Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 18 september 2021 - klockan 19:08
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Ann S Pihlgren:

"Äntligen en bra bok om mellanstadiet!"


Ann S Pihlgren 2011-02-26


Recension av Skolans mellanår, Språkutveckling, undervisning och ledarskap, Studentlitteratur.

Mellanstadiet eller mellanåren i skolan, då barnen är mellan 10 och 12 år gamla, är sorgligt bortglömda, såväl i didaktisk litteratur som i forskning, och ofta också i de pedagogiska diskussionerna lärare emellan. Åren kallas ibland i psykologisk litteratur för "latensåren", vilket kan tendera till att ge ett intryck av att inte mycket händer utvecklingsmässigt, att barnens så att säga vilar efter lågstadieårens intensiva arbete med läsinlärning, så att de ska orka med identitetskriserna i högstadiet...

Nu kommer äntligen en bok om mellanåren, som visar på den viktiga utveckling som sker under åren och hur man kan arbeta didaktiskt som lärare på mellanstadiet. Boken ger också förklaringar till att mellanåren "fallit bort" ur styrdokument och pedagogiska diskussioner under senare år. Den är skriven av tre mellanstadielärare med gedigen erfarenhet. Två av dem är gamla kända freinetpedagoger, Inger Nordheden och Eva Anderberg, och den tredje är en av deras lärarutbildarkollegor, Lisbeth Danelius.

Vi får ta del av författarnas erfarenheter av både lektionssituationer och dilemman, och de praktiska situationerna berikas av tydliga och handfasta kopplingar till teorier. Som alltid bjuder Inger Nordheden i sina kapitel på historier ur skolans vardag, som man som läsare ler igenkännande åt. Men man ska inte förledas till att tro att dessa glimtar är slumpmässigt valda eller har som funktion att lätta upp texten. Exemplen är noga valda för att leda läsaren vidare i förståelsen av teorier, som kan fungera som stöd när det gäller att förstå mellanstadiets didaktik. Särskilt användbara är Eva Anderbergs båda avsnitt om barnens grupprocesser, en utveckling som ju är särskilt accentuerad under mellanstadiet. Där finns didaktiska tips och beskrivningar av teorier som även är användbara i andra åldersgrupper.

Personligen finner jag bokens inledande kapitel om styrsystem mindre intressant. Det är svårare att koppla till den röda tråd av mellanstadiets praktik, som löper genom resten av boken. Även om det kan ge läsaren insikter om varför mellanåren tappats bort i senare tiders styrdokument ger det inga förklaringar till hur detta fenomen ska ses i ett längre historiskt perspektiv, vilket kan vara en brist om man vill skapa sig en helhetsbild.

Boken "Skolans mellanår, Språkutveckling, undervisning och ledarskap" kan med glädje och behållning läsas av såväl lärarstuderande som gamla garvade mellanstadielärare. Jag rekommenderar den varmt. Varför inte läsa och diskutera den i mellanstadiets arbetslag, nu när stadiet åter hamnar i fokus i ny läroplan och nya kursplaner? Den kommer att ge såväl stunder av igenkännande som nya insikter, jag lovar!

Ann S Pihlgren

Studierektor och fil. dr vid Stockholms universitet


Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
1045. BruceEleri 2021-09-18
1044. Briggemetteov 2021-09-17
1043. Waynechows 2021-09-17
1042. Sriggemettenl 2021-09-16
1041. RandyPaw 2021-09-15
1040. Sriggemetteld 2021-09-15
1039. cvbdvfdmypesismjbhgb DnrjNoUnd 2021-09-15
1038. Haroldquery 2021-09-14
1037. ikaabsdgikgsgthdstadoBtjOrdigo Fnnipoche 2021-09-14
1036. sbgfhethtgrfshsrbhdstadoBtjOrdigz Sntdjege 2021-09-14
1035. dissertation proposal afhdsvddassibfcmypesismrynwz KrbcExcew 2021-09-14
1034. ebdsfvfdstadoBtjOrdigi Dbgvevomo 2021-09-14
1033. ejttihwsujdfbfhgfdstadoBtjOrdigm AnciEvara 2021-09-14
1032. HermanLak 2021-09-13
1031. Marionalino 2021-09-11
1030. viagraviagrauswed 2021-09-09
1029. cvbdvfdmypesismjzkqq DnrjNoUnd 2021-09-08
1028. ndghjdyjdbrhzvofbldstadoBtjOrdigd CnukReova 2021-09-08
1027. FelipeVow 2021-09-08
1026. sbgfhethtgrfshsrbhdstadoBtjOrdigg Sntdjege 2021-09-08
1025. dissertation examples afhdsvddassibfcmypesismkdfwc KrbcExcew 2021-09-08
1024. ebdsfvfdstadoBtjOrdigx Dbgvevomo 2021-09-08
1023. ejttihwsujdfbfhgfdstadoBtjOrdigt AnciEvara 2021-09-08
1022. rhgbdvfdmypesismnxkxl DmrvNoUnd 2021-09-08
1021. ndghjdyjrhzvofbldstadoBtjOrdigt FntcReova 2021-09-08
1020. ikaabsdggsgthdstadoBtjOrdigy Fnkipoche 2021-09-08
1019. sbgfhthtgrfshsrbhdstadoBtjOrdigj Sbrcjege 2021-09-08
1018. ebdsfdstadoBtjOrdigi Drbcevomo 2021-09-08
1017. professional paper writer afhdsvddasibfcmypesismexelq KnegExcew 2021-09-08
1016. ejtthwsujdfbfhgfdstadoBtjOrdigw AbxjEvara 2021-09-07
1015. rtholdhfjbslddstadoBtjOrdigz Rnnrevomo 2021-09-07
1014. cialisjanusSam 2021-09-06
1013. gfbegdvfdmypesismysrzg VbfhNoUnd 2021-09-02
1012. wgehsgdyjrhzvofbldstadoBtjOrdigj FnrcReova 2021-09-02
1011. sbbsolrgasdggsgthdstadoBtjOrdigb Fnuipoche 2021-09-02
1010. hnrgbdsfdstadoBtjOrdigj Dbdnevomo 2021-09-02
1009. levitra copay card afhdsvasibfcmypesismllurq DnsgExcew 2021-09-02
1008. ejtthsdfbfhgfdstadoBtjOrdigt AndhEvara 2021-09-02
1007. eftgbtholdhfjbslddstadoBtjOrdigl Rolpevomo 2021-09-02
1006. hxstghasfeaegdvfdmypesismlopcb VnsfNoUnd 2021-08-31
1005. wgehsfseuyjrhzvofbldstadoBtjOrdigy FbsfReova 2021-08-31
1004. sbgfhshsrbhdstadoBtjOrdigz Sbedjege 2021-08-31
1003. rthvsgrrgbdsfdstadoBtjOrdigz Dnsfevomo 2021-08-31
1002. sbbsolrgadggsgthdstadoBtjOrdigw Fbsfpoche 2021-08-31
1001. pharmacy job in canada afhdsvaibfcmypesismgxued DrbgExcew 2021-08-31
1000. ejtsdfbfhgfdstadoBtjOrdige AbshEvara 2021-08-31
999. eftgbthndhfjbslddstadoBtjOrdigl Rnstevomo 2021-08-30
998. wgehseuyjrhzvofbldstadoBtjOrdigj FrhbReova 2021-08-30
997. hxstghasfeadvfdmypesismfvyyj VbdxNoUnd 2021-08-30
996. sbbsolrdggsgthdstadoBtjOrdigi Fjobpoche 2021-08-30
995. geeafvsshsrbhdstadoBtjOrdigp Snnsjege 2021-08-30
994. ejtsdfhgfdstadoBtjOrdigq AbwhEvara 2021-08-30
993. best mail order pharmacy canada afhdsvibfcmypesismnxelr DukiExcew 2021-08-29
992. Lloydgog 2021-08-29
991. Rogersoype 2021-08-25
990. hydroxychloroquine 200 mg 2021-08-24
989. hydrochloroquine 2021-08-24
988. rriggemettepo 2021-08-24
987. hydroxychloroquine usmle 2021-08-23
986. hydrchloroquine 2021-08-23
985. hxstgheadvfdmypesismnfhbq VbfnNoUnd 2021-08-22
984. hydrocloquin 2021-08-22
983. prozac 40 mg afhdsvbfcmypesismluscl DerdExcew 2021-08-22
982. methotrexate side effects usmle 2021-08-21
981. hxstgheadvfdmypesismjpzri VbfnNoUnd 2021-08-21
980. hydroxyquine side effects 2021-08-21
979. prozac poop out afhdsvbfcmypesismotwxl DerdExcew 2021-08-20
978. hydroxichloraquin 2021-08-20
977. what are the side effects of hydroxychloroquine 2021-08-20
976. hydro plaquenil 2021-08-19
975. hydroxychloroquine drugs 2021-08-18
974. JefferyEuror 2021-08-18
973. hydroxychoroquin 2021-08-18
972. hxsghedvfdmypesismstrkq NoUndVfs 2021-08-18
971. Barryanala 2021-08-18
970. hydroxychloroquine 200 mg 2021-08-17
969. efbthndhfjblddstadoBtjOrdigp RnhevomoDev 2021-08-17
968. Joshuasoows 2021-08-17
967. hydrocychloroquine 2021-08-17
966. hydroxycloroquine 2021-08-16
965. hydroxochloroquin 2021-08-16
964. hydro clore quinn 2021-08-15
963. tnoeadfhgfdstadoBtjOrdigm EvaraAsgs 2021-08-15
962. chloroquine and plaquenil 2021-08-15
961. quinine vs hydroxychloroquine 2021-08-15
960. hydrochloquin 2021-08-14
959. JerryWhosy 2021-08-14
958. hydrochlorique 2021-08-14
957. side effects hydroxychloroquine 2021-08-13
956. hydroxychloroquine cures 2021-08-13
955. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigs RtgevomoDev 2021-08-12
954. malaria usmle 2021-08-12
953. sbbolrgthdstadoBtjOrdigk pocheHtf 2021-08-11
952. hydroxicloriquin 2021-08-11
951. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigi ReovaAni 2021-08-11
950. hydroxychloroquine side effects eye 2021-08-10
949. what is hydroxychloroquine 2021-08-10
948. plaquenil sulfate 2021-08-09
947. lupus wikipedia english 2021-08-09
946. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigf RtgevomoDev 2021-08-09
945. dfcasfcfldstadoBtjOrdigp DefevomoGtv 2021-08-08
944. hydroxychloroquine wiki 2021-08-08
943. sbbolrgthdstadoBtjOrdigv pocheHtf 2021-08-07
942. tnoefhgfdstadoBtjOrdigi EvaraAsd 2021-08-06
941. cialis paypal pay with afhdbcmypesismdhzll Excewloh 2021-08-06
940. hxsghevfdmypesismyzzdc NoUndVed 2021-08-05
939. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigp RtgevomoDev 2021-08-05
938. side effects of hydroxychlor 200 mg 2021-08-03
937. hydroxychloroquine sulfate 200 mg tab 2021-08-03
936. hcq drug 2021-08-02
935. what is hydroxychloroquine prescribed for 2021-08-02
934. hydroxychloriqine 2021-07-31
933. hcqs 400 2021-07-30
932. what are the side effects of hydroxychloroquine 2021-07-28
931. hydroxychlorophine 2021-07-27
930. Anthonyprods 2021-07-26
929. hydroxychlorequine 2021-07-26
928. WilliamMib 2021-07-26
927. hcq 200 2021-07-26
926. Williamevozy 2021-07-26
925. Whitneykef 2021-07-26
924. Louisewer 2021-07-26
923. Anthonyprods 2021-07-26
922. Whitneykef 2021-07-26
921. Hazelwaign 2021-07-26
920. Louisewer 2021-07-26
919. Anthonyprods 2021-07-26
918. Louisewer 2021-07-26
917. Anthonyprods 2021-07-26
916. Whitneykef 2021-07-25
915. hydroxychloride 200 mg 2021-07-25
914. Timothyknili 2021-07-25
913. Anthonyprods 2021-07-25
912. Williamevozy 2021-07-25
911. Whitneykef 2021-07-25
910. hydroxychloroquine wiki 2021-07-25
909. Louisewer 2021-07-25
908. what is hydroxychloroquine 200 mg used for 2021-07-25
907. Louisewer 2021-07-25
906. Whitneykef 2021-07-25
905. Louisewer 2021-07-25
904. Anthonyprods 2021-07-25
903. Williamevozy 2021-07-25
902. Whitneykef 2021-07-25
901. hydroxychoriquin 2021-07-25
900. Louisewer 2021-07-25
899. Louisewer 2021-07-25
898. Hazelwaign 2021-07-25
897. Louisewer 2021-07-25
896. Anthonyprods 2021-07-25
895. hydroxychloroquine 2021-07-25
894. Whitneykef 2021-07-25
893. Hazelwaign 2021-07-25
892. Williamevozy 2021-07-24
891. Hazelwaign 2021-07-24
890. Louisewer 2021-07-24
889. hydroxychloroquine sulfate tabs 200mg 2021-07-24
888. SharylGek 2021-07-20
887. Jamesninty 2021-07-20
886. CarlosCarma 2021-07-20
885. Ashleynam 2021-07-20
884. Jamesninty 2021-07-20
883. CarlosCarma 2021-07-20
882. Ashleynam 2021-07-20
881. DiedraTip 2021-07-20
880. SharylGek 2021-07-20
879. Jamesninty 2021-07-20
878. CarlosCarma 2021-07-20
877. Ashleynam 2021-07-20
876. DiedraTip 2021-07-20
875. Jamesninty 2021-07-20
874. CarlosCarma 2021-07-20
873. Ashleynam 2021-07-20
872. Jamesninty 2021-07-20
871. Ashleynam 2021-07-20
870. DiedraTip 2021-07-20
869. Jamesninty 2021-07-20
868. Ashleynam 2021-07-20
867. SharylGek 2021-07-19
866. CarlosCarma 2021-07-19
865. Ashleynam 2021-07-19
864. SharylGek 2021-07-19
863. Jamesninty 2021-07-19
862. CarlosCarma 2021-07-19
861. Ashleynam 2021-07-19
860. DiedraTip 2021-07-19
859. SharylGek 2021-07-19
858. SharylGek 2021-07-19
857. Louisewer 2021-07-19
856. Williamevozy 2021-07-19
855. Jamesninty 2021-07-19
854. Anthonyprods 2021-07-19
853. Hazelwaign 2021-07-19
852. CarlosCarma 2021-07-19
851. Louisewer 2021-07-19
850. Ashleynam 2021-07-19
849. DiedraTip 2021-07-19
848. SharylGek 2021-07-19
847. Whitneykef 2021-07-19
846. Jamesninty 2021-07-19
845. Hazelwaign 2021-07-19
844. CarlosCarma 2021-07-19
843. Anthonyprods 2021-07-19
842. DiedraTip 2021-07-19
841. Louisewer 2021-07-19
840. Anthonyprods 2021-07-19
839. CarlosCarma 2021-07-19
838. Ashleynam 2021-07-19
837. DiedraTip 2021-07-19
836. Williamevozy 2021-07-19
835. SharylGek 2021-07-19
834. Whitneykef 2021-07-19
833. Anthonyprods 2021-07-19
832. Hazelwaign 2021-07-19
831. Louisewer 2021-07-19
830. Williamevozy 2021-07-19
829. CarlosCarma 2021-07-19
828. Ashleynam 2021-07-19
827. Anthonyprods 2021-07-19
826. SharylGek 2021-07-19
825. Jamesninty 2021-07-18
824. Louisewer 2021-07-18
823. Anthonyprods 2021-07-18
822. CarlosCarma 2021-07-18
821. Ashleynam 2021-07-18
820. DiedraTip 2021-07-18
819. Hazelwaign 2021-07-18
818. Louisewer 2021-07-18
817. Whitneykef 2021-07-18
816. Jamesninty 2021-07-18
815. CarlosCarma 2021-07-18
814. Hazelwaign 2021-07-18
813. Ashleynam 2021-07-18
812. Williamevozy 2021-07-18
811. Anthonyprods 2021-07-18
810. SharylGek 2021-07-18
809. NapeExepayhiene 2021-07-18
808. Jamesninty 2021-07-18
807. JaddySeststyday 2021-07-18
806. Whitneykef 2021-07-18
805. Louisewer 2021-07-18
804. CarlosCarma 2021-07-18
803. StanleyRok 2021-07-18
802. Ashleynam 2021-07-18
801. JaddySeststyday 2021-07-18
800. gueksweapypague 2021-07-18
799. NapeExepayhiene 2021-07-18
798. JaddySeststyday 2021-07-18
797. gueksweapypague 2021-07-18
796. Mygieniiodile 2021-07-18
795. JaddySeststyday 2021-07-18
794. gueksweapypague 2021-07-18
793. Mygieniiodile 2021-07-18
792. NapeExepayhiene 2021-07-18
791. Mygieniiodile 2021-07-17
790. JaddySeststyday 2021-07-17
789. lalihomichoig 2021-07-17
788. gueksweapypague 2021-07-17
787. CarlosCarma 2021-07-17
786. Ashleynam 2021-07-17
785. SharylGek 2021-07-17
784. JaddySeststyday 2021-07-17
783. Jamesninty 2021-07-17
782. DiedraTip 2021-07-17
781. Ashleynam 2021-07-17
780. gueksweapypague 2021-07-17
779. SharylGek 2021-07-17
778. NapeExepayhiene 2021-07-17
777. Jamesninty 2021-07-17
776. JaddySeststyday 2021-07-17
775. DiedraTip 2021-07-17
774. Ashleynam 2021-07-17
773. CarlosCarma 2021-07-17
772. Deborahsherb 2021-07-17
771. gueksweapypague 2021-07-17
770. Helenacrot 2021-07-17
769. StanleyRok 2021-07-17
768. SharylGek 2021-07-17
767. Mygieniiodile 2021-07-17
766. NapeExepayhiene 2021-07-17
765. CarlosCarma 2021-07-17
764. Whitneykef 2021-07-17
763. JaddySeststyday 2021-07-17
762. Ashleynam 2021-07-17
761. lalihomichoig 2021-07-17
760. Whitneykef 2021-07-17
759. Jamesninty 2021-07-17
758. SamuelRag 2021-07-17
757. Ashleynam 2021-07-17
756. Louisewer 2021-07-17
755. Anthonyprods 2021-07-17
754. JaddySeststyday 2021-07-17
753. DavidAbutt 2021-07-17
752. Deborahsherb 2021-07-17
751. Whitneykef 2021-07-17
750. Helenacrot 2021-07-17
749. StanleyRok 2021-07-17
748. Louisewer 2021-07-17
747. Jamesninty 2021-07-17
746. RobertRex 2021-07-17
745. Ashleynam 2021-07-17
744. Deborahsherb 2021-07-17
743. NapeExepayhiene 2021-07-17
742. SamuelRag 2021-07-17
741. Hazelwaign 2021-07-17
740. Anthonyprods 2021-07-17
739. StanleyRok 2021-07-17
738. SharylGek 2021-07-17
737. Williamevozy 2021-07-17
736. RobertRex 2021-07-17
735. Whitneykef 2021-07-17
734. Normangef 2021-07-17
733. Ashleynam 2021-07-17
732. gueksweapypague 2021-07-17
731. Hazelwaign 2021-07-17
730. Deborahsherb 2021-07-17
729. Mygieniiodile 2021-07-17
728. Helenacrot 2021-07-17
727. StanleyRok 2021-07-17
726. Williamevozy 2021-07-17
725. Ashleelap 2021-07-17
724. CarlosCarma 2021-07-17
723. Jamesninty 2021-07-17
722. SharylGek 2021-07-17
721. Whitneykef 2021-07-17
720. DiedraTip 2021-07-17
719. Anthonyprods 2021-07-16
718. DavidAbutt 2021-07-16
717. lalihomichoig 2021-07-16
716. Louisewer 2021-07-16
715. Ashleynam 2021-07-16
714. Normangef 2021-07-16
713. gueksweapypague 2021-07-16
712. Williamevozy 2021-07-16
711. Mygieniiodile 2021-07-16
710. Whitneykef 2021-07-16
709. Anthonyprods 2021-07-16
708. Helenacrot 2021-07-16
707. Jamesninty 2021-07-16
706. Ashleelap 2021-07-16
705. DiedraTip 2021-07-16
704. Louisewer 2021-07-16
703. RobertRex 2021-07-16
702. Anthonyprods 2021-07-16
701. Louisewer 2021-07-16
700. gueksweapypague 2021-07-16
699. SharylGek 2021-07-16
698. Helenacrot 2021-07-16
697. StanleyRok 2021-07-16
696. Normangef 2021-07-16
695. Jamesninty 2021-07-16
694. Williamevozy 2021-07-16
693. Whitneykef 2021-07-16
692. Ashleynam 2021-07-16
691. Deborahsherb 2021-07-16
690. lalihomichoig 2021-07-16
689. Louisewer 2021-07-16
688. Helenacrot 2021-07-16
687. StanleyRok 2021-07-16
686. DiedraTip 2021-07-16
685. RobertRex 2021-07-16
684. JaddySeststyday 2021-07-16
683. Deborahsherb 2021-07-16
682. Ashleynam 2021-07-16
681. Hazelwaign 2021-07-16
680. CarlosCarma 2021-07-16
679. StanleyRok 2021-07-16
678. DiedraTip 2021-07-16
677. RobertRex 2021-07-16
676. Whitneykef 2021-07-16
675. Williamevozy 2021-07-16
674. gueksweapypague 2021-07-16
673. Anthonyprods 2021-07-16
672. Mygieniiodile 2021-07-16
671. NapeExepayhiene 2021-07-16
670. NapeExepayhiene 2021-07-16
669. gueksweapypague 2021-07-16
668. Flizedossess 2021-07-16
667. lalihomichoig 2021-07-16
666. lalihomichoig 2021-07-15
665. gueksweapypague 2021-07-15
664. NapeExepayhiene 2021-07-15
663. Mygieniiodile 2021-07-15
662. Mygieniiodile 2021-07-15
661. gueksweapypague 2021-07-15
660. JaddySeststyday 2021-07-15
659. Mygieniiodile 2021-07-15
658. gueksweapypague 2021-07-15
657. gueksweapypague 2021-07-15
656. Mygieniiodile 2021-07-15
655. JaddySeststyday 2021-07-15
654. lalihomichoig 2021-07-15
653. carddUtgrade 2021-07-15
652. lalihomichoig 2021-07-15
651. JaddySeststyday 2021-07-15
650. Mygieniiodile 2021-07-15
649. NapeExepayhiene 2021-07-15
648. lalihomichoig 2021-07-15
647. gueksweapypague 2021-07-15
646. Mygieniiodile 2021-07-15
645. Mygieniiodile 2021-07-15
644. JaddySeststyday 2021-07-15
643. Mygieniiodile 2021-07-15
642. chloroquine phosphate vs hydroxychloroquine sulfate 2021-07-15
641. plaquenil hydroxychloroquine sulfate 2021-07-14
640. how safe is hydroxychloroquine 2021-07-13
639. hydrochlorique 2021-07-13
638. what is hcq 2021-07-12
637. is hydroxychloroquine safe 2021-07-11
636. hydroxychloroquine 200 mg tablets 2021-07-10
635. hydrochloroquine 2021-07-09
634. difference between chloroquine phosphate and hydroxychloroquine 2021-07-08
633. hydroxy cloroquin 2021-07-06
632. www.pharmaceptica.com 2021-07-05
631. www.pharmaceptica.com 2021-07-05
630. pharmaceptica.com 2021-07-05
629. pharmaceptica.com 2021-07-03
628. www.pharmaceptica.com 2021-07-03
627. pharmaceptica.com 2021-07-03
626. pharmacepticacom 2021-07-03
625. www.pharmaceptica.com 2021-07-02
624. Mygieniiodile 2021-07-02
623. www.pharmaceptica.com 2021-07-01
622. pharmaceptica 2021-07-01
621. pharmaceptica.com 2021-07-01
620. www.pharmaceptica.com 2021-06-30
619. pharmaceptica.com 2021-06-30
618. Mygieniiodile 2021-06-29
617. lalihomichoig 2021-06-29
616. JaddySeststyday 2021-06-29
615. lalihomichoig 2021-06-29
614. JaddySeststyday 2021-06-29
613. gueksweapypague 2021-06-29
612. Mygieniiodile 2021-06-29
611. lalihomichoig 2021-06-29
610. Mygieniiodile 2021-06-29
609. lalihomichoig 2021-06-29
608. JaddySeststyday 2021-06-29
607. gueksweapypague 2021-06-28
606. Mygieniiodile 2021-06-28
605. lalihomichoig 2021-06-28
604. NapeExepayhiene 2021-06-28
603. JaddySeststyday 2021-06-28
602. Mygieniiodile 2021-06-28
601. gueksweapypague 2021-06-28
600. lalihomichoig 2021-06-28
599. pharmaceptica.com 2021-06-28
598. NapeExepayhiene 2021-06-28
597. Mygieniiodile 2021-06-28
596. NapeExepayhiene 2021-06-28
595. JaddySeststyday 2021-06-28
594. lalihomichoig 2021-06-28
593. Mygieniiodile 2021-06-27
592. NapeExepayhiene 2021-06-27
591. JaddySeststyday 2021-06-27
590. lalihomichoig 2021-06-27
589. pharmaceptica.com 2021-06-27
588. pharmacepticacom 2021-06-24
587. tadalafil dosage 2021-06-23
586. tadalafil 2021-06-23
585. tadalafil 40 2021-06-23
584. what is tadalafil 2021-06-23
583. tadalafil 2021-06-23
582. tadalafil online 2021-06-23
581. what is tadalafil 2021-06-23
580. tadalafil pills 2021-06-23
579. tadalis sx 2021-06-23
578. buy tadalafil 2021-06-23
577. tadalafil 40 mg daily 2021-06-23
576. tadalafil 40 2021-06-23
575. tadalafil online 2021-06-22
574. tadalafil 40 mg from india 2021-06-22
573. tadalafil 2021-06-22
572. tadalafil 30 mg 2021-06-22
571. tadalafil online 2021-06-22
570. generic tadalafil 2021-06-22
569. tadalis sx 2021-06-22
568. tadalafil pills 20mg 2021-06-22
567. tadalafil daily use 2021-06-22
566. tadalafil daily use 2021-06-22
565. tadalafil generic 2021-06-22
564. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-22
563. tadalafil max dose 2021-06-21
562. tadalafil 2021-06-21
561. Mygieniiodile 2021-06-21
560. NapeExepayhiene 2021-06-21
559. JaddySeststyday 2021-06-21
558. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-21
557. 40 mg tadalafil 2021-06-21
556. gueksweapypague 2021-06-21
555. what is tadalafil 2021-06-21
554. tadalafil pills 20mg 2021-06-21
553. tadalafil generic 2021-06-21
552. tadalafil 40 2021-06-21
551. gueksweapypague 2021-06-21
550. lalihomichoig 2021-06-21
549. tadalafil generic 2021-06-21
548. tadalafil dosage 2021-06-21
547. tadalafil max dose 2021-06-21
546. tadalafil online 2021-06-21
545. tadalafil 40 mg from india 2021-06-21
544. tadalafil tablets 2021-06-21
543. generic tadalafil 40 mg 2021-06-21
542. 40 mg tadalafil 2021-06-21
541. buy tadalafil 2021-06-21
540. generic tadalafil 40 mg 2021-06-20
539. tadalafil max dose 2021-06-20
538. what is tadalafil 2021-06-20
537. generic tadalafil 40 mg 2021-06-20
536. buy tadalafil 2021-06-20
535. tadalafil pills 2021-06-20
534. tadalafil tablets 2021-06-20
533. generic tadalafil united states 2021-06-20
532. what is tadalafil 2021-06-20
531. tadalafil 40 mg from india 2021-06-20
530. tadalafil max dose 2021-06-20
529. tadalafil max dose 2021-06-20
528. generic tadalafil 2021-06-20
527. tadalafil 40 2021-06-20
526. tadalafil pills 2021-06-20
525. tadalis sx 2021-06-20
524. tadalafil gel 2021-06-20
523. tadalis sx 2021-06-20
522. tadalafil pills 2021-06-20
521. tadalafil 2021-06-19
520. tadalafil 40 mg from india 2021-06-19
519. tadalis sx 2021-06-19
518. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-19
517. tadalafil 40 mg daily 2021-06-19
516. what is tadalafil 2021-06-19
515. tadalafil 2021-06-19
514. order tadalafil 2021-06-19
513. levitra 40 mg online 2021-06-19
512. viagra liquide 2021-06-19
511. 40 mg tadalafil 2021-06-19
510. tadalis sx 2021-06-19
509. tadalafil tablets 2021-06-19
508. tadalafil pills 2021-06-19
507. generic tadalafil united states 2021-06-19
506. tadalafil 40 mg from india 2021-06-19
505. tadalafil 40 mg from india 2021-06-18
504. tadalafil 2021-06-18
503. tadalafil gel 2021-06-18
502. tadalafil tablets 2021-06-18
501. tadalafil 40 2021-06-18
500. tadalafil generic 2021-06-18
499. tadalafil 40 mg from india 2021-06-18
498. generic tadalafil 2021-06-18
497. cialis achat en ligne 2021-06-18
496. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-18
495. tadalafil dosage 2021-06-18
494. 40 mg tadalafil 2021-06-18
493. what is tadalafil 2021-06-18
492. tadalafil 40 mg from india 2021-06-18
491. tadalafil tablets 2021-06-18
490. tadalafil generic 2021-06-18
489. tadalafil 30 mg 2021-06-18
488. tadalafil 2021-06-18
487. tadalafil 30 mg 2021-06-18
486. tadalafil 40 2021-06-17
485. us pharmacy levitra 2021-06-17
484. cialis 5mg achat 2021-06-17
483. generic tadalafil 40 mg 2021-06-17
482. tadalafil dosage 2021-06-17
481. 40 mg tadalafil 2021-06-17
480. tadalafil dosage 2021-06-17
479. tadalafil pills 20mg 2021-06-17
478. tadalafil daily use 2021-06-17
477. tadalafil dosage 2021-06-17
476. tadalafil 40 2021-06-17
475. 40 mg tadalafil 2021-06-17
474. tadalafil 40 mg daily 2021-06-17
473. buy tadalafil 2021-06-17
472. generic tadalafil united states 2021-06-17
471. buy tadalafil us 2021-06-17
470. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-17
469. vardenafil price 2021-06-17
468. pilule viagra prix 2021-06-17
467. generic tadalafil united states 2021-06-16
466. tadalafil 2021-06-16
465. tadalafil tablets 2021-06-16
464. buy tadalafil 2021-06-16
463. buy tadalafil us 2021-06-16
462. generic tadalafil united states 2021-06-16
461. tadalafil max dose 2021-06-16
460. tadalafil pills 2021-06-16
459. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-16
458. tadalis sx 2021-06-16
457. tadalafil 30 mg 2021-06-16
456. viagra 100 2021-06-16
455. levitra from canada 2021-06-16
454. generic tadalafil united states 2021-06-16
453. tadalafil 30 mg 2021-06-16
452. tadalafil max dose 2021-06-16
451. tadalafil generic 2021-06-16
450. tadalafil online 2021-06-15
449. tadalis sx 2021-06-15
448. tadalafil pills 20mg 2021-06-15
447. tadalafil dosage 2021-06-15
446. buy tadalafil 2021-06-15
445. tadalafil 30 mg 2021-06-15
444. tadalafil pills 2021-06-15
443. generic tadalafil 40 mg 2021-06-15
442. tadalafil max dose 2021-06-15
441. buy tadalafil us 2021-06-15
440. tadalafil 30 mg 2021-06-15
439. tadalafil 2021-06-15
438. tadalafil generic 2021-06-15
437. generic tadalafil 2021-06-15
436. tadalafil online 2021-06-15
435. tadalafil online 2021-06-15
434. tadalafil gel 2021-06-15
433. tadalafil pills 20mg 2021-06-15
432. tadalis sx 2021-06-15
431. order tadalafil 2021-06-15
430. tadalafil max dose 2021-06-15
429. 40 mg tadalafil 2021-06-14
428. tadalafil 40 mg daily 2021-06-14
427. tadalafil generic 2021-06-14
426. tadalafil 30 mg 2021-06-14
425. buy tadalafil 2021-06-14
424. tadalafil 30 mg 2021-06-14
423. 40 mg tadalafil 2021-06-14
422. tadalafil 2021-06-14
421. 40 mg tadalafil 2021-06-14
420. tadalafil 40 mg from india 2021-06-14
419. tadalafil 40 mg daily 2021-06-14
418. tadalafil gel 2021-06-14
417. 40 mg tadalafil 2021-06-14
416. tadalafil 40 mg daily 2021-06-14
415. buy tadalafil 2021-06-14
414. buy tadalafil 2021-06-14
413. tadalafil pills 2021-06-14
412. generic tadalafil united states 2021-06-14
411. tadalafil 40 mg from india 2021-06-14
410. tadalafil dosage 2021-06-13
409. tadalafil dosage 2021-06-13
408. tadalis sx 2021-06-13
407. order tadalafil 2021-06-13
406. tadalafil dosage 2021-06-13
405. generic tadalafil united states 2021-06-13
404. buy tadalafil us 2021-06-13
403. tadalafil 40 mg from india 2021-06-13
402. tadalafil 40 mg from india 2021-06-13
401. generic tadalafil united states 2021-06-13
400. what is tadalafil 2021-06-13
399. generic tadalafil 2021-06-13
398. tadalafil 40 mg from india 2021-06-13
397. tadalafil tablets 2021-06-13
396. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-13
395. generic tadalafil united states 2021-06-13
394. 40 mg tadalafil 2021-06-13
393. tadalafil 30 mg 2021-06-13
392. tadalafil 40 mg daily 2021-06-13
391. tadalafil online 2021-06-12
390. tadalafil gel 2021-06-12
389. what is tadalafil 2021-06-12
388. tadalafil 40 mg daily 2021-06-12
387. tadalafil 30 mg 2021-06-12
386. generic tadalafil 40 mg 2021-06-12
385. generic tadalafil 2021-06-12
384. tadalafil daily use 2021-06-12
383. tadalafil 40 2021-06-12
382. tadalafil pills 20mg 2021-06-12
381. tadalafil pills 2021-06-12
380. tadalafil generic 2021-06-12
379. buy tadalafil us 2021-06-12
378. tadalafil generic 2021-06-12
377. what is tadalafil 2021-06-12
376. tadalafil dosage 2021-06-12
375. tadalafil 40 mg daily 2021-06-12
374. tadalafil 2021-06-12
373. tadalafil dosage 2021-06-12
372. tadalafil pills 20mg 2021-06-11
371. tadalafil pills 2021-06-11
370. tadalafil max dose 2021-06-11
369. generic tadalafil united states 2021-06-11
368. tadalafil pills 20mg 2021-06-11
367. tadalafil pills 2021-06-11
366. order tadalafil 2021-06-11
365. tadalafil pills 2021-06-11
364. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-11
363. tadalafil tablets 2021-06-11
362. tadalafil online 2021-06-11
361. buy tadalafil 2021-06-11
360. tadalafil 2021-06-11
359. tadalafil 40 mg daily 2021-06-11
358. generic tadalafil 40 mg 2021-06-11
357. generic tadalafil 40 mg 2021-06-11
356. buy tadalafil us 2021-06-11
355. order tadalafil 2021-06-10
354. tadalafil tablets 2021-06-10
353. buy tadalafil us 2021-06-10
352. tadalafil 2021-06-10
351. tadalafil 40 mg from india 2021-06-10
350. tadalafil generic 2021-06-10
349. tadalafil tablets 2021-06-10
348. tadalafil daily use 2021-06-10
347. 40 mg tadalafil 2021-06-10
346. tadalafil tablets 2021-06-10
345. tadalafil 2021-06-10
344. tadalafil generic 2021-06-10
343. tadalafil generic 2021-06-10
342. what is tadalafil 2021-06-10
341. tadalafil gel 2021-06-10
340. tadalafil pills 2021-06-10
339. tadalafil tablets 2021-06-10
338. tadalafil max dose 2021-06-10
337. tadalafil pills 20mg 2021-06-10
336. tadalafil 30 mg 2021-06-10
335. tadalafil dosage 2021-06-09
334. order tadalafil 2021-06-09
333. lalihomichoig 2021-06-09
332. Mygieniiodile 2021-06-09
331. buy tadalafil 2021-06-09
330. JaddySeststyday 2021-06-09
329. tadalafil 40 2021-06-09
328. Mygieniiodile 2021-06-09
327. buy tadalafil us 2021-06-09
326. tadalafil tablets 2021-06-09
325. tadalafil generic 2021-06-09
324. tadalafil generic 2021-06-09
323. tadalafil pills 2021-06-09
322. tadalafil max dose 2021-06-09
321. what is tadalafil 2021-06-09
320. buy tadalafil us 2021-06-09
319. lilly cialis 2021-06-09
318. comprare cialis 2021-06-09
317. tadalafil daily use 2021-06-09
316. tadalafil 40 mg from india 2021-06-09
315. buy tadalafil 2021-06-09
314. tadalafil generic 2021-06-08
313. tadalafil daily use 2021-06-08
312. tadalafil generic 2021-06-08
311. tadalafil 40 mg daily 2021-06-08
310. tadalafil 40 2021-06-08
309. order tadalafil 2021-06-08
308. compro viagra 2021-06-08
307. cialis acheter 2021-06-08
306. tadalafil 2021-06-08
305. buy tadalafil us 2021-06-08
304. tadalafil 40 mg daily 2021-06-08
303. tadalafil generic 2021-06-07
302. tadalafil generic 2021-06-07
301. Mygieniiodile 2021-06-07
300. tadalis sx 2021-06-07
299. buy tadalafil us 2021-06-06
298. generic tadalafil 40 mg 2021-06-06
297. Mygieniiodile 2021-06-06
296. Mygieniiodile 2021-06-06
295. tarif cialis 2021-06-06
294. cialis 10 mg generico 2021-06-06
293. Mygieniiodile 2021-06-06
292. Mygieniiodile 2021-06-06
291. Mygieniiodile 2021-06-06
290. Mygieniiodile 2021-06-05
289. ricetta cialis 2021-06-05
288. la mejor viagra 2021-06-05
287. sbbolthdstadoBtjOrdigc evomoHtf 2021-06-05
286. order tadalafil 2021-06-05
285. what is tadalafil 2021-06-04
284. tadalafil 30 mg 2021-06-04
283. tadalafil gel 2021-06-04
282. comprar viagra 2021-06-04
281. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-04
280. buy tadalafil us 2021-06-04
279. tadalis sx 2021-06-04
278. generic tadalafil 40 mg 2021-06-04
277. tadalafil max dose 2021-06-03
276. 40 mg tadalafil 2021-06-03
275. tadalafil 2021-06-03
274. cialis 10 mg 2021-06-03
273. cialis one day 2021-06-03
272. generic tadalafil united states 2021-06-03
271. tadalafil tablets 2021-06-03
270. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigc evomoAni 2021-05-31
269. dcacldstadoBtjOrdigz evomoGtv 2021-05-30
268. AlvinGlina 2021-05-30
267. geeahdstadoBtjOrdigw lenoSwa 2021-05-28
266. bi mart pharmacy hours dgsolbvfdmypesismhfhfr NacleVed 2021-05-26
265. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigp evomoAni 2021-05-25
264. 60 mg tadalafil olgstnoegfdstadoBtjOrdigy GtnbEnege 2021-05-24
263. online pharmacy india dgsolbvfdmypesismtynuk LbsoNacle 2021-05-23
262. nebenwirkungen tadalafil hvdgeeahdstadoBtjOrdigt Bbshleno 2021-05-22
261. mail order pharmacy frbdcacldstadoBtjOrdiga Jebgevomo 2021-05-22
260. deva viagra fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdige Anooevomo 2021-05-21
259. how to buy cialis us afhsdbcmypesismdlvgf RebfNacle 2021-05-20
258. approved canadian pharmacies online fdvaefbfbldstadoBtjOrdigt Lebnevomo 2021-05-20
257. viagra y cimetidina fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigy Anooevomo 2021-05-17
256. purdue pharmacy dgsolbvfdmypesismlolkc LbsoNacle 2021-05-17
255. rx pharmacy online 24 frbdcacldstadoBtjOrdigd Jebgevomo 2021-05-16
254. viagra werbung spam fhwsbbolthdstadoBtjOrdigw Fmrfevomo 2021-05-16
253. tadalafil bph mechanism olgstnoegfdstadoBtjOrdigd GtnbEnege 2021-05-16
252. Micardis fdvaefbfbldstadoBtjOrdigw Lebnevomo 2021-05-15
251. shop cialis afhsdbcmypesismqvghc RebfNacle 2021-05-14
250. tadalafil generic cialis 20 mg hvdgeeahdstadoBtjOrdigq Bbshleno 2021-05-13
249. bi lo pharmacy dgsolbvfdmypesismxkasf LbsoNacle 2021-05-11
248. viagra fiyatlarД± 2011 fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigq Anooevomo 2021-05-10
247. cvs drugstore frbdcacldstadoBtjOrdigh Jebgevomo 2021-05-09
246. solubility of tadalafil olgstnoegfdstadoBtjOrdiga GtnbEnege 2021-05-08
245. cheap cialis generic afhsdbcmypesismzwfvq RebfNacle 2021-05-07
244. Diovan fdvaefbfbldstadoBtjOrdigh Lebnevomo 2021-05-07
243. hocks pharmacy dgsolbvfdmypesismyizkx LbsoNacle 2021-05-04
242. comprar viagra hoy en madrid fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigw Anooevomo 2021-05-03
241. canadian pharmacy review afhdbcmypesismifpiq RfvbNacle 2021-05-03
240. GarSlimalk 2021-05-02
239. thesis defense advice fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigl Abdgevomo 2021-04-30
238. fair oaks pharmacy dgsbvfdmypesismiwznr LhdvNacle 2021-04-29
237. tadalafil generico en mexico olgsasbnvoegfdstadoBtjOrdigg GvdbEnege 2021-04-29
236. levitra 40 mg canada fbdcacldstadoBtjOrdigt Jbsdevomo 2021-04-28
235. buy thesis online fhsbbolthdstadoBtjOrdigf Fbsfevomo 2021-04-28
234. sildenafil vs vardenafil vs tadalafil hvgeeahdstadoBtjOrdigg Bbdfleno 2021-04-26
233. www.walmart.com/pharmacy afhdbcmypesismbetuv RfvbNacle 2021-04-26
232. levitra prescription cost fdvefbfbldstadoBtjOrdigq Lrbsevomo 2021-04-25
231. board of pharmacy nj dgsbvfdmypesismwaznk LhdvNacle 2021-04-23
230. what is thesis writing fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigu Abdgevomo 2021-04-23
229. DanielBub 2021-04-21
228. StevenMurge 2021-04-14
227. TimothyRip 2021-04-11
226. metformin buy 2021-04-08
225. thesis topics in education fhbbolthdstadoBtjOrdigq Fbshevomo 2021-04-07
224. 1800 mg gabapentin 2021-04-07
223. paxil discount 2021-04-06
222. Daniloscoum 2021-04-04
221. gabapentin 1000mg 2021-04-04
220. prednisolone in pregnancy 2021-04-03
219. zVolvene 2021-04-02
218. cialis from canada to usa olgsanvoegfdstadoBtjOrdigk GrvEnege 2021-04-02
217. propecia finasteride reviews 2021-04-01
216. acacia allergy synthroid 2021-03-30
215. write dissertation fbfbvacldstadoBtjOrdigr Jvqqevomo 2021-03-27
214. dapoxetine uses 2021-03-23
213. prednisolone drug class 2021-03-22
212. clomid and diarrhea 2021-03-21
211. doxycycline for staph 2021-03-21
210. prednisolone for babies 2021-03-20
209. doxycycline and milk 2021-03-19
208. clomid and estrogen 2021-03-19
207. zithromax for sale 2021-03-18
206. prednisone and azithromycin 2021-03-18
205. lasix for hypertension 2021-03-17
204. lasix effects 2021-03-16
203. amoxicillin acne 2021-03-16
202. ventolin dose 2021-03-15
201. amoxicillin and sun 2021-03-15
200. ivermectin manufacturer 2021-03-14
199. ventolin wiki 2021-03-13
198. ivermectin pregnancy 2021-03-11
197. cialisamS 2021-03-10
196. fstcialiS 2021-03-09
195. fstcialiS 2021-03-08
194. Wyhngw 2021-03-03
193. BrandonSes 2021-03-01
192. WilliamdeaRy 2021-03-01
191. WilliamdeaRy 2021-02-28
190. WilliamdeaRy 2021-02-27
189. cheap viagra free shipping afsbufbcmypesismqwpee FjjuNacle 2021-02-27
188. Ynywkg 2021-02-27
187. WilliamdeaRy 2021-02-26
186. Adguzw 2021-02-24
185. Cdqyzx 2021-02-24
184. viagra coupon xnxcgs 2021-02-24
183. Lhqvhe 2021-02-23
182. chloroquine tablets 2021-02-23
181. best prices for cialis flgttg 2021-02-21
180. zithromax order 2021-02-21
179. Idncxb 2021-02-20
178. tadalafil pills 2021-02-20
177. Atdvbx 2021-02-19
176. canadian cialis dgbbjkxdmypesismveszr NbnhNacle 2021-02-19
175. Ylkzmw 2021-02-18
174. payday loan carrollton texas olfbnvoegfdstadoBtjOrdigb JbnvEnege 2021-02-17
173. cialis livrГ© en 24h fbfbcldstadoBtjOrdigi Jbbnevomo 2021-02-17
172. nacha and payday loans fcgazvofbldstadoBtjOrdigc Ahbzevomo 2021-02-16
171. free viagra sample pack gbmsxd 2021-02-15
170. 12 month payday loans bad credit htgeahdstadoBtjOrdigr Kvaxleno 2021-02-12
169. fvsrffdvhnhfgdoulgessexle Abcfdoulgesse 2021-02-12
168. genertic viagra dgbjkxdmypesismzlopu NncsNacle 2021-02-11
167. bfsgfhfgdoulgesseacd Kuiksauff 2021-02-11
166. Viuwyr 2021-02-11
165. Jowjyh 2021-02-10
164. cialis without a prescription ctjzks 2021-02-10
163. apollo pharmacy online olfbnoegfdstadoBtjOrdigg JbnbEnege 2021-02-10
162. Cdkiip 2021-02-09
161. online medicine order discount ffbcldstadoBtjOrdigk Jbbvevomo 2021-02-09
160. Irhqah 2021-02-09
159. discount prescription drugs online fcgavofbldstadoBtjOrdigq Ahkdevomo 2021-02-08
158. Tinnfp 2021-02-08
157. Ziakbm 2021-02-07
156. Xtkzmw 2021-02-07
155. national pharmacies fvxofbldstadoBtjOrdigs Lbsxevomo 2021-02-06
154. Syxvvs 2021-02-06
153. Lgvlng 2021-02-06
152. prescription online htgehdstadoBtjOrdigu Kbcxleno 2021-02-05
151. Lipvdn 2021-02-05
150. Mlbpye 2021-02-05
149. Pzvlzg 2021-02-04
148. Atfvtc 2021-02-04
147. generic viagra canadian wxzcad 2021-02-04
146. where to buy cheap viagra from an american company afsssvfbcmypesismjevik FvfcNacle 2021-02-04
145. canadian drug fhsabolthdstadoBtjOrdigw Fqhhevomo 2021-02-03
144. Cozehd 2021-02-03
143. Sxucsp 2021-02-03
142. Arexbq 2021-02-02
141. online pharmacies without prescription rtumyi 2021-02-02
140. Eerjbc 2021-02-02
139. Sxprry 2021-02-01
138. cheap viagra australia htorhddehdstadoBtjOrdigd Kbbgleno 2021-02-01
137. buy cialis with prescription australia fcghsavofbldstadoBtjOrdigp Ahmdevomo 2021-02-01
136. Xfnydp 2021-02-01
135. CharlesPoory 2021-02-01
134. king pharmacy afssxghfbcmypesismbtdbc FhnhNacle 2021-02-01
133. how to buy generic viagra online olfefedxoegfdstadoBtjOrdigd JnscEnege 2021-01-31
132. Mjuqsj 2021-01-31
131. Pyfuvd 2021-01-30
130. cheep cialis canada fhsgbgolthdstadoBtjOrdigd Fmnfevomo 2021-01-30
129. Skhckv 2021-01-30
128. Syoqnn 2021-01-29
127. Heenyq 2021-01-29
126. cialis pharmacy online dddgbsikxdmypesismixwrc NgscNacle 2021-01-29
125. Fwnnrk 2021-01-29
124. Epufze 2021-01-28
123. viagra cheap generic cialis htordldehdstadoBtjOrdigx Kbbtleno 2021-01-27
122. order generic cialis by phone fcghavofbldstadoBtjOrdigq Ahmdevomo 2021-01-27
121. Qccpho 2021-01-27
120. viagra pay afssxhfbcmypesismvanmh FbgNacle 2021-01-26
119. cialis gernic olfeedxoegfdstadoBtjOrdigh JnhEnege 2021-01-26
118. Bdztvy 2021-01-26
117. cialis super active fhsggolthdstadoBtjOrdigc Fmfvevomo 2021-01-25
116. slang for viagra dddgbsikxdmypesismdyahg NmilNacle 2021-01-24
115. Ohphpr 2021-01-23
114. cialis daily online htordldehdstadoBtjOrdigi Kbctleno 2021-01-23
113. Ptyorj 2021-01-22
112. viagra pills with mastercard fcghavofbldstadoBtjOrdigp Aqbvevomo 2021-01-22
111. cialis dapoxetine overnight shipment olfeedxoegfdstadoBtjOrdigc JvcbxEnege 2021-01-22
110. Jtikfm 2021-01-22
109. cialis sell afssxhfbcmypesismuedcu FbdhNacle 2021-01-22
108. Fgxwsz 2021-01-21
107. Goznfk 2021-01-20
106. viagra 100mg price fvtvvofbldstadoBtjOrdigj Lcxevomo 2021-01-20
105. viagra in kanada fhsggolthdstadoBtjOrdign Fsbxevomo 2021-01-20
104. cialis overnight online dddgbsikxdmypesismvblwp NlbxNacle 2021-01-19
103. costco viagra cost ffsvofbcldstadoBtjOrdigg Jbdcevomo 2021-01-18
102. viagra for sale hordldehdstadoBtjOrdigi Klioleno 2021-01-18
101. Ovnlfx 2021-01-18
100. Laoihr 2021-01-17
99. viagra online paypal paiement olfeexoegfdstadoBtjOrdigi JvcxEnege 2021-01-17
98. viagra fro sale afsshfbcmypesismyiwcf FgnhNacle 2021-01-17
97. Amhjpn 2021-01-16
96. Skxtvh 2021-01-16
95. Ktcbff 2021-01-16
94. Dspmmg 2021-01-15
93. Ibskje 2021-01-15
92. Abpxst 2021-01-15
91. Cnggsh 2021-01-14
90. where to find viagra online ddgbsikxdmypesismimagd NlbxNacle 2021-01-14
89. tinder dating app 2021-01-14
88. wall drug store hodldehdstadoBtjOrdigu Khthleno 2021-01-13
87. best ed medication olfeeoegfdstadoBtjOrdign JlloEnege 2021-01-13
86. free dating 2021-01-13
85. drugstore near me afsshbcmypesismiixmr FgvdNacle 2021-01-12
84. the pharmacy fvtvofbldstadoBtjOrdigg Lokuevomo 2021-01-10
83. dysfunction fhsgolthdstadoBtjOrdigq Fwsxevomo 2021-01-10
82. drugs from canada ddgbsgsikxdmypesismzonxm NllpNacle 2021-01-10
81. free dating websites 2021-01-10
80. erectile dysfunction treatment ffsvofbldstadoBtjOrdigf Jtmfevomo 2021-01-09
79. Vwedtg 2020-12-30
78. Tumhur 2020-12-29
77. Wycivz 2020-12-29
76. Spcwlh 2020-12-28
75. ClydeFicle 2020-12-27
74. Gfberk 2020-12-27
73. Ybiokk 2020-12-26
72. ClydeFicle 2020-12-26
71. ClydeFicle 2020-12-25
70. Qeslrr 2020-12-23
69. Amdinb 2020-12-22
68. Zrctex 2020-12-22
67. BryanSteep 2020-12-22
66. Mcgzip 2020-12-22
65. Snurcp 2020-12-21
64. Pwlilc 2020-12-21
63. Ffidxc 2020-12-21
62. BryanSteep 2020-12-19
61. Serenafcfs 2020-12-19
60. Jeffreybab 2020-12-18
59. Hywyjt 2020-12-18
58. Rkjizm 2020-12-18
57. Wsibqz 2020-12-17
56. Latecx 2020-12-17
55. Jqbiae 2020-12-17
54. Tpkgsi 2020-12-16
53. Amoracadf 2020-12-14
52. Lgovjm 2020-12-14
51. Trqkcr 2020-12-13
50. Ldbaph 2020-12-13
49. Xymqib 2020-12-13
48. Ahenvz 2020-12-13
47. Trhemn 2020-12-12
46. Yfksco 2020-12-12
45. Hyolhr 2020-12-11
44. Xtnrwd 2020-12-11
43. Gzzmyl 2020-12-10
42. Cacmgy 2020-12-10
41. Rruico 2020-12-10
40. Svrboo 2020-12-09
39. Wxsebf 2020-12-08
38. Hjzqqc 2020-12-08
37. Aylaqlqy 2020-12-04
36. Datingvow 2020-12-03
35. Hsdcfz 2020-12-02
34. Ylhhrb 2020-12-02
33. Qdtdis 2020-12-02
32. Ldfioj 2020-12-01
31. Nhbufd 2020-12-01
30. Wsecwb 2020-12-01
29. Apltqj 2020-11-30
28. Hebxoc 2020-11-30
27. Robertsix 2020-11-29
26. Katinasic 2020-11-29
25. Ebtnth 2020-11-29
24. Yvhyxi 2020-11-28
23. Gmtvbe 2020-11-28
22. Micahcot 2020-11-27
21. Zfdtzz 2020-11-27
20. Qzaayd 2020-11-26
19. Sjxkdy 2020-11-25
18. Sakxez 2020-11-24
17. Qjwemw 2020-11-21
16. Rjhusr 2020-11-20
15. Mutalk 2020-11-20
14. Gcukru 2020-11-20
13. Olnijs 2020-11-20
12. Bjbnbt 2020-11-19
11. Ljwcvo 2020-11-19
10. Pskxyb 2020-11-19
9. Dpbsdb 2020-11-19
8. Kvggcj 2020-11-18
7. Lhjxtt 2020-11-18
6. Mbczjz 2020-11-18
5. Cpqtdy 2020-11-17
4. Nmjuuu 2020-11-17
3. Tcmmko 2020-11-16
2. JamesloG 2020-10-22
1. Victorsom 2020-10-18


Ann S Pihlgren:

"Äntligen en bra bok om mellanstadiet!"


Recension av Skolans mellanår, Språkutveckling, undervisning och ledarskap, Studentlitteratur.


Mellanstadiet eller mellanåren i skolan, då barnen är mellan 10 och 12 år gamla, är sorgligt bortglö...

Läs mer
Nordheden om sin nya bok:

Freinetpedagogiken har återupprättat "den andra dagen"


Tom Tiller är pedagogikprofessor i Norge. Han har skrivit en bok som heter "Den andra dagen". Där beskriver han den så kallade varannandagsläsningen i Norden i början av 1900-talet. Den ena dagen...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia