Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Torsdagen den 30 mars 2023 - klockan 22:02
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Protokoll från Årsmöte I Freinetrörelsen I Sverige kooperativet Arbetets Pedagogik


2006-09-15

Folkets Hus i Sundbyberg, 2006-04-01 kl.10-11
1. Mötet öppnas
Ann Pihlgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt 2 justeringsmän tillika
rösträknare
Till mötesordförande valdes Mia Vävare, till mötessekreterare valdes Bibbi Landtblom och till justeringsmän valdes Mia Bungsmuhr och Sara Vadlin.

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg av 3 punkter under §19 övriga frågor.

4. Behörig kallelse till mötet
Mötet fann att kallelse utgått i behörig ordning.

5. Bokslut och revisionsberättelse 2005
Malin Granlund föredrog bokslutet och revisionsberättelse varefter dessa lades till handlingarna.

6. Verksamhetsberättelse för 2005
Mia Vävare läste upp den, och den lades till handlingarna.

7. Revisorsberättelse 2005
Eftersom själva revisorsberättelsen ej fanns tillhanda under mötet, beslutade mötet att lägga den till handlingarna under förutsättning att revisorn i laga ordning godkänt den.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 2005
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Val av en styrelseledamot (2 år)
Till styrelseledamot valdes David Almlöv. David Almlöv valdes på 1 år.(Nyval.)

10. Val av ordförande för föreningen (1 år)
Till ordförande för föreningen valdes Ann Pihlgren. (Omval.)

11. Val av kassör, tillika firmatecknare för föreningen (1 år)
Till kassör valdes Malin Granberg. (Omval.)

12. Val av revisor (1 år)
Till revisor valdes Helena Eckelöv. (Omval.)

13. Val av valberedning, 3 personer (1 år)
Till valberedning valdes Claes Emilsson och Mats Appelgren/Persson (Omval.)

14. Beslut om årsavgift, kassören föreslår ingen förändring
Årsavgiften för 2006 fastställdes till 250:-.

15. Budget 2006
Malin Granberg redogjorde för budgeten varefter mötet godkände denna.

16. Propositioner från styrelsen:
a. Freinetutmärkelsen
Ann Pihlgren redogjorde för förslaget till Freinetutmärkelse. Mötet godkände förslaget.

b. Freinetrörelsens i Sverige 30-års jubileum 2006 samt den internationella Freinetrörelsens (FIMEM) 50-årsjubileum
Ann Pihlgren samt Margaretha Schéele Kunze redogjorde för planerna för firandet. Mötet uppdrog åt styrelsen att organisera firandet som kommer äga rum i Stockholm HT 2007.

c. Nätverk för systerorganisationer
Mötet uppdrog åt styrelsen att söka kontakt med organisationer som kan vara av intresse.

17. Eventuella motioner från medlemmarna
Inga motioner förelåg.

18. Rapport om utvecklingsarbeten:
a. Freinetgymnasiet
Ann Pihlgren rappporterade.

b. Paideiakonferensen
Ann Pihlgren rapporterade.

c. Marknadsförings- och informationsmaterial
Malin Granberg rapporterade.

19. Övriga frågor
a. Internationella kontakter
Mötet beslutade uppdra åt styrelsen att utse en grupp som ska arbeta med Internationella kontakter.

b. Ledamot i Freinetgymnasiets styrelse.
Mötet beslutade att årsmöte utser ledamot. Om Freinetgymnasiet permanentas innan nästa årsmöte ska styrelsen utse ledamot.

c. Freinetlärarutbildning, Freinetlärarfortbildning
Bengt Kilén redogjorde för de tankar som förts fram under fredagens workshop på detta tema. Mötet uppdrog åt styrelsen att bevaka denna fråga.

20. Nästa nätverksträff samt nästa årsmöte, plats och tid
Mötet beslutade att nästa nätverksträff kommer äga rum HT 06 på Kastanjen.
Mötet föreslog Ljusdal som arrangör av årsmöte och närverksträff VT 07 och uppdrog åt styrelsen att kontakta de berörda skolorna och bestämma datum.

21. Mötet avslutas
Mia Vävare förklarade mötet avslutat.

__________________________________________________________________________________________________
Mötesordförande Mia Vävare Mötessekreterare Bibbi Landtblom Justerare Sara Vadlin Justerare Mia Bungsmuhr

Kommentera Skriv ut
Kommentarer
15153. Andrewcer 2023-03-30
15152. xppbufy 2023-03-29
15151. Andrewcer 2023-03-29
15150. zemanara 2023-03-28
15149. Brandonger 2023-03-28
15148. Andrewcer 2023-03-28
15147. Brandonger 2023-03-27
15146. Andrewcer 2023-03-27
15145. zxolswhfrwddstadoBtjOrdigf WujwGlurn 2023-03-27
15144. tsnwbenhsbenxhthofbldstadoBtjOrdigf EneClive 2023-03-26
15143. Brandonger 2023-03-26
15142. iysgtteenwtvfdstadoBtjOrdigt Jnerunumn 2023-03-26
15141. Andrewcer 2023-03-26
15140. orgatry 2023-03-25
15139. JamesSpoca 2023-03-25
15138. Brandonger 2023-03-25
15137. Andrewcer 2023-03-25
15136. zxolsyefrwddstadoBtjOrdigq WuheGlurn 2023-03-25
15135. iysgttewtvfdstadoBtjOrdigm Jrerunumn 2023-03-24
15134. Triavado 2023-03-24
15133. Patrickfer 2023-03-23
15132. ManuelBes 2023-03-23
15131. Patrickfer 2023-03-23
15130. ManuelBes 2023-03-22
15129. Patrickfer 2023-03-21
15128. Patrickfer 2023-03-21
15127. arroraw 2023-03-20
15126. Medicament word leaflet. Cautions. rsqicyqjhuye Prooky 2023-03-14
15125. Brandonger 2023-03-13
15124. dffwefwef 1234 2023-03-13
15123. Andrewcer 2023-03-12
15122. Patrickfer 2023-03-12
15121. Brandonger 2023-03-12
15120. ManuelBes 2023-03-12
15119. tsnerrhhbsdnwfbldstadoBtjOrdigm QnehSoima 2023-03-11
15118. tsrbtbsqujeefbldstadoBtjOrdigu TujFloca 2023-03-11
15117. Brandonger 2023-03-11
15116. Patrickfer 2023-03-10
15115. Andrewcer 2023-03-10
15114. ManuelBes 2023-03-10
15113. Brandonger 2023-03-10
15112. Patrickfer 2023-03-09
15111. ManuelBes 2023-03-09
15110. Andrewcer 2023-03-09
15109. Brandonger 2023-03-09
15108. Patrickfer 2023-03-08
15107. tsnerhbsdnwfbldstadoBtjOrdigj QsghSoima 2023-03-08
15106. ManuelBes 2023-03-08
15105. tsrbtbsqeefbldstadoBtjOrdiga TnssFloca 2023-03-08
15104. Andrewcer 2023-03-08
15103. Patrickfer 2023-03-08
15102. Brandonger 2023-03-08
15101. ManuelBes 2023-03-07
15100. Patrickfer 2023-03-07
15099. Andrewcer 2023-03-07
15098. ManuelBes 2023-03-07
15097. Brandonger 2023-03-06
15096. Patrickfer 2023-03-06
15095. Andrewcer 2023-03-05
15094. Brandonger 2023-03-05
15093. tsrbtbsqeefbldstadoBtjOrdign TnssFloca 2023-03-05
15092. Patrickfer 2023-03-05
15091. tsnerhbsdnwfbldstadoBtjOrdigp QsghSoima 2023-03-05
15090. HectorSeefe 2023-03-04
15089. HectorSeefe 2023-03-03
15088. The amount of porphobilinogen PBG in urine is increased during attacks of AIP. what causes a flare u Dostromet 2023-03-03
15087. BillyViz 2023-03-03
15086. Josephbot 2023-03-03
15085. tsnerhbsnwfbldstadoBtjOrdigp QhrSoima 2023-03-03
15084. tsrbthrzuqeefbldstadoBtjOrdigm ThwcFloca 2023-03-03
15083. tsnwbsvnzprdexhthofbldstadoBtjOrdigm EoopClive 2023-03-02
15082. TimothyEcorb 2023-03-02
15081. tsnedfdebsnwfbldstadoBtjOrdigl QjfSoima 2023-03-01
15080. tsrbthruqeefbldstadoBtjOrdigl TcctFloca 2023-03-01
15079. tsnedebsnwfbldstadoBtjOrdigk QnwSoima 2023-02-28
15078. tsrbhruqeefbldstadoBtjOrdigk TnuuFloca 2023-02-28
15077. https://www.gristbrewingcompany.com/ www.gristbrewingcompany.com/ 2023-02-22
15076. tsnedebssffbldstadoBtjOrdigr QvaSoima 2023-02-21
15075. tsrbhrqeefbldstadoBtjOrdigo TzqfFloca 2023-02-21
15074. tsnwbvnzrexhthofbldstadoBtjOrdigu EdfClive 2023-02-21
15073. JosephPhevy 2023-02-20
15072. tsrbhrqeefbldstadoBtjOrdigx TzqfFloca 2023-02-20
15071. tsnwbvnzrexhthofbldstadoBtjOrdigz EdfClive 2023-02-20
15070. tsnedebsffbldstadoBtjOrdigw QubSoima 2023-02-18
15069. tsninodorqeefbldstadoBtjOrdigs TzqFloca 2023-02-18
15068. norc979 assacsc 2023-02-18
15067. tsninoorqeefbldstadoBtjOrdigx TzqReova 2023-02-16
15066. cheap drug prices 2023-02-16
15065. JamesAveks 2023-02-15
15064. Ronaldhar 2023-02-15
15063. Edwardkit 2023-02-15
15062. TimothyIdorb 2023-02-15
15061. RonaldPlaig 2023-02-15
15060. Henryjaivy 2023-02-15
15059. JamesAveks 2023-02-15
15058. ErnestZer 2023-02-15
15057. Ronaldhar 2023-02-15
15056. KevinFax 2023-02-15
15055. JamesAveks 2023-02-15
15054. Ronaldhar 2023-02-15
15053. TimothyIdorb 2023-02-14
15052. Davidstupe 2023-02-14
15051. Henryjaivy 2023-02-14
15050. DevinSatry 2023-02-14
15049. ErnestZer 2023-02-14
15048. WilliamDew 2023-02-14
15047. KevinFax 2023-02-14
15046. TimothyIdorb 2023-02-14
15045. AllenGar 2023-02-14
15044. ZacharyStefe 2023-02-14
15043. BrettBug 2023-02-14
15042. RonaldPlaig 2023-02-14
15041. Davidstupe 2023-02-14
15040. RobertKnity 2023-02-14
15039. Andrewjab 2023-02-14
15038. JamesAveks 2023-02-14
15037. EverettBrogs 2023-02-14
15036. TimothyIdorb 2023-02-14
15035. Jimmyker 2023-02-14
15034. micheal roy <a href="https://sites.google.com/metmsklgin.com/metamaskcromeextension/home/">metamask chrome extension</a> 2023-02-14
15033. ZacharyStefe 2023-02-14
15032. Ronaldhar 2023-02-14
15031. ScottTwers 2023-02-14
15030. AllenGar 2023-02-14
15029. KevinFax 2023-02-14
15028. RobertKnity 2023-02-14
15027. EdwardLoula 2023-02-14
15026. ErnestZer 2023-02-14
15025. JamesAveks 2023-02-14
15024. WilliamDew 2023-02-14
15023. TimothyIdorb 2023-02-14
15022. EverettBrogs 2023-02-14
15021. RichardNet 2023-02-14
15020. Randyhat 2023-02-14
15019. Jimmyker 2023-02-14
15018. RonaldPlaig 2023-02-14
15017. EdwardLoula 2023-02-14
15016. ErnestZer 2023-02-14
15015. Albertoduecy 2023-02-14
15014. KevinFax 2023-02-14
15013. Davidstupe 2023-02-14
15012. Ronaldhar 2023-02-14
15011. ScottTwers 2023-02-14
15010. ZacharyStefe 2023-02-14
15009. AllenGar 2023-02-14
15008. JamesAveks 2023-02-14
15007. EugeneTeamP 2023-02-14
15006. BrettBug 2023-02-14
15005. WilliamHox 2023-02-14
15004. RichardNet 2023-02-14
15003. WilliamDew 2023-02-14
15002. TimothyIdorb 2023-02-13
15001. EverettBrogs 2023-02-13
15000. RobertOpige 2023-02-13
14999. ArnoldRhync 2023-02-13
14998. PhillipEvath 2023-02-13
14997. DevinSatry 2023-02-13
14996. Randyhat 2023-02-13
14995. EdwardLoula 2023-02-13
14994. Jimmyker 2023-02-13
14993. RonaldPlaig 2023-02-13
14992. Andrewjab 2023-02-13
14991. Willispek 2023-02-13
14990. DavididOrt 2023-02-13
14989. KevinFax 2023-02-13
14988. RobertKnity 2023-02-13
14987. Henryjaivy 2023-02-13
14986. Davidstupe 2023-02-13
14985. Albertoduecy 2023-02-13
14984. ZacharyStefe 2023-02-13
14983. EugeneTeamP 2023-02-13
14982. JamesAveks 2023-02-13
14981. Ronaldhar 2023-02-13
14980. AllenGar 2023-02-13
14979. ScottTwers 2023-02-13
14978. RichardNet 2023-02-13
14977. WilliamDew 2023-02-13
14976. BrettBug 2023-02-13
14975. EverettBrogs 2023-02-13
14974. TimothyIdorb 2023-02-13
14973. DevinSatry 2023-02-13
14972. ErnestZer 2023-02-13
14971. AndrewCunda 2023-02-13
14970. PhillipEvath 2023-02-13
14969. Andrewjab 2023-02-13
14968. RonaldPlaig 2023-02-13
14967. RobertKnity 2023-02-13
14966. DavididOrt 2023-02-13
14965. Randyhat 2023-02-13
14964. Willispek 2023-02-13
14963. Davidstupe 2023-02-13
14962. Henryjaivy 2023-02-13
14961. EugeneTeamP 2023-02-13
14960. Albertoduecy 2023-02-13
14959. RichardNet 2023-02-13
14958. AllenGar 2023-02-13
14957. ScottTwers 2023-02-13
14956. WilliamDew 2023-02-13
14955. BrettBug 2023-02-13
14954. ErnestZer 2023-02-13
14953. EdwardLoula 2023-02-13
14952. EverettBrogs 2023-02-13
14951. RobertOpige 2023-02-13
14950. DevinSatry 2023-02-13
14949. AndrewCunda 2023-02-13
14948. WilliamHox 2023-02-13
14947. TimothyIdorb 2023-02-13
14946. Andrewjab 2023-02-13
14945. RobertKnity 2023-02-13
14944. KevinFax 2023-02-13
14943. DavididOrt 2023-02-13
14942. ArnoldRhync 2023-02-13
14941. ZacharyStefe 2023-02-13
14940. Randyhat 2023-02-13
14939. EugeneTeamP 2023-02-13
14938. Davidstupe 2023-02-13
14937. Jimmyker 2023-02-13
14936. JamesAveks 2023-02-13
14935. Henryjaivy 2023-02-13
14934. RichardNet 2023-02-13
14933. Albertoduecy 2023-02-13
14932. WilliamDew 2023-02-13
14931. Ronaldhar 2023-02-13
14930. AllenGar 2023-02-13
14929. ScottTwers 2023-02-13
14928. EdwardLoula 2023-02-13
14927. ErnestZer 2023-02-13
14926. Wesleymob 2023-02-13
14925. AndrewCunda 2023-02-13
14924. DevinSatry 2023-02-13
14923. RobertOpige 2023-02-13
14922. RobertKnity 2023-02-13
14921. KevinFax 2023-02-13
14920. DavididOrt 2023-02-13
14919. BrettBug 2023-02-13
14918. Andrewjab 2023-02-13
14917. WilliamHox 2023-02-12
14916. RonaldPlaig 2023-02-12
14915. TimothyIdorb 2023-02-12
14914. ZacharyStefe 2023-02-12
14913. ArnoldRhync 2023-02-12
14912. PhillipEvath 2023-02-12
14911. Davidstupe 2023-02-12
14910. EugeneTeamP 2023-02-12
14909. JamesAveks 2023-02-12
14908. Randyhat 2023-02-12
14907. Jimmyker 2023-02-12
14906. Willispek 2023-02-12
14905. Henryjaivy 2023-02-12
14904. RichardNet 2023-02-12
14903. WilliamDew 2023-02-12
14902. Albertoduecy 2023-02-12
14901. AndrewCunda 2023-02-12
14900. AllenGar 2023-02-12
14899. Ronaldhar 2023-02-12
14898. EdwardLoula 2023-02-12
14897. RobertKnity 2023-02-12
14896. DevinSatry 2023-02-12
14895. KevinFax 2023-02-12
14894. ScottTwers 2023-02-12
14893. DavididOrt 2023-02-12
14892. Wesleymob 2023-02-12
14891. RobertOpige 2023-02-12
14890. RonaldPlaig 2023-02-12
14889. BrettBug 2023-02-12
14888. ZacharyStefe 2023-02-12
14887. Andrewjab 2023-02-12
14886. TimothyIdorb 2023-02-12
14885. ArnoldRhync 2023-02-12
14884. Davidstupe 2023-02-12
14883. JamesAveks 2023-02-12
14882. PhillipEvath 2023-02-12
14881. Randyhat 2023-02-12
14880. RichardNet 2023-02-12
14879. Jimmyker 2023-02-12
14878. Willispek 2023-02-12
14877. Henryjaivy 2023-02-12
14876. WilliamDew 2023-02-12
14875. AndrewCunda 2023-02-12
14874. RobertKnity 2023-02-12
14873. KevinFax 2023-02-12
14872. Albertoduecy 2023-02-12
14871. DavididOrt 2023-02-12
14870. DevinSatry 2023-02-12
14869. EdwardLoula 2023-02-12
14868. AllenGar 2023-02-12
14867. Ronaldhar 2023-02-12
14866. ScottTwers 2023-02-12
14865. Wesleymob 2023-02-12
14864. ZacharyStefe 2023-02-12
14863. RonaldPlaig 2023-02-12
14862. RobertOpige 2023-02-12
14861. EverettBrogs 2023-02-12
14860. BrettBug 2023-02-12
14859. Andrewjab 2023-02-12
14858. JamesAveks 2023-02-12
14857. WilliamHox 2023-02-12
14856. Davidstupe 2023-02-12
14855. TimothyIdorb 2023-02-12
14854. HenryFuh 2023-02-12
14853. ArnoldRhync 2023-02-12
14852. PhillipEvath 2023-02-12
14851. EugeneTeamP 2023-02-12
14850. Randyhat 2023-02-12
14849. Jimmyker 2023-02-12
14848. WilliamDew 2023-02-11
14847. Henryjaivy 2023-02-11
14846. RobertKnity 2023-02-11
14845. KevinFax 2023-02-11
14844. AndrewCunda 2023-02-11
14843. DavididOrt 2023-02-11
14842. DevinSatry 2023-02-11
14841. Albertoduecy 2023-02-11
14840. EdwardLoula 2023-02-11
14839. ErnestZer 2023-02-11
14838. AllenGar 2023-02-11
14837. ElmerDoxia 2023-02-11
14836. Ronaldhar 2023-02-11
14835. ScottTwers 2023-02-11
14834. Wesleymob 2023-02-11
14833. RonaldPlaig 2023-02-11
14832. RobertOpige 2023-02-11
14831. EverettBrogs 2023-02-11
14830. ZacharyStefe 2023-02-11
14829. EdwardSok 2023-02-11
14828. Andrewjab 2023-02-11
14827. JamesAveks 2023-02-11
14826. WilliamHox 2023-02-11
14825. Davidstupe 2023-02-11
14824. TimothyIdorb 2023-02-11
14823. HenryFuh 2023-02-11
14822. ArnoldRhync 2023-02-11
14821. PhillipEvath 2023-02-11
14820. RichardNet 2023-02-11
14819. EugeneTeamP 2023-02-11
14818. Randyhat 2023-02-11
14817. Jimmyker 2023-02-11
14816. RobertKnity 2023-02-11
14815. KevinFax 2023-02-11
14814. WilliamDew 2023-02-11
14813. Willispek 2023-02-11
14812. Henryjaivy 2023-02-11
14811. DevinSatry 2023-02-11
14810. EdwardLoula 2023-02-11
14809. ErnestZer 2023-02-11
14808. Albertoduecy 2023-02-11
14807. DavididOrt 2023-02-11
14806. AllenGar 2023-02-11
14805. ElmerDoxia 2023-02-11
14804. Ronaldhar 2023-02-11
14803. ScottTwers 2023-02-11
14802. Wesleymob 2023-02-11
14801. RonaldPlaig 2023-02-11
14800. RobertOpige 2023-02-11
14799. EverettBrogs 2023-02-11
14798. DanielEstig 2023-02-11
14797. ZacharyStefe 2023-02-11
14796. EdwardSok 2023-02-11
14795. BrettBug 2023-02-11
14794. Andrewjab 2023-02-11
14793. JamesAveks 2023-02-11
14792. WilliamHox 2023-02-11
14791. Davidstupe 2023-02-11
14790. TimothyIdorb 2023-02-11
14789. HenryFuh 2023-02-11
14788. ArnoldRhync 2023-02-11
14787. RichardNet 2023-02-11
14786. PhillipEvath 2023-02-11
14785. EugeneTeamP 2023-02-11
14784. Randyhat 2023-02-11
14783. KevinFax 2023-02-11
14782. RobertKnity 2023-02-11
14781. Jimmyker 2023-02-11
14780. WilliamDew 2023-02-11
14779. Willispek 2023-02-11
14778. Henryjaivy 2023-02-11
14777. ErnestZer 2023-02-11
14776. DevinSatry 2023-02-11
14775. Albertoduecy 2023-02-11
14774. AndrewCunda 2023-02-11
14773. AllenGar 2023-02-11
14772. ElmerDoxia 2023-02-11
14771. Ronaldhar 2023-02-11
14770. DavididOrt 2023-02-11
14769. ScottTwers 2023-02-11
14768. Wesleymob 2023-02-11
14767. RonaldPlaig 2023-02-11
14766. RobertOpige 2023-02-11
14765. EverettBrogs 2023-02-11
14764. DanielEstig 2023-02-11
14763. ZacharyStefe 2023-02-11
14762. Andrewjab 2023-02-11
14761. BrettBug 2023-02-11
14760. EdwardSok 2023-02-11
14759. JamesAveks 2023-02-11
14758. WilliamHox 2023-02-11
14757. Davidstupe 2023-02-11
14756. TimothyIdorb 2023-02-11
14755. HenryFuh 2023-02-11
14754. canadapharmacyonline com 2023-02-11
14753. RichardNet 2023-02-11
14752. ArnoldRhync 2023-02-11
14751. PhillipEvath 2023-02-11
14750. EugeneTeamP 2023-02-11
14749. KevinFax 2023-02-11
14748. RobertKnity 2023-02-11
14747. Randyhat 2023-02-10
14746. Jimmyker 2023-02-10
14745. WilliamDew 2023-02-10
14744. ErnestZer 2023-02-10
14743. Willispek 2023-02-10
14742. EdwardLoula 2023-02-10
14741. Henryjaivy 2023-02-10
14740. DevinSatry 2023-02-10
14739. Albertoduecy 2023-02-10
14738. AllenGar 2023-02-10
14737. ElmerDoxia 2023-02-10
14736. Ronaldhar 2023-02-10
14735. AndrewCunda 2023-02-10
14734. ScottTwers 2023-02-10
14733. Wesleymob 2023-02-10
14732. RonaldPlaig 2023-02-10
14731. DavididOrt 2023-02-10
14730. RobertOpige 2023-02-10
14729. EverettBrogs 2023-02-10
14728. ZacharyStefe 2023-02-10
14727. Andrewjab 2023-02-10
14726. BrettBug 2023-02-10
14725. JamesAveks 2023-02-10
14724. HenryFuh 2023-02-10
14723. TimothyIdorb 2023-02-10
14722. WilliamHox 2023-02-10
14721. Davidstupe 2023-02-10
14720. EdwardSok 2023-02-10
14719. RichardNet 2023-02-10
14718. ArnoldRhync 2023-02-10
14717. RobertKnity 2023-02-10
14716. EugeneTeamP 2023-02-10
14715. Randyhat 2023-02-10
14714. Jimmyker 2023-02-10
14713. WilliamDew 2023-02-10
14712. EdwardLoula 2023-02-10
14711. Willispek 2023-02-10
14710. Henryjaivy 2023-02-10
14709. ErnestZer 2023-02-10
14708. DevinSatry 2023-02-10
14707. Albertoduecy 2023-02-10
14706. ElmerDoxia 2023-02-10
14705. AllenGar 2023-02-10
14704. ScottTwers 2023-02-10
14703. Wesleymob 2023-02-10
14702. RobertOpige 2023-02-10
14701. RonaldPlaig 2023-02-10
14700. EverettBrogs 2023-02-10
14699. AndrewCunda 2023-02-10
14698. DavididOrt 2023-02-10
14697. JamesAveks 2023-02-10
14696. Andrewjab 2023-02-10
14695. BrettBug 2023-02-10
14694. HenryFuh 2023-02-10
14693. Davidstupe 2023-02-10
14692. TimothyIdorb 2023-02-10
14691. ZacharyStefe 2023-02-10
14690. WilliamHox 2023-02-10
14689. DanielEstig 2023-02-10
14688. RichardNet 2023-02-10
14687. EdwardSok 2023-02-10
14686. RobertKnity 2023-02-10
14685. KevinFax 2023-02-10
14684. ArnoldRhync 2023-02-10
14683. PhillipEvath 2023-02-10
14682. EugeneTeamP 2023-02-10
14681. Randyhat 2023-02-10
14680. Jimmyker 2023-02-10
14679. Willispek 2023-02-10
14678. WilliamDew 2023-02-10
14677. Henryjaivy 2023-02-10
14676. EdwardLoula 2023-02-10
14675. ErnestZer 2023-02-10
14674. Albertoduecy 2023-02-10
14673. DevinSatry 2023-02-10
14672. ElmerDoxia 2023-02-10
14671. AllenGar 2023-02-10
14670. Ronaldhar 2023-02-10
14669. ScottTwers 2023-02-10
14668. Wesleymob 2023-02-10
14667. RobertOpige 2023-02-10
14666. RonaldPlaig 2023-02-10
14665. EverettBrogs 2023-02-10
14664. JamesAveks 2023-02-10
14663. AndrewCunda 2023-02-10
14662. HenryFuh 2023-02-10
14661. Andrewjab 2023-02-10
14660. BrettBug 2023-02-10
14659. DavididOrt 2023-02-10
14658. TimothyIdorb 2023-02-10
14657. Davidstupe 2023-02-10
14656. RobertKnity 2023-02-10
14655. KevinFax 2023-02-10
14654. RichardNet 2023-02-10
14653. ZacharyStefe 2023-02-10
14652. best online pharmacy stores 2023-02-10
14651. DanielEstig 2023-02-10
14650. ArnoldRhync 2023-02-10
14649. EdwardSok 2023-02-10
14648. PhillipEvath 2023-02-09
14647. EugeneTeamP 2023-02-09
14646. Randyhat 2023-02-09
14645. Jimmyker 2023-02-09
14644. Henryjaivy 2023-02-09
14643. WilliamDew 2023-02-09
14642. Willispek 2023-02-09
14641. EdwardLoula 2023-02-09
14640. ErnestZer 2023-02-09
14639. Albertoduecy 2023-02-09
14638. Ignacioreima 2023-02-09
14637. DevinSatry 2023-02-09
14636. Darrentus 2023-02-09
14635. AllenGar 2023-02-09
14634. ElmerDoxia 2023-02-09
14633. Ronaldhar 2023-02-09
14632. Wesleymob 2023-02-09
14631. RobertOpige 2023-02-09
14630. RonaldPlaig 2023-02-09
14629. EverettBrogs 2023-02-09
14628. JamesAveks 2023-02-09
14627. HenryFuh 2023-02-09
14626. KevinFax 2023-02-09
14625. RichardNet 2023-02-09
14624. RobertKnity 2023-02-09
14623. Jamesfeata 2023-02-09
14622. BrettBug 2023-02-09
14621. Andrewjab 2023-02-09
14620. TimothyIdorb 2023-02-09
14619. DavididOrt 2023-02-09
14618. PhillipEvath 2023-02-09
14617. DavidCoals 2023-02-09
14616. ArnoldRhync 2023-02-09
14615. ZacharyStefe 2023-02-09
14614. Baadum 2023-02-09
14613. EugeneTeamP 2023-02-09
14612. EdwardSok 2023-02-09
14611. WilliamDew 2023-02-09
14610. Jimmyker 2023-02-09
14609. Darrentus 2023-02-09
14608. Henryjaivy 2023-02-09
14607. Randyhat 2023-02-09
14606. EdwardLoula 2023-02-09
14605. EverettBrogs 2023-02-09
14604. Ignacioreima 2023-02-09
14603. Albertoduecy 2023-02-09
14602. DevinSatry 2023-02-09
14601. Andrewjab 2023-02-09
14600. ElmerDoxia 2023-02-09
14599. AllenGar 2023-02-09
14598. Jamesfeata 2023-02-09
14597. Ronaldhar 2023-02-09
14596. WesleyHeild 2023-02-09
14595. ScottTwers 2023-02-09
14594. Wesleymob 2023-02-09
14593. internet pharmacy no prior prescription 2023-02-09
14592. RonaldPlaig 2023-02-09
14591. Stanleygow 2023-02-09
14590. PhillipEvath 2023-02-09
14589. DanielEstig 2023-02-09
14588. Billyvax 2023-02-09
14587. BrettBug 2023-02-09
14586. TimothyIdorb 2023-02-09
14585. Davidstupe 2023-02-09
14584. ArnoldRhync 2023-02-09
14583. AndrewCunda 2023-02-09
14582. DavididOrt 2023-02-09
14581. JeromeDof 2023-02-09
14580. DavidCoals 2023-02-09
14579. ZacharyStefe 2023-02-09
14578. Randyhat 2023-02-09
14577. EugeneTeamP 2023-02-09
14576. Baadum 2023-02-09
14575. Darrentus 2023-02-09
14574. Jimmyker 2023-02-09
14573. Henryjaivy 2023-02-09
14572. WilliamDew 2023-02-09
14571. EdwardSok 2023-02-09
14570. EdwardLoula 2023-02-09
14569. ErnestZer 2023-02-09
14568. Ignacioreima 2023-02-09
14567. Albertoduecy 2023-02-09
14566. EverettBrogs 2023-02-09
14565. DevinSatry 2023-02-09
14564. AllenGar 2023-02-09
14563. Andrewjab 2023-02-09
14562. ElmerDoxia 2023-02-09
14561. Ronaldhar 2023-02-09
14560. WesleyHeild 2023-02-09
14559. ScottTwers 2023-02-09
14558. Wesleymob 2023-02-09
14557. RobertOpige 2023-02-09
14556. RonaldPlaig 2023-02-09
14555. PhillipEvath 2023-02-09
14554. BrettBug 2023-02-09
14553. Billyvax 2023-02-09
14552. Willispek 2023-02-09
14551. TimothyIdorb 2023-02-09
14550. Davidstupe 2023-02-09
14549. ArnoldRhync 2023-02-08
14548. DanielEstig 2023-02-08
14547. Albertbam 2023-02-08
14546. Randyhat 2023-02-08
14545. AndrewCunda 2023-02-08
14544. DavididOrt 2023-02-08
14543. JeromeDof 2023-02-08
14542. EugeneTeamP 2023-02-08
14541. Darrentus 2023-02-08
14540. Henryjaivy 2023-02-08
14539. WilliamDew 2023-02-08
14538. DavidCoals 2023-02-08
14537. ZacharyStefe 2023-02-08
14536. Baadum 2023-02-08
14535. EdwardLoula 2023-02-08
14534. EdwardSok 2023-02-08
14533. ErnestZer 2023-02-08
14532. Albertoduecy 2023-02-08
14531. Ignacioreima 2023-02-08
14530. RobertKnity 2023-02-08
14529. EverettBrogs 2023-02-08
14528. DevinSatry 2023-02-08
14527. AllenGar 2023-02-08
14526. ElmerDoxia 2023-02-08
14525. Andrewjab 2023-02-08
14524. Jamesfeata 2023-02-08
14523. Ronaldhar 2023-02-08
14522. PhillipEvath 2023-02-08
14521. WesleyHeild 2023-02-08
14520. RobertOpige 2023-02-08
14519. RonaldPlaig 2023-02-08
14518. Wesleymob 2023-02-08
14517. KevinFax 2023-02-08
14516. Willispek 2023-02-08
14515. JamesAveks 2023-02-08
14514. HenryFuh 2023-02-08
14513. ArnoldRhync 2023-02-08
14512. Billyvax 2023-02-08
14511. BrettBug 2023-02-08
14510. TimothyIdorb 2023-02-08
14509. Davidstupe 2023-02-08
14508. Randyhat 2023-02-08
14507. RichardNet 2023-02-08
14506. Albertbam 2023-02-08
14505. AndrewCunda 2023-02-08
14504. EugeneTeamP 2023-02-08
14503. Darrentus 2023-02-08
14502. Jimmyker 2023-02-08
14501. DavididOrt 2023-02-08
14500. Henryjaivy 2023-02-08
14499. WilliamDew 2023-02-08
14498. DavidCoals 2023-02-08
14497. ZacharyStefe 2023-02-08
14496. EdwardLoula 2023-02-08
14495. Albertoduecy 2023-02-08
14494. Ignacioreima 2023-02-08
14493. ErnestZer 2023-02-08
14492. RobertKnity 2023-02-08
14491. PhillipEvath 2023-02-08
14490. EdwardSok 2023-02-08
14489. DevinSatry 2023-02-08
14488. ElmerDoxia 2023-02-08
14487. Ronaldhar 2023-02-08
14486. Jamesfeata 2023-02-08
14485. Andrewjab 2023-02-08
14484. WesleyHeild 2023-02-08
14483. Willispek 2023-02-08
14482. RobertOpige 2023-02-08
14481. RonaldPlaig 2023-02-08
14480. KevinFax 2023-02-08
14479. JamesAveks 2023-02-08
14478. HenryFuh 2023-02-08
14477. Wesleymob 2023-02-08
14476. ArnoldRhync 2023-02-08
14475. Billyvax 2023-02-08
14474. BrettBug 2023-02-08
14473. Davidstupe 2023-02-08
14472. TimothyIdorb 2023-02-08
14471. Randyhat 2023-02-08
14470. Stanleygow 2023-02-08
14469. RichardNet 2023-02-08
14468. DanielEstig 2023-02-08
14467. EugeneTeamP 2023-02-08
14466. Darrentus 2023-02-08
14465. Albertbam 2023-02-08
14464. Jimmyker 2023-02-08
14463. Henryjaivy 2023-02-08
14462. WilliamDew 2023-02-08
14461. AndrewCunda 2023-02-08
14460. DavididOrt 2023-02-08
14459. PhillipEvath 2023-02-08
14458. JeromeDof 2023-02-08
14457. RobertKnity 2023-02-08
14456. EdwardLoula 2023-02-08
14455. Ignacioreima 2023-02-08
14454. Albertoduecy 2023-02-08
14453. ZacharyStefe 2023-02-08
14452. DavidCoals 2023-02-08
14451. EverettBrogs 2023-02-08
14450. Jamesfeata 2023-02-08
14449. Ronaldhar 2023-02-08
14448. DevinSatry 2023-02-08
14447. AllenGar 2023-02-08
14446. ElmerDoxia 2023-02-08
14445. Willispek 2023-02-08
14444. HenryFuh 2023-02-08
14443. KevinFax 2023-02-08
14442. JamesAveks 2023-02-08
14441. EdwardSok 2023-02-08
14440. Andrewjab 2023-02-08
14439. ArnoldRhync 2023-02-08
14438. WesleyHeild 2023-02-08
14437. RonaldPlaig 2023-02-08
14436. RobertOpige 2023-02-08
14435. Wesleymob 2023-02-08
14434. Randyhat 2023-02-08
14433. Billyvax 2023-02-08
14432. BrettBug 2023-02-08
14431. Davidstupe 2023-02-07
14430. RichardNet 2023-02-07
14429. Stanleygow 2023-02-07
14428. DanielEstig 2023-02-07
14427. Jimmyker 2023-02-07
14426. EugeneTeamP 2023-02-07
14425. WilliamDew 2023-02-07
14424. PhillipEvath 2023-02-07
14423. Henryjaivy 2023-02-07
14422. Albertbam 2023-02-07
14421. AndrewCunda 2023-02-07
14420. RobertKnity 2023-02-07
14419. EdwardLoula 2023-02-07
14418. Ignacioreima 2023-02-07
14417. Willispek 2023-02-07
14416. JamesAveks 2023-02-07
14415. HenryFuh 2023-02-07
14414. DavididOrt 2023-02-07
14413. JeromeDof 2023-02-07
14412. ErnestZer 2023-02-07
14411. Ronaldhar 2023-02-07
14410. Jamesfeata 2023-02-07
14409. EverettBrogs 2023-02-07
14408. ArnoldRhync 2023-02-07
14407. DevinSatry 2023-02-07
14406. AllenGar 2023-02-07
14405. ElmerDoxia 2023-02-07
14404. ZacharyStefe 2023-02-07
14403. DavidCoals 2023-02-07
14402. Andrewjab 2023-02-07
14401. ScottTwers 2023-02-07
14400. WesleyHeild 2023-02-07
14399. Baadum 2023-02-07
14398. RonaldPlaig 2023-02-07
14397. BrettBug 2023-02-07
14396. Billyvax 2023-02-07
14395. Davidstupe 2023-02-07
14394. TimothyIdorb 2023-02-07
14393. Saresliairmvk 2023-02-06
14392. Wendelltraic 2023-02-06
14391. Crisbrict 2023-02-06
14390. RichardCog 2023-02-06
14389. FrankBeems 2023-02-06
14388. ADPrees 2023-02-06
14387. DanielAmunc 2023-02-06
14386. Geraldgef 2023-02-06
14385. RobertBek 2023-02-06
14384. HaroldWelay 2023-02-06
14383. Dannytok 2023-02-06
14382. Jamesalolf 2023-02-06
14381. Williamgaups 2023-02-06
14380. Richardadazy 2023-02-06
14379. MichaelAmigo 2023-02-06
14378. JanFut 2023-02-06
14377. CharlesFoulp 2023-02-06
14376. Michaelequal 2023-02-06
14375. Robertbrist 2023-02-06
14374. Williamcor 2023-02-06
14373. RalphJex 2023-02-06
14372. Sirdum 2023-02-06
14371. SteveSet 2023-02-06
14370. Jackieved 2023-02-06
14369. JasonIntem 2023-02-06
14368. Edgarsep 2023-02-06
14367. Jamesreutt 2023-02-06
14366. RandyDroro 2023-02-06
14365. CraigGok 2023-02-06
14364. DavidAbutt 2023-02-06
14363. HectorNit 2023-02-06
14362. DonaldAster 2023-02-06
14361. Julianhes 2023-02-06
14360. GrantPaf 2023-02-06
14359. Smittincup 2023-02-06
14358. MichaelRib 2023-02-06
14357. Jamesmus 2023-02-06
14356. RandyLek 2023-02-06
14355. TimmyRof 2023-02-06
14354. Matthewacuri 2023-02-06
14353. ShaneKab 2023-02-06
14352. HellyGlamy 2023-02-06
14351. CorryPurge 2023-02-06
14350. Juliusthinc 2023-02-06
14349. Brandenscert 2023-02-06
14348. AlararNualoms nwlxz Baadum 2023-02-06
14347. Wendelltraic 2023-02-06
14346. JosephSkast 2023-02-06
14345. Zacharysooge 2023-02-06
14344. TeddAmunc 2023-02-06
14343. ADPrees 2023-02-06
14342. Hansmom 2023-02-06
14341. HaroldWelay 2023-02-06
14340. RobertBek 2023-02-06
14339. Geraldgef 2023-02-06
14338. RonaldExact 2023-02-06
14337. Tornfrict 2023-02-06
14336. Robertbrist 2023-02-06
14335. Michaelequal 2023-02-06
14334. Richardadazy 2023-02-06
14333. Charlesgah 2023-02-06
14332. DanielAmunc 2023-02-06
14331. MichaelAmigo 2023-02-06
14330. CharlesFoulp 2023-02-06
14329. DavidAcins 2023-02-06
14328. BrandonKap 2023-02-06
14327. RalphJex 2023-02-06
14326. Williamcor 2023-02-06
14325. Edgarsep 2023-02-06
14324. Sirdum 2023-02-06
14323. Jackieved 2023-02-06
14322. Jamesreutt 2023-02-06
14321. DavidAbutt 2023-02-06
14320. DonaldAster 2023-02-06
14319. HectorNit 2023-02-06
14318. GrantPaf 2023-02-06
14317. TimmyRof 2023-02-06
14316. CorryPurge 2023-02-06
14315. Jamesmus 2023-02-06
14314. HellyGlamy 2023-02-06
14313. RandyLek 2023-02-06
14312. Smittincup 2023-02-06
14311. MichaelRib 2023-02-06
14310. Patricksearo 2023-02-06
14309. ShaneKab 2023-02-06
14308. DavidCon 2023-02-06
14307. Juliusthinc 2023-02-06
14306. DaniAmunc 2023-02-06
14305. Brandenscert 2023-02-06
14304. Wendelltraic 2023-02-06
14303. Briansaf 2023-02-06
14302. JosephSkast 2023-02-06
14301. Crisbrict 2023-02-06
14300. ADPrees 2023-02-06
14299. RichardCog 2023-02-06
14298. Hansmom 2023-02-06
14297. Damonesova 2023-02-06
14296. AlararNualoms cxnrl Baadum 2023-02-06
14295. Dannytok 2023-02-06
14294. RobertBek 2023-02-06
14293. Jamesalolf 2023-02-06
14292. RonaldExact 2023-02-06
14291. Williamgaups 2023-02-06
14290. JanFut 2023-02-06
14289. MichaelAmigo 2023-02-06
14288. Richardadazy 2023-02-06
14287. Charlesgah 2023-02-06
14286. Geraldgef 2023-02-06
14285. CharlesFoulp 2023-02-06
14284. BrandonKap 2023-02-06
14283. Michaelequal 2023-02-06
14282. RalphJex 2023-02-06
14281. DanielAmunc 2023-02-05
14280. SteveSet 2023-02-05
14279. Sirdum 2023-02-05
14278. Jackieved 2023-02-05
14277. Williamcor 2023-02-05
14276. Jamesreutt 2023-02-05
14275. RandyDroro 2023-02-05
14274. CraigGok 2023-02-05
14273. DavidAbutt 2023-02-05
14272. CorryPurge 2023-02-05
14271. HellyGlamy 2023-02-05
14270. DonaldAster 2023-02-05
14269. HectorNit 2023-02-05
14268. GrantPaf 2023-02-05
14267. Jamesmus 2023-02-05
14266. Matthewacuri 2023-02-05
14265. RandyLek 2023-02-05
14264. Smittincup 2023-02-05
14263. MichaelRib 2023-02-05
14262. DavidCon 2023-02-05
14261. Patricksearo 2023-02-05
14260. Juliusthinc 2023-02-05
14259. ShaneKab 2023-02-05
14258. Julianhes 2023-02-05
14257. Briansaf 2023-02-05
14256. Brandenscert 2023-02-05
14255. Zacharysooge 2023-02-05
14254. JosephSkast 2023-02-05
14253. FrankBeems 2023-02-05
14252. ADPrees 2023-02-05
14251. RichardCog 2023-02-05
14250. DaniAmunc 2023-02-05
14249. Dannytok 2023-02-05
14248. Jamesalolf 2023-02-05
14247. RobertBek 2023-02-05
14246. Damonesova 2023-02-05
14245. AlararNualoms xhmfk Baadum 2023-02-05
14244. RonaldExact 2023-02-05
14243. JanFut 2023-02-05
14242. Williamgaups 2023-02-05
14241. Charlesgah 2023-02-05
14240. MichaelAmigo 2023-02-05
14239. Michaelequal 2023-02-05
14238. Richardadazy 2023-02-05
14237. Edgarsep 2023-02-05
14236. Robertbrist 2023-02-05
14235. BrandonKap 2023-02-05
14234. CharlesFoulp 2023-02-05
14233. Geraldgef 2023-02-05
14232. RalphJex 2023-02-05
14231. SteveSet 2023-02-05
14230. Sirdum 2023-02-05
14229. Jackieved 2023-02-05
14228. RandyDroro 2023-02-05
14227. Jamesreutt 2023-02-05
14226. DavidAcins 2023-02-05
14225. Williamcor 2023-02-05
14224. CorryPurge 2023-02-05
14223. HellyGlamy 2023-02-05
14222. DanielAmunc 2023-02-05
14221. CraigGok 2023-02-05
14220. DavidAbutt 2023-02-05
14219. DonaldAster 2023-02-05
14218. HectorNit 2023-02-05
14217. Juliusthinc 2023-02-05
14216. TimmyRof 2023-02-05
14215. DavidCon 2023-02-05
14214. Jamesmus 2023-02-05
14213. RandyLek 2023-02-05
14212. Smittincup 2023-02-05
14211. Matthewacuri 2023-02-05
14210. MichaelRib 2023-02-05
14209. Georgevam 2023-02-05
14208. Patricksearo 2023-02-05
14207. ShaneKab 2023-02-05
14206. Wendelltraic 2023-02-05
14205. Zacharysooge 2023-02-05
14204. JosephSkast 2023-02-05
14203. Julianhes 2023-02-05
14202. Crisbrict 2023-02-05
14201. FrankBeems 2023-02-05
14200. RichardCog 2023-02-05
14199. Hansmom 2023-02-05
14198. Dannytok 2023-02-05
14197. HaroldWelay 2023-02-05
14196. Jamesalolf 2023-02-05
14195. RobertBek 2023-02-05
14194. Michaelequal 2023-02-05
14193. RonaldExact 2023-02-05
14192. Williamgaups 2023-02-05
14191. Damonesova 2023-02-05
14190. Richardadazy 2023-02-05
14189. Charlesgah 2023-02-05
14188. Robertbrist 2023-02-05
14187. DaniAmunc 2023-02-05
14186. BrandonKap 2023-02-05
14185. CharlesFoulp 2023-02-05
14184. RalphJex 2023-02-05
14183. Geraldgef 2023-02-05
14182. JasonIntem 2023-02-05
14181. Jackieved 2023-02-05
14180. HellyGlamy 2023-02-05
14179. RandyDroro 2023-02-05
14178. TeddAmunc 2023-02-05
14177. Jamesreutt 2023-02-05
14176. DavidAbutt 2023-02-05
14175. Williamcor 2023-02-05
14174. DonaldAster 2023-02-05
14173. HectorNit 2023-02-05
14172. DavidAcins 2023-02-05
14171. Jamesmus 2023-02-05
14170. Matthewacuri 2023-02-05
14169. RandyLek 2023-02-05
14168. Smittincup 2023-02-05
14167. MichaelRib 2023-02-05
14166. Georgevam 2023-02-05
14165. Patricksearo 2023-02-05
14164. ShaneKab 2023-02-05
14163. Wendelltraic 2023-02-05
14162. Briansaf 2023-02-05
14161. JosephSkast 2023-02-05
14160. Brandenscert 2023-02-05
14159. ADPrees 2023-02-05
14158. FrankBeems 2023-02-05
14157. Hansmom 2023-02-05
14156. RichardCog 2023-02-05
14155. Julianhes 2023-02-05
14154. Dannytok 2023-02-05
14153. Jamesalolf 2023-02-05
14152. Edgarsep 2023-02-05
14151. Michaelequal 2023-02-05
14150. RobertBek 2023-02-05
14149. Tornfrict 2023-02-05
14148. JanFut 2023-02-05
14147. Robertbrist 2023-02-05
14146. MichaelAmigo 2023-02-05
14145. Williamgaups 2023-02-05
14144. Charlesgah 2023-02-05
14143. RonaldExact 2023-02-05
14142. BrandonKap 2023-02-05
14141. Richardadazy 2023-02-05
14140. CharlesFoulp 2023-02-05
14139. RalphJex 2023-02-05
14138. DaniAmunc 2023-02-05
14137. AlararNualoms wmofy Baadum 2023-02-05
14136. Sirdum 2023-02-05
14135. CorryPurge 2023-02-05
14134. HellyGlamy 2023-02-05
14133. JasonIntem 2023-02-05
14132. Jackieved 2023-02-05
14131. DonaldAster 2023-02-05
14130. Smittincup 2023-02-05
14129. TeddAmunc 2023-02-05
14128. Matthewacuri 2023-02-05
14127. RandyLek 2023-02-05
14126. Williamcor 2023-02-05
14125. Patricksearo 2023-02-05
14124. DavidAcins 2023-02-05
14123. Zacharysooge 2023-02-05
14122. Briansaf 2023-02-05
14121. DanielAmunc 2023-02-05
14120. Wendelltraic 2023-02-05
14119. ADPrees 2023-02-05
14118. JosephSkast 2023-02-05
14117. FrankBeems 2023-02-05
14116. Brandenscert 2023-02-05
14115. Hansmom 2023-02-05
14114. RichardCog 2023-02-05
14113. HaroldWelay 2023-02-05
14112. Edgarsep 2023-02-05
14111. Michaelequal 2023-02-05
14110. Jamesalolf 2023-02-05
14109. RobertBek 2023-02-05
14108. Tornfrict 2023-02-05
14107. Julianhes 2023-02-05
14106. Robertbrist 2023-02-05
14105. JanFut 2023-02-05
14104. Williamgaups 2023-02-05
14103. MichaelAmigo 2023-02-05
14102. Richardadazy 2023-02-05
14101. CharlesFoulp 2023-02-05
14100. RonaldExact 2023-02-05
14099. BrandonKap 2023-02-05
14098. HellyGlamy 2023-02-05
14097. CorryPurge 2023-02-05
14096. Damonesova 2023-02-05
14095. JasonIntem 2023-02-05
14094. Jackieved 2023-02-05
14093. RandyDroro 2023-02-05
14092. Jamesreutt 2023-02-05
14091. DaniAmunc 2023-02-05
14090. AlararNualoms masyy Baadum 2023-02-05
14089. CraigGok 2023-02-05
14088. Geraldgef 2023-02-05
14087. DonaldAster 2023-02-05
14086. GrantPaf 2023-02-05
14085. Smittincup 2023-02-05
14084. Jamesmus 2023-02-05
14083. HectorNit 2023-02-05
14082. Georgevam 2023-02-05
14081. MichaelRib 2023-02-05
14080. Williamcor 2023-02-04
14079. Patricksearo 2023-02-04
14078. ShaneKab 2023-02-04
14077. Briansaf 2023-02-04
14076. Zacharysooge 2023-02-04
14075. FrankBeems 2023-02-04
14074. Crisbrict 2023-02-04
14073. Brandenscert 2023-02-04
14072. Hansmom 2023-02-04
14071. RichardCog 2023-02-04
14070. Edgarsep 2023-02-04
14069. Michaelequal 2023-02-04
14068. DanielAmunc 2023-02-04
14067. HaroldWelay 2023-02-04
14066. Dannytok 2023-02-04
14065. Jamesalolf 2023-02-04
14064. Tornfrict 2023-02-04
14063. RobertBek 2023-02-04
14062. Robertbrist 2023-02-04
14061. JanFut 2023-02-04
14060. SteveSet 2023-02-04
14059. Williamgaups 2023-02-04
14058. Charlesgah 2023-02-04
14057. MichaelAmigo 2023-02-04
14056. Julianhes 2023-02-04
14055. Garesliairmlu 2023-02-04
14054. Richardadazy 2023-02-04
14053. BrandonKap 2023-02-04
14052. CorryPurge 2023-02-04
14051. HellyGlamy 2023-02-04
14050. JasonIntem 2023-02-04
14049. Jackieved 2023-02-04
14048. RandyDroro 2023-02-04
14047. Jamesreutt 2023-02-04
14046. CraigGok 2023-02-04
14045. DonaldAster 2023-02-04
14044. GrantPaf 2023-02-04
14043. DavidAbutt 2023-02-04
14042. Matthewacuri 2023-02-04
14041. DaniAmunc 2023-02-04
14040. Smittincup 2023-02-04
14039. AlararNualoms osjvf Baadum 2023-02-04
14038. Jamesmus 2023-02-04
14037. Geraldgef 2023-02-04
14036. HectorNit 2023-02-04
14035. MichaelRib 2023-02-04
14034. Patricksearo 2023-02-04
14033. ShaneKab 2023-02-04
14032. Wendelltraic 2023-02-04
14031. Briansaf 2023-02-04
14030. ADPrees 2023-02-04
14029. JosephSkast 2023-02-04
14028. FrankBeems 2023-02-04
14027. Crisbrict 2023-02-04
14026. TeddAmunc 2023-02-04
14025. Michaelequal 2023-02-04
14024. Brandenscert 2023-02-04
14023. Hansmom 2023-02-04
14022. Dannytok 2023-02-04
14021. DavidAcins 2023-02-04
14020. Jamesalolf 2023-02-04
14019. Tornfrict 2023-02-04
14018. RobertBek 2023-02-04
14017. Robertbrist 2023-02-04
14016. JanFut 2023-02-04
14015. SteveSet 2023-02-04
14014. Charlesgah 2023-02-04
14013. Williamgaups 2023-02-04
14012. CorryPurge 2023-02-04
14011. HellyGlamy 2023-02-04
14010. Richardadazy 2023-02-04
14009. CharlesFoulp 2023-02-04
14008. Julianhes 2023-02-04
14007. BrandonKap 2023-02-04
14006. RalphJex 2023-02-04
14005. Sirdum 2023-02-04
14004. JasonIntem 2023-02-04
14003. Jamesreutt 2023-02-04
14002. Jackieved 2023-02-04
14001. RandyDroro 2023-02-04
14000. GrantPaf 2023-02-04
13999. Smittincup 2023-02-04
13998. Matthewacuri 2023-02-04
13997. RandyLek 2023-02-04
13996. Georgevam 2023-02-04
13995. HectorNit 2023-02-04
13994. MichaelRib 2023-02-04
13993. DaniAmunc 2023-02-04
13992. Geraldgef 2023-02-04
13991. ShaneKab 2023-02-04
13990. AlararNualoms jxjcb Baadum 2023-02-04
13989. Zacharysooge 2023-02-04
13988. Briansaf 2023-02-04
13987. Wendelltraic 2023-02-04
13986. Williamcor 2023-02-04
13985. JosephSkast 2023-02-04
13984. Crisbrict 2023-02-04
13983. Hansmom 2023-02-04
13982. RichardCog 2023-02-04
13981. Dannytok 2023-02-04
13980. HaroldWelay 2023-02-04
13979. Robertbrist 2023-02-04
13978. Tornfrict 2023-02-04
13977. TeddAmunc 2023-02-04
13976. RobertBek 2023-02-04
13975. JanFut 2023-02-04
13974. Charlesgah 2023-02-04
13973. DavidAcins 2023-02-04
13972. Williamgaups 2023-02-04
13971. HellyGlamy 2023-02-04
13970. CorryPurge 2023-02-04
13969. Richardadazy 2023-02-04
13968. RonaldExact 2023-02-04
13967. DanielAmunc 2023-02-04
13966. BrandonKap 2023-02-04
13965. RalphJex 2023-02-04
13964. JasonIntem 2023-02-04
13963. Julianhes 2023-02-04
13962. DonaldAster 2023-02-04
13961. Matthewacuri 2023-02-04
13960. DavidAbutt 2023-02-04
13959. RandyLek 2023-02-04
13958. Smittincup 2023-02-04
13957. Jamesmus 2023-02-04
13956. Damonesova 2023-02-04
13955. HectorNit 2023-02-04
13954. MichaelRib 2023-02-04
13953. Patricksearo 2023-02-04
13952. ShaneKab 2023-02-04
13951. Briansaf 2023-02-04
13950. Zacharysooge 2023-02-04
13949. Michaelequal 2023-02-04
13948. Edgarsep 2023-02-04
13947. ADPrees 2023-02-04
13946. Geraldgef 2023-02-04
13945. JosephSkast 2023-02-04
13944. FrankBeems 2023-02-04
13943. Crisbrict 2023-02-04
13942. DaniAmunc 2023-02-04
13941. AlararNualoms knmqp Baadum 2023-02-04
13940. Williamcor 2023-02-04
13939. Brandenscert 2023-02-04
13938. RichardCog 2023-02-04
13937. Hansmom 2023-02-04
13936. Dannytok 2023-02-04
13935. HaroldWelay 2023-02-04
13934. Tornfrict 2023-02-04
13933. JanFut 2023-02-04
13932. HellyGlamy 2023-02-04
13931. Charlesgah 2023-02-04
13930. SteveSet 2023-02-04
13929. MichaelAmigo 2023-02-04
13928. Williamgaups 2023-02-04
13927. Richardadazy 2023-02-04
13926. RonaldExact 2023-02-04
13925. CharlesFoulp 2023-02-04
13924. BrandonKap 2023-02-04
13923. DavidAcins 2023-02-04
13922. RalphJex 2023-02-04
13921. JasonIntem 2023-02-04
13920. Jamesreutt 2023-02-04
13919. RandyDroro 2023-02-04
13918. Jackieved 2023-02-04
13917. Julianhes 2023-02-04
13916. GrantPaf 2023-02-04
13915. Matthewacuri 2023-02-04
13914. CraigGok 2023-02-04
13913. DavidAbutt 2023-02-04
13912. RandyLek 2023-02-04
13911. Smittincup 2023-02-04
13910. Jamesmus 2023-02-04
13909. Georgevam 2023-02-04
13908. HectorNit 2023-02-04
13907. Patricksearo 2023-02-04
13906. MichaelRib 2023-02-04
13905. ShaneKab 2023-02-04
13904. Damonesova 2023-02-04
13903. Wendelltraic 2023-02-04
13902. Briansaf 2023-02-04
13901. Zacharysooge 2023-02-04
13900. ADPrees 2023-02-04
13899. FrankBeems 2023-02-04
13898. Crisbrict 2023-02-04
13897. Brandenscert 2023-02-04
13896. Hansmom 2023-02-04
13895. Geraldgef 2023-02-04
13894. Robertbrist 2023-02-04
13893. Jamesalolf 2023-02-04
13892. HaroldWelay 2023-02-04
13891. Tornfrict 2023-02-04
13890. Williamcor 2023-02-04
13889. CorryPurge 2023-02-04
13888. HellyGlamy 2023-02-04
13887. RobertBek 2023-02-04
13886. AlararNualoms ieptm Baadum 2023-02-04
13885. DaniAmunc 2023-02-04
13884. MichaelAmigo 2023-02-03
13883. SteveSet 2023-02-03
13882. Charlesgah 2023-02-03
13881. Williamgaups 2023-02-03
13880. Michaelequal 2023-02-03
13879. Richardadazy 2023-02-03
13878. CharlesFoulp 2023-02-03
13877. BrandonKap 2023-02-03
13876. RalphJex 2023-02-03
13875. JasonIntem 2023-02-03
13874. Sirdum 2023-02-03
13873. DavidAcins 2023-02-03
13872. TeddAmunc 2023-02-03
13871. Jamesreutt 2023-02-03
13870. RandyDroro 2023-02-03
13869. GrantPaf 2023-02-03
13868. Matthewacuri 2023-02-03
13867. DonaldAster 2023-02-03
13866. CraigGok 2023-02-03
13865. RandyLek 2023-02-03
13864. DavidAbutt 2023-02-03
13863. Smittincup 2023-02-03
13862. DanielAmunc 2023-02-03
13861. Julianhes 2023-02-03
13860. Jamesmus 2023-02-03
13859. Patricksearo 2023-02-03
13858. HectorNit 2023-02-03
13857. MichaelRib 2023-02-03
13856. Edgarsep 2023-02-03
13855. ShaneKab 2023-02-03
13854. Briansaf 2023-02-03
13853. Zacharysooge 2023-02-03
13852. FrankBeems 2023-02-03
13851. JosephSkast 2023-02-03
13850. Damonesova 2023-02-03
13849. Crisbrict 2023-02-03
13848. RichardCog 2023-02-03
13847. Brandenscert 2023-02-03
13846. HellyGlamy 2023-02-03
13845. Hansmom 2023-02-03
13844. HaroldWelay 2023-02-03
13843. Jamesalolf 2023-02-03
13842. Robertbrist 2023-02-03
13841. Williamcor 2023-02-03
13840. Geraldgef 2023-02-03
13839. Charlesgah 2023-02-03
13838. MichaelAmigo 2023-02-03
13837. AlararNualoms mbyyw Baadum 2023-02-03
13836. Williamgaups 2023-02-03
13835. Michaelequal 2023-02-03
13834. DaniAmunc 2023-02-03
13833. RonaldExact 2023-02-03
13832. BrandonKap 2023-02-03
13831. RalphJex 2023-02-03
13830. Sirdum 2023-02-03
13829. Jamesreutt 2023-02-03
13828. RandyDroro 2023-02-03
13827. GrantPaf 2023-02-03
13826. Jackieved 2023-02-03
13825. Matthewacuri 2023-02-03
13824. DonaldAster 2023-02-03
13823. CraigGok 2023-02-03
13822. TeddAmunc 2023-02-03
13821. RandyLek 2023-02-03
13820. Smittincup 2023-02-03
13819. Jamesmus 2023-02-03
13818. ADPrees 2023-02-03
13817. Patricksearo 2023-02-03
13816. HectorNit 2023-02-03
13815. MichaelRib 2023-02-03
13814. Briansaf 2023-02-03
13813. Julianhes 2023-02-03
13812. Edgarsep 2023-02-03
13811. ShaneKab 2023-02-03
13810. Wendelltraic 2023-02-03
13809. Zacharysooge 2023-02-03
13808. DanielAmunc 2023-02-03
13807. FrankBeems 2023-02-03
13806. HellyGlamy 2023-02-03
13805. CorryPurge 2023-02-03