Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Torsdagen den 30 mars 2023 - klockan 22:29
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


KAP:s verksamhetsberättelse 2003


2004-02-03

Styrelsen har under året bestått av Ann S Pihlgren (ordförande), Malin Granberg (kassör), Margareta Schele-Kunze (tillika FIMEM-representant) och Sonja Ericson. Suppleanter har varit Anita Roney och Inger Nordheden. Styrelsen har haft två styrelsemöten, ett i Stockholm och ett i Botkyrka.

Under 2003 har Kooperativet Arbetets pedagogik fortsatt sitt aktiva utvecklingsarbete i enlighet med den plan för fortsatt utveckling, livaktighet och expansion som arbetades fram under verksamhetsåret 2002. Två välbesökta nätverksmöten har hållits under året, ett på Freinetskolan Vandraren i Sundbyberg, som också innefattade föreningens årsmöte samt ett nätverksmöte på Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka. Intresset för Freinetpedagogik i samband med föreläsningar på lärarhögskolor, med praktikanter och kandidater har fortsatt öka under året. Under året tillkom en fri förskola i kooperativets organisation.

Antalet betalande medlemmar är i år i stort sett detsamma som förra året. Medlemsregistret gicks igenom under året, en betalningspåminnelse skickades ut till alla de som inte betalat och medlemsregistret rensades därefter. Det faktiska medlemsantalet är idag 45 enskilda medlemmar samt skolor/förskolor och överensstämmer numera med antalet betalande medlemmar. Under året har också de skulder som rörelsen haft till den internationella rörelsen betalats och medlemsantalet har även där korrigerats, så att föreningen efter i år betalar korrekt medlemsavgift till FIMEM. Föreningens budget är p.g.a. dessa åtgärder ansträngd, men en förbättring torde inträffa under nästa verksamhetsår, då skulder och medlemsantal har korrigerats.

En rad utvecklingsarbeten har bedrivits under året:
 Tidskriften Kaprifol gjordes om till nättidning, kopplad till hemsidan och fick också en syster, Kaparen, ett snabbare debattorgan på nätet.
 Nätverksträffarna inriktades företrädesvis på ett kompetensutvecklande innehåll.
 Kooperatörsavgiften avskaffades.
 Under året har styrelsen i samarbete med Ljusdals kommun gått vidare i planerna att utreda möjligheterna att starta ett gymnasieinternat med Freinetinriktning i Ljusdal.
 Underlag och ansökan angående ett betygsprojekt har insänts till Skolverket för behandling.
 Hemsidan har reviderats och hemsidesadressen har förändrats till www.freinet.se.
 Styrelsen har i samarbete med ett förlag undersökt möjligheten att ge ut en landsomfattande gratistidning riktad till pedagoger, där skulle KAP producera artiklarna.
 Styrelsen har också initierat ett arbete med att ta fram ett antal idéer till marknadsförings- och informationsmaterial som vi har behov av att kunna dela ut till intresserade pedagoger, föräldrar m.m.

Kommentera Skriv ut
Kommentarer
22487. ZacharyStefe 2023-03-30
22486. RobertKnity 2023-03-30
22485. JamesAveks 2023-03-30
22484. Davidstupe 2023-03-30
22483. ElmerDoxia 2023-03-30
22482. RonaldPlaig 2023-03-30
22481. DavididOrt 2023-03-30
22480. AndrewCunda 2023-03-30
22479. RonaldPlaig 2023-03-30
22478. ElmerDoxia 2023-03-30
22477. Davidstupe 2023-03-30
22476. EdwardSok 2023-03-30
22475. ZacharyStefe 2023-03-30
22474. RobertKnity 2023-03-30
22473. JamesAveks 2023-03-30
22472. DanielEstig 2023-03-30
22471. DavididOrt 2023-03-30
22470. AndrewCunda 2023-03-30
22469. Davidstupe 2023-03-30
22468. RonaldPlaig 2023-03-30
22467. ElmerDoxia 2023-03-30
22466. RobertKnity 2023-03-30
22465. JamesAveks 2023-03-30
22464. ZacharyStefe 2023-03-30
22463. EdwardSok 2023-03-30
22462. DavididOrt 2023-03-30
22461. DanielEstig 2023-03-30
22460. AndrewCunda 2023-03-30
22459. HenryFuh 2023-03-30
22458. Davidstupe 2023-03-30
22457. RonaldPlaig 2023-03-30
22456. ZacharyStefe 2023-03-30
22455. EdwardSok 2023-03-30
22454. Davidstupe 2023-03-30
22453. ElmerDoxia 2023-03-30
22452. RonaldPlaig 2023-03-30
22451. DavididOrt 2023-03-30
22450. RobertKnity 2023-03-30
22449. JamesAveks 2023-03-30
22448. ZacharyStefe 2023-03-30
22447. EdwardSok 2023-03-30
22446. Davidstupe 2023-03-30
22445. RonaldPlaig 2023-03-30
22444. ElmerDoxia 2023-03-30
22443. HenryFuh 2023-03-30
22442. DavididOrt 2023-03-30
22441. DanielEstig 2023-03-30
22440. RobertKnity 2023-03-30
22439. AndrewCunda 2023-03-30
22438. RonaldPlaig 2023-03-30
22437. Davidstupe 2023-03-30
22436. ElmerDoxia 2023-03-30
22435. EdwardSok 2023-03-30
22434. ZacharyStefe 2023-03-30
22433. JamesAveks 2023-03-30
22432. DavididOrt 2023-03-30
22431. DanielEstig 2023-03-30
22430. RobertKnity 2023-03-30
22429. RonaldPlaig 2023-03-30
22428. ElmerDoxia 2023-03-30
22427. AndrewCunda 2023-03-30
22426. HenryFuh 2023-03-30
22425. ZacharyStefe 2023-03-30
22424. EdwardSok 2023-03-30
22423. RobertKnity 2023-03-30
22422. RonaldPlaig 2023-03-30
22421. Davidstupe 2023-03-30
22420. ElmerDoxia 2023-03-30
22419. DavididOrt 2023-03-30
22418. DanielEstig 2023-03-30
22417. AndrewCunda 2023-03-30
22416. ZacharyStefe 2023-03-30
22415. EdwardSok 2023-03-30
22414. Davidstupe 2023-03-30
22413. ElmerDoxia 2023-03-30
22412. RobertKnity 2023-03-30
22411. DavididOrt 2023-03-30
22410. DanielEstig 2023-03-30
22409. HenryFuh 2023-03-30
22408. AndrewCunda 2023-03-30
22407. JamesAveks 2023-03-30
22406. ElmerDoxia 2023-03-30
22405. Davidstupe 2023-03-30
22404. RonaldPlaig 2023-03-30
22403. Grelare 2023-03-30
22402. DavididOrt 2023-03-30
22401. DanielEstig 2023-03-30
22400. Davidstupe 2023-03-30
22399. JamesAveks 2023-03-30
22398. Andrewcer 2023-03-30
22397. AndrewCunda 2023-03-30
22396. RobertKnity 2023-03-29
22395. ZacharyStefe 2023-03-29
22394. EdwardSok 2023-03-29
22393. ElmerDoxia 2023-03-29
22392. RonaldPlaig 2023-03-29
22391. Davidstupe 2023-03-29
22390. DavididOrt 2023-03-29
22389. DanielEstig 2023-03-29
22388. JamesAveks 2023-03-29
22387. AndrewCunda 2023-03-29
22386. RobertKnity 2023-03-29
22385. ZacharyStefe 2023-03-29
22384. EdwardSok 2023-03-29
22383. RonaldPlaig 2023-03-29
22382. ElmerDoxia 2023-03-29
22381. JamesAveks 2023-03-29
22380. RobertKnity 2023-03-29
22379. AndrewCunda 2023-03-29
22378. Davidstupe 2023-03-29
22377. ElmerDoxia 2023-03-29
22376. RonaldPlaig 2023-03-29
22375. EdwardSok 2023-03-29
22374. ZacharyStefe 2023-03-29
22373. DanielEstig 2023-03-29
22372. DavididOrt 2023-03-29
22371. JamesAveks 2023-03-29
22370. RobertKnity 2023-03-29
22369. RonaldPlaig 2023-03-29
22368. Davidstupe 2023-03-29
22367. AndrewCunda 2023-03-29
22366. EdwardSok 2023-03-29
22365. ZacharyStefe 2023-03-29
22364. HenryFuh 2023-03-29
22363. DavididOrt 2023-03-29
22362. DanielEstig 2023-03-29
22361. RonaldPlaig 2023-03-29
22360. Davidstupe 2023-03-29
22359. RichardNet 2023-03-29
22358. AndrewCunda 2023-03-29
22357. EdwardSok 2023-03-29
22356. ZacharyStefe 2023-03-29
22355. JamesAveks 2023-03-29
22354. RonaldPlaig 2023-03-29
22353. ElmerDoxia 2023-03-29
22352. Davidstupe 2023-03-29
22351. DavididOrt 2023-03-29
22350. RobertKnity 2023-03-29
22349. HenryFuh 2023-03-29
22348. ElmerDoxia 2023-03-29
22347. AndrewCunda 2023-03-29
22346. RonaldPlaig 2023-03-29
22345. Davidstupe 2023-03-29
22344. ZacharyStefe 2023-03-29
22343. guime 2023-03-29
22342. DanielEstig 2023-03-29
22341. DavididOrt 2023-03-29
22340. JamesAveks 2023-03-29
22339. RonaldPlaig 2023-03-29
22338. ElmerDoxia 2023-03-29
22337. Davidstupe 2023-03-29
22336. AndrewCunda 2023-03-29
22335. ZacharyStefe 2023-03-29
22334. EdwardSok 2023-03-29
22333. RichardNet 2023-03-29
22332. HenryFuh 2023-03-29
22331. RonaldPlaig 2023-03-29
22330. ElmerDoxia 2023-03-29
22329. JamesAveks 2023-03-29
22328. RobertKnity 2023-03-29
22327. EdwardSok 2023-03-29
22326. AndrewCunda 2023-03-29
22325. ZacharyStefe 2023-03-29
22324. RonaldPlaig 2023-03-29
22323. Davidstupe 2023-03-29
22322. DanielEstig 2023-03-29
22321. DavididOrt 2023-03-29
22320. RobertKnity 2023-03-29
22319. ZacharyStefe 2023-03-29
22318. Davidstupe 2023-03-29
22317. ElmerDoxia 2023-03-29
22316. RonaldPlaig 2023-03-29
22315. DavididOrt 2023-03-29
22314. DanielEstig 2023-03-29
22313. HenryFuh 2023-03-29
22312. Brandonger 2023-03-29
22311. RobertKnity 2023-03-29
22310. ElmerDoxia 2023-03-29
22309. Davidstupe 2023-03-29
22308. RonaldPlaig 2023-03-29
22307. Andrewcer 2023-03-29
22306. EdwardSok 2023-03-29
22305. ZacharyStefe 2023-03-29
22304. AndrewCunda 2023-03-29
22303. JamesAveks 2023-03-29
22302. DavididOrt 2023-03-29
22301. DanielEstig 2023-03-29
22300. ElmerDoxia 2023-03-28
22299. RonaldPlaig 2023-03-28
22298. Davidstupe 2023-03-28
22297. EdwardSok 2023-03-28
22296. ZacharyStefe 2023-03-28
22295. DanielEstig 2023-03-28
22294. DavididOrt 2023-03-28
22293. Davidstupe 2023-03-28
22292. RonaldPlaig 2023-03-28
22291. ElmerDoxia 2023-03-28
22290. JamesAveks 2023-03-28
22289. KevinFax 2023-03-28
22288. EdwardSok 2023-03-28
22287. ZacharyStefe 2023-03-28
22286. AndrewCunda 2023-03-28
22285. HenryFuh 2023-03-28
22284. ElmerDoxia 2023-03-28
22283. Davidstupe 2023-03-28
22282. DanielEstig 2023-03-28
22281. DavididOrt 2023-03-28
22280. RobertKnity 2023-03-28
22279. EdwardSok 2023-03-28
22278. AndrewCunda 2023-03-28
22277. ZacharyStefe 2023-03-28
22276. RonaldPlaig 2023-03-28
22275. Davidstupe 2023-03-28
22274. DanielEstig 2023-03-28
22273. DavididOrt 2023-03-28
22272. RobertKnity 2023-03-28
22271. RonaldPlaig 2023-03-28
22270. Davidstupe 2023-03-28
22269. ElmerDoxia 2023-03-28
22268. EdwardSok 2023-03-28
22267. ZacharyStefe 2023-03-28
22266. AndrewCunda 2023-03-28
22265. JamesAveks 2023-03-28
22264. DavididOrt 2023-03-28
22263. DanielEstig 2023-03-28
22262. RobertKnity 2023-03-28
22261. Davidstupe 2023-03-28
22260. ElmerDoxia 2023-03-28
22259. RonaldPlaig 2023-03-28
22258. HenryFuh 2023-03-28
22257. JamesAveks 2023-03-28
22256. DavididOrt 2023-03-28
22255. DanielEstig 2023-03-28
22254. RobertKnity 2023-03-28
22253. Davidstupe 2023-03-28
22252. RonaldPlaig 2023-03-28
22251. EdwardSok 2023-03-28
22250. AndrewCunda 2023-03-28
22249. JamesAveks 2023-03-28
22248. ElmerDoxia 2023-03-28
22247. Davidstupe 2023-03-28
22246. RonaldPlaig 2023-03-28
22245. DavididOrt 2023-03-28
22244. DanielEstig 2023-03-28
22243. RobertKnity 2023-03-28
22242. Davidstupe 2023-03-28
22241. RonaldPlaig 2023-03-28
22240. ElmerDoxia 2023-03-28
22239. ZacharyStefe 2023-03-28
22238. EdwardSok 2023-03-28
22237. AndrewCunda 2023-03-28
22236. HenryFuh 2023-03-28
22235. DanielEstig 2023-03-28
22234. DavididOrt 2023-03-28
22233. RobertKnity 2023-03-28
22232. Davidstupe 2023-03-28
22231. ElmerDoxia 2023-03-28
22230. RonaldPlaig 2023-03-28
22229. JamesAveks 2023-03-28
22228. EdwardSok 2023-03-28
22227. ZacharyStefe 2023-03-28
22226. AndrewCunda 2023-03-28
22225. DanielEstig 2023-03-28
22224. DavididOrt 2023-03-28
22223. RobertKnity 2023-03-28
22222. Davidstupe 2023-03-28
22221. RonaldPlaig 2023-03-28
22220. HenryFuh 2023-03-28
22219. KevinFax 2023-03-28
22218. JamesAveks 2023-03-28
22217. Brandonger 2023-03-28
22216. ZacharyStefe 2023-03-28
22215. EdwardSok 2023-03-28
22214. AndrewCunda 2023-03-28
22213. DavididOrt 2023-03-28
22212. DanielEstig 2023-03-28
22211. Davidstupe 2023-03-28
22210. RonaldPlaig 2023-03-28
22209. ElmerDoxia 2023-03-28
22208. Andrewcer 2023-03-28
22207. AndrewCunda 2023-03-28
22206. EdwardSok 2023-03-28
22205. ZacharyStefe 2023-03-28
22204. Davidstupe 2023-03-28
22203. ElmerDoxia 2023-03-28
22202. RonaldPlaig 2023-03-28
22201. DanielEstig 2023-03-28
22200. DavididOrt 2023-03-28
22199. JamesAveks 2023-03-27
22198. ElmerDoxia 2023-03-27
22197. RonaldPlaig 2023-03-27
22196. Davidstupe 2023-03-27
22195. ZacharyStefe 2023-03-27
22194. AndrewCunda 2023-03-27
22193. RobertKnity 2023-03-27
22192. HenryFuh 2023-03-27
22191. DavididOrt 2023-03-27
22190. DanielEstig 2023-03-27
22189. Davidstupe 2023-03-27
22188. RonaldPlaig 2023-03-27
22187. JamesAveks 2023-03-27
22186. RobertKnity 2023-03-27
22185. EdwardSok 2023-03-27
22184. AndrewCunda 2023-03-27
22183. DavididOrt 2023-03-27
22182. DanielEstig 2023-03-27
22181. RonaldPlaig 2023-03-27
22180. Davidstupe 2023-03-27
22179. ElmerDoxia 2023-03-27
22178. JamesAveks 2023-03-27
22177. KevinFax 2023-03-27
22176. RobertKnity 2023-03-27
22175. RichardNet 2023-03-27
22174. Davidstupe 2023-03-27
22173. ElmerDoxia 2023-03-27
22172. DanielEstig 2023-03-27
22171. DavididOrt 2023-03-27
22170. RobertKnity 2023-03-27
22169. HenryFuh 2023-03-27
22168. ZacharyStefe 2023-03-27
22167. RonaldPlaig 2023-03-27
22166. ElmerDoxia 2023-03-27
22165. Davidstupe 2023-03-27
22164. RichardNet 2023-03-27
22163. DavididOrt 2023-03-27
22162. ElmerDoxia 2023-03-27
22161. Davidstupe 2023-03-27
22160. RonaldPlaig 2023-03-27
22159. EdwardSok 2023-03-27
22158. ZacharyStefe 2023-03-27
22157. DanielEstig 2023-03-27
22156. DavididOrt 2023-03-27
22155. RobertKnity 2023-03-27
22154. HenryFuh 2023-03-27
22153. RonaldPlaig 2023-03-27
22152. ElmerDoxia 2023-03-27
22151. Davidstupe 2023-03-27
22150. EdwardSok 2023-03-27
22149. ZacharyStefe 2023-03-27
22148. AndrewCunda 2023-03-27
22147. DavididOrt 2023-03-27
22146. KevinFax 2023-03-27
22145. JamesAveks 2023-03-27
22144. ElmerDoxia 2023-03-27
22143. Davidstupe 2023-03-27
22142. RobertKnity 2023-03-27
22141. ZacharyStefe 2023-03-27
22140. RonaldPlaig 2023-03-27
22139. Davidstupe 2023-03-27
22138. ElmerDoxia 2023-03-27
22137. DavididOrt 2023-03-27
22136. DanielEstig 2023-03-27
22135. HenryFuh 2023-03-27
22134. JamesAveks 2023-03-27
22133. AndrewCunda 2023-03-27
22132. ZacharyStefe 2023-03-27
22131. Davidstupe 2023-03-27
22130. ElmerDoxia 2023-03-27
22129. Atrorma 2023-03-27
22128. DanielEstig 2023-03-27
22127. RobertKnity 2023-03-27
22126. DavididOrt 2023-03-27
22125. Brandonger 2023-03-27
22124. ElmerDoxia 2023-03-27
22123. Davidstupe 2023-03-27
22122. ZacharyStefe 2023-03-27
22121. EdwardSok 2023-03-27
22120. AndrewCunda 2023-03-27
22119. RichardNet 2023-03-27
22118. HigDeete 2023-03-27
22117. HenryFuh 2023-03-27
22116. DanielEstig 2023-03-27
22115. DavididOrt 2023-03-27
22114. Davidstupe 2023-03-27
22113. RonaldPlaig 2023-03-27
22112. ElmerDoxia 2023-03-27
22111. JamesAveks 2023-03-27
22110. RobertKnity 2023-03-27
22109. EdwardSok 2023-03-27
22108. AndrewCunda 2023-03-27
22107. ZacharyStefe 2023-03-27
22106. DanielEstig 2023-03-27
22105. Davidstupe 2023-03-27
22104. ElmerDoxia 2023-03-27
22103. RonaldPlaig 2023-03-27
22102. RobertKnity 2023-03-26
22101. HenryFuh 2023-03-26
22100. ZacharyStefe 2023-03-26
22099. EdwardSok 2023-03-26
22098. AndrewCunda 2023-03-26
22097. quelt 2023-03-26
22096. JamesAveks 2023-03-26
22095. Davidstupe 2023-03-26
22094. RonaldPlaig 2023-03-26
22093. ElmerDoxia 2023-03-26
22092. DavididOrt 2023-03-26
22091. RobertKnity 2023-03-26
22090. JamesAveks 2023-03-26
22089. RonaldPlaig 2023-03-26
22088. ElmerDoxia 2023-03-26
22087. Davidstupe 2023-03-26
22086. EdwardSok 2023-03-26
22085. ZacharyStefe 2023-03-26
22084. DanielEstig 2023-03-26
22083. DavididOrt 2023-03-26
22082. HenryFuh 2023-03-26
22081. RobertKnity 2023-03-26
22080. ElmerDoxia 2023-03-26
22079. Davidstupe 2023-03-26
22078. RonaldPlaig 2023-03-26
22077. JamesAveks 2023-03-26
22076. ZacharyStefe 2023-03-26
22075. DavididOrt 2023-03-26
22074. DanielEstig 2023-03-26
22073. RobertKnity 2023-03-26
22072. RonaldPlaig 2023-03-26
22071. ElmerDoxia 2023-03-26
22070. Davidstupe 2023-03-26
22069. ZacharyStefe 2023-03-26
22068. ElmerDoxia 2023-03-26
22067. RonaldPlaig 2023-03-26
22066. Davidstupe 2023-03-26
22065. DavididOrt 2023-03-26
22064. JamesAveks 2023-03-26
22063. KevinFax 2023-03-26
22062. AndrewCunda 2023-03-26
22061. EdwardSok 2023-03-26
22060. ZacharyStefe 2023-03-26
22059. Davidstupe 2023-03-26
22058. RonaldPlaig 2023-03-26
22057. ElmerDoxia 2023-03-26
22056. DanielEstig 2023-03-26
22055. DavididOrt 2023-03-26
22054. JamesAveks 2023-03-26
22053. RobertKnity 2023-03-26
22052. HenryFuh 2023-03-26
22051. ElmerDoxia 2023-03-26
22050. ZacharyStefe 2023-03-26
22049. EdwardSok 2023-03-26
22048. AndrewCunda 2023-03-26
22047. DanielEstig 2023-03-26
22046. RobertKnity 2023-03-26
22045. Davidstupe 2023-03-26
22044. RonaldPlaig 2023-03-26
22043. ElmerDoxia 2023-03-26
22042. JamesAveks 2023-03-26
22041. EdwardSok 2023-03-26
22040. ZacharyStefe 2023-03-26
22039. AndrewCunda 2023-03-26
22038. DanielEstig 2023-03-26
22037. DavididOrt 2023-03-26
22036. RonaldPlaig 2023-03-26
22035. Davidstupe 2023-03-26
22034. ElmerDoxia 2023-03-26
22033. JamesAveks 2023-03-26
22032. Brandonger 2023-03-26
22031. AndrewCunda 2023-03-26
22030. KevinFax 2023-03-26
22029. RonaldPlaig 2023-03-26
22028. Davidstupe 2023-03-26
22027. DanielEstig 2023-03-26
22026. DavididOrt 2023-03-26
22025. JamesAveks 2023-03-26
22024. EdwardSok 2023-03-26
22023. AndrewCunda 2023-03-26
22022. ElmerDoxia 2023-03-26
22021. Davidstupe 2023-03-26
22020. RonaldPlaig 2023-03-26
22019. HenryFuh 2023-03-26
22018. DanielEstig 2023-03-26
22017. DavididOrt 2023-03-26
22016. JamesAveks 2023-03-26
22015. RobertKnity 2023-03-26
22014. ElmerDoxia 2023-03-26
22013. RonaldPlaig 2023-03-26
22012. Davidstupe 2023-03-26
22011. AndrewCunda 2023-03-26
22010. ZacharyStefe 2023-03-26
22009. EdwardSok 2023-03-26
22008. DavididOrt 2023-03-25
22007. HenryFuh 2023-03-25
22006. RonaldPlaig 2023-03-25
22005. Davidstupe 2023-03-25
22004. ElmerDoxia 2023-03-25
22003. JamesAveks 2023-03-25
22002. RobertKnity 2023-03-25
22001. EdwardSok 2023-03-25
22000. ZacharyStefe 2023-03-25
21999. AndrewCunda 2023-03-25
21998. DavididOrt 2023-03-25
21997. DanielEstig 2023-03-25
21996. RonaldPlaig 2023-03-25
21995. ElmerDoxia 2023-03-25
21994. HenryFuh 2023-03-25
21993. DanielEstig 2023-03-25
21992. JamesAveks 2023-03-25
21991. AndrewCunda 2023-03-25
21990. RonaldPlaig 2023-03-25
21989. Davidstupe 2023-03-25
21988. HenryFuh 2023-03-25
21987. DanielEstig 2023-03-25
21986. DavididOrt 2023-03-25
21985. ElmerDoxia 2023-03-25
21984. JamesSpoca 2023-03-25
21983. EdwardSok 2023-03-25
21982. ZacharyStefe 2023-03-25
21981. AndrewCunda 2023-03-25
21980. DanielEstig 2023-03-25
21979. DavididOrt 2023-03-25
21978. RichardNet 2023-03-25
21977. ElmerDoxia 2023-03-25
21976. Davidstupe 2023-03-25
21975. RonaldPlaig 2023-03-25
21974. RobertKnity 2023-03-25
21973. JamesAveks 2023-03-25
21972. EdwardSok 2023-03-25
21971. AndrewCunda 2023-03-25
21970. ZacharyStefe 2023-03-25
21969. DavididOrt 2023-03-25
21968. DanielEstig 2023-03-25
21967. Davidstupe 2023-03-25
21966. RonaldPlaig 2023-03-25
21965. RobertKnity 2023-03-25
21964. EdwardSok 2023-03-25
21963. ZacharyStefe 2023-03-25
21962. JamesAveks 2023-03-25
21961. ElmerDoxia 2023-03-25
21960. RonaldPlaig 2023-03-25
21959. HenryFuh 2023-03-25
21958. DanielEstig 2023-03-25
21957. DavididOrt 2023-03-25
21956. RobertKnity 2023-03-25
21955. RonaldPlaig 2023-03-25
21954. ElmerDoxia 2023-03-25
21953. Davidstupe 2023-03-25
21952. EdwardSok 2023-03-25
21951. ZacharyStefe 2023-03-25
21950. AndrewCunda 2023-03-25
21949. DanielEstig 2023-03-25
21948. Davidstupe 2023-03-25
21947. ElmerDoxia 2023-03-25
21946. ZacharyStefe 2023-03-25
21945. AndrewCunda 2023-03-25
21944. EdwardSok 2023-03-25
21943. HenryFuh 2023-03-25
21942. KevinFax 2023-03-25
21941. DavididOrt 2023-03-25
21940. RonaldPlaig 2023-03-25
21939. Davidstupe 2023-03-25
21938. ElmerDoxia 2023-03-25
21937. JamesAveks 2023-03-25
21936. AndrewCunda 2023-03-25
21935. ZacharyStefe 2023-03-25
21934. EdwardSok 2023-03-25
21933. HenryFuh 2023-03-25
21932. RobertKnity 2023-03-25
21931. RonaldPlaig 2023-03-25
21930. Davidstupe 2023-03-25
21929. ElmerDoxia 2023-03-25
21928. DanielEstig 2023-03-25
21927. DavididOrt 2023-03-25
21926. AndrewCunda 2023-03-25
21925. EdwardSok 2023-03-25
21924. ZacharyStefe 2023-03-25
21923. ElmerDoxia 2023-03-24
21922. RonaldPlaig 2023-03-24
21921. Davidstupe 2023-03-24
21920. DavididOrt 2023-03-24
21919. DanielEstig 2023-03-24
21918. RobertKnity 2023-03-24
21917. JamesAveks 2023-03-24
21916. ElmerDoxia 2023-03-24
21915. Davidstupe 2023-03-24
21914. RonaldPlaig 2023-03-24
21913. KevinFax 2023-03-24
21912. EdwardSok 2023-03-24
21911. AndrewCunda 2023-03-24
21910. ZacharyStefe 2023-03-24
21909. HenryFuh 2023-03-24
21908. DavididOrt 2023-03-24
21907. DanielEstig 2023-03-24
21906. Davidstupe 2023-03-24
21905. RonaldPlaig 2023-03-24
21904. ElmerDoxia 2023-03-24
21903. KevinFax 2023-03-24
21902. EdwardSok 2023-03-24
21901. ZacharyStefe 2023-03-24
21900. AndrewCunda 2023-03-24
21899. DanielEstig 2023-03-24
21898. ElmerDoxia 2023-03-24
21897. RobertKnity 2023-03-24
21896. AndrewCunda 2023-03-24
21895. EdwardSok 2023-03-24
21894. JamesAveks 2023-03-24
21893. ZacharyStefe 2023-03-24
21892. HenryFuh 2023-03-24
21891. Davidstupe 2023-03-24
21890. DavididOrt 2023-03-24
21889. DanielEstig 2023-03-24
21888. RobertKnity 2023-03-24
21887. AndrewCunda 2023-03-24
21886. EdwardSok 2023-03-24
21885. ElmerDoxia 2023-03-24
21884. RonaldPlaig 2023-03-24
21883. Davidstupe 2023-03-24
21882. DavididOrt 2023-03-24
21881. DanielEstig 2023-03-24
21880. JamesAveks 2023-03-24
21879. RobertKnity 2023-03-24
21878. ElmerDoxia 2023-03-24
21877. Davidstupe 2023-03-24
21876. HenryFuh 2023-03-24
21875. KevinFax 2023-03-24
21874. DanielEstig 2023-03-24
21873. DavididOrt 2023-03-24
21872. RonaldPlaig 2023-03-24
21871. JamesAveks 2023-03-24
21870. Davidstupe 2023-03-24
21869. EdwardSok 2023-03-24
21868. ZacharyStefe 2023-03-24
21867. AndrewCunda 2023-03-24
21866. DanielEstig 2023-03-24
21865. DavididOrt 2023-03-24
21864. RonaldPlaig 2023-03-24
21863. ElmerDoxia 2023-03-24
21862. JamesAveks 2023-03-24
21861. Davidstupe 2023-03-24
21860. HenryFuh 2023-03-24
21859. AndrewCunda 2023-03-24
21858. EdwardSok 2023-03-24
21857. ZacharyStefe 2023-03-24
21856. RonaldPlaig 2023-03-24
21855. ElmerDoxia 2023-03-24
21854. DanielEstig 2023-03-24
21853. RobertKnity 2023-03-24
21852. JamesAveks 2023-03-24
21851. ZacharyStefe 2023-03-24
21850. EdwardSok 2023-03-24
21849. AndrewCunda 2023-03-24
21848. KevinFax 2023-03-24
21847. HenryFuh 2023-03-24
21846. RonaldPlaig 2023-03-24
21845. ElmerDoxia 2023-03-24
21844. Davidstupe 2023-03-24
21843. DavididOrt 2023-03-24
21842. RobertKnity 2023-03-24
21841. EdwardSok 2023-03-24
21840. AndrewCunda 2023-03-24
21839. ZacharyStefe 2023-03-24
21838. ElmerDoxia 2023-03-24
21837. RonaldPlaig 2023-03-24
21836. Davidstupe 2023-03-24
21835. JamesAveks 2023-03-24
21834. DavididOrt 2023-03-24
21833. DanielEstig 2023-03-24
21832. RobertKnity 2023-03-24
21831. RonaldPlaig 2023-03-24
21830. ElmerDoxia 2023-03-24
21829. AndrewCunda 2023-03-24
21828. Davidstupe 2023-03-23
21827. DanielEstig 2023-03-23
21826. DavididOrt 2023-03-23
21825. RonaldPlaig 2023-03-23
21824. ElmerDoxia 2023-03-23
21823. RobertKnity 2023-03-23
21822. ZacharyStefe 2023-03-23
21821. AndrewCunda 2023-03-23
21820. Davidstupe 2023-03-23
21819. JamesAveks 2023-03-23
21818. DanielEstig 2023-03-23
21817. DavididOrt 2023-03-23
21816. ElmerDoxia 2023-03-23
21815. RonaldPlaig 2023-03-23
21814. HenryFuh 2023-03-23
21813. Davidstupe 2023-03-23
21812. AndrewCunda 2023-03-23
21811. ZacharyStefe 2023-03-23
21810. EdwardSok 2023-03-23
21809. RobertKnity 2023-03-23
21808. RonaldPlaig 2023-03-23
21807. RichardNet 2023-03-23
21806. DavididOrt 2023-03-23
21805. DanielEstig 2023-03-23
21804. KevinFax 2023-03-23
21803. ZacharyStefe 2023-03-23
21802. EdwardSok 2023-03-23
21801. RonaldPlaig 2023-03-23
21800. ElmerDoxia 2023-03-23
21799. RichardNet 2023-03-23
21798. HenryFuh 2023-03-23
21797. Davidstupe 2023-03-23
21796. DavididOrt 2023-03-23
21795. DanielEstig 2023-03-23
21794. AndrewCunda 2023-03-23
21793. EdwardSok 2023-03-23
21792. RonaldPlaig 2023-03-23
21791. ElmerDoxia 2023-03-23
21790. RobertKnity 2023-03-23
21789. Davidstupe 2023-03-23
21788. DavididOrt 2023-03-23
21787. DanielEstig 2023-03-23
21786. RichardNet 2023-03-23
21785. ElmerDoxia 2023-03-23
21784. AndrewCunda 2023-03-23
21783. ZacharyStefe 2023-03-23
21782. EdwardSok 2023-03-23
21781. Davidstupe 2023-03-23
21780. DanielEstig 2023-03-23
21779. DavididOrt 2023-03-23
21778. ElmerDoxia 2023-03-23
21777. AndrewCunda 2023-03-23
21776. ZacharyStefe 2023-03-23
21775. EdwardSok 2023-03-23
21774. RonaldPlaig 2023-03-23
21773. DanielEstig 2023-03-23
21772. DavididOrt 2023-03-23
21771. Davidstupe 2023-03-23
21770. AndrewCunda 2023-03-23
21769. ZacharyStefe 2023-03-23
21768. EdwardSok 2023-03-23
21767. RonaldPlaig 2023-03-23
21766. ElmerDoxia 2023-03-23
21765. ManuelBes 2023-03-23
21764. DanielEstig 2023-03-23
21763. DavididOrt 2023-03-23
21762. Davidstupe 2023-03-23
21761. AndrewCunda 2023-03-23
21760. ZacharyStefe 2023-03-23
21759. RonaldPlaig 2023-03-23
21758. ElmerDoxia 2023-03-23
21757. EdwardSok 2023-03-23
21756. DavididOrt 2023-03-23
21755. DanielEstig 2023-03-23
21754. RonaldPlaig 2023-03-23
21753. ElmerDoxia 2023-03-23
21752. ZacharyStefe 2023-03-23
21751. AndrewCunda 2023-03-23
21750. EdwardSok 2023-03-23
21749. Patrickfer 2023-03-23
21748. Davidstupe 2023-03-23
21747. RonaldPlaig 2023-03-23
21746. ElmerDoxia 2023-03-23
21745. DavididOrt 2023-03-23
21744. AndrewCunda 2023-03-22
21743. ZacharyStefe 2023-03-22
21742. Davidstupe 2023-03-22
21741. EdwardSok 2023-03-22
21740. ElmerDoxia 2023-03-22
21739. RonaldPlaig 2023-03-22
21738. DavididOrt 2023-03-22
21737. DanielEstig 2023-03-22
21736. Appani 2023-03-22
21735. AndrewCunda 2023-03-22
21734. Davidstupe 2023-03-22
21733. ElmerDoxia 2023-03-22
21732. RonaldPlaig 2023-03-22
21731. EdwardSok 2023-03-22
21730. DanielEstig 2023-03-22
21729. DavididOrt 2023-03-22
21728. Davidstupe 2023-03-22
21727. RonaldPlaig 2023-03-22
21726. ElmerDoxia 2023-03-22
21725. ZacharyStefe 2023-03-22
21724. EdwardSok 2023-03-22
21723. ElmerDoxia 2023-03-22
21722. Davidstupe 2023-03-22
21721. RonaldPlaig 2023-03-22
21720. DavididOrt 2023-03-22
21719. DanielEstig 2023-03-22
21718. ZacharyStefe 2023-03-22
21717. Optidly 2023-03-22
21716. Davidstupe 2023-03-22
21715. EdwardSok 2023-03-22
21714. DanielEstig 2023-03-22
21713. ZacharyStefe 2023-03-22
21712. AndrewCunda 2023-03-22
21711. RonaldPlaig 2023-03-22
21710. ElmerDoxia 2023-03-22
21709. Davidstupe 2023-03-22
21708. EdwardSok 2023-03-22
21707. DavididOrt 2023-03-22
21706. DanielEstig 2023-03-22
21705. ManuelBes 2023-03-22
21704. RonaldPlaig 2023-03-22
21703. Davidstupe 2023-03-22
21702. ElmerDoxia 2023-03-22
21701. Patrickfer 2023-03-22
21700. Davidstupe 2023-03-22
21699. RonaldPlaig 2023-03-22
21698. ElmerDoxia 2023-03-22
21697. DavididOrt 2023-03-22
21696. DanielEstig 2023-03-22
21695. AndrewCunda 2023-03-22
21694. ElmerDoxia 2023-03-22
21693. RonaldPlaig 2023-03-22
21692. Davidstupe 2023-03-22
21691. EdwardSok 2023-03-22
21690. DanielEstig 2023-03-22
21689. DavididOrt 2023-03-22
21688. ZacharyStefe 2023-03-22
21687. Davidstupe 2023-03-22
21686. RonaldPlaig 2023-03-22
21685. ElmerDoxia 2023-03-22
21684. EdwardSok 2023-03-22
21683. DanielEstig 2023-03-22
21682. DavididOrt 2023-03-22
21681. ElmerDoxia 2023-03-22
21680. RonaldPlaig 2023-03-22
21679. Davidstupe 2023-03-22
21678. ZacharyStefe 2023-03-22
21677. AndrewCunda 2023-03-22
21676. ElmerDoxia 2023-03-22
21675. RonaldPlaig 2023-03-22
21674. Davidstupe 2023-03-22
21673. EdwardSok 2023-03-22
21672. DanielEstig 2023-03-22
21671. DavididOrt 2023-03-22
21670. ZacharyStefe 2023-03-22
21669. AndrewCunda 2023-03-22
21668. ArnoldRhync 2023-03-22
21667. RonaldPlaig 2023-03-21
21666. ElmerDoxia 2023-03-21
21665. PhillipEvath 2023-03-21
21664. Davidstupe 2023-03-21
21663. WilliamHox 2023-03-21
21662. DavididOrt 2023-03-21
21661. DanielEstig 2023-03-21
21660. EdwardSok 2023-03-21
21659. Randyhat 2023-03-21
21658. AndrewCunda 2023-03-21
21657. EugeneTeamP 2023-03-21
21656. ZacharyStefe 2023-03-21
21655. ArnoldRhync 2023-03-21
21654. ElmerDoxia 2023-03-21
21653. RonaldPlaig 2023-03-21
21652. Wesleymob 2023-03-21
21651. EdwardLoula 2023-03-21
21650. Davidstupe 2023-03-21
21649. WilliamHox 2023-03-21
21648. Andrewjab 2023-03-21
21647. EdwardSok 2023-03-21
21646. DanielEstig 2023-03-21
21645. Patrickfer 2023-03-21
21644. AndrewCunda 2023-03-21
21643. EugeneTeamP 2023-03-21
21642. Randyhat 2023-03-21
21641. ElmerDoxia 2023-03-21
21640. RonaldPlaig 2023-03-21
21639. ArnoldRhync 2023-03-21
21638. Davidstupe 2023-03-21
21637. PhillipEvath 2023-03-21
21636. WilliamHox 2023-03-21
21635. Andrewjab 2023-03-21
21634. ErnestZer 2023-03-21
21633. DavididOrt 2023-03-21
21632. DanielEstig 2023-03-21
21631. EdwardSok 2023-03-21
21630. ElmerDoxia 2023-03-21
21629. RonaldPlaig 2023-03-21
21628. ZacharyStefe 2023-03-21
21627. ManuelBes 2023-03-21
21626. Davidstupe 2023-03-21
21625. Wesleymob 2023-03-21
21624. Willispek 2023-03-21
21623. PhillipEvath 2023-03-21
21622. WilliamHox 2023-03-21
21621. ElmerDoxia 2023-03-21
21620. Andrewjab 2023-03-21
21619. RonaldPlaig 2023-03-21
21618. DavididOrt 2023-03-21
21617. Davidstupe 2023-03-21
21616. Платье 2023-03-21
21615. AndrewCunda 2023-03-21
21614. ZacharyStefe 2023-03-21
21613. Randyhat 2023-03-21
21612. Wesleymob 2023-03-21
21611. EdwardLoula 2023-03-21
21610. Willispek 2023-03-21
21609. PhillipEvath 2023-03-21
21608. ElmerDoxia 2023-03-21
21607. WilliamHox 2023-03-21
21606. Andrewjab 2023-03-21
21605. ErnestZer 2023-03-21
21604. EdwardSok 2023-03-21
21603. DavididOrt 2023-03-21
21602. Davidstupe 2023-03-21
21601. AndrewCunda 2023-03-21
21600. ZacharyStefe 2023-03-21
21599. EugeneTeamP 2023-03-21
21598. Wesleymob 2023-03-21
21597. EdwardLoula 2023-03-21
21596. ArnoldRhync 2023-03-21
21595. RonaldPlaig 2023-03-21
21594. ElmerDoxia 2023-03-21
21593. PhillipEvath 2023-03-21
21592. Willispek 2023-03-21
21591. JamesAveks 2023-03-21
21590. RichardNet 2023-03-21
21589. ErnestZer 2023-03-21
21588. Andrewjab 2023-03-21
21587. Davidstupe 2023-03-21
21586. WilliamHox 2023-03-21
21585. DanielEstig 2023-03-21
21584. DavididOrt 2023-03-21
21583. RobertKnity 2023-03-21
21582. ZacharyStefe 2023-03-21
21581. AndrewCunda 2023-03-21
21580. EugeneTeamP 2023-03-21
21579. Wesleymob 2023-03-21
21578. Randyhat 2023-03-21
21577. ElmerDoxia 2023-03-21
21576. RonaldPlaig 2023-03-21
21575. PhillipEvath 2023-03-21
21574. Davidstupe 2023-03-21
21573. ErnestZer 2023-03-21
21572. RichardNet 2023-03-21
21571. WilliamHox 2023-03-21
21570. HenryFuh 2023-03-21
21569. RobertKnity 2023-03-21
21568. KevinFax 2023-03-21
21567. EdwardSok 2023-03-21
21566. DanielEstig 2023-03-21
21565. ElmerDoxia 2023-03-21
21564. AndrewCunda 2023-03-21
21563. RonaldPlaig 2023-03-21
21562. Wesleymob 2023-03-21
21561. Willispek 2023-03-21
21560. Davidstupe 2023-03-21
21559. ErnestZer 2023-03-21
21558. Andrewjab 2023-03-21
21557. RichardNet 2023-03-21
21556. HenryFuh 2023-03-21
21555. ElmerDoxia 2023-03-21
21554. EdwardSok 2023-03-21
21553. DavididOrt 2023-03-21
21552. RonaldPlaig 2023-03-21
21551. DanielEstig 2023-03-21
21550. AndrewCunda 2023-03-21
21549. ZacharyStefe 2023-03-21
21548. Wesleymob 2023-03-21
21547. ArnoldRhync 2023-03-21
21546. Willispek 2023-03-21
21545. PhillipEvath 2023-03-21
21544. Andrewjab 2023-03-21
21543. ErnestZer 2023-03-21
21542. JamesAveks 2023-03-21
21541. KevinFax 2023-03-21
21540. RichardNet 2023-03-21
21539. HenryFuh 2023-03-21
21538. RonaldPlaig 2023-03-21
21537. EdwardSok 2023-03-21
21536. DavididOrt 2023-03-21
21535. EdwardLoula 2023-03-21
21534. ZacharyStefe 2023-03-21
21533. AndrewCunda 2023-03-21
21532. Wesleymob 2023-03-21
21531. Davidstupe 2023-03-21
21530. ArnoldRhync 2023-03-21
21529. PhillipEvath 2023-03-21
21528. Willispek 2023-03-21
21527. HenryFuh 2023-03-21
21526. ErnestZer 2023-03-21
21525. WilliamHox 2023-03-21
21524. EugeneTeamP 2023-03-21
21523. Davidstupe 2023-03-21
21522. ZacharyStefe 2023-03-21
21521. DanielEstig 2023-03-21
21520. Wesleymob 2023-03-21
21519. AndrewCunda 2023-03-21
21518. Randyhat 2023-03-21
21517. ArnoldRhync 2023-03-21
21516. PhillipEvath 2023-03-21
21515. ElmerDoxia 2023-03-21
21514. RonaldPlaig 2023-03-21
21513. Willispek 2023-03-20
21512. RobertKnity 2023-03-20
21511. KevinFax 2023-03-20
21510. RichardNet 2023-03-20
21509. Andrewjab 2023-03-20
21508. ErnestZer 2023-03-20
21507. clomid 100mg gvxestqiegvk Daceake 2023-03-20
21506. WilliamHox 2023-03-20
21505. Davidstupe 2023-03-20
21504. EugeneTeamP 2023-03-20
21503. EdwardSok 2023-03-20
21502. DavididOrt 2023-03-20
21501. Wesleymob 2023-03-20
21500. ZacharyStefe 2023-03-20
21499. DanielEstig 2023-03-20
21498. ElmerDoxia 2023-03-20
21497. RonaldPlaig 2023-03-20
21496. AndrewCunda 2023-03-20
21495. ArnoldRhync 2023-03-20
21494. JamesAveks 2023-03-20
21493. Randyhat 2023-03-20
21492. HenryFuh 2023-03-20
21491. RichardNet 2023-03-20
21490. PhillipEvath 2023-03-20
21489. RobertKnity 2023-03-20
21488. Willispek 2023-03-20
21487. Andrewjab 2023-03-20
21486. ErnestZer 2023-03-20
21485. Davidstupe 2023-03-20
21484. EdwardLoula 2023-03-20
21483. EugeneTeamP 2023-03-20
21482. WilliamHox 2023-03-20
21481. RonaldPlaig 2023-03-20
21480. ElmerDoxia 2023-03-20
21479. DavididOrt 2023-03-20
21478. Wesleymob 2023-03-20
21477. DanielEstig 2023-03-20
21476. ZacharyStefe 2023-03-20
21475. ArnoldRhync 2023-03-20
21474. HenryFuh 2023-03-20
21473. PhillipEvath 2023-03-20
21472. Randyhat 2023-03-20
21471. JamesAveks 2023-03-20
21470. RobertKnity 2023-03-20
21469. AndrewCunda 2023-03-20
21468. ErnestZer 2023-03-20
21467. Andrewjab 2023-03-20
21466. Davidstupe 2023-03-20
21465. RonaldPlaig 2023-03-20
21464. EdwardLoula 2023-03-20
21463. EugeneTeamP 2023-03-20
21462. WilliamHox 2023-03-20
21461. DavididOrt 2023-03-20
21460. EdwardSok 2023-03-20
21459. HenryFuh 2023-03-20
21458. KevinFax 2023-03-20
21457. PhillipEvath 2023-03-20
21456. Wesleymob 2023-03-20
21455. Randyhat 2023-03-20
21454. ArnoldRhync 2023-03-20
21453. DanielEstig 2023-03-20
21452. ZacharyStefe 2023-03-20
21451. AndrewCunda 2023-03-20
21450. Willispek 2023-03-20
21449. Davidstupe 2023-03-20
21448. ElmerDoxia 2023-03-20
21447. RonaldPlaig 2023-03-20
21446. EugeneTeamP 2023-03-20
21445. WilliamHox 2023-03-20
21444. JamesAveks 2023-03-20
21443. RichardNet 2023-03-20
21442. Randyhat 2023-03-20
21441. Wesleymob 2023-03-20
21440. DanielEstig 2023-03-20
21439. ZacharyStefe 2023-03-20
21438. RobertKnity 2023-03-20
21437. Andrewjab 2023-03-20
21436. ErnestZer 2023-03-20
21435. Davidstupe 2023-03-20
21434. Willispek 2023-03-20
21433. ElmerDoxia 2023-03-20
21432. AndrewCunda 2023-03-20
21431. EugeneTeamP 2023-03-20
21430. JamesAveks 2023-03-20
21429. WilliamHox 2023-03-20
21428. RichardNet 2023-03-20
21427. ArnoldRhync 2023-03-20
21426. PhillipEvath 2023-03-20
21425. DavididOrt 2023-03-20
21424. Wesleymob 2023-03-20
21423. Randyhat 2023-03-20
21422. RobertKnity 2023-03-20
21421. DanielEstig 2023-03-20
21420. ZacharyStefe 2023-03-20
21419. ErnestZer 2023-03-20
21418. Andrewjab 2023-03-20
21417. RonaldPlaig 2023-03-20
21416. ElmerDoxia 2023-03-20
21415. Davidstupe 2023-03-20
21414. AndrewCunda 2023-03-20
21413. Baadum 2023-03-20
21412. EdwardLoula 2023-03-20
21411. JamesAveks 2023-03-20
21410. HenryFuh 2023-03-20
21409. RichardNet 2023-03-20
21408. ArnoldRhync 2023-03-20
21407. PhillipEvath 2023-03-20
21406. ElmerDoxia 2023-03-20
21405. RonaldPlaig 2023-03-20
21404. EdwardSok 2023-03-20
21403. Randyhat 2023-03-20
21402. Wesleymob 2023-03-20
21401. RobertKnity 2023-03-20
21400. Andrewjab 2023-03-20
21399. ErnestZer 2023-03-20
21398. ZacharyStefe 2023-03-20
21397. DanielEstig 2023-03-20
21396. Baadum 2023-03-20
21395. Albertbam 2023-03-20
21394. DavidCoals 2023-03-20
21393. JeromeDof 2023-03-20
21392. AndrewCunda 2023-03-20
21391. EugeneTeamP 2023-03-20
21390. EdwardLoula 2023-03-20
21389. JamesAveks 2023-03-20
21388. HenryFuh 2023-03-20
21387. KevinFax 2023-03-20
21386. Davidstupe 2023-03-20
21385. RonaldPlaig 2023-03-20
21384. ElmerDoxia 2023-03-20
21383. Stanleygow 2023-03-20
21382. WilliamHox 2023-03-20
21381. ArnoldRhync 2023-03-20
21380. PhillipEvath 2023-03-20
21379. DavididOrt 2023-03-20
21378. EdwardSok 2023-03-20
21377. ErnestZer 2023-03-20
21376. RobertKnity 2023-03-20
21375. Andrewjab 2023-03-20
21374. Randyhat 2023-03-20
21373. ZacharyStefe 2023-03-20
21372. Willispek 2023-03-20
21371. Baadum 2023-03-20
21370. Albertbam 2023-03-20
21369. EdwardLoula 2023-03-20
21368. EugeneTeamP 2023-03-20
21367. AndrewCunda 2023-03-20
21366. ElmerDoxia 2023-03-20
21365. Davidstupe 2023-03-20
21364. JamesAveks 2023-03-20
21363. KevinFax 2023-03-20
21362. HenryFuh 2023-03-20
21361. RichardNet 2023-03-20
21360. Stanleygow 2023-03-20
21359. Wesleymob 2023-03-20
21358. ErnestZer 2023-03-20
21357. ZacharyStefe 2023-03-20
21356. DanielEstig 2023-03-20
21355. RonaldPlaig 2023-03-20
21354. ElmerDoxia 2023-03-20
21353. Davidstupe 2023-03-20
21352. JeromeDof 2023-03-20
21351. Baadum 2023-03-20
21350. Albertbam 2023-03-20
21349. EugeneTeamP 2023-03-20
21348. HenryFuh 2023-03-20
21347. KevinFax 2023-03-20
21346. JamesAveks 2023-03-20
21345. DavidCoals 2023-03-20
21344. AndrewCunda 2023-03-20
21343. WilliamHox 2023-03-20
21342. ArnoldRhync 2023-03-20
21341. RichardNet 2023-03-20
21340. Stanleygow 2023-03-20
21339. ErnestZer 2023-03-20
21338. RobertKnity 2023-03-20
21337. EdwardSok 2023-03-20
21336. DavididOrt 2023-03-20
21335. Randyhat 2023-03-20
21334. ElmerDoxia 2023-03-20
21333. DanielEstig 2023-03-20
21332. ZacharyStefe 2023-03-20
21331. Willispek 2023-03-20
21330. KevinFax 2023-03-20
21329. HenryFuh 2023-03-20
21328. EdwardLoula 2023-03-20
21327. Baadum 2023-03-20
21326. Albertbam 2023-03-20
21325. JeromeDof 2023-03-20
21324. DavidCoals 2023-03-20
21323. WilliamHox 2023-03-20
21322. RonaldPlaig 2023-03-20
21321. PhillipEvath 2023-03-20
21320. ElmerDoxia 2023-03-20
21319. Davidstupe 2023-03-20
21318. ErnestZer 2023-03-20
21317. RobertKnity 2023-03-20
21316. Randyhat 2023-03-19
21315. EdwardSok 2023-03-19
21314. DavididOrt 2023-03-19
21313. ZacharyStefe 2023-03-19
21312. DanielEstig 2023-03-19
21311. KevinFax 2023-03-19
21310. HenryFuh 2023-03-19
21309. JamesAveks 2023-03-19
21308. Albertbam 2023-03-19
21307. Baadum 2023-03-19
21306. JeromeDof 2023-03-19
21305. DavidCoals 2023-03-19
21304. RonaldPlaig 2023-03-19
21303. Davidstupe 2023-03-19
21302. ElmerDoxia 2023-03-19
21301. AndrewCunda 2023-03-19
21300. RichardNet 2023-03-19
21299. ArnoldRhync 2023-03-19
21298. WilliamHox 2023-03-19
21297. Wesleymob 2023-03-19
21296. Andrewjab 2023-03-19
21295. ErnestZer 2023-03-19
21294. Stanleygow 2023-03-19
21293. RobertKnity 2023-03-19
21292. EdwardSok 2023-03-19
21291. ZacharyStefe 2023-03-19
21290. HenryFuh 2023-03-19
21289. JamesAveks 2023-03-19
21288. DanielEstig 2023-03-19
21287. EdwardLoula 2023-03-19
21286. EugeneTeamP 2023-03-19
21285. Baadum 2023-03-19
21284. JeromeDof 2023-03-19
21283. Albertbam 2023-03-19
21282. ElmerDoxia 2023-03-19
21281. RonaldPlaig 2023-03-19
21280. Davidstupe 2023-03-19
21279. WilliamHox 2023-03-19
21278. DavidCoals 2023-03-19
21277. ArnoldRhync 2023-03-19
21276. RichardNet 2023-03-19
21275. AndrewCunda 2023-03-19
21274. Andrewjab 2023-03-19
21273. Wesleymob 2023-03-19
21272. PhillipEvath 2023-03-19
21271. RobertKnity 2023-03-19
21270. ErnestZer 2023-03-19
21269. Stanleygow 2023-03-19
21268. JamesAveks 2023-03-19
21267. Randyhat 2023-03-19
21266. DavididOrt 2023-03-19
21265. ZacharyStefe 2023-03-19
21264. EdwardSok 2023-03-19
21263. RonaldPlaig 2023-03-19
21262. Davidstupe 2023-03-19
21261. ElmerDoxia 2023-03-19
21260. DanielEstig 2023-03-19
21259. EugeneTeamP 2023-03-19
21258. Baadum 2023-03-19
21257. JeromeDof 2023-03-19
21256. Albertbam 2023-03-19
21255. ArnoldRhync 2023-03-19
21254. WilliamHox 2023-03-19
21253. RichardNet 2023-03-19
21252. Wesleymob 2023-03-19
21251. Andrewjab 2023-03-19
21250. DavidCoals 2023-03-19
21249. AndrewCunda 2023-03-19
21248. RobertKnity 2023-03-19
21247. RonaldPlaig 2023-03-19
21246. Davidstupe 2023-03-19
21245. ElmerDoxia 2023-03-19
21244. ErnestZer 2023-03-19
21243. JamesAveks 2023-03-19
21242. ZacharyStefe 2023-03-19
21241. Stanleygow 2023-03-19
21240. DanielEstig 2023-03-19
21239. Wesleymob 2023-03-19
21238. Davidstupe 2023-03-19
21237. RonaldPlaig 2023-03-19
21236. ElmerDoxia 2023-03-19
21235. DavidCoals 2023-03-19
21234. Billyvax 2023-03-19
21233. PhillipEvath 2023-03-19
21232. RobertKnity 2023-03-19
21231. HenryFuh 2023-03-19
21230. JamesAveks 2023-03-19
21229. ErnestZer 2023-03-19
21228. DavididOrt 2023-03-19
21227. EdwardSok 2023-03-19
21226. EugeneTeamP 2023-03-19
21225. EdwardLoula 2023-03-19
21224. WesleyHeild 2023-03-19
21223. Willispek 2023-03-19
21222. Baadum 2023-03-19
21221. Albertbam 2023-03-19
21220. fcxtporw 2023-03-19
21219. WilliamHox 2023-03-19
21218. Wesleymob 2023-03-19
21217. Andrewjab 2023-03-19
21216. Jamesfeata 2023-03-19
21215. Davidstupe 2023-03-19
21214. RichardNet 2023-03-19
21213. ElmerDoxia 2023-03-19
21212. dypqvnwd 2023-03-19
21211. Billyvax 2023-03-19
21210. PhillipEvath 2023-03-19
21209. JamesAveks 2023-03-19
21208. RobertKnity 2023-03-19
21207. DavidCoals 2023-03-19
21206. AndrewCunda 2023-03-19
21205. ErnestZer 2023-03-19
21204. iocdtsbm 2023-03-19
21203. ZacharyStefe 2023-03-19
21202. Randyhat 2023-03-19
21201. DavididOrt 2023-03-19
21200. KevinFax 2023-03-19
21199. EugeneTeamP 2023-03-19
21198. WesleyHeild 2023-03-19
21197. Ignacioreima 2023-03-19
21196. Stanleygow 2023-03-19
21195. DanielEstig 2023-03-19
21194. JeromeDof 2023-03-19
21193. Albertbam 2023-03-19
21192. Baadum 2023-03-19
21191. Andrewjab 2023-03-19
21190. Wesleymob 2023-03-19
21189. ElmerDoxia 2023-03-19
21188. Jamesfeata 2023-03-19
21187. RichardNet 2023-03-19
21186. JamesAveks 2023-03-19
21185. RobertKnity 2023-03-19
21184. HenryFuh 2023-03-19
21183. PhillipEvath 2023-03-19
21182. Billyvax 2023-03-19
21181. ErnestZer 2023-03-19
21180. EdwardSok 2023-03-19
21179. ZacharyStefe 2023-03-19
21178. DavididOrt 2023-03-19
21177. Randyhat 2023-03-19
21176. KevinFax 2023-03-19
21175. EugeneTeamP 2023-03-19
21174. WesleyHeild 2023-03-19
21173. EdwardLoula 2023-03-19
21172. RonaldPlaig 2023-03-19
21171. Davidstupe 2023-03-19
21170. DanielEstig 2023-03-19
21169. WilliamHox 2023-03-19
21168. ScottTwers 2023-03-19
21167. Albertoduecy 2023-03-19
21166. ElmerDoxia 2023-03-19
21165. Wesleymob 2023-03-19
21164. Jimmyker 2023-03-19
21163. Jamesfeata 2023-03-19
21162. RichardNet 2023-03-19
21161. JamesAveks 2023-03-19
21160. RobertKnity 2023-03-19
21159. HenryFuh 2023-03-19
21158. PhillipEvath 2023-03-19
21157. Billyvax 2023-03-19
21156. AndrewCunda 2023-03-19
21155. DavididOrt 2023-03-19
21154. EdwardLoula 2023-03-19
21153. KevinFax 2023-03-19
21152. WesleyHeild 2023-03-19
21151. Davidstupe 2023-03-19
21150. Ignacioreima 2023-03-19
21149. RonaldPlaig 2023-03-19
21148. Willispek 2023-03-19
21147. ElmerDoxia 2023-03-19
21146. WilliamHox 2023-03-19
21145. ArnoldRhync 2023-03-19
21144. Wesleymob 2023-03-19
21143. Albertoduecy 2023-03-19
21142. ScottTwers 2023-03-19
21141. Ronaldhar 2023-03-19
21140. JamesAveks 2023-03-19
21139. Jamesfeata 2023-03-19
21138. RobertKnity 2023-03-19
21137. DavididOrt 2023-03-19
21136. EdwardSok 2023-03-19
21135. ErnestZer 2023-03-19
21134. Billyvax 2023-03-19
21133. Davidstupe 2023-03-19
21132. RonaldPlaig 2023-03-19