Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Måndagen den 25 september 2023 - klockan 21:08
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?


Raija Törnroos 2021-01-17


I och med Freinetrörelsens kontakter med det engelskspråkiga landet Ghana, som blev invalt i den internationella Freinetrörelsen i höst, har några lärare i USA blivit nyfikna på Freinetpedagogik och vill veta mer. Det skrev Inger Nordheden om här i Kaprifol hösten 2020

Jag vill påstå att Freinetpedagogiken inte är så känd i Sverige heller i dag. Absolut inte för gemene man och inte heller för alla pedagoger. När jag berättar att jag använder Freinetpedagogik i min undervisning blir kommentaren ofta ”Va? Vad är det? Det har jag aldrig hört talas om!” Det finns många anledningar till att det blivit så och det är bara vi själva som kan råda bot på okunskapen.

Men nu till anledningen till att ännu färre engelskpråkiga pedagoger känner till Freinetpedagogik. Den amerikanska forskaren Victor Acker har intresserat sig för Celéstin Freinet och skrivit om hans liv i boken Celéstin Freinet(1896-1966):A Most Unappreciated Educator in the Anglophone World.

I en ytterligare text, en forskningsöversikt där han studerat Freinets korrespondens till och från pedagogiska kontakter och myndighetspersoner har Acker (2000) också frågat sig varför Freinet inte finns översatt till engelska eller varför hans idéer inte spridit sig till engelsktalande länder. Han har funnit följande anledningar: Freinet var vid ett tillfälle inbjuden till en pedagogisk konferens i Storbritannien. Han deltog på konferensen men ansåg att innehållet inte motsvarade det han själv tyckte var viktigt. Han menade på att deltagarna pratade mycket men att de inget sa. Av Freinets korrenspondens går det att tolka att Freinet själv inte var vidare intresserad av ytterligare samarbete. Vidare gjorde sig Freinet impopulär på grund av sin inställning till scoutrörelsen. Av Acker (2000) framgår att Freinet inte var en förespråkare av scoutrörelsen både av politiska (Att scoutrörelsen inte tog de fattigas parti) och av religiösa skäl.

According to Freinet, scouting was not a proletarian organization, it was a reactionary-based ideology. (Acker, 2000, s. 20)

Huruvida Freinets åsikt var känt av Baden-Powell eller inte framgår inte helt men oavsett det kan ogillandet ha varit ömsesidigt. Det kan tolkas att Freinet å sin sida blev motarbetad av Baden-Powel av politiska skäl.

To Freinet, the importance was to offer the workers a pedagogy that would free them, but Baden-Powell and his movement blocked Freinet's ideas from expanding into England. (Acker, 2000, s. 19).

Acker konstaterar vidare att de pedagogiska frontfigurerna i de engelskspråkiga länderna inte ansåg sig behöva fler inspiratörer kring pedagogiska idéer. De hade redan tillräckligt många inom sin egen språkgrupp, till exempel John Dewey, och samarbetsförsöken med Freinet över den engelska kanalen rann med tiden ut i sanden.

Det dyker då och då upp engelskspråkiga pedagoger och pedagogiskt intresserade som tycker att Freinet kan erbjuda dem något. Bland annat en skribent som använder sig av Reading and Writing projekt som, enligt mig, går väl in under synsättet i Freinetpedagogiken. I tidskriften The reading teacher (1994, nr1, s.87) jämför författaren Lucy Calkins Writing Project och finner många likheter med Freinets fria texter. Författaren avslutar sin jämförelse med ”It's strange that so few Americans have heard of him”.

Ett mål vi absolut bör ta oss är att sprida kännedom om Freinetpedagogik såväl ”over there” som ”over here”.

Källa:

Acker, V. (2000). Célestin Freinet (Contributions to the study of education, 78). Westport, CT: Greenwood Press.

 

 

 

 


Skriv utGratis webbinarium

Gratis webbinarium onsdagen den 1:a november 2023 kl 18.00-19.00

Tema: Korrespondens inom Freinetundervisning

 

Freinets elever hade utbyte med andra skolor i Frankrike och även andra länder i Europa.

Varför ansåg Freinet korrespondens som viktigt?

Exempel på korrespondens.

Vilka hinder möter du i utbytet med andra skolor?

Vilka...

Läs mer
Nomineringar till Demokratipris 2023

Demokratipriset 2023

Återigen dags för nomineringar till Freinetrörelsens demokratipris 2023.


Förra året fick Historieberättarna Freinetrörelsen i Sveriges Demokratipris.

Läs mer
Tal i Almedalen 2023

Inger Nordhedens tal i Almedalen 2023

Du som missade seminariet med idéburna friskolors seminarium i Almedalen kan här få läsa Inger Nordhedens tal om Freinetpedagogik.

Läs mer
Sommarläst

Betraktelse över boken Barnet är av samma natur som den vuxne av Inger Nordheden.

Vi är säkert fler som passar på att läsa något pedagogiskt under sommarens ledighet. Här är min läsning.


Under några utbildningsdagar har vi i styrelsen...

Läs mer
Freinetskolan i Lund i juni 2023.

En ny skola efter branden

En ny skola efter branden

I november 2021 skrev Inger Nordheden en artikel i Kaprifol om ett besök hon hade gjort på Freinetskolan i Lund, då hon träffade personal i förskolan och i grundskolan...

Läs mer
Almedalen 2023

Freinetrörelsen deltar i Almedalen 2023

I år behövs ni i Almedalen


Onsdagen den 28 juni kl 14.00-14.45 anordnar Freinetrörelsen tillsammans med Montessoriförbundet och Waldorffederationen ett seminarium om

 

Läs mer
Utdelning av Demokratipriset för 2022 till Historieberättarna

Historieberättarna tar emot Freinetrörelsens demokratipris 2022

Priset till Historieberättarna delades ut i samband med Freinetrörelsens årsmöte den 2/4 på Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka.

Läs mer
Ny bok om Freinetpedagogik!

Barnet är av samma natur som den vuxne
Ny bok av Inger Nordheden!

Här kommer det senaste tillskottet av böcker av Inger Nordheden om Célestin Freinets pedagogiska tankar; nu med exempel från lågstadiet.

På bokens baksida kan man...

Läs mer
Medlemskväll i matematik

Första medlemsmötet på länge ger lust att arbeta med matematik

På kvällen den 22:a februari samlades en förvånande liten men entusiastisk skara på Drakbergsskolan för att fördjupa sig i matematik på Freinetvis.

Läs mer
Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 den 2/4 klockan 14.00-16.00


Årsmötet  2023 hålls på Freinetskolan Kastanjen den 2/4. Mötet börjar klockan 14.00.
Klockan 15.00 kommer Freinetrörelsen Demokratipris att delas ut till...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Årsmöte
Skicka insändare

Gratis webbinarium
Tema: Korrespodens inom Freinetpedagogiken.

Datum onsdagen den 1:a november, klockan 18.00.
Spara datumet!
Mer info kommer!


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit

Gratis webbinarium
Onsdagen den 1:a november, 2023
Klockan 18.00

Tema: Korrespondens inom Freinetpedagogiken.

Spara datumet. Mer info kommer.
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia