Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Söndagen den 3 december 2023 - klockan 05:39
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00Freinetskolan Kastanjen, Norsborg

Viktigt meddelande till alla medlemmar!

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00
Freinetskolan Kastanjen, Norsborg


Mia Vävare 2020-08-05

Nu kommer äntligen årsmötet att äga rum!
Alla medlemmar är välkomna att delta. Om du inte kan komma till Kastanjen finns två möjligheter:
- deltagande online - anmälan till Lisa.sigerstad@gmail.com 
- lämna en skriftlig fullmakt till någon som kommer att närvara på mötet. 

Om du har frågor, förslag eller funderingar - kontakta Mia Vävare: miamagister@gmail.com
Välkommen att delta i årsmötet - på plats eller online!


 

FREINETRÖRELSEN I SVERIGE / KOOPERATIVET ARBETETS PEDAGOGIK

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Lördag 5 september kl 13:00

 Freinetskolan Kastanjen, Slagsta gårdsväg 2, Norsborg

Dagordning:

§1. Mötet öppnas.

§2. Val av ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

§5. Fastställande av röstlängd och fullmakter.*)

§6. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

§7. Godkännande av dagordningen.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse.

§9.Styrelsens ekonomiska berättelse.

§10. Revisorernas berättelse.

§11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019.

§12.  Val av
         a) Ordförande
         b)Styrelseledamöter
         c)Revisor och revisorssuppleant

§13. Val av valberedning (två personer)

§14. Styrelsens förslag till nya stadgar. (se bilaga)

§15. Fastställande av medlemsavgift 2021.

§16. Motioner från medlemmarna.**)

§17. Övriga frågor. (Beslut kan ej fattas)
a) Information om kommande utbildning i Freinetpedagogik.

b) Återkoppling från General Assembly (Zoom 29-30/8)                    

c) Freinetrörelsens demokratipris 2020 – förslag på pristagare                        

§18. Mötet avslutas

*) Medlemsavgift ska vara bokförd på föreningens konto senast 31 augusti.
 En fullmakt/ medlem accepteras. Fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in på mötet.

**) Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 augusti. Skickas till miamagister@gmail.com

                                                                                      

Versamhetsberättelse, stadgeförslag, ekonomisk berättelse och andra underlag publiceras inom kort på Kaprifol. 


Skriv utWebbinarium 1:a november 2023

Webbinarium om korrespondens med Inger Nordheden som gästföreläsare den 1:a november 2023

Här följer en kort sammanfattning av webbinariet och läsare får tillgång till bilderna från föreläsningen.


Inger Nordheden var inbjuden som föreläsare för att berätta om korrespondensens...

Läs mer
Gratis webbinarium

Gratis webbinarium onsdagen den 1:a november 2023 kl 18.00-19.00

Tema: Korrespondens inom Freinetundervisning

 

Freinets elever hade utbyte med andra skolor i Frankrike och även andra länder i Europa.

Varför ansåg Freinet korrespondens som viktigt?

Exempel på korrespondens.

Vilka hinder...

Läs mer
Nomineringar till Demokratipris 2023

Demokratipriset 2023

Återigen dags för nomineringar till Freinetrörelsens demokratipris 2023.


Förra året fick Historieberättarna Freinetrörelsen i Sveriges Demokratipris.

Läs mer
Tal i Almedalen 2023

Inger Nordhedens tal i Almedalen 2023

Du som missade seminariet med idéburna friskolors seminarium i Almedalen kan här få läsa Inger Nordhedens tal om Freinetpedagogik.

Läs mer
Sommarläst

Betraktelse över boken Barnet är av samma natur som den vuxne av Inger Nordheden.

Vi är säkert fler som passar på att läsa något pedagogiskt under sommarens ledighet. Här är min läsning.


Under några utbildningsdagar har vi i styrelsen...

Läs mer
Freinetskolan i Lund i juni 2023.

En ny skola efter branden

En ny skola efter branden

I november 2021 skrev Inger Nordheden en artikel i Kaprifol om ett besök hon hade gjort på Freinetskolan i Lund, då hon träffade personal i förskolan och i grundskolan...

Läs mer
Almedalen 2023

Freinetrörelsen deltar i Almedalen 2023

I år behövs ni i Almedalen


Onsdagen den 28 juni kl 14.00-14.45 anordnar Freinetrörelsen tillsammans med Montessoriförbundet och Waldorffederationen ett seminarium om

 

Läs mer
Utdelning av Demokratipriset för 2022 till Historieberättarna

Historieberättarna tar emot Freinetrörelsens demokratipris 2022

Priset till Historieberättarna delades ut i samband med Freinetrörelsens årsmöte den 2/4 på Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka.

Läs mer
Ny bok om Freinetpedagogik!

Barnet är av samma natur som den vuxne
Ny bok av Inger Nordheden!

Här kommer det senaste tillskottet av böcker av Inger Nordheden om Célestin Freinets pedagogiska tankar; nu med exempel från lågstadiet.

På bokens baksida kan man...

Läs mer
Medlemskväll i matematik

Första medlemsmötet på länge ger lust att arbeta med matematik

På kvällen den 22:a februari samlades en förvånande liten men entusiastisk skara på Drakbergsskolan för att fördjupa sig i matematik på Freinetvis.

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Årsmöte
Skicka insändare

Gratis webbinarium
Tema: Korrespodens inom Freinetpedagogiken.

Datum onsdagen den 1:a november, klockan 18.00.
Spara datumet!
Mer info kommer!


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit

Gratis webbinarium
Onsdagen den 1:a november, 2023
Klockan 18.00

Tema: Korrespondens inom Freinetpedagogiken.

Spara datumet. Mer info kommer.
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia