Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Onsdagen den 21 februari 2024 - klockan 23:25
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Vi ses väl i Götet?


Inger Nordheden 2015-02-15

Härmed kallas medlemmarna i Freinetrörelsen i Sverige Koperativet Arbetets Pedagogik till årsmöte 2015

 

Tid:   Lördag den 14 mars kl 15.00

 

Plats: Freinetskolan Bild och Form

Vaktmästargången 14-18 Göteborg

 

Förslag på dagordning

 

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare för mötet

§4 Fastställande av röstlängd och fullmakter

§5 Val av två justeringspersoner för att justera mötesprotokollet

§6 Frågan om mötet är behörigt utlyst

§7 Godkännande av dagordningen

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse föredras

§9 Föreningens ekonomiska rapport föredras

§10 Revisionernas berättelse föredras

§11 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§12 Val av ledamöter till föreningens styrelse

§13 Val av två personer till valberedningen

§14 Val av revisor och revisorsuppeleant

§15 Eventuellt inkomna motioner eller propositioner

§ 16 Rapport från den internationella rörelsen FIMEM angående RIDEF i Benin 2016

§17 Redogörelse om läget inför omtryckning av ”För folkets skola”

§18 Frågan om intresse att medverka i Almedalsveckan på Gotland

§19 Rapport från läget inför förberedelse av RIDEF 2018

§20 Mötet avslutas

 

 

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 27 februari 2015

Skicka motionerna till inger.nordheden@isd.su.se

 


Skriv utInför årsmötet


Kompletterande förslag till årsmötet den 14 mars 2015.

Styrelsen föreslår att det på årsmötet väljs en grupp av medlemmar som föreslår kandidater och handhar organisationen kring...

Läs mer

Vi ses väl i Götet?


Härmed kallas medlemmarna i Freinetrörelsen i Sverige Koperativet Arbetets Pedagogik till årsmöte 2015

 

Tid:   Lördag den 14 mars kl 15.00

 

Plats:...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Årsmöte
Skicka insändare

Gratis webbinarium
Tema: Korrespodens inom Freinetpedagogiken.

Datum onsdagen den 1:a november, klockan 18.00.
Spara datumet!
Mer info kommer!


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit

Gratis webbinarium
Onsdagen den 1:a november, 2023
Klockan 18.00

Tema: Korrespondens inom Freinetpedagogiken.

Spara datumet. Mer info kommer.
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia