Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 18 september 2021 - klockan 18:16
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

En stor tänkare är borta

En stor tänkare är borta


Inger Nordheden 2018-04-06


Freinetrörelsen i Sveriges grundare är död.

I mitten av 1970-talet satt Lasse Lindström tillsammans med en mängd andra progressiva och radikala pedagoger från alla stadier i en lokal på Surbrunnsgatan i centrala Stockholm. Målet för mötet var att skapa nätverk (även om det begreppet inte användes vid den tidpunkten) för en förändring av den svenska skolan, både till organisation och till innehåll.  Tänkare som A.S Neill som skapat  experimentskolan Summerhill, Nils Christie som skrivit boken ”Hvis skolen ikke fantes” och en helt okänd tänkare, Célestin Freinet, togs fram som förebilder för ett nytänkande. Alla på mötet var fast övertygade om att de kunde förändra. Årtalet 1968 var ju inte långt borta och då hade löst sammanhållna grupper bl a kring skolfrågor skapats.

Freinet kom i fokus den kvällen, eftersom någon hade med sig den nyligen översatta boken ”För folkets skola”. Här fanns, menade man svaret på vad som hände efter en genomgripande förändring. Den kvällen föddes tanken på att starta en rörelse som förde fram Freinets tankar. Lasse Lindström blev en av de drivande i bildandet av KAP, som Freinetrörelsen i Sverige kom att kallas.

KAP står för Kooperativet Arbetets Pedagogik och myntades efter många långa diskussioner. Freinetrörelsen i Frankrike hette ju och heter fortfarande Ecole Modern. Eftersom begreppet Arbete förekom så ofta i boken stannade man till slut för att framhålla både den kooperativa idén och att idén om att arbete, i alla former, skapade ett nytt och demokratiskt samhälle, där skolan och pedagogiken var basen.

Lasse Lindström blev inte lärare inom skolsystemet och därför inte så aktiv inom själva Freinetrörelsen men var alltid dess stora ideolog. När Freinetrörelsen i Sverige firade 30 år var han den självklare inledningstalaren.

I stället för att bli lärare inom skolsystemet satsade Lasse Lindström på att vara med och utveckla skolan från ”sidan”. Han intresserade sig för själva processen, som ledde fram till en produkt, och kom tidigt att skriva artiklar och böcker om det som kom att kallas ”Portföljmetoden”. Värdet av hans bidrag därvidlag, kan inte överskattas. Hans intresse för de praktiskt estetiska ämnena blev hans livsgärning och i en artikel skrev han om vikten av att inse att människan har många sätt att uttrycka sig:

För att utvecklas på ett allsidigt och harmoniskt sätt, måste individen tillägna sig olika formspråk. Följaktligen bör en skola för bildning ge utrymme för skilda språkformer, till exempel den verbala, den musikaliska, den kroppsliga, den bildmässiga och tings-framställande formen, likaväl som vardagsspråket, dt poetiska språket och det vetenskapliga språket

I en intervju av Leif Mathiasen i Pedagogiska Magasinet sa Lasse Lindström

”Mitt stora intresse är idéhistoria. Som student i Lund på 1960-talet blev jag fascinerad av tänkare som Hans Larsson, Gunnar Aspelin och Karl Popper. Senare skrev jag om marxistisk bildningssyn och introducerade Freinets pedagogik”.

I samma artikel står att läsa:

” Konstarterna har utvecklat ett så oerhört rikt arv, säger Lars Lindström. Ett arv som öppnar dörrar till nya sätt att förstå tillvaron på. Bildkonsten ger oss en värld att leva i, musiken en annan värld att leva i och tillsammans ger de oss möjlighet att se samband och mening. Och att söka förståelse av centrala idéer och värden – som ger livet mening”.

Förutom intresset för konst, slöjd och andra estetiska former i en lärprocess hade Lasse Lindström studerat filosofer och deras avtryck i olika samhällen och tanken på att låta barn filosofera blev något han menade var utvecklande för barns intellekt. När så Freinetrörelsens tidigare ordförande Ann Pihlgren sökte en handledare för sin kommande avhandling ”Socrates in the classroom” var Lasse Lindström den hon sökte. Då hade Lasse hunnit utnämnas till professor i pedagogik vid Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Lasse Lindström drabbades för många år sedan av Parkinsons sjukdom, vilket ledde till att han hade svårt att prata högt och länge. Trots det slutade han inte att föreläsa eller hålla föredrag, men numera ofta med hjälp av Ann Pihlgren som då blev hans röst och stöd. Det var rörande att se med vilken ömsesidig respekt de två närmade sig varandra.

I sina minnesord i Dagens Nyheter efter att ha nåtts av beskedet att en älskad kollega, handledare och samtalspartner hade gått bort, skrev Ann Pihlgren bl a.

Lars Lindström började sin yrkesbana som psykolog på Socialhögskolan med behandling av alkoholister som specialområde, något som också blev ämnet för hans doktorsavhandling. På 1970-talet arbetade han som föreläsare och lektor i psykologi och pedagogik på Konstfacks bildlärarutbildning. Under 1991 var han gästforskare vid Harvard University, Graduate school of education.

2008 blev han professor i pedagogik på Stockholms universitet vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. 2010 tilldelades han det prestigefyllda Edwin Ziegfeld Award för sin bildpedagogiska forskargärning.

Lars starka intresse för idéhistoria, bildning och för estetiska ämnen kom att forma den tvärvetenskapliga syn som präglade hans forskning. Han skrev bland annat om bildningssyn, Celestin Freinets progressiva pedagogik, Sokrates samtalskonst och Aristoteles klokhet, kreativitet, vikten av teknik, bild och slöjd i skolan, portföljvärdering och formativ bedömning.

Vi som har haft förmånen att arbeta tillsammans med Lars kommer att sakna hans förmåga att lågmält, lyssnande och respektfullt inbjuda alla till dialog, hans ödmjuka och lekfulla sätt att inspirera och utmana till nytt tänkande och hans förmåga att visa på nya vägar. Lars lämnar efter sig ett stort tomrum, inte bara hos familj och vänner, utan hos alla som engagerar sig i skolforskning. Skolsverige har blivit en bildad tänkare och humanist fattigare.

 

 


Skriv utEXTRA ÅRSMÖTE 25/9 2021

Länk till extra årsmöte 21-09-25

Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Sep 25, 2021 02:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom.us/j/61618872556?pwd=c1UwbGxtUGJxT2VWZGN4RDRQWnZDZz09

Meeting ID: 616 1887 2556
Passcode: 922614

Läs mer
Årsmöte digitalt den 17/4 2021, klockan 13.00.

Länk till årsmötet


Raija Törnroos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Årsmöte Freinetrörelsen i Sverige
Time: Apr 17, 2021 01:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom...

Läs mer
Teaparty igen!

Teaparty igen!


Nu har årets traditionella teaparty för treorna på Freinetskolan Kastanjen gått av stapeln!


Lika härliga och allvarliga elever som alltid! Scones och rulltårta som...

Läs mer
Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande

Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande

Freinetpedagogiken är en inbjudande pedagogik, som bjuder in till en livslång lust att lära. 


FREINETPEDAGOGIKENS GRUND – SKOLLAGEN OCH DEMOKRATIN

Läs mer
Än en gång från kursen i höst

Tillbakablick på utbildningsdagen i Göteborg, höstlovet 2020

Nu när det gått några månader sedan vi hade utbildningsdagen i Freinetpedagogikens grunder vill vi gärna summera tankarna bakom samt dela med oss kommentarer på hur...

Läs mer
Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

Varför är Freinetpedagogik så okänt i engelskspråkiga länder?

I och med Freinetrörelsens kontakter med det engelskspråkiga landet Ghana, som blev invalt i den internationella Freinetrörelsen i höst, har några lärare i USA blivit...

Läs mer
Plötsligt händer det!

Plötsligt händer det. Intresse för Freinetpedagogik i USA. Vill du vara med och dela med dig av dina Freinetkunskaper?

 

John Mensah från Ghana hade kontaktat sin vän Ama Jonsson I Chicago och berättat för henne om att Ghana nu är medlem i FIMEM och att det väl vore på tiden att dra...

Läs mer
Med blicken på Utbildningsdagen i Freinetpedagogikens grunder

Åter på Drakberget i Freinetpedagogikens tecken


”Kan de komma upp själva, så får de klättra i träden”, sade Raija Törnroos.

 

Åter på Drakberget! Det var länge sedan men det kä...

Läs mer
Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder

Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder

 

 


Plats: Drakbergsskolan i Västra-Frölunda

Tid: Onsdagen den 28:e oktober, 2020, klockan 9.00—17.00

Är du nyfiken på freinetpedagogik eller just...

Läs mer
Viktigt meddelande till alla medlemmar!

ÅRSMÖTE - NYTT DATUM!
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020 kl 13:00
Freinetskolan Kastanjen, Norsborg

Nu kommer äntligen årsmötet att äga rum!
Alla medlemmar är välkomna att delta. Om du inte kan komma till Kastanjen finns två möjligheter:
- deltagande online -...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia