Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Onsdagen den 29 mars 2023 - klockan 20:51
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?


Raija Törnroos 2021-01-17


I och med Freinetrörelsens kontakter med det engelskspråkiga landet Ghana, som blev invalt i den internationella Freinetrörelsen i höst, har några lärare i USA blivit nyfikna på Freinetpedagogik och vill veta mer. Det skrev Inger Nordheden om här i Kaprifol hösten 2020

Jag vill påstå att Freinetpedagogiken inte är så känd i Sverige heller i dag. Absolut inte för gemene man och inte heller för alla pedagoger. När jag berättar att jag använder Freinetpedagogik i min undervisning blir kommentaren ofta ”Va? Vad är det? Det har jag aldrig hört talas om!” Det finns många anledningar till att det blivit så och det är bara vi själva som kan råda bot på okunskapen.

Men nu till anledningen till att ännu färre engelskpråkiga pedagoger känner till Freinetpedagogik. Den amerikanska forskaren Victor Acker har intresserat sig för Celéstin Freinet och skrivit om hans liv i boken Celéstin Freinet(1896-1966):A Most Unappreciated Educator in the Anglophone World.

I en ytterligare text, en forskningsöversikt där han studerat Freinets korrespondens till och från pedagogiska kontakter och myndighetspersoner har Acker (2000) också frågat sig varför Freinet inte finns översatt till engelska eller varför hans idéer inte spridit sig till engelsktalande länder. Han har funnit följande anledningar: Freinet var vid ett tillfälle inbjuden till en pedagogisk konferens i Storbritannien. Han deltog på konferensen men ansåg att innehållet inte motsvarade det han själv tyckte var viktigt. Han menade på att deltagarna pratade mycket men att de inget sa. Av Freinets korrenspondens går det att tolka att Freinet själv inte var vidare intresserad av ytterligare samarbete. Vidare gjorde sig Freinet impopulär på grund av sin inställning till scoutrörelsen. Av Acker (2000) framgår att Freinet inte var en förespråkare av scoutrörelsen både av politiska (Att scoutrörelsen inte tog de fattigas parti) och av religiösa skäl.

According to Freinet, scouting was not a proletarian organization, it was a reactionary-based ideology. (Acker, 2000, s. 20)

Huruvida Freinets åsikt var känt av Baden-Powell eller inte framgår inte helt men oavsett det kan ogillandet ha varit ömsesidigt. Det kan tolkas att Freinet å sin sida blev motarbetad av Baden-Powel av politiska skäl.

To Freinet, the importance was to offer the workers a pedagogy that would free them, but Baden-Powell and his movement blocked Freinet's ideas from expanding into England. (Acker, 2000, s. 19).

Acker konstaterar vidare att de pedagogiska frontfigurerna i de engelskspråkiga länderna inte ansåg sig behöva fler inspiratörer kring pedagogiska idéer. De hade redan tillräckligt många inom sin egen språkgrupp, till exempel John Dewey, och samarbetsförsöken med Freinet över den engelska kanalen rann med tiden ut i sanden.

Det dyker då och då upp engelskspråkiga pedagoger och pedagogiskt intresserade som tycker att Freinet kan erbjuda dem något. Bland annat en skribent som använder sig av Reading and Writing projekt som, enligt mig, går väl in under synsättet i Freinetpedagogiken. I tidskriften The reading teacher (1994, nr1, s.87) jämför författaren Lucy Calkins Writing Project och finner många likheter med Freinets fria texter. Författaren avslutar sin jämförelse med ”It's strange that so few Americans have heard of him”.

Ett mål vi absolut bör ta oss är att sprida kännedom om Freinetpedagogik såväl ”over there” som ”over here”.

Källa:

Acker, V. (2000). Célestin Freinet (Contributions to the study of education, 78). Westport, CT: Greenwood Press.

 

 

 

 


Skriv utNy bok om Freinetpedagogik!

Barnet är av samma natur som den vuxne
Ny bok av Inger Nordheden!

Här kommer det senaste tillskottet av böcker av Inger Nordheden om Célestin Freinets pedagogiska tankar; nu med exempel från lågstadiet.

På bokens baksida kan man läsa:

 

Läs mer
Medlemskväll i matematik

Första medlemsmötet på länge ger lust att arbeta med matematik

På kvällen den 22:a februari samlades en förvånande liten men entusiastisk skara på Drakbergsskolan för att fördjupa sig i matematik på Freinetvis.

Läs mer
Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 den 2/4 klockan 14.00-16.00


Årsmötet  2023 hålls på Freinetskolan Kastanjen den 2/4. Mötet börjar klockan 14.00.
Klockan 15.00 kommer Freinetrörelsen Demokratipris att delas ut till...

Läs mer
Agneta Ahlqvist berättar.

Utbildningsdagen i Göteborg, hösten -22

Utbildningsdag i Göteborg, hösten 2022

I somras fick vi en förfrågan från Drakbergsskolan om en utbildningsdag. Det skulle bli en dag med grunder i Freinetpedagogik.


Det var åtminstone vad styrelsen i början...

Läs mer
Konstnären bakom demokratipriset

Du har väl sett skulpturen som nu är Freinetrörelsens demokratipris. Här är ett porträtt av konstnären bakom skulpturen, Emma Ströde Falk.

Vinnaren av Freinetrörelsens Demokratipris har sedan 2017 tilldelats en bronsskulptur som vi kallar Sommarflickan.  Sommarflickan är skapad av Göteborgsbaserade skulptören...

Läs mer
Vinnare av Freinetrörelsens Demokratipris 2022 är Historieberättarna

Vinnare av Freinetrörelsens Demokratipris 2022 är Historieberättarna

Under ett möte för Freinetrörelsen i tidiga december 2022 beslutade styrelsen vinnare av Demokratipriset för året. Nomineringstiden var över och det var så att...

Läs mer
1. Det traditionella familjefotot

Rapport från Ridef i Marocko 2022

RAPPORT från RIDEF i AGADIR 2022 

FIMEMs 34:e RIDEF

Ja, så deltog jag i alla fall på 2022 års internationella freinetlärarkongress: RIDEF -Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet, Internationella mö...

Läs mer
Dags att nominera till Demokratipriset 2022

Vem vill du nominera till Freinetrörelsens Demokratipis 2022

Nu är det dags att nominera pristagare till Freinetrörelsens demokratipris 2022. Styrelsen vill ha förslag senast den 8/11 -22. 

Skickas till: freinetrorelsen.sverige@gmail.com

Läs mer


Freinetrörelsens demokratipris för 2021

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds 2021 tilldelas Dina och Jovan Rajs

Som vi har väntat! På årsmötet den 24:e april får vi äntligen dela ut 2021 års demokratipris Open Minds


Så här lyder styrelsens motivering: Dina och...

Läs mer
Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022

Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022

Freinetrörelsen i Marocko har haft nervösa år av planering inför RIDEF då den inplanerade träffen i Kanada sommaren 2020, efter så mycket slit och fö...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Årsmöte
Skicka insändare

Årsmöte 2023 den 2/4 kl. 14.00 - 16.00
Mötet hålls på Freinetskolan Kastanjen i Norsborg. Klockan 15 delas demokratipriset ut till föreningen Historieberättarna. Vi ses på plats eller digitalt. Länk sänds till medlemmar.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia