Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 18 september 2021 - klockan 18:58
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Mats Eriksson på årsmötet:

"LAS kan komma att styra rekryteringen till nya Freinetgymnasiet"


David Almlof 2005-04-27

- Föreningen driver hårt vår rättighet att välja medarbetare och inte ingå i kommunens LAS:lista. Det beskedet gav Mats Eriksson (Tallbacken) på Freinetrörelsens årsmöte. Styrelsen fick kritik för att de tagit fram en logga utan att kontakta andra arbetsgrupper som också jobbar med utåtriktat material. Lena Alexandersson fick också årsmötet att inte sänka solidaritetsbidraget - dvs bidraget till freinetkollegor i fattigare länder som annars inte har råd att fara till RIDEF. I övrigt kunde Claes Emilsson snabbt klubba igenom besluten. T ex att Mia Vävare (Vandraren) ersätter Anita Roney i styrelsen. Här är protokollet för årsmötet i original, nedtecknat av Inger Nordheden: Protokoll fört vid årsmöte i Freinetrörelsen i Sverige Kooperativet Arbetets Pedagogik 19 mars 2005-04-08

1 Ulf Paulsson hälsade välkommen och Claes Emilsson valdes till ordförande för mötet.

2 Inger Nordheden valdes till sekreterare

3 Lillemor Lindberg och Marie Alneskog valdes till justerare av protokollet

4 Dagordningen fastställdes

5 Mötet ansåg att kallelsen till årsmötet utlysts i stadeenlig ordning

6 Malin avlade en ekonomisk rapport. Ekonomin är för närvarande god. Föreningen har en vinst på 19.000 kr vara den största delen av vinsten beror på medlemsavgifter. 13 skiolor betalar medlemsavgifter och 46 enskilda medlemmar.

7 Revisionsberättelsen fastställdes.

8 Budgeten för verksamhetsåret 2005-2006 presenterades och godkändes

8 B Beslöts att behålla samma årsavgift som tidigare

9 Sonja Eriksson läste upp verksamhetsberättelsen

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

11 Inger Nordheden och Sonja Eriksson omvaldes till styrelsen.
Mia Vävare valdes till styrelsen

12 Ann S. Pihlgren omvaldes till ordförande

13 Malin omvaldes till kassör tillika firmatecknare

14 Helena Eckerlöf omvaldes till revisor

15 Claes Emilsson och Mats Eriksson valdes till valberedningen. Claes Emilsson är sammankallande

16 Margareta Schele Kunze redogjorde för begreppen RIDEF och FIMEM. Multilettre, som är freinetrörelsens internationell tidskrift är nu nedlagd och kommer att ersättas av en nätbaserad tidning på en webbsida som är under utarbetande. Plattformen för den internationella rörelsen ska skrivas om.

17 Beslutades att avsätta 5000 kronor till solidaritetsfonden.

18 Claes Emilsson valdes till kontaktperson för det kommande RIDEF:et som förhoppningsvis kommer att hållas i Senegal 2006

19 Mats Eriksson informerade om det blivande Freinetgymnasiet i Ljusdal. Vid datumet för årsmötet återstod bara förhandlingar med de fackliga företrädarna och framför allt frågan om LAS:en. Föreningen driver hårt vår rättighet att välja medarbetare och inte ingå i kommunens LAS:lista. Annons om att rekrytera rektor till gymnasiet införs i DN och i Metro under nästa vecka. Meningen är att en rektor ska anställas på halvtid från augusti. Rektorn ska använda hösten för marknadsföring och att anställa personal. Första året beräknas elevantalet uppgå till
45 stycken och successivt att öka till 200 elever med en personalstyrka på 20-25 lärare. Skolan kommer att organiseras som helinternat.

20 Styrelsens beslut om den nya logotypen för föreningen presenterades och diskuterades. Några medlemmar ifrågasatte styrelsens mandat att ensam bestämma om logotypens utseende men mötet accepterade trots det beslutet.

21 David Almlöf fortsätter sitt arbete med att förbättra hemsidan. David efterlyste bidrag till Kaparen.
Ansvariga för arbetsgrupper är Elisabeth Tillhammar för det stora folder som dessutom blir en mapp att lägga andra foldrar i.
Malin Granberg ansvarar för foldern om Handens arbete
David Almlöf ansvarar för arbetet med hemsidan och Kaparen
Mats Eriksson ansvarar för foldern om Utvärdering

22 Beslutades att nästa nätverksmöte hålls i Lund. Datum kommer senare. Beslutades att undersöka möjligheten att Vandraren ordnar nätverksträffen våren 2006 tillsammans med
Freinetförskolan Fredsduvan i Rinkeby utanför Stockholm.

23 Claes Emilsson avslutade mötet.

Vid protokollet Inger NordhedenJusteras Lillemor Lindberg Marie Alneskog

Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
973. ejttihwsujdfbfhgfdstadoBtjOrdigu AnciEvara 2021-09-18
972. ebdsfvfdstadoBtjOrdigo Dbgvevomo 2021-09-18
971. HerbertHed 2021-09-17
970. EdwardGem 2021-09-17
969. Williamcag 2021-09-16
968. sbgfhethtgrfshsrbhdstadoBtjOrdigl Sntdjege 2021-09-14
967. dissertation chapters afhdsvddassibfcmypesismurcby KrbcExcew 2021-09-14
966. ndghjdyjdbrhzvofbldstadoBtjOrdigl CnukReova 2021-09-14
965. ejttihwsujdfbfhgfdstadoBtjOrdigp AnciEvara 2021-09-14
964. cvbdvfdmypesismdsoxy DnrjNoUnd 2021-09-14
963. ebdsfvfdstadoBtjOrdigm Dbgvevomo 2021-09-14
962. Marionalino 2021-09-11
961. viagraviagrauswed 2021-09-10
960. sbgfhethtgrfshsrbhdstadoBtjOrdigp Sntdjege 2021-09-08
959. dissertation afhdsvddassibfcmypesismdoxul KrbcExcew 2021-09-08
958. ikaabsdgikgsgthdstadoBtjOrdign Fnnipoche 2021-09-08
957. ndghjdyjdbrhzvofbldstadoBtjOrdigh CnukReova 2021-09-08
956. ejttihwsujdfbfhgfdstadoBtjOrdigw AnciEvara 2021-09-08
955. cvbdvfdmypesismrrsel DnrjNoUnd 2021-09-08
954. ebdsfvfdstadoBtjOrdigq Dbgvevomo 2021-09-08
953. rtholdhfjbslddstadoBtjOrdigr Rnnrevomo 2021-09-08
952. sbgfhthtgrfshsrbhdstadoBtjOrdigc Sbrcjege 2021-09-08
951. thesis papers for sale afhdsvddasibfcmypesismvkazu KnegExcew 2021-09-08
950. ikaabsdggsgthdstadoBtjOrdige Fnkipoche 2021-09-08
949. ndghjdyjrhzvofbldstadoBtjOrdigj FntcReova 2021-09-08
948. ejtthwsujdfbfhgfdstadoBtjOrdigy AbxjEvara 2021-09-07
947. rhgbdvfdmypesismtduek DmrvNoUnd 2021-09-07
946. ebdsfdstadoBtjOrdigs Drbcevomo 2021-09-07
945. cialisjanusSam 2021-09-06
944. eftgbtholdhfjbslddstadoBtjOrdigh Rolpevomo 2021-09-02
943. sbgfhthshsrbhdstadoBtjOrdigt Snsyjege 2021-09-02
942. sbbsolrgasdggsgthdstadoBtjOrdigp Fnuipoche 2021-09-02
941. levitra cost walmart afhdsvasibfcmypesismilioy DnsgExcew 2021-09-02
940. wgehsgdyjrhzvofbldstadoBtjOrdigs FnrcReova 2021-09-02
939. ejtthsdfbfhgfdstadoBtjOrdign AndhEvara 2021-09-02
938. gfbegdvfdmypesismflpfq VbfhNoUnd 2021-09-02
937. hnrgbdsfdstadoBtjOrdigi Dbdnevomo 2021-09-02
936. eftgbthndhfjbslddstadoBtjOrdigb Rnstevomo 2021-08-31
935. sbgfhshsrbhdstadoBtjOrdigj Sbedjege 2021-08-31
934. sbbsolrgadggsgthdstadoBtjOrdigu Fbsfpoche 2021-08-31
933. abortion pill online pharmacy afhdsvaibfcmypesismoztbl DrbgExcew 2021-08-31
932. wgehsfseuyjrhzvofbldstadoBtjOrdign FbsfReova 2021-08-31
931. ejtsdfbfhgfdstadoBtjOrdigr AbshEvara 2021-08-31
930. hxstghasfeaegdvfdmypesismazauf VnsfNoUnd 2021-08-30
929. rthvsgrrgbdsfdstadoBtjOrdigp Dnsfevomo 2021-08-30
928. geeafvsshsrbhdstadoBtjOrdigo Snnsjege 2021-08-30
927. sbbsolrdggsgthdstadoBtjOrdigv Fjobpoche 2021-08-30
926. wgehseuyjrhzvofbldstadoBtjOrdigr FrhbReova 2021-08-30
925. mexican pharmacy what to buy afhdsvibfcmypesismspchz DukiExcew 2021-08-30
924. ejtsdfhgfdstadoBtjOrdign AbwhEvara 2021-08-30
923. hxstghasfeadvfdmypesismqkbpv VbdxNoUnd 2021-08-29
922. hydroxychloroquine cures 2021-08-25
921. hydroxochloriquine 2021-08-24
920. hcqs tablet 2021-08-24
919. JefferyEuror 2021-08-23
918. hydroxychoriquine 2021-08-23
917. quineprox 2021-08-23
916. fluoxetine wiki afhdsvbfcmypesismqsdld DerdExcew 2021-08-22
915. hydroxychloroquine treats 2021-08-22
914. hxstgheadvfdmypesismjglpi VbfnNoUnd 2021-08-22
913. hydrochloroquin 2021-08-21
912. Joshuasoows 2021-08-21
911. hxstgheadvfdmypesismtkyeh VbfnNoUnd 2021-08-20
910. hydroclorizine 2021-08-20
909. define hydroxychloroquine 2021-08-19
908. hydrocloroquine 2021-08-18
907. wgeherhzvofbldstadoBtjOrdigj ReovaAfv 2021-08-18
906. rthvrbdsfdstadoBtjOrdigb DtfevomoGtv 2021-08-17
905. hydroxychloroquine hcq 2021-08-17
904. quinine for lupus 2021-08-17
903. hxsghedvfdmypesismgjojr NoUndVfs 2021-08-17
902. hydroxychloroquine for malaria 2021-08-16
901. hydroxyquine side effects 2021-08-16
900. hydroxicloriquine 2021-08-16
899. Stevenvop 2021-08-15
898. hydroxy chloriquin 2021-08-15
897. hydroxichloraquin 2021-08-14
896. quineprox 2021-08-14
895. geeasfrbhdstadoBtjOrdigs jegeSef 2021-08-14
894. difference between chloroquine phosphate and hydroxychloroquine 2021-08-13
893. who makes hydroxychloroquine win 2021-08-13
892. hydroxychlor tab 200mg 2021-08-12
891. hydroxychloroquine 200mg 2021-08-12
890. hydroxychloroquine side effects eye 2021-08-11
889. purchase cialis online cheap afhdbcmypesismoeyfx Excewloh 2021-08-11
888. hydrochoriquine 2021-08-11
887. geearbhdstadoBtjOrdigv jegeSwa 2021-08-10
886. sbbolrgthdstadoBtjOrdige pocheHtf 2021-08-10
885. is hydroxychloroquine quinine 2021-08-10
884. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigm ReovaAni 2021-08-10
883. do you need a prescription for hydroxychloroquine 2021-08-10
882. dfcasfcfldstadoBtjOrdigt DefevomoGtv 2021-08-09
881. hydroxychloroquine tablets 2021-08-08
880. hxsghevfdmypesismwibib NoUndVed 2021-08-08
879. hydroxychloroquine sulphate 2021-08-08
878. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigt RtgevomoDev 2021-08-07
877. what is hydroxychloroquine prescribed for 2021-08-07
876. purchase generic cialis afhdbcmypesismistss Excewloh 2021-08-07
875. how to make hydroxychloroquine 2021-08-07
874. tnoefhgfdstadoBtjOrdigt EvaraAsd 2021-08-06
873. dfcasfcfldstadoBtjOrdigb DefevomoGtv 2021-08-06
872. geearbhdstadoBtjOrdigc jegeSwa 2021-08-05
871. how long has hydroxychloroquine been used 2021-08-04
870. hydrochloraquin 2021-08-03
869. hydrocholoroquine 2021-08-03
868. hydrocloroquine 2021-08-03
867. hydroxychoroquin 2021-08-01
866. plaquenil wiki 2021-07-30
865. hydroxychlorequine 2021-07-29
864. hydroxichloraquin 2021-07-28
863. hydroxychloroquine sulfate tabs 200mg 2021-07-28
862. who produces hydroxychloroquine win 2021-07-27
861. hydroxychloroquine for malaria 2021-07-26
860. Anthonyprods 2021-07-26
859. how long has hydroxychloroquine been used 2021-07-26
858. Anthonyprods 2021-07-26
857. Williamevozy 2021-07-26
856. Hazelwaign 2021-07-26
855. Anthonyprods 2021-07-26
854. Whitneykef 2021-07-26
853. Hazelwaign 2021-07-26
852. Whitneykef 2021-07-26
851. hydrochlorique 2021-07-26
850. Whitneykef 2021-07-25
849. Hazelwaign 2021-07-25
848. Louisewer 2021-07-25
847. Timothyknili 2021-07-25
846. Anthonyprods 2021-07-25
845. Williamevozy 2021-07-25
844. hcqs 200 2021-07-25
843. Whitneykef 2021-07-25
842. Louisewer 2021-07-25
841. Whitneykef 2021-07-25
840. Louisewer 2021-07-25
839. hydroxychlor tab 2021-07-25
838. Anthonyprods 2021-07-25
837. Whitneykef 2021-07-25
836. Louisewer 2021-07-25
835. Anthonyprods 2021-07-25
834. Whitneykef 2021-07-25
833. Louisewer 2021-07-25
832. hcq medical abbreviation 2021-07-25
831. Louisewer 2021-07-25
830. Williamevozy 2021-07-24
829. Hazelwaign 2021-07-24
828. SharylGek 2021-07-20
827. CarlosCarma 2021-07-20
826. DiedraTip 2021-07-20
825. SharylGek 2021-07-20
824. Jamesninty 2021-07-20
823. Ashleynam 2021-07-20
822. DiedraTip 2021-07-20
821. SharylGek 2021-07-20
820. Ashleynam 2021-07-20
819. DiedraTip 2021-07-20
818. Jamesninty 2021-07-20
817. CarlosCarma 2021-07-20
816. Ashleynam 2021-07-20
815. Jamesninty 2021-07-20
814. Ashleynam 2021-07-20
813. DiedraTip 2021-07-20
812. Jamesninty 2021-07-20
811. Ashleynam 2021-07-20
810. SharylGek 2021-07-19
809. CarlosCarma 2021-07-19
808. Ashleynam 2021-07-19
807. DiedraTip 2021-07-19
806. SharylGek 2021-07-19
805. Jamesninty 2021-07-19
804. CarlosCarma 2021-07-19
803. DiedraTip 2021-07-19
802. SharylGek 2021-07-19
801. SharylGek 2021-07-19
800. Louisewer 2021-07-19
799. Williamevozy 2021-07-19
798. Jamesninty 2021-07-19
797. Anthonyprods 2021-07-19
796. Whitneykef 2021-07-19
795. Hazelwaign 2021-07-19
794. CarlosCarma 2021-07-19
793. Ashleynam 2021-07-19
792. Williamevozy 2021-07-19
791. DiedraTip 2021-07-19
790. Anthonyprods 2021-07-19
789. Jamesninty 2021-07-19
788. Hazelwaign 2021-07-19
787. CarlosCarma 2021-07-19
786. Ashleynam 2021-07-19
785. Anthonyprods 2021-07-19
784. Hazelwaign 2021-07-19
783. Louisewer 2021-07-19
782. Jamesninty 2021-07-19
781. Anthonyprods 2021-07-19
780. Whitneykef 2021-07-19
779. Ashleynam 2021-07-19
778. Hazelwaign 2021-07-19
777. DiedraTip 2021-07-19
776. Williamevozy 2021-07-19
775. SharylGek 2021-07-19
774. Whitneykef 2021-07-19
773. Anthonyprods 2021-07-19
772. Jamesninty 2021-07-19
771. Hazelwaign 2021-07-19
770. Louisewer 2021-07-19
769. Ashleynam 2021-07-19
768. Anthonyprods 2021-07-19
767. Jamesninty 2021-07-18
766. Williamevozy 2021-07-18
765. Anthonyprods 2021-07-18
764. CarlosCarma 2021-07-18
763. Ashleynam 2021-07-18
762. DiedraTip 2021-07-18
761. Hazelwaign 2021-07-18
760. Louisewer 2021-07-18
759. Jamesninty 2021-07-18
758. Ashleynam 2021-07-18
757. Williamevozy 2021-07-18
756. Jamesninty 2021-07-18
755. JaddySeststyday 2021-07-18
754. Louisewer 2021-07-18
753. StanleyRok 2021-07-18
752. Ashleynam 2021-07-18
751. SharylGek 2021-07-18
750. gueksweapypague 2021-07-18
749. JaddySeststyday 2021-07-18
748. JaddySeststyday 2021-07-18
747. gueksweapypague 2021-07-18
746. lalihomichoig 2021-07-18
745. gueksweapypague 2021-07-18
744. Mygieniiodile 2021-07-17
743. NapeExepayhiene 2021-07-17
742. lalihomichoig 2021-07-17
741. CarlosCarma 2021-07-17
740. DiedraTip 2021-07-17
739. Ashleynam 2021-07-17
738. SharylGek 2021-07-17
737. Jamesninty 2021-07-17
736. DiedraTip 2021-07-17
735. CarlosCarma 2021-07-17
734. Ashleynam 2021-07-17
733. gueksweapypague 2021-07-17
732. SharylGek 2021-07-17
731. JaddySeststyday 2021-07-17
730. DiedraTip 2021-07-17
729. Helenacrot 2021-07-17
728. SharylGek 2021-07-17
727. Jamesninty 2021-07-17
726. DiedraTip 2021-07-17
725. Ashleynam 2021-07-17
724. Deborahsherb 2021-07-17
723. lalihomichoig 2021-07-17
722. Louisewer 2021-07-17
721. Hazelwaign 2021-07-17
720. Anthonyprods 2021-07-17
719. Helenacrot 2021-07-17
718. StanleyRok 2021-07-17
717. gueksweapypague 2021-07-17
716. Whitneykef 2021-07-17
715. Jamesninty 2021-07-17
714. Mygieniiodile 2021-07-17
713. RobertRex 2021-07-17
712. Louisewer 2021-07-17
711. Deborahsherb 2021-07-17
710. Whitneykef 2021-07-17
709. Helenacrot 2021-07-17
708. Ashleelap 2021-07-17
707. Louisewer 2021-07-17
706. Jamesninty 2021-07-17
705. RobertRex 2021-07-17
704. DiedraTip 2021-07-17
703. CarlosCarma 2021-07-17
702. Williamevozy 2021-07-17
701. Ashleynam 2021-07-17
700. Deborahsherb 2021-07-17
699. SamuelRag 2021-07-17
698. JaddySeststyday 2021-07-17
697. Hazelwaign 2021-07-17
696. Anthonyprods 2021-07-17
695. Louisewer 2021-07-17
694. Helenacrot 2021-07-17
693. DavidAbutt 2021-07-17
692. StanleyRok 2021-07-17
691. lalihomichoig 2021-07-17
690. Ashleelap 2021-07-17
689. SharylGek 2021-07-17
688. Jamesninty 2021-07-17
687. Williamevozy 2021-07-17
686. RobertRex 2021-07-17
685. Whitneykef 2021-07-17
684. Normangef 2021-07-17
683. Ashleynam 2021-07-17
682. Hazelwaign 2021-07-17
681. Deborahsherb 2021-07-17
680. NapeExepayhiene 2021-07-17
679. JaddySeststyday 2021-07-17
678. Ashleelap 2021-07-17
677. SharylGek 2021-07-17
676. Jamesninty 2021-07-17
675. Whitneykef 2021-07-17
674. Hazelwaign 2021-07-16
673. Anthonyprods 2021-07-16
672. lalihomichoig 2021-07-16
671. Ashleynam 2021-07-16
670. Deborahsherb 2021-07-16
669. gueksweapypague 2021-07-16
668. Whitneykef 2021-07-16
667. Hazelwaign 2021-07-16
666. Helenacrot 2021-07-16
665. SharylGek 2021-07-16
664. Jamesninty 2021-07-16
663. RobertRex 2021-07-16
662. Ashleynam 2021-07-16
661. Deborahsherb 2021-07-16
660. Whitneykef 2021-07-16
659. Hazelwaign 2021-07-16
658. DavidAbutt 2021-07-16
657. Louisewer 2021-07-16
656. gueksweapypague 2021-07-16
655. CarlosCarma 2021-07-16
654. Helenacrot 2021-07-16
653. StanleyRok 2021-07-16
652. Mygieniiodile 2021-07-16
651. Normangef 2021-07-16
650. Jamesninty 2021-07-16
649. Ashleelap 2021-07-16
648. RobertRex 2021-07-16
647. Williamevozy 2021-07-16
646. Whitneykef 2021-07-16
645. Anthonyprods 2021-07-16
644. Ashleynam 2021-07-16
643. Deborahsherb 2021-07-16
642. Louisewer 2021-07-16
641. SharylGek 2021-07-16
640. StanleyRok 2021-07-16
639. Hazelwaign 2021-07-16
638. gueksweapypague 2021-07-16
637. Mygieniiodile 2021-07-16
636. RobertRex 2021-07-16
635. Deborahsherb 2021-07-16
634. Ashleynam 2021-07-16
633. CarlosCarma 2021-07-16
632. Ashleelap 2021-07-16
631. Jamesninty 2021-07-16
630. Louisewer 2021-07-16
629. DiedraTip 2021-07-16
628. RobertRex 2021-07-16
627. Whitneykef 2021-07-16
626. Anthonyprods 2021-07-16
625. lalihomichoig 2021-07-16
624. NapeExepayhiene 2021-07-16
623. Mygieniiodile 2021-07-16
622. NapeExepayhiene 2021-07-16
621. lalihomichoig 2021-07-16
620. lalihomichoig 2021-07-15
619. lalihomichoig 2021-07-15
618. gueksweapypague 2021-07-15
617. NapeExepayhiene 2021-07-15
616. gueksweapypague 2021-07-15
615. lalihomichoig 2021-07-15
614. gueksweapypague 2021-07-15
613. gueksweapypague 2021-07-15
612. lalihomichoig 2021-07-15
611. lalihomichoig 2021-07-15
610. gueksweapypague 2021-07-15
609. Mygieniiodile 2021-07-15
608. gueksweapypague 2021-07-15
607. Mygieniiodile 2021-07-15
606. gueksweapypague 2021-07-15
605. Mygieniiodile 2021-07-15
604. JaddySeststyday 2021-07-15
603. Mygieniiodile 2021-07-15
602. hcqs 400 2021-07-15
601. side effects of hydroxychlor 200 mg 2021-07-14
600. hcqs tablet 2021-07-13
599. hydroxychloroquine eye 2021-07-13
598. what is hydroxychloroquine sulfate 2021-07-12
597. hydroxychloroquine sulfate 200 mg 2021-07-12
596. is hydroxychloroquine quinine 2021-07-11
595. does hydroxychloroquine require a prescription 2021-07-10
594. hcqs pill 2021-07-09
593. hydroxicloriquin 2021-07-08
592. hydroxychloroquine cures 2021-07-07
591. pharmaceptica.com 2021-07-05
590. pharmacepticacom 2021-07-03
589. pharmacepticacom 2021-07-03
588. www.pharmaceptica.com 2021-07-02
587. pharmaceptica.com 2021-07-02
586. pharmacepticacom 2021-07-02
585. Mygieniiodile 2021-07-02
584. pharmaceptica 2021-07-01
583. www.pharmaceptica.com 2021-06-30
582. pharmaceptica.com 2021-06-30
581. www.pharmaceptica.com 2021-06-30
580. pharmaceptica.com 2021-06-29
579. Mygieniiodile 2021-06-29
578. lalihomichoig 2021-06-29
577. JaddySeststyday 2021-06-29
576. gueksweapypague 2021-06-29
575. Mygieniiodile 2021-06-29
574. lalihomichoig 2021-06-29
573. JaddySeststyday 2021-06-29
572. NapeExepayhiene 2021-06-29
571. gueksweapypague 2021-06-29
570. lalihomichoig 2021-06-29
569. gueksweapypague 2021-06-29
568. Mygieniiodile 2021-06-29
567. lalihomichoig 2021-06-29
566. JaddySeststyday 2021-06-29
565. NapeExepayhiene 2021-06-29
564. gueksweapypague 2021-06-28
563. pharmaceptica.com 2021-06-28
562. Mygieniiodile 2021-06-28
561. lalihomichoig 2021-06-28
560. NapeExepayhiene 2021-06-28
559. www.pharmaceptica.com 2021-06-28
558. JaddySeststyday 2021-06-28
557. Mygieniiodile 2021-06-28
556. gueksweapypague 2021-06-28
555. lalihomichoig 2021-06-28
554. NapeExepayhiene 2021-06-28
553. JaddySeststyday 2021-06-28
552. Mygieniiodile 2021-06-28
551. NapeExepayhiene 2021-06-28
550. lalihomichoig 2021-06-28
549. Mygieniiodile 2021-06-27
548. NapeExepayhiene 2021-06-27
547. JaddySeststyday 2021-06-27
546. lalihomichoig 2021-06-27
545. NapeExepayhiene 2021-06-27
544. JaddySeststyday 2021-06-27
543. tadalafil 40 mg from india 2021-06-23
542. buy tadalafil us 2021-06-23
541. generic tadalafil 2021-06-23
540. order tadalafil 2021-06-23
539. generic tadalafil 2021-06-23
538. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-23
537. buy tadalafil 2021-06-23
536. lalihomichoig 2021-06-23
535. tadalafil generic 2021-06-23
534. tadalafil 2021-06-23
533. tadalafil 40 2021-06-23
532. buy tadalafil 2021-06-23
531. tadalafil generic 2021-06-23
530. tadalafil 2021-06-23
529. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-23
528. www.pharmaceptica.com 2021-06-22
527. generic tadalafil 2021-06-22
526. tadalafil dosage 2021-06-22
525. tadalafil 40 mg from india 2021-06-22
524. Mygieniiodile 2021-06-22
523. tadalafil pills 20mg 2021-06-22
522. tadalafil dosage 2021-06-22
521. tadalafil daily use 2021-06-22
520. tadalafil pills 2021-06-22
519. tadalafil online 2021-06-22
518. tadalafil 40 2021-06-22
517. buy tadalafil 2021-06-22
516. tadalafil 40 mg daily 2021-06-22
515. 40 mg tadalafil 2021-06-22
514. generic tadalafil united states 2021-06-22
513. generic tadalafil 40 mg 2021-06-22
512. lalihomichoig 2021-06-21
511. tadalafil 40 2021-06-21
510. tadalafil 40 2021-06-21
509. tadalafil 40 mg from india 2021-06-21
508. order tadalafil 2021-06-21
507. NapeExepayhiene 2021-06-21
506. Mygieniiodile 2021-06-21
505. JaddySeststyday 2021-06-21
504. tadalafil gel 2021-06-21
503. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-21
502. gueksweapypague 2021-06-21
501. tadalafil online 2021-06-21
500. tadalafil dosage 2021-06-21
499. tadalafil daily use 2021-06-21
498. tadalafil dosage 2021-06-21
497. buy tadalafil 2021-06-21
496. tadalafil gel 2021-06-21
495. gueksweapypague 2021-06-21
494. lalihomichoig 2021-06-21
493. tadalafil tablets 2021-06-21
492. buy tadalafil us 2021-06-21
491. tadalafil pills 20mg 2021-06-21
490. what is tadalafil 2021-06-21
489. tadalafil pills 20mg 2021-06-21
488. tadalafil 40 mg daily 2021-06-21
487. tadalafil pills 20mg 2021-06-21
486. tadalafil 2021-06-21
485. what is tadalafil 2021-06-20
484. tadalafil 40 mg from india 2021-06-20
483. tadalafil max dose 2021-06-20
482. tadalafil 40 mg from india 2021-06-20
481. tadalafil 2021-06-20
480. what is tadalafil 2021-06-20
479. tadalafil daily use 2021-06-20
478. what is tadalafil 2021-06-20
477. tadalafil 30 mg 2021-06-20
476. buy tadalafil 2021-06-20
475. what is tadalafil 2021-06-20
474. tadalafil pills 20mg 2021-06-20
473. generic tadalafil united states 2021-06-20
472. tadalafil generic 2021-06-20
471. tadalafil max dose 2021-06-20
470. tadalafil 30 mg 2021-06-20
469. buy tadalafil us 2021-06-20
468. generic tadalafil 40 mg 2021-06-20
467. tadalafil dosage 2021-06-20
466. what is tadalafil 2021-06-20
465. 40 mg tadalafil 2021-06-19
464. generic tadalafil 2021-06-19
463. tadalafil pills 20mg 2021-06-19
462. generic tadalafil 40 mg 2021-06-19
461. generic tadalafil 40 mg 2021-06-19
460. tadalafil 40 2021-06-19
459. generic tadalafil 40 mg 2021-06-19
458. tadalafil 30 mg 2021-06-19
457. tadalafil 30 mg 2021-06-19
456. generic tadalafil 40 mg 2021-06-19
455. pharmaceptica.com 2021-06-19
454. tadalafil pills 2021-06-19
453. generic tadalafil 2021-06-19
452. order tadalafil 2021-06-19
451. order tadalafil 2021-06-19
450. tadalafil max dose 2021-06-19
449. generic tadalafil 2021-06-19
448. tadalafil max dose 2021-06-19
447. tadalafil 2021-06-19
446. tadalafil 2021-06-18
445. tadalis sx 2021-06-18
444. tadalafil pills 2021-06-18
443. tadalafil max dose 2021-06-18
442. buy tadalafil us 2021-06-18
441. buy tadalafil 2021-06-18
440. tadalafil dosage 2021-06-18
439. generic tadalafil 2021-06-18
438. generic tadalafil 40 mg 2021-06-18
437. generic tadalafil united states 2021-06-18
436. tadalafil 40 mg daily 2021-06-18
435. tadalafil 2021-06-18
434. generic tadalafil 40 mg 2021-06-18
433. buy tadalafil us 2021-06-18
432. tadalafil tablets 2021-06-18
431. tadalafil pills 20mg 2021-06-18
430. tadalafil 40 2021-06-18
429. tadalafil 40 2021-06-18
428. tadalafil max dose 2021-06-18
427. tadalafil gel 2021-06-17
426. tadalafil 30 mg 2021-06-17
425. tadalafil gel 2021-06-17
424. tadalis sx 2021-06-17
423. tadalafil dosage 2021-06-17
422. tadalafil online 2021-06-17
421. tadalafil tablets 2021-06-17
420. what is tadalafil 2021-06-17
419. tadalafil 40 2021-06-17
418. generic tadalafil 40 mg 2021-06-17
417. tadalafil 30 mg 2021-06-17
416. tadalafil 30 mg 2021-06-17
415. what is tadalafil 2021-06-17
414. tadalafil 30 mg 2021-06-17
413. 40 mg tadalafil 2021-06-17
412. order tadalafil 2021-06-17
411. tadalafil daily use 2021-06-17
410. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-17
409. tadalafil max dose 2021-06-17
408. tadalafil max dose 2021-06-17
407. generic tadalafil 40 mg 2021-06-16
406. 40 mg tadalafil 2021-06-16
405. tadalafil pills 20mg 2021-06-16
404. tadalis sx 2021-06-16
403. generic tadalafil 2021-06-16
402. 40 mg tadalafil 2021-06-16
401. generic tadalafil 2021-06-16
400. tadalafil tablets 2021-06-16
399. order tadalafil 2021-06-16
398. tadalafil gel 2021-06-16
397. tadalafil 2021-06-16
396. tadalafil gel 2021-06-16
395. tadalafil daily use 2021-06-16
394. tadalafil pills 2021-06-16
393. tadalafil 40 2021-06-16
392. buy tadalafil 2021-06-16
391. tadalafil 40 mg from india 2021-06-16
390. tadalafil max dose 2021-06-16
389. tadalafil 40 mg from india 2021-06-16
388. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-15
387. tadalafil 2021-06-15
386. tadalafil dosage 2021-06-15
385. buy tadalafil 2021-06-15
384. tadalafil gel 2021-06-15
383. buy tadalafil 2021-06-15
382. tadalafil max dose 2021-06-15
381. tadalafil 40 2021-06-15
380. tadalafil 40 mg daily 2021-06-15
379. buy tadalafil us 2021-06-15
378. tadalafil pills 2021-06-15
377. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-15
376. tadalafil 30 mg 2021-06-15
375. tadalafil 40 mg from india 2021-06-15
374. tadalafil 2021-06-15
373. buy tadalafil us 2021-06-15
372. tadalafil 2021-06-15
371. tadalafil 40 mg daily 2021-06-15
370. tadalafil generic 2021-06-15
369. tadalafil 40 mg from india 2021-06-15
368. tadalafil pills 20mg 2021-06-14
367. tadalafil 40 2021-06-14
366. tadalafil 40 2021-06-14
365. generic tadalafil united states 2021-06-14
364. tadalafil pills 20mg 2021-06-14
363. tadalafil generic 2021-06-14
362. order tadalafil 2021-06-14
361. 40 mg tadalafil 2021-06-14
360. buy tadalafil us 2021-06-14
359. tadalafil generic 2021-06-14
358. tadalafil dosage 2021-06-14
357. order tadalafil 2021-06-14
356. buy tadalafil us 2021-06-14
355. tadalafil tablets 2021-06-14
354. tadalafil pills 20mg 2021-06-14
353. tadalafil 40 mg daily 2021-06-14
352. tadalafil gel 2021-06-14
351. tadalafil generic 2021-06-14
350. tadalafil 40 mg from india 2021-06-14
349. tadalafil daily use 2021-06-14
348. tadalafil online 2021-06-14
347. tadalafil 2021-06-14
346. tadalafil 40 mg from india 2021-06-14
345. tadalafil tablets 2021-06-13
344. tadalafil generic 2021-06-13
343. tadalafil pills 20mg 2021-06-13
342. tadalafil 40 mg daily 2021-06-13
341. buy tadalafil us 2021-06-13
340. tadalafil max dose 2021-06-13
339. tadalafil online 2021-06-13
338. tadalafil 2021-06-13
337. tadalafil daily use 2021-06-13
336. tadalafil generic 2021-06-13
335. tadalafil 2021-06-13
334. tadalafil daily use 2021-06-13
333. generic tadalafil 40 mg 2021-06-13
332. 40 mg tadalafil 2021-06-13
331. tadalafil 30 mg 2021-06-13
330. tadalafil gel 2021-06-13
329. tadalafil max dose 2021-06-13
328. tadalafil generic 2021-06-13
327. tadalafil max dose 2021-06-13
326. 40 mg tadalafil 2021-06-13
325. tadalafil 30 mg 2021-06-13
324. order tadalafil 2021-06-12
323. tadalafil daily use 2021-06-12
322. tadalafil 40 2021-06-12
321. generic tadalafil united states 2021-06-12
320. buy tadalafil us 2021-06-12
319. tadalafil 2021-06-12
318. buy tadalafil us 2021-06-12
317. generic tadalafil united states 2021-06-12
316. generic tadalafil united states 2021-06-12
315. tadalafil 30 mg 2021-06-12
314. buy tadalafil 2021-06-12
313. tadalafil pills 20mg 2021-06-12
312. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-12
311. order tadalafil 2021-06-12
310. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-12
309. tadalafil pills 2021-06-12
308. tadalafil pills 20mg 2021-06-12
307. tadalafil tablets 2021-06-12
306. tadalafil 2021-06-11
305. tadalafil max dose 2021-06-11
304. tadalafil online 2021-06-11
303. generic tadalafil 40 mg 2021-06-11
302. tadalafil 40 mg from india 2021-06-11
301. tadalafil 40 mg daily 2021-06-11
300. generic tadalafil 40 mg 2021-06-11
299. tadalafil 40 mg daily 2021-06-11
298. buy tadalafil us 2021-06-11
297. generic tadalafil 2021-06-11
296. tadalafil dosage 2021-06-11
295. tadalafil 2021-06-11
294. generic tadalafil united states 2021-06-11
293. generic tadalafil 2021-06-11
292. tadalafil gel 2021-06-11
291. tadalafil generic 2021-06-11
290. buy tadalafil us 2021-06-11
289. 40 mg tadalafil 2021-06-10
288. tadalafil gel 2021-06-10
287. generic tadalafil 40 mg 2021-06-10
286. tadalis sx 2021-06-10
285. order tadalafil 2021-06-10
284. buy tadalafil 2021-06-10
283. tadalafil gel 2021-06-10
282. tadalafil pills 20mg 2021-06-10
281. tadalafil daily use 2021-06-10
280. tadalafil 2021-06-10
279. what is tadalafil 2021-06-10
278. 40 mg tadalafil 2021-06-10
277. order tadalafil 2021-06-10
276. generic tadalafil 2021-06-10
275. generic tadalafil 40 mg 2021-06-10
274. tadalafil online 2021-06-10
273. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-10
272. tadalafil 40 mg from india 2021-06-10
271. tadalafil 2021-06-09
270. generic tadalafil 40 mg 2021-06-09
269. tadalafil pills 20mg 2021-06-09
268. Mygieniiodile 2021-06-09
267. tadalafil daily use 2021-06-09
266. tadalis sx 2021-06-09
265. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-09
264. JaddySeststyday 2021-06-09
263. lalihomichoig 2021-06-09
262. tadalafil 40 2021-06-09
261. Mygieniiodile 2021-06-09
260. order tadalafil 2021-06-09
259. buy tadalafil 2021-06-09
258. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-09
257. tadalafil daily use 2021-06-09
256. tadalafil 40 mg daily 2021-06-09
255. tadalafil max dose 2021-06-09
254. tadalafil dosage 2021-06-09
253. tadalafil pills 2021-06-09
252. tadalafil 40 2021-06-09
251. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-08
250. buy tadalafil 2021-06-08
249. tadalafil generic 2021-06-08
248. tadalafil pills 20mg 2021-06-08
247. tadalafil generic 2021-06-08
246. tadalafil max dose 2021-06-08
245. tadalafil tablets 2021-06-08
244. tadalafil pills 2021-06-08
243. buy tadalafil 2021-06-08
242. tadalafil online 2021-06-08
241. 40 mg tadalafil 2021-06-08
240. tadalafil max dose 2021-06-08
239. what is tadalafil 2021-06-08
238. 40 mg tadalafil 2021-06-07
237. tadalis sx 2021-06-07
236. 40 mg tadalafil 2021-06-07
235. Mygieniiodile 2021-06-07
234. tadalafil 40 mg daily 2021-06-07
233. tadalafil pills 2021-06-06
232. Mygieniiodile 2021-06-06
231. Mygieniiodile 2021-06-06
230. Mygieniiodile 2021-06-06
229. Mygieniiodile 2021-06-06
228. Mygieniiodile 2021-06-06
227. Mygieniiodile 2021-06-06
226. tadalafil gel 2021-06-06
225. Mygieniiodile 2021-06-05
224. tadalafil 2021-06-04
223. tadalafil dosage 2021-06-04
222. buy tadalafil us 2021-06-04
221. generic tadalafil 2021-06-03
220. generic tadalafil 2021-06-03
219. tadalafil 40 mg daily 2021-06-03
218. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-03
217. generic tadalafil 2021-06-03
216. tadalafil daily use 2021-06-03
215. tadalafil 2021-06-02
214. sbbolthdstadoBtjOrdigd evomoHtf 2021-06-02
213. AlvinGlina 2021-05-30
212. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigh evomoAni 2021-05-28
211. southside pharmacy dgsolbvfdmypesismheqgt NacleVed 2021-05-28
210. mex rx cialis afhsdbcmypesismirlux Nacleloh 2021-05-28
209. efbfbldstadoBtjOrdigr evomoDev 2021-05-28
208. sbbolthdstadoBtjOrdigj evomoHtf 2021-05-27
207. geeahdstadoBtjOrdigi lenoSwa 2021-05-25
206. Aurogra fdvaefbfbldstadoBtjOrdigh Lebnevomo 2021-05-25
205. sav-on pharmacy dgsolbvfdmypesismjsnla LbsoNacle 2021-05-25
204. cialis pill canada afhsdbcmypesismixnoo RebfNacle 2021-05-24
203. viagra slowakei kaufen fhwsbbolthdstadoBtjOrdigf Fmrfevomo 2021-05-23
202. king soopers pharmacy dgsolbvfdmypesismgyvpa LbsoNacle 2021-05-20
201. viagra pfizer brazil fhwsbbolthdstadoBtjOrdige Fmrfevomo 2021-05-20
200. Suprax fdvaefbfbldstadoBtjOrdigj Lebnevomo 2021-05-20
199. tadalafil side effect hvdgeeahdstadoBtjOrdigk Bbshleno 2021-05-19
198. cialis online america afhsdbcmypesismndfuj RebfNacle 2021-05-18
197. sure save pharmacy fdvaefbfbldstadoBtjOrdigm Lebnevomo 2021-05-14
196. uga pharmacy dgsolbvfdmypesismcyjet LbsoNacle 2021-05-13
195. pfizer viagra discount coupons fhwsbbolthdstadoBtjOrdigo Fmrfevomo 2021-05-13
194. buy cialis with paypal afhsdbcmypesismdepai RebfNacle 2021-05-12
193. what is tadalafil tablet hvdgeeahdstadoBtjOrdigt Bbshleno 2021-05-10
192. online shopping pharmacy india frbdcacldstadoBtjOrdigp Jebgevomo 2021-05-10
191. donde comprar viagra femenino fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigv Anooevomo 2021-05-07
190. Tadacip fdvaefbfbldstadoBtjOrdige Lebnevomo 2021-05-06
189. pet health pharmacy dgsolbvfdmypesismcqkow LbsoNacle 2021-05-06
188. effects of viagra on older men fhwsbbolthdstadoBtjOrdigc Fmrfevomo 2021-05-06
187. c-tadalafil hvdgeeahdstadoBtjOrdigy Bbshleno 2021-05-03
186. thesis phd fhsbbolthdstadoBtjOrdigb Fbsfevomo 2021-05-03
185. levitra generic release date fdvefbfbldstadoBtjOrdigi Lrbsevomo 2021-05-02
184. is tadalafil from india safe hvgeeahdstadoBtjOrdigl Bbdfleno 2021-05-02
183. mn board of pharmacy dgsbvfdmypesismkokqc LhdvNacle 2021-05-02
182. tadalafil tablets 5mg olgsasbnvoegfdstadoBtjOrdigt GvdbEnege 2021-05-02
181. freedom pharmacy afhdbcmypesismiyirk RfvbNacle 2021-05-01
180. 40 mg levitra fbdcacldstadoBtjOrdigl Jbsdevomo 2021-04-29
179. thesis editing services fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigp Abdgevomo 2021-04-26
178. does tricare cover levitra fdvefbfbldstadoBtjOrdigl Lrbsevomo 2021-04-25
177. thesis data analysis fhsbbolthdstadoBtjOrdigi Fbsfevomo 2021-04-24
176. well care pharmacy afhdbcmypesismeieol RfvbNacle 2021-04-24
175. StevenMurge 2021-04-15
174. buy thesis online fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigx Abgcevomo 2021-04-09
173. thesis writing assistance fhbbolthdstadoBtjOrdigk Fbshevomo 2021-04-09
172. zVolvene 2021-04-02
171. uk thesis fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigd Abgcevomo 2021-04-01
170. help in writing thesis fhbbolthdstadoBtjOrdigi Fbshevomo 2021-04-01
169. Tspeampila 2021-03-27
168. phd thesis database fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigw Abgcevomo 2021-03-27
167. thesis writing tips fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigr Abgcevomo 2021-03-24
166. theses and dissertations fbfbvacldstadoBtjOrdigg Jvqqevomo 2021-03-24
165. writing a thesis fhbbolthdstadoBtjOrdigl Fbshevomo 2021-03-24
164. ETieraarerm 2021-03-23
163. Howardvew 2021-03-16
162. cialisamS 2021-03-10
161. fstcialiS 2021-03-09
160. fstcialiS 2021-03-08
159. Ydqxdf 2021-03-05
158. Mtendj 2021-03-01
157. BrandonSes 2021-03-01
156. viagra vs sildenafil afsbufbcmypesismdmlld FjjuNacle 2021-03-01
155. WilliamdeaRy 2021-03-01
154. WilliamdeaRy 2021-02-28
153. WilliamdeaRy 2021-02-27
152. WilliamdeaRy 2021-02-26
151. Bjfvkz 2021-02-25
150. Dvugub 2021-02-24
149. Cvhosv 2021-02-23
148. antibiotic zithromax 2021-02-22
147. Pkfhes 2021-02-20
146. Yezbzo 2021-02-19
145. hydroxychloroquine side effects 2021-02-19
144. Qoyzir 2021-02-19
143. generi cialis dgbbjkxdmypesismiguqk NbnhNacle 2021-02-18
142. hydroxychloroquine bnf 2021-02-17
141. 40 mg tadalafil 2021-02-17
140. tadalafil online 2021-02-16
139. what is plaquenil taken for 2021-02-16
138. texas title and payday loan san angelo tx fcgazvofbldstadoBtjOrdigv Ahbzevomo 2021-02-13
137. rules are coming on payday loans to shield borrowers fhbsabolthdstadoBtjOrdigs Fqbbevomo 2021-02-13
136. cialis 20 pills fbfbcldstadoBtjOrdigd Jbbnevomo 2021-02-13
135. payday loans county line road greenwood indiana olfbnvoegfdstadoBtjOrdigq JbnvEnege 2021-02-11
134. Hmhtqo 2021-02-11
133. viagrah dgbjkxdmypesismcwpax NncsNacle 2021-02-11
132. real fast money loans htgeahdstadoBtjOrdigk Kvaxleno 2021-02-11
131. Nqnttn 2021-02-10
130. Zzqqrk 2021-02-09
129. Mphiof 2021-02-09
128. Fajkdd 2021-02-08
127. fvsrffhnhfgdoulgesseepj Aqcfdoulgesse 2021-02-07
126. Eudoym 2021-02-07
125. bfsgfhfgdoulgessecfu Kuiksauff 2021-02-07
124. Viagra Professional fvxofbldstadoBtjOrdigh Lbsxevomo 2021-02-07
123. Pwbasc 2021-02-06
122. viagra free samples afsssvfbcmypesismcqbxv FvfcNacle 2021-02-06
121. Ycdwou 2021-02-06
120. pharmacy price compare ffbcldstadoBtjOrdigd Jbbvevomo 2021-02-06
119. Spvrnn 2021-02-05
118. Adenrw 2021-02-05
117. Txfhft 2021-02-05
116. best online canadian pharcharmy olfbnoegfdstadoBtjOrdige JbnbEnege 2021-02-04
115. Kerjdh 2021-02-04
114. aarp approved canadian online pharmacies htgehdstadoBtjOrdigi Kbcxleno 2021-02-04
113. Wqtnks 2021-02-03
112. Typldr 2021-02-02
111. Herrvk 2021-02-02
110. Sildigra dddgbsikxdmypesismvhtbm NgscNacle 2021-02-02
109. Zcyzxu 2021-02-02
108. Rrliyg 2021-02-01
107. Hkshms 2021-01-31
106. Jblbip 2021-01-31
105. buycialisonline fcghsavofbldstadoBtjOrdigm Ahmdevomo 2021-01-31
104. cialis profesional vs. super active vs. cialis fhsgbgolthdstadoBtjOrdigk Fmnfevomo 2021-01-30
103. pharmacy price comparison afssxghfbcmypesismxnefb FhnhNacle 2021-01-30
102. Opeqko 2021-01-30
101. viagra super active 20 mg htorhddehdstadoBtjOrdigh Kbbgleno 2021-01-29
100. Qwfqpl 2021-01-29
99. viagra usa olfefedxoegfdstadoBtjOrdigi JnscEnege 2021-01-29
98. Vbkmsz 2021-01-29
97. Wbandv 2021-01-28
96. testimonials of viagra users dddgbsikxdmypesismvuilh NmilNacle 2021-01-27
95. Ukkljd 2021-01-26
94. cialis black 800mg reviews fcghavofbldstadoBtjOrdigk Ahmdevomo 2021-01-25
93. online doctor prescription cialis fhsggolthdstadoBtjOrdigx Fmfvevomo 2021-01-25
92. Acqpxo 2021-01-25
91. low price generic viagra afssxhfbcmypesismhgceh FbgNacle 2021-01-25
90. cialis 5mg htordldehdstadoBtjOrdigq Kbbtleno 2021-01-24
89. cialis tadalafil online paypal olfeedxoegfdstadoBtjOrdigy JnhEnege 2021-01-24
88. Sbcbez 2021-01-23
87. Xctzhm 2021-01-23
86. where can i buy cialis in canada dddgbsikxdmypesismujaaz NlbxNacle 2021-01-23
85. viagra order fvtvvofbldstadoBtjOrdigh Lcxevomo 2021-01-22
84. Tycczo 2021-01-22
83. how much does viagra cost walgreens fcghavofbldstadoBtjOrdigk Aqbvevomo 2021-01-21
82. penis pump viagra fhsggolthdstadoBtjOrdigl Fsbxevomo 2021-01-20
81. cialis 36 hours afssxhfbcmypesismcenlr FbdhNacle 2021-01-20
80. can i buy cialis in malaysia htordldehdstadoBtjOrdigh Kbctleno 2021-01-19
79. Mxbjrc 2021-01-19
78. Idzhxd 2021-01-18
77. what are the different types of viagra ddgbsikxdmypesismwuobg NlbxNacle 2021-01-18
76. Dcebvt 2021-01-17
75. Vgevbf 2021-01-17
74. Ombjcc 2021-01-16
73. Xzhgqh 2021-01-16
72. Vlhjfo 2021-01-16
71. Aycevs 2021-01-15
70. wildviagra afsshfbcmypesismtualp FgnhNacle 2021-01-15
69. Tlezhw 2021-01-15
68. Hliuqo 2021-01-14
67. what are the different kinds of viagra? hordldehdstadoBtjOrdigh Klioleno 2021-01-14
66. viagra professional olfeexoegfdstadoBtjOrdigg JvcxEnege 2021-01-14
65. specialty pharmacy ffsvofbldstadoBtjOrdigx Jtmfevomo 2021-01-13
64. online pharmacy no prescription fvtvofbldstadoBtjOrdigg Lokuevomo 2021-01-12
63. rx express pharmacy afsshbcmypesismrstup FgvdNacle 2021-01-11
62. pharmacy in canada fghavofbldstadoBtjOrdigg Aqwsevomo 2021-01-11
61. rx pharmacy online fhsgolthdstadoBtjOrdign Fwsxevomo 2021-01-11
60. BizonDReft 2021-01-10
59. pharmacy rx hodldehdstadoBtjOrdiga Khthleno 2021-01-10
58. ed meds online olfeeoegfdstadoBtjOrdigd JlloEnege 2021-01-09
57. Bppyhg 2020-12-30
56. Tfkrid 2020-12-29
55. Xrptvr 2020-12-29
54. Crnspz 2020-12-28
53. Bvfbbx 2020-12-27
52. Gtjlbe 2020-12-26
51. Cesaqu 2020-12-23
50. Tocdnm 2020-12-23
49. Cjdojn 2020-12-22
48. Stjqrd 2020-12-21
47. Ipgtod 2020-12-17
46. Cviklj 2020-12-17
45. Epszof 2020-12-17
44. Ckkgjh 2020-12-14
43. Gmaapa 2020-12-13
42. Mspcmr 2020-12-13
41. Jcxnnm 2020-12-12
40. Tekruo 2020-12-12
39. Lhpgqy 2020-12-11
38. Cojfwp 2020-12-10
37. Bkowsc 2020-12-10
36. Ecyuwz 2020-12-10
35. Fktmrd 2020-12-09
34. Vuiqok 2020-12-08
33. Cqxzno 2020-12-08
32. Bapzdc 2020-12-04
31. Bwasiy 2020-12-03
30. Fwitxj 2020-12-02
29. Zxnpej 2020-12-01
28. Pzxzll 2020-12-01
27. Uuppvd 2020-12-01
26. Vdcfly 2020-11-30
25. Dejjpu 2020-11-30
24. Lagtha 2020-11-29
23. Trrejr 2020-11-28
22. Lwwlhb 2020-11-27
21. Pholme 2020-11-26
20. Fozbgg 2020-11-25
19. Nbbpnd 2020-11-25
18. Cyztda 2020-11-21
17. Zekqlk 2020-11-21
16. Ideoei 2020-11-20
15. Cfgxqt 2020-11-20
14. Etpjtv 2020-11-20
13. Nonakd 2020-11-20
12. Rffaao 2020-11-19
11. Tpgiki 2020-11-19
10. Klpcip 2020-11-19
9. Cfxtcq 2020-11-19
8. Fsbfbn 2020-11-19
7. Kvnegp 2020-11-18
6. Abvjxb 2020-11-18
5. Dykuen 2020-11-18
4. Xqvbwv 2020-11-17
3. Qixcsv 2020-11-17
2. Fyzpcr 2020-11-16
1. Dhoni sakshi dhoni ka husband 2020-09-25


Fortsätt att använda "KAP" till vardags!

Undertecknad vill ta upp ett lingvistiskt spörsmål till årsmötet


Namnbytet från förra året var klokt, men har skapat en viss osäkerhet kring hur man använder det till vardags och i offentliga sammanhang. Det tänker åtminstone jag på som...

Läs mer

Se över skolmedlemskapen!


Det är viktigt att KAP reder ut principen om skolmedlemskap. Som det är nu innebär skolmedlemskap att skolan förfogar över tio röster på årsmötena. Men vad innebär det? Att rektorerna sitter med tio...

Läs mer
Mats Eriksson på årsmötet:

"LAS kan komma att styra rekryteringen till nya Freinetgymnasiet"

- Föreningen driver hårt vår rättighet att välja medarbetare och inte ingå i kommunens LAS:lista. Det beskedet gav Mats Eriksson (Tallbacken) på Freinetrörelsens årsmöte. Styrelsen fick kritik...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia