Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 1 april 2023 - klockan 00:31
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00Freinetskolan Kastanjen, Norsborg

Viktigt meddelande till alla medlemmar!

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00
Freinetskolan Kastanjen, Norsborg


Mia Vävare 2020-08-05

Nu kommer äntligen årsmötet att äga rum!
Alla medlemmar är välkomna att delta. Om du inte kan komma till Kastanjen finns två möjligheter:
- deltagande online - anmälan till Lisa.sigerstad@gmail.com 
- lämna en skriftlig fullmakt till någon som kommer att närvara på mötet. 

Om du har frågor, förslag eller funderingar - kontakta Mia Vävare: miamagister@gmail.com
Välkommen att delta i årsmötet - på plats eller online!


 

FREINETRÖRELSEN I SVERIGE / KOOPERATIVET ARBETETS PEDAGOGIK

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Lördag 5 september kl 13:00

 Freinetskolan Kastanjen, Slagsta gårdsväg 2, Norsborg

Dagordning:

§1. Mötet öppnas.

§2. Val av ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

§5. Fastställande av röstlängd och fullmakter.*)

§6. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

§7. Godkännande av dagordningen.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse.

§9.Styrelsens ekonomiska berättelse.

§10. Revisorernas berättelse.

§11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019.

§12.  Val av
         a) Ordförande
         b)Styrelseledamöter
         c)Revisor och revisorssuppleant

§13. Val av valberedning (två personer)

§14. Styrelsens förslag till nya stadgar. (se bilaga)

§15. Fastställande av medlemsavgift 2021.

§16. Motioner från medlemmarna.**)

§17. Övriga frågor. (Beslut kan ej fattas)
a) Information om kommande utbildning i Freinetpedagogik.

b) Återkoppling från General Assembly (Zoom 29-30/8)                    

c) Freinetrörelsens demokratipris 2020 – förslag på pristagare                        

§18. Mötet avslutas

*) Medlemsavgift ska vara bokförd på föreningens konto senast 31 augusti.
 En fullmakt/ medlem accepteras. Fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in på mötet.

**) Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 augusti. Skickas till miamagister@gmail.com

                                                                                      

Versamhetsberättelse, stadgeförslag, ekonomisk berättelse och andra underlag publiceras inom kort på Kaprifol. 


Skriv utNy bok om Freinetpedagogik!

Barnet är av samma natur som den vuxne
Ny bok av Inger Nordheden!

Här kommer det senaste tillskottet av böcker av Inger Nordheden om Célestin Freinets pedagogiska tankar; nu med exempel från lågstadiet.

På bokens baksida kan man läsa:

 

Läs mer
Medlemskväll i matematik

Första medlemsmötet på länge ger lust att arbeta med matematik

På kvällen den 22:a februari samlades en förvånande liten men entusiastisk skara på Drakbergsskolan för att fördjupa sig i matematik på Freinetvis.

Läs mer
Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 den 2/4 klockan 14.00-16.00


Årsmötet  2023 hålls på Freinetskolan Kastanjen den 2/4. Mötet börjar klockan 14.00.
Klockan 15.00 kommer Freinetrörelsen Demokratipris att delas ut till...

Läs mer
Agneta Ahlqvist berättar.

Utbildningsdagen i Göteborg, hösten -22

Utbildningsdag i Göteborg, hösten 2022

I somras fick vi en förfrågan från Drakbergsskolan om en utbildningsdag. Det skulle bli en dag med grunder i Freinetpedagogik.


Det var åtminstone vad styrelsen i början...

Läs mer
Konstnären bakom demokratipriset

Du har väl sett skulpturen som nu är Freinetrörelsens demokratipris. Här är ett porträtt av konstnären bakom skulpturen, Emma Ströde Falk.

Vinnaren av Freinetrörelsens Demokratipris har sedan 2017 tilldelats en bronsskulptur som vi kallar Sommarflickan.  Sommarflickan är skapad av Göteborgsbaserade skulptören...

Läs mer
Vinnare av Freinetrörelsens Demokratipris 2022 är Historieberättarna

Vinnare av Freinetrörelsens Demokratipris 2022 är Historieberättarna

Under ett möte för Freinetrörelsen i tidiga december 2022 beslutade styrelsen vinnare av Demokratipriset för året. Nomineringstiden var över och det var så att...

Läs mer
1. Det traditionella familjefotot

Rapport från Ridef i Marocko 2022

RAPPORT från RIDEF i AGADIR 2022 

FIMEMs 34:e RIDEF

Ja, så deltog jag i alla fall på 2022 års internationella freinetlärarkongress: RIDEF -Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet, Internationella mö...

Läs mer
Dags att nominera till Demokratipriset 2022

Vem vill du nominera till Freinetrörelsens Demokratipis 2022

Nu är det dags att nominera pristagare till Freinetrörelsens demokratipris 2022. Styrelsen vill ha förslag senast den 8/11 -22. 

Skickas till: freinetrorelsen.sverige@gmail.com

Läs mer


Freinetrörelsens demokratipris för 2021

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds 2021 tilldelas Dina och Jovan Rajs

Som vi har väntat! På årsmötet den 24:e april får vi äntligen dela ut 2021 års demokratipris Open Minds


Så här lyder styrelsens motivering: Dina och...

Läs mer
Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022

Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022

Freinetrörelsen i Marocko har haft nervösa år av planering inför RIDEF då den inplanerade träffen i Kanada sommaren 2020, efter så mycket slit och fö...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Årsmöte
Skicka insändare

Årsmöte 2023 den 2/4 kl. 14.00 - 16.00
Mötet hålls på Freinetskolan Kastanjen i Norsborg. Klockan 15 delas demokratipriset ut till föreningen Historieberättarna. Vi ses på plats eller digitalt. Länk sänds till medlemmar.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia