Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 18 september 2021 - klockan 18:59
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00Freinetskolan Kastanjen, Norsborg

Viktigt meddelande till alla medlemmar!

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00
Freinetskolan Kastanjen, Norsborg


Mia Vävare 2020-08-05

Nu kommer äntligen årsmötet att äga rum!
Alla medlemmar är välkomna att delta. Om du inte kan komma till Kastanjen finns två möjligheter:
- deltagande online - anmälan till Lisa.sigerstad@gmail.com 
- lämna en skriftlig fullmakt till någon som kommer att närvara på mötet. 

Om du har frågor, förslag eller funderingar - kontakta Mia Vävare: miamagister@gmail.com
Välkommen att delta i årsmötet - på plats eller online!


 

FREINETRÖRELSEN I SVERIGE / KOOPERATIVET ARBETETS PEDAGOGIK

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Lördag 5 september kl 13:00

 Freinetskolan Kastanjen, Slagsta gårdsväg 2, Norsborg

Dagordning:

§1. Mötet öppnas.

§2. Val av ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

§5. Fastställande av röstlängd och fullmakter.*)

§6. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

§7. Godkännande av dagordningen.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse.

§9.Styrelsens ekonomiska berättelse.

§10. Revisorernas berättelse.

§11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019.

§12.  Val av
         a) Ordförande
         b)Styrelseledamöter
         c)Revisor och revisorssuppleant

§13. Val av valberedning (två personer)

§14. Styrelsens förslag till nya stadgar. (se bilaga)

§15. Fastställande av medlemsavgift 2021.

§16. Motioner från medlemmarna.**)

§17. Övriga frågor. (Beslut kan ej fattas)
a) Information om kommande utbildning i Freinetpedagogik.

b) Återkoppling från General Assembly (Zoom 29-30/8)                    

c) Freinetrörelsens demokratipris 2020 – förslag på pristagare                        

§18. Mötet avslutas

*) Medlemsavgift ska vara bokförd på föreningens konto senast 31 augusti.
 En fullmakt/ medlem accepteras. Fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in på mötet.

**) Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 augusti. Skickas till miamagister@gmail.com

                                                                                      

Versamhetsberättelse, stadgeförslag, ekonomisk berättelse och andra underlag publiceras inom kort på Kaprifol. 


Skriv utEXTRA ÅRSMÖTE 25/9 2021

Länk till extra årsmöte 21-09-25

Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Sep 25, 2021 02:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom.us/j/61618872556?pwd=c1UwbGxtUGJxT2VWZGN4RDRQWnZDZz09

Meeting ID: 616 1887 2556
Passcode: 922614

Läs mer
Årsmöte digitalt den 17/4 2021, klockan 13.00.

Länk till årsmötet


Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Årsmöte Freinetrörelsen i Sverige
Time: Apr 17, 2021 01:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom...

Läs mer
Teaparty igen!

Teaparty igen!


Nu har årets traditionella teaparty för treorna på Freinetskolan Kastanjen gått av stapeln!


Lika härliga och allvarliga elever som alltid! Scones och rulltårta som...

Läs mer
Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande

Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande

Freinetpedagogiken är en inbjudande pedagogik, som bjuder in till en livslång lust att lära. 


FREINETPEDAGOGIKENS GRUND – SKOLLAGEN OCH DEMOKRATIN

Läs mer
Än en gång från kursen i höst

Tillbakablick på utbildningsdagen i Göteborg, höstlovet 2020

Nu när det gått några månader sedan vi hade utbildningsdagen i Freinetpedagogikens grunder vill vi gärna summera tankarna bakom samt dela med oss kommentarer på hur...

Läs mer
Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

I och med Freinetrörelsens kontakter med det engelskspråkiga landet Ghana, som blev invalt i den internationella Freinetrörelsen i höst, har några lärare i USA blivit...

Läs mer
Plötsligt händer det!

Plötsligt händer det. Intresse för Freinetpedagogik i USA. Vill du vara med och dela med dig av dina Freinetkunskaper?

 

John Mensah från Ghana hade kontaktat sin vän Ama Jonsson I Chicago och berättat för henne om att Ghana nu är medlem i FIMEM och att det väl vore på tiden att dra...

Läs mer
Med blicken på Utbildningsdagen i Freinetpedagogikens grunder

Åter på Drakberget i Freinetpedagogikens tecken


”Kan de komma upp själva, så får de klättra i träden”, sade Raija Törnroos.

 

Åter på Drakberget! Det var länge sedan men det kä...

Läs mer
Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder

Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder

 

 


Plats: Drakbergsskolan i Västra-Frölunda

Tid: Onsdagen den 28:e oktober, 2020, klockan 9.00—17.00

Är du nyfiken på freinetpedagogik eller just...

Läs mer
Viktigt meddelande till alla medlemmar!

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00
Freinetskolan Kastanjen, Norsborg

Nu kommer äntligen årsmötet att äga rum!
Alla medlemmar är välkomna att delta. Om du inte kan komma till Kastanjen finns två möjligheter:
- deltagande online -...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia