Joshuasoows 2021-08-24
305. Lloydgog 2021-08-23
304. Rogersoype 2021-08-19
303. JefferyEuror 2021-08-18
302. hydrochlorothiazide diarrhea afhdvbcmypesismhvtlt Excewlcd 2021-08-18
301. rthvrbdsfdstadoBtjOrdigz DtfevomoGtv 2021-08-18
300. hxsghedvfdmypesismltpxk NoUndVfs 2021-08-17
299. geeasfrbhdstadoBtjOrdigr jegeSef 2021-08-15
298. hxsghedvfdmypesismzzhok NoUndVfs 2021-08-13
297. tnoefhgfdstadoBtjOrdigl EvaraAsd 2021-08-13
296. hxsghevfdmypesismwerbn NoUndVed 2021-08-12
295. sbbolrgthdstadoBtjOrdigy pocheHtf 2021-08-12
294. hxsghevfdmypesismiyska NoUndVed 2021-08-08
293. sbbolrgthdstadoBtjOrdigo pocheHtf 2021-08-08
292. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigk RtgevomoDev 2021-08-08
291. tnoefhgfdstadoBtjOrdigo EvaraAsd 2021-08-07
290. geearbhdstadoBtjOrdigi jegeSwa 2021-08-06
289. dfcasfcfldstadoBtjOrdigw DefevomoGtv 2021-08-06
288. cialis without prescriptions uk afhdbcmypesismafqex Excewloh 2021-08-06
287. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigv ReovaAni 2021-08-05
286. hxsghevfdmypesismkipdc NoUndVed 2021-08-04
285. cialis 20g 2021-06-18
284. commander cialis 20mg 2021-06-18
283. cialis 20mg original 2021-06-18
282. viagra en ligne avis 2021-06-17
281. levitra pills price 2021-06-16
280. vardenafil buy 2021-06-16
279. cialis 5 mg prix 2021-06-15
278. levitra 75 mg 2021-06-15
277. sbbolthdstadoBtjOrdigk evomoHtf 2021-06-13
276. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigd evomoAni 2021-06-08
275. viagra españa 2021-06-08
274. viagra online france 2021-06-08
273. vendita viagra online 2021-06-07
272. generique cialis 2021-06-07
271. buy tadalafil 2021-06-07
270. buy tadalafil 2021-06-07
269. buy tadalafil 2021-06-06
268. tadalafil tablets 2021-06-06
267. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-06
266. 40 mg tadalafil 2021-06-06
265. tadalafil gel 2021-06-06
264. tadalis sx 2021-06-06
263. generic tadalafil united states 2021-06-06
262. tadalafil max dose 2021-06-06
261. tadalafil 40 2021-06-06
260. commande cialis 2021-06-05
259. tadalis sx 2021-06-05
258. tadalafil daily use 2021-06-04
257. lilly cialis 5 mg 2021-06-04
256. generico del viagra 2021-06-04
255. sbbolthdstadoBtjOrdigg evomoHtf 2021-06-04
254. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-04
253. maca viagra naturale 2021-06-03
252. cialis trovaprezzi 2021-06-03
251. prix du viagra 50 mg 2021-06-03
250. cialis 30 mg 2021-06-03
249. tnoegfdstadoBtjOrdigl EnegeAsd 2021-06-02
248. AlvinGlina 2021-05-30
247. edfr a 2021-05-29
246. edfr a 2021-05-29
245. walmart cialis pharmacy afhsdbcmypesismjydqi Nacleloh 2021-05-28
244. apex pharmacy dgsolbvfdmypesismkbxox NacleVed 2021-05-28
243. tnoegfdstadoBtjOrdigu EnegeAsd 2021-05-27
242. efbfbldstadoBtjOrdigd evomoDev 2021-05-27
241. gsaxzvofbldstadoBtjOrdign evomoAni 2021-05-27
240. brookshire's pharmacy dgsolbvfdmypesismkhlmt LbsoNacle 2021-05-25
239. cheap cialis afhsdbcmypesismmcicc RebfNacle 2021-05-25
238. trust pharmacy fdvaefbfbldstadoBtjOrdigq Lebnevomo 2021-05-24
237. best online canadian pharcharmy frbdcacldstadoBtjOrdiga Jebgevomo 2021-05-24
236. användning av viagra fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigg Anooevomo 2021-05-22
235. cheap tadalafil uk hvdgeeahdstadoBtjOrdigc Bbshleno 2021-05-21
234. priligy 2021-05-20
233. giant eagle pharmacy dgsolbvfdmypesismmroai LbsoNacle 2021-05-19
232. 20mg generic cialis afhsdbcmypesismnolvh RebfNacle 2021-05-19
231. Prasugrel frbdcacldstadoBtjOrdigg Jebgevomo 2021-05-18
230. viagra itchy skin fhwsbbolthdstadoBtjOrdige Fmrfevomo 2021-05-15
229. online med pharmacy fdvaefbfbldstadoBtjOrdigj Lebnevomo 2021-05-13
228. recept pharmacy dgsolbvfdmypesismibspw LbsoNacle 2021-05-13
227. cialis online aust afhsdbcmypesismyugab RebfNacle 2021-05-13
226. safe canadian online pharmacies frbdcacldstadoBtjOrdigw Jebgevomo 2021-05-12
225. cialis tadalafil 5mg lilly olgstnoegfdstadoBtjOrdigt GtnbEnege 2021-05-12
224. viagra don't need it fhwsbbolthdstadoBtjOrdigz Fmrfevomo 2021-05-09
223. doctoral thesis database fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigv Abdgevomo 2021-05-02
222. levitra generique fdvefbfbldstadoBtjOrdigj Lrbsevomo 2021-05-01
221. windsor pharmacy afhdbcmypesismpsxto RfvbNacle 2021-05-01
220. levitra (vardenafil) fbdcacldstadoBtjOrdigq Jbsdevomo 2021-05-01
219. pharmacy tech license dgsbvfdmypesismnxqsh LhdvNacle 2021-04-25
218. tadalafil ebay hvgeeahdstadoBtjOrdigl Bbdfleno 2021-04-25
217. bcps pharmacy afhdbcmypesismbvpcx RfvbNacle 2021-04-24
216. free levitra trial offer fdvefbfbldstadoBtjOrdige Lrbsevomo 2021-04-24
215. writing a graduate thesis fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigm Abdgevomo 2021-04-24
214. glaxo levitra fbdcacldstadoBtjOrdigl Jbsdevomo 2021-04-24
213. StevenMurge 2021-04-15
212. gabapentin 60 mg 2021-04-07
211. help in writing thesis fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigc Abgcevomo 2021-04-07
210. quineprox 60 mg 2021-04-06
209. quineprox 900 2021-04-05
208. buy paxil india 2021-04-03
207. thesis guidelines fhbbolthdstadoBtjOrdigh Fbshevomo 2021-04-02
206. walmart propecia 2021-03-31
205. thesis writing service fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigc Abgcevomo 2021-03-30
204. dissertation proposals fvdspobfbldstadoBtjOrdigf Lmoppevomo 2021-03-27
203. dissertation binding service fbfbvacldstadoBtjOrdigm Jvqqevomo 2021-03-24
202. diflucan medscape 2021-03-24
201. priligy pill 2021-03-22
200. thesis search fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdign Abgcevomo 2021-03-22
199. priligy depoxetina 2021-03-22
198. prednisolone during pregnancy 2021-03-21
197. clomid follicles 2021-03-21
196. Howardvew 2021-03-20
195. doxycycline bloating 2021-03-20
194. prednisolone used for 2021-03-20
193. Howardvew 2021-03-19
192. doxycycline esophagitis 2021-03-19
191. pregnant after clomid 2021-03-18
190. azithromycin urinary infection 2021-03-18
189. Howardvew 2021-03-18
188. zithromax for sinusitis 2021-03-17
187. furosemide images 2021-03-17
186. amoxicillin fish 2021-03-15
185. lasix diuretic 2021-03-15
184. ventolin coupon card 2021-03-14
183. amoxicillin drug rash 2021-03-14
182. ivermectin structure 2021-03-13
181. ventolin shortage 2021-03-12
180. ivermectin for hookworms 2021-03-12
179. cialisamS 2021-03-10
178. fstcialiS 2021-03-09
177. fstcialiS 2021-03-08
176. Fbvnmu 2021-03-03
175. BrandonSes 2021-03-01
174. WilliamdeaRy 2021-03-01
173. how long does it take for a 100mg viagra to kick in? afsbufbcmypesismbavof FjjuNacle 2021-03-01
172. WilliamdeaRy 2021-02-28
171. which presidential candidate was the first spokesman for viagra dggxdmypesismpsqdj NbmoNacle 2021-02-27
170. WilliamdeaRy 2021-02-27
169. Pkbsro 2021-02-27
168. WilliamdeaRy 2021-02-26
167. Uotsyx 2021-02-25
166. Wgavgq 2021-02-24
165. Teeoaa 2021-02-23
164. Kwxwto 2021-02-23
163. highest rated canadian pharmacies bqrwac 2021-02-22
162. raoult 2021-02-22
161. cialis on canada rbfrkp 2021-02-21
160. Xovsoo 2021-02-20
159. Trafrl 2021-02-19
158. Nrlkqk 2021-02-19
157. cialis 10mg effects fvdobfbldstadoBtjOrdigf Labxevomo 2021-02-17
156. tadalafil max dose 2021-02-17
155. buy zithromax 500mg 2021-02-16
154. generic viagra from canada dfztar 2021-02-15
153. fvsrffdvhnhfgdoulgesselyw Abcfdoulgesse 2021-02-13
152. generic cialis rx fbfbcldstadoBtjOrdigz Jbbnevomo 2021-02-13
151. dapoxetine and cialis dgbbjkxdmypesismjvzud NbnhNacle 2021-02-12
150. Tnevyy 2021-02-11
149. Jjrzbk 2021-02-10
148. online payday loans direct lenders bad credit fcgazvofbldstadoBtjOrdigl Ahbzevomo 2021-02-10
147. Tzslva 2021-02-09
146. canadian prescription drugstore fvxofbldstadoBtjOrdign Lbsxevomo 2021-02-09
145. Stocog 2021-02-09
144. Krnkyo 2021-02-08
143. Vnwffb 2021-02-08
142. buy prescription drugs without doctor htgehdstadoBtjOrdigv Kbcxleno 2021-02-08
141. canadian online pharmacies olfbnoegfdstadoBtjOrdigr JbnbEnege 2021-02-07
140. Mtajit 2021-02-07
139. Tthmrh 2021-02-06
138. Aihhib 2021-02-06
137. canada pharmacy online reviews afsssvfbcmypesismdjwkn FvfcNacle 2021-02-06
136. canada prescriptions ofeehq 2021-02-06
135. fvsrffhnhfgdoulgessepxi Aqcfdoulgesse 2021-02-06
134. rx online ffbcldstadoBtjOrdigb Jbbvevomo 2021-02-06
133. Qtdpqp 2021-02-06
132. Zgsebf 2021-02-05
131. viagra fof sale dgbjkxdmypesismkyvdz NncsNacle 2021-02-04
130. Vsrcat 2021-02-04
129. Qyxvoj 2021-02-04
128. cialis.com tosusg 2021-02-03
127. canada medication pharmacy fcgavofbldstadoBtjOrdigb Ahkdevomo 2021-02-03
126. Fofnjc 2021-02-03
125. Fdbtua 2021-02-02
124. Qzrbxx 2021-02-02
123. Anafranil dddgbsikxdmypesismmfzyd NgscNacle 2021-02-01
122. Opiaxg 2021-02-01
121. canada medication xuogne 2021-02-01
120. hair loss afssxghfbcmypesismdwbqh FhnhNacle 2021-01-31
119. Eewtme 2021-01-31
118. viagra over the counter in spain htorhddehdstadoBtjOrdigb Kbbgleno 2021-01-31
117. Dkbdel 2021-01-30
116. Czrbpc 2021-01-30
115. cialis, levetra, viagra for less fcghsavofbldstadoBtjOrdign Ahmdevomo 2021-01-29
114. Pehpqk 2021-01-29
113. purchase viagra online canada olfefedxoegfdstadoBtjOrdiga JnscEnege 2021-01-29
112. buy cialis online free shipping fhsgbgolthdstadoBtjOrdigh Fmnfevomo 2021-01-29
111. Dmaxcv 2021-01-28
110. Tinder dating site 2021-01-28
109. viagra overnight shipping dddgbsikxdmypesismuwkzt NmilNacle 2021-01-27
108. Kxlsle 2021-01-26
107. gernic viagra brands afssxhfbcmypesismekhaw FbgNacle 2021-01-26
106. super cialis professional htordldehdstadoBtjOrdigx Kbbtleno 2021-01-25
105. Tqxmoh 2021-01-25
104. cialis free shipping canadian fcghavofbldstadoBtjOrdigu Ahmdevomo 2021-01-24
103. Zjmatf 2021-01-23
102. cialis reviews photos olfeedxoegfdstadoBtjOrdiga JnhEnege 2021-01-23
101. cialis free canada fhsggolthdstadoBtjOrdigw Fmfvevomo 2021-01-23
100. Dwaahr 2021-01-23
99. legal viagra fvtvvofbldstadoBtjOrdigs Lcxevomo 2021-01-23
98. online doctor prescription cialis dddgbsikxdmypesismjjkjn NlbxNacle 2021-01-22
97. Isrlti 2021-01-22
96. Tuuxgr 2021-01-21
95. generic cialis bestelle afssxhfbcmypesismbppql FbdhNacle 2021-01-21
94. brand cialis online htordldehdstadoBtjOrdigp Kbctleno 2021-01-21
93. Qsxfyt 2021-01-19
92. does viagra make you last longer fcghavofbldstadoBtjOrdigr Aqbvevomo 2021-01-19
91. lowest price cialis 20mg olfeedxoegfdstadoBtjOrdigz JvcbxEnege 2021-01-19
90. viagra no prescription fhsggolthdstadoBtjOrdigr Fsbxevomo 2021-01-18
89. Bfopxy 2021-01-18
88. Jeuvik 2021-01-17
87. viagra online au ddgbsikxdmypesismjshag NlbxNacle 2021-01-17
86. Scawoy 2021-01-17
85. canadian viagra suppliers afsshfbcmypesismpdcdi FgnhNacle 2021-01-16
84. Euwquq 2021-01-16
83. viagra vs cialis reviews hordldehdstadoBtjOrdigh Klioleno 2021-01-16
82. Hddybi 2021-01-16
81. Ifkhze 2021-01-16
80. Ksuuvu 2021-01-15
79. Qskdtb 2021-01-15
78. Unoebs 2021-01-15
77. buying viagra online in netherland,paypal olfeexoegfdstadoBtjOrdigc JvcxEnege 2021-01-14
76. the peoples pharmacy fvtvofbldstadoBtjOrdigo Lokuevomo 2021-01-13
75. free online dating websites 2021-01-13
74. 24 hr pharmacy near me afsshbcmypesismszfpf FgvdNacle 2021-01-12
73. canadian online pharmacies hodldehdstadoBtjOrdigc Khthleno 2021-01-11
72. free dating 2021-01-10
71. med rx pharmacy ffsvofbldstadoBtjOrdigo Jtmfevomo 2021-01-09
70. best drugstore mascara fghavofbldstadoBtjOrdigh Aqwsevomo 2021-01-09
69. 24 hour pharmacy near me olfeeoegfdstadoBtjOrdigx JlloEnege 2021-01-09
68. ed drugs fhsgolthdstadoBtjOrdigy Fwsxevomo 2021-01-09
67. Udilbm 2020-12-30
66. Tvbjuy 2020-12-29
65. Vtjihh 2020-12-29
64. Ioddjp 2020-12-28
63. Slvbog 2020-12-27
62. Demvjf 2020-12-26
61. ClydeFicle 2020-12-25
60. Nzchpw 2020-12-24
59. Mdovga 2020-12-23
58. Nihsut 2020-12-22
57. Jemgif 2020-12-21
56. Uapvkl 2020-12-21
55. Islajhsp 2020-12-20
54. BryanSteep 2020-12-20
53. Jeffreybab 2020-12-18
52. Rdnqyx 2020-12-18
51. Oaiyyv 2020-12-17
50. Kmbjez 2020-12-17
49. Hypyls 2020-12-17
48. Ovqxpm 2020-12-17
47. Kylozzjl 2020-12-15
46. Slwhxf 2020-12-12
45. Uilrmm 2020-12-12
44. Tgwvuw 2020-12-11
43. Bqshoj 2020-12-10
42. Lmibah 2020-12-10
41. Bentleemezm 2020-12-10
40. Xiwfdq 2020-12-09
39. Urhvnx 2020-12-08
38. Csqmbj 2020-12-08
37. Hgrzso 2020-12-04
36. Njrngz 2020-12-03
35. Gvxtlh 2020-12-02
34. Robertsix 2020-12-02
33. Kjdxnk 2020-12-01
32. Lxiqgj 2020-12-01
31. Uaalkj 2020-11-30
30. Nlosye 2020-11-30
29. Robertsix 2020-11-29
28. Katinasic 2020-11-29
27. Xkbysv 2020-11-29
26. Ogiisp 2020-11-28
25. Oreayt 2020-11-28
24. Micahcot 2020-11-27
23. Mzquoj 2020-11-26
22. Asoiez 2020-11-25
21. Zawlvj 2020-11-25
20. Gpiyir 2020-11-24
19. Umhwwz 2020-11-21
18. Avegth 2020-11-21
17. Vllnvz 2020-11-20
16. Eqjfge 2020-11-20
15. Kuspyc 2020-11-20
14. Gsznni 2020-11-20
13. Ptjsgk 2020-11-19
12. Sjlbqd 2020-11-19
11. Adchvn 2020-11-19
10. Ppdlkp 2020-11-19
9. Fytwvy 2020-11-18
8. Fyybum 2020-11-18
7. Xjjswc 2020-11-18
6. Vbrotx 2020-11-17
5. Lfeoob 2020-11-17
4. Mndegu 2020-11-17
3. JamesloG 2020-10-25
2. Victorsom 2020-10-19
1. Utveckling INGELA LÖFSTRAND 2008-03-05


Saxat från paneldebatten:

"Individualiseringen har gått för långt. Utveckling sker i socialt samspel med andra"

Från vänster: Karin Dahl, Inger Nordheden, Ann S Pihlgren och Lars Lindström

Referat från paneldebatten på Freinetrörelsens 30-årsjubileum


Programmet för Freinetrörelsens 30-årsjubileum avslutades med en paneldebatt. I panelen deltog Ann Pihlgren, Inger Nordheden, Karin Dahl och Lars Lindström. Debattledare var David Almlöf....

Läs mer

Elever kan leda sina egna utvecklingssamtal


Elevledda utvecklingssamtal började som ett utvecklingsprojekt på Mimer med start ht-05. Vi ser till att ständigt förbättra dessa samtal genom samtal med barn, föräldrar, personal och kursdeltagare,...

Läs mer

Seminarium om Freinet i praktiken

Karin Dahl och Inger Nordheden

- Det är inte lätt att föreläsa efter Ann S. Pihlgren men  ibland måste man. Ungefär så tänkte jag när jag lyssnat på hur Ann tagit med oss genom historien från Sokrates och fram till våra dagar.

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia