Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 3 december 2022 - klockan 23:41
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00Freinetskolan Kastanjen, Norsborg

Viktigt meddelande till alla medlemmar!

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00
Freinetskolan Kastanjen, Norsborg


Mia Vävare 2020-08-05

Nu kommer äntligen årsmötet att äga rum!
Alla medlemmar är välkomna att delta. Om du inte kan komma till Kastanjen finns två möjligheter:
- deltagande online - anmälan till Lisa.sigerstad@gmail.com 
- lämna en skriftlig fullmakt till någon som kommer att närvara på mötet. 

Om du har frågor, förslag eller funderingar - kontakta Mia Vävare: miamagister@gmail.com
Välkommen att delta i årsmötet - på plats eller online!


 

FREINETRÖRELSEN I SVERIGE / KOOPERATIVET ARBETETS PEDAGOGIK

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Lördag 5 september kl 13:00

 Freinetskolan Kastanjen, Slagsta gårdsväg 2, Norsborg

Dagordning:

§1. Mötet öppnas.

§2. Val av ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

§5. Fastställande av röstlängd och fullmakter.*)

§6. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

§7. Godkännande av dagordningen.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse.

§9.Styrelsens ekonomiska berättelse.

§10. Revisorernas berättelse.

§11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019.

§12.  Val av
         a) Ordförande
         b)Styrelseledamöter
         c)Revisor och revisorssuppleant

§13. Val av valberedning (två personer)

§14. Styrelsens förslag till nya stadgar. (se bilaga)

§15. Fastställande av medlemsavgift 2021.

§16. Motioner från medlemmarna.**)

§17. Övriga frågor. (Beslut kan ej fattas)
a) Information om kommande utbildning i Freinetpedagogik.

b) Återkoppling från General Assembly (Zoom 29-30/8)                    

c) Freinetrörelsens demokratipris 2020 – förslag på pristagare                        

§18. Mötet avslutas

*) Medlemsavgift ska vara bokförd på föreningens konto senast 31 augusti.
 En fullmakt/ medlem accepteras. Fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in på mötet.

**) Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 augusti. Skickas till miamagister@gmail.com

                                                                                      

Versamhetsberättelse, stadgeförslag, ekonomisk berättelse och andra underlag publiceras inom kort på Kaprifol. 


Skriv ut1. Det traditionella familjefotot
1. Det traditionella familjefotot

Rapport från Ridef i Marocko 2022

RAPPORT från RIDEF i AGADIR 2022 

FIMEMs 34:e RIDEF

Ja, så deltog jag i alla fall på 2022 års internationella freinetlärarkongress: RIDEF -Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet, Internationella mötet för freinetlärare -  i Agadir,...

Läs mer
Dags att nominera till Demokratipriset 2022

Vem vill du nominera till Freinetrörelsens Demokratipis 2022

Nu är det dags att nominera pristagare till Freinetrörelsens demokratipris 2022. Styrelsen vill ha förslag senast den 8/11 -22. 

Skickas till: freinetrorelsen.sverige@gmail.com

Läs mer


Freinetrörelsens demokratipris för 2021

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds 2021 tilldelas Dina och Jovan Rajs

Som vi har väntat! På årsmötet den 24:e april får vi äntligen dela ut 2021 års demokratipris Open Minds


Så här lyder styrelsens motivering: Dina och...

Läs mer
Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022

Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022

Freinetrörelsen i Marocko har haft nervösa år av planering inför RIDEF då den inplanerade träffen i Kanada sommaren 2020, efter så mycket slit och fö...

Läs mer
Det är oundvikligt. Det är konstigt. Det är sorgligt.

Det är oundvikligt. Det är konstigt. Det är sorgligt. Karin Dahl blev 102 år.

 

Karin Dahl var den första att tilldelas Freinetrörelsens demokratipris ”Open Minds” 2007, ett pris som hon nästan personifierade, för det var just det som Karin Dahl...

Läs mer
Karin Körner Loeld, Historien om snöbollen som växte

Karin Körner Loeld, Historien om snöbollen som växte

Jag tror inte på slumpen. Nyligen såg jag en dödsannons i DN över Karin Körner Loeld. Karin var en engagerad Freinetlärare av den riktiga sorten. Inte den gamla sorten...

Läs mer
Härligt möte på Freinetskolan i Lund

Härligt möte på Freinetskolan i Lund


Tur att inte fredagen blev likadan som torsdagseftermiddagen började. Akta er för att be någon, som inte bor i Lund, att hämta er med bil från stationen i Lund. Det gå...

Läs mer
EXTRA ÅRSMÖTE 25/9 2021

Länk till extra årsmöte 21-09-25

Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Sep 25, 2021 02:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom...

Läs mer
Årsmöte digitalt den 17/4 2021, klockan 13.00.

Länk till årsmötet


Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Årsmöte Freinetrörelsen i Sverige
Time: Apr 17, 2021 01:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom...

Läs mer
Teaparty igen!

Teaparty igen!


Nu har årets traditionella teaparty för treorna på Freinetskolan Kastanjen gått av stapeln!


Lika härliga och allvarliga elever som alltid! Scones och rulltårta som...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia