Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 14:41
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Med blicken på Utbildningsdagen i Freinetpedagogikens grunder

Åter på Drakberget i Freinetpedagogikens tecken


Inger Nordheden 2020-11-03

Bild:Raija Törnroos”Kan de komma upp själva, så får de klättra i träden”, sade Raija Törnroos.

 

Åter på Drakberget! Det var länge sedan men det känns inte så annorlunda från när jag var här sist! Barnen var lediga från skolan men Fritids var öppet, så barn klättrade i träd som vanligt.

 

Denna gång var ärendet att föreläsa på Freinetrörelsens nystartade basutbildning i Freinetpedagogik. Det kändes väldigt spännande och väldigt roligt. Vi som höll i själva dagen var Lisa Siegerstad, Raija Törnroos och undertecknad.


 

 

Drakbergsskolan är Sveriges första Freinetskola, startad 1993. Så här beskrivs Drakbergsskolan på hemsidan.

Freinetrörelsens pedagogiska kärna består av fyra arbetsmetoder:

  • § Att arbeta med ”fria uttrycksformer”, som innebär att barnet uppmuntras att uttrycka sig fritt i bild, ord, rörelse och ljud och därigenom utveckla sin fantasi och skaparkraft.
  • § Att använda ”verkligheten som lärobok” i konkret bemärkelse.
  • § Att med hjälp av ”korrespondens” skapa en kommunikation och tillägna sig ett globalt medvetande.
  • § Att arbeta ”kooperativt”, det vill säga samarbeta i en kooperativ miljö där barnet inte förlorar sin identitet

 

 

Ända sedan starten av Drakbergsskolan har Raija Törnroos funnits där och hon var den som  under kursdagen lade ett historiskt perspektiv på innehållet i den pedagogik som Celestin Freinet började med under tidigt 1900-tal. Allt kändes så självklart. Freinet är framför allt självklar nu. Då, när han levde och verkade, var han inte lika självklar. Han insåg tidigt att skolans roll, i det samhälle där den fanns, var otroligt viktig och att den då inte kunde ha rätt att förlama eleverna, eftersom den spirande demokratin då förlamades, vilket ju Frankrike berömde sig av att vara en del av. Då var elevmedverkan något konstigt, förkastligt och något som absolut markerade kommunism och på grund av det blev Freinet mycket ifrågasatt.

 

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Nu finns Freinets tankar och hans filosofi inskriven i den svenska läroplanen och nu är det till och med påbjudet att verka i hans anda. Således ska barnen och eleverna vara med och bestämma. Förskolan och skolan ska vara mångkulturell. Eleverna ska utforska sin verklighet och kommunicera med samhället och andra kulturer. Det trevande försöket ska vara riktmärket. Katederundervisningen ska inte vara det normala. Tänk om Celestin och Elise Freinet hade fått uppleva detta!

 

Problemet är bara att Freinets pedagogik inte är självklar på alla förskolor och i alla klassrum! Trots påbuden i läroplanen hindras många barn att få experimentera, tänka själva eller att påverka sitt eget lärande.

 

För mig, som varit med sedan starten av Freinetrörelsens tillkomst i Sverige, är detta faktum väldigt sorgligt och visar att kampen inte är över. På länge. Mitt eget bidrag denna kursdag handlade om att lyfta fram betydelserna av de så kallade Konstanterna, vilka är ett antal påståenden som Freinet prövar på läsarna och är de byggstenar som hela hans pedagogik lutar  sig mot. Att barn och vuxna är jämlika, att barn lär sig bäst om de får vara med och bestämma, att morgondagens demokrati fostras i en demokratisk skola och att betyg är av ondo, känns väldigt modernt! Freinet kallade ju sin skola för Écolè Modern.

 

Deltagarna på kursen fick ta ställning till några av de trettio konstanterna och efter att ha diskuterat dem i smågrupper även redovisa samtalet för de övriga grupperna, något som renderade nya tankar och nya samtal.

 

Efter en god lunch påbörjades dagens höjdpunkt, nämligen tillverkandet av marmorerade böcker. Vilken energi det väckte och vilka resultat som växte fram under eftermiddagen! Små böcker och stora böcker. Böcker i form av hjärtan och böcker med raklödder på. Allt med inspiration och vägledning från böcker som Anders Matson tillverkat för många år sedan och som han lånat ut dagen till ära. Anders kom också själv ner till bildsalen en stund och berättade om hur han hamnat i bokbindarbranchen.

 

Lena Alexandersson, som precis som jag, varit med sedan 1977, anslöt sig till gruppen och berättade hur Freinetrörelsen vuxit fram både här i Sverige, men även internationellt, något som legat Lena varmt om hjärtat hela tiden och som inneburit att hon varit den svenska Freinetrörelsens ansikte ute i resten av ”Freinetvärlden”. Var än Lena uppträder så hälsas hon av igenkännande och glädje. Lena har under alla åren varit simultantollk mellan de svenska, engelska, franska och spanska språken och utan henne hade otaliga RIDEF:er inte blivit de varma möten och vänskapsbygganden som de blivit.

 

Dagen avslutades med att Lisa Siegerstad, som för övrigt, med den äran, höll i själva ramarna för dagen, bad deltagarna skriva ner hur de upplevt dagen och dessutom muntligt säga några ord om detta. Alla var överväldigade av hur spännande och givande dagen varit och vi som lett dagen kände oss än mer överväldigade och gjorde att vi absolut fick mersmak. Vi återkommer alltså med mer kurser, kanske under fler dagar än bara en.

 

Inger Nordheden

 

 

 

 


Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
628. egfknjeadilergjvgdoulgesseqxz Eiasauff 2022-08-14
627. zxsfgxeddsvrnunddstadoBtjOrdigl Ntceevomo 2022-08-13
626. dmcoxgrrhftsiygthdstado viagra for sale over the counter Afxxpoche 2022-08-13
625. thegdrhddanhofbldstadoBtjOrdigl WrcjReova 2022-08-13
624. rgfnhcbwqdbfthgdoulgessecja Junbdoulgesse 2022-08-10
623. lio https://sites.google.com/cryptologn.com/metamask-extension 2022-08-10
622. Pancakeswap [url=https://sites.google.com/cryptowalletts.com/pancakeswap/home]Pancakeswap[/url] 2022-08-10
621. norc979 assacsc 2022-08-10
620. iywgxesfodsvfdstadoBtjOrdigm Jrvxevomo 2022-08-08
619. egfknjedilergjvgdoulgessexpf Egwsauff 2022-08-08
618. dmcogrrhftsiygthdstado viagra online Afgopoche 2022-08-07
617. zxsfgxddsvrnunddstadoBtjOrdigm Nrfxevomo 2022-08-06
616. stveevmarkle stveevmarkle 2022-08-05
615. Max Henty Max Henty 2022-08-04
614. Gods of Seo Directory submission sites 2022-08-04
613. MyInstaSave MyInstaSave 2022-08-04
612. MyInstaSave MyInstaSave 2022-08-04
611. iywgrtjagesfodsvfdstadoBtjOrdigb Jikaevomo 2022-08-04
610. dmcgrrhftsiygthdstado cost of viagra 100mg Arfvjpoche 2022-08-04
609. zxsfgddsvrnunddstadoBtjOrdigm Nexzevomo 2022-08-02
608. uptoparlawyer uptoparlawyer 2022-07-31
607. thegdrhanhofbldstadoBtjOrdigv WrbhReova 2022-07-30
606. harp harp 2022-07-29
605. rejhdrtefgddsvrnunddstadoBtjOrdigm Nbctevomo 2022-07-28
604. Wealth Management Wealth Management 2022-07-27
603. malinaleoo dsfsdf 2022-07-27
602. yhjrhitgndbegdrhanhofbldstadoBtjOrdigs WeweReova 2022-07-26
601. fgghjhj gfhgjhhj 2022-07-26
600. edasfsdrjmcgrrhftsiygthdstado where to buy viagra online usa Adfjpoche 2022-07-25
599. Cristopher Moore Coinbase Login 2022-07-24
598. Coinbase wallet coinbase wallet login 2022-07-24
597. vanilla gift card balance vanilla gift card balance 2022-07-21
596. malinaleoo dsfsdf 2022-07-20
595. Emily Metamask Extension 2022-07-20
594. Auto shop near me Auto shop near me 2022-07-18
593. Brake shop near me Brake shop near me 2022-07-18
592. thomas clark johnlincoln 2022-07-18
591. norc979 csdcvsddsadsada 2022-07-18
590. Waresliairmua 2022-07-17
589. Licenced Bankruptcy Winnipeg hotshotlawyer 2022-07-15
588. Coinbase Wallet Extension Jack 2022-07-14
587. MetaMask: The crypto wallet for Defi, Web3 Dapps and NFTs Jennifer 2022-07-14
586. norc979 assacsc 2022-07-14
585. sgtgfsrhnhcbwqdbfthgdoulgessecvm Jyhbdoulgesse 2022-07-13
584. egfknjeilergjvgdoulgessegej Evylsauff 2022-07-12
583. yhjrhitgndbgdrhanhofbldstadoBtjOrdigl WzweReova 2022-07-11
582. Flattrade fLATTRADE 2022-07-11
581. edasfsdcgrrhftsiygthdstado buy levitra Arvxpoche 2022-07-10
580. iywgrtjgsodsvfdstadoBtjOrdigg Jqazevomo 2022-07-09
579. RaymondVag 2022-07-07
578. Laresliairmdx 2022-07-06
577. john john 2022-07-05
576. iywgrtjgsodvfdstadoBtjOrdigt Jnndevomo 2022-07-04
575. edasfcgrrhftsiygthdstado cialis bodybuilding Abilpoche 2022-07-04
574. rejhrtefgdsvrnnddstadoBtjOrdigj Nbtsevomo 2022-07-03
573. Naresliairmav 2022-07-01
572. play.google.com/redeem play.google.com/redeem 2022-06-29
571. Paresliairmir 2022-06-28
570. sgtgfsnhwbfthgdoulgessezyt Jbbwdoulgesse 2022-06-27
569. egfknikerfvgdoulgesseitr Eavrsauff 2022-06-26
568. yhjrhinbgrhanhofbldstadoBtjOrdigs WrfaReova 2022-06-25
567. rejhrtgwslbtrnnddstadoBtjOrdigc Nfvevomo 2022-06-23
566. sgtgfsnhfthgdoulgessejby Jbdgdoulgesse 2022-06-22
565. Maresliairmcb 2022-06-21
564. egfknikefhfgdoulgessegfy Eceksauff 2022-06-20
563. yhjrhinbgrhnhofbldstadoBtjOrdigp WrrReova 2022-06-19
562. iyhtrwehaymmtgsdvfdstadoBtjOrdige Jrhevomo 2022-06-19
561. egfknxefhfgdoulgessewmz Etbisauff 2022-06-19
560. rejhdfergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigh Nthvevomo 2022-06-18
559. egfknxefhfgdoulgessemkd Etbisauff 2022-06-17
558. yhjhinbgrhnhofbldstadoBtjOrdigh WffReova 2022-06-17
557. easfcgrhftsygthdstado essay writer service san diego Acrspoche 2022-06-17
556. Garesliairmpx 2022-06-16
555. stveevmarkle https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/wealthsimple-login/home 2022-06-14
554. a1lawyerforallpurpose Best installation provider of composite decking 2022-06-12
553. iyhtrwtbnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigp Jvtevomo 2022-06-11
552. sgestvrmasnhfthgdoulgesserqd Jzvtdoulgesse 2022-06-11
551. rejkdhyeergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigf Nvtyevomo 2022-06-11
550. egcedsiknxefhfgdoulgessebdk Ermisauff 2022-06-10
549. yhjhinbvghnhofbldstadoBtjOrdign WmiReova 2022-06-10
548. ergwpepgrhftsygthdstadoBtjOrdigm Aubwpoche 2022-06-09
547. Beautiful. Divi is the most powerful theme in our collection. gevorafreight 2022-06-09
546. norc979 ;lkjhdsaxcvhghjl;p,jhgfdeswxzfgf 2022-06-09
545. iyhtrwbnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdige Jtbnevomo 2022-06-08
544. sgesxwrryhgsourmasnhfthgdoulgessejua Jzwedoulgesse 2022-06-08
543. norc979 ;lkjhdsaxcvhghjl;p,jhgfdeswxzfgfm 2022-06-08
542. Maresliairmxc 2022-06-08
541. rejkdheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigd Ngbcevomo 2022-06-08
540. IverNix 2022-06-07
539. Chesterfup 2022-06-07
538. egcedsefbqwrnbnxefhfgdoulgessegms Exefsauff 2022-06-07
537. yhjhnbvghnhofbldstadoBtjOrdiga WnmReova 2022-06-06
536. Ralphkit 2022-06-06
535. ergwppgrhftsygthdstadoBtjOrdigm Aolppoche 2022-06-06
534. StromNeula 2022-06-05
533. StromNeula 2022-06-05
532. Chesterfup 2022-06-05
531. IverNix 2022-06-05
530. Ralphkit 2022-06-04
529. laresliairmcf 2022-06-03
528. Huobi Exchange [url=https://sites.google.com/view/huobi-exchange/home]Huobi Exchange[/url] 2022-06-02
527. click for more yasminem 2022-06-01
526. ijstartcannon ijstart 2022-05-31
525. Robertfruck 2022-05-31
524. Robertfruck 2022-05-30
523. Robertfruck 2022-05-29
522. Robertfruck 2022-05-29
521. Robertfruck 2022-05-28
520. Robertfruck 2022-05-27
519. Cricut.com/setup samrey 2022-05-26
518. Raymondcow 2022-05-25
517. Eugenenug 2022-05-24
516. Eugenenug 2022-05-24
515. Caresliairmft 2022-05-23
514. Eugenenug 2022-05-23
513. DouglasDasia 2022-05-22
512. DouglasDasia 2022-05-22
511. iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigt Jebnevomo 2022-05-21
510. sgesxwryhgsourmasnhfthgdoulgesseuiy Jolwdoulgesse 2022-05-20
509. rejkheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigm Nndenevomo 2022-05-20
508. amazon.com/code amazon.com/code 2022-05-20
507. DouglasDasia 2022-05-20
506. egcesefbqwrnbnxefhfgdoulgesselmx Ebbesauff 2022-05-19
505. DouglasDasia 2022-05-19
504. how much does it cost to change the name on house deeds gf 2022-05-19
503. gsnnshnbvghnhofbldstadoBtjOrdigp WnbhReova 2022-05-19
502. no1healthlawyer personal injury lawyer Mississauga 2022-05-19
501. Stromskage 2022-05-18
500. Stromskage 2022-05-17
499. micheal roy sfdsdfsdf 2022-05-17
498. Roomba not working https://irobotroomba.site/ 2022-05-17
497. Stromskage 2022-05-17
496. Stromskage 2022-05-16
495. amazon code amazon code 2022-05-16
494. cricut.com/setup cricut.com/setup 2022-05-16
493. rejkheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigv Nndenevomo 2022-05-16
492. GregoryHic 2022-05-15
491. google play redeem code google play redeem code 2022-05-15
490. GregoryHic 2022-05-15
489. gsnnshnbvghnhofbldstadoBtjOrdigs WnbhReova 2022-05-15
488. ergwollsgrhftsygthdstadoBtjOrdigp Anbnpoche 2022-05-14
487. GregoryHic 2022-05-13
486. HP PRINTER IN ERROR STATE HP PRINTER IN ERROR STATE 2022-05-13
485. GregoryHic 2022-05-13
484. shauna 3543 2022-05-12
483. shauna 345435 2022-05-12
482. simonfrank https://123hp.com-laserjet.com/ 2022-05-12
481. traviswills https://cricutcomsetupwindowsz.com/ 2022-05-12
480. iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigr Jebnevomo 2022-05-11
479. sgesxwryhgsourmasnhfthgdoulgessefva Jolwdoulgesse 2022-05-11
478. Сaresliairmtm 2022-05-11
477. GregoryHic 2022-05-11
476. rejkheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigw Nndenevomo 2022-05-11
475. egcesefbqwrnbnxefhfgdoulgesseagx Ebbesauff 2022-05-10
474. 123.hp.com/laserjet https://123hp.com-laserjet.com 2022-05-10
473. Cricut Design Space https://cricutdesignspacecricut.com/ 2022-05-10
472. gsnnshnbvghnhofbldstadoBtjOrdigb WnbhReova 2022-05-09
471. ergwollsgrhftsygthdstadoBtjOrdige Anbnpoche 2022-05-09
470. olivilajhon08 olivila 2022-05-09
469. JamesEveks 2022-05-09
468. JamesEveks 2022-05-08
467. JamesEveks 2022-05-08
466. JamesEveks 2022-05-07
465. JamesEveks 2022-05-06
464. Do My Assignment Online john 2022-05-06
463. Caneplus Technology caneplus 2022-05-06
462. JamesEveks 2022-05-06
461. iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigf Jebnevomo 2022-05-06
460. sgesxwryhgsourmasnhfthgdoulgessesui Jolwdoulgesse 2022-05-05
459. rejkheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigd Nndenevomo 2022-05-05
458. egcesefbqwrnbnxefhfgdoulgessejhq Ebbesauff 2022-05-04
457. iyhtrwtnngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigk Jebevomo 2022-05-02
456. sgesxwyhgsourmasnhfthgdoulgessesxw Jyhgdoulgesse 2022-05-01
455. AlexSMKn 2022-05-01
454. rejkhergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigi Nndnevomo 2022-05-01
453. Caresliairmgr 2022-05-01
452. MonteViack 2022-04-30
451. egcesfbqwrnbnxefhfgdoulgesseoez Ebbsauff 2022-04-30
450. gsnnshnbvghnhofbldstadoBtjOrdigi WnbhReova 2022-04-30
449. ergwollsgrhftsygthdstadoBtjOrdigj Anbnpoche 2022-04-29
448. andy weiss andy weiss 2022-04-29
447. JoeJohn happy 2022-04-29
446. Daresliairmxy 2022-04-28
445. Amped wireless setup setup.ampedwireless.com 2022-04-28
444. Caresliairmpf 2022-04-26
443. iyhtrwtnngkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigz Jmmevomo 2022-04-25
442. sgesxwyhsourmasnhfthgdoulgessesyb Jyhdoulgesse 2022-04-25
441. Jobs for Freshers and experienced Jobs for Freshers and experienced 2022-04-24
440. rejkhyxcefettgwslbtrnnddstadoBtjOrdigm Ntcxevomo 2022-04-24
439. egcesqwrnbnxefhfgdoulgessewsf Eaaqsauff 2022-04-24
438. Baresliairmcq 2022-04-24
437. gsnnshnvghnhofbldstadoBtjOrdigf WnnhReova 2022-04-23
436. ergwollgtgrhftsygthdstadoBtjOrdigg Ansnpoche 2022-04-23
435. iyhtrwtnngkbyytgvfdstadoBtjOrdigx Jnnyevomo 2022-04-22
434. Why to choose Neinstein for Birth Injury lawyer? Jane Brano 2022-04-22
433. sgesxwsourmasnhfthgdoulgessebrk Anuudoulgesse 2022-04-22
432. rejkhyefettgwslbtrnnddstadoBtjOrdigf nyyyevomo 2022-04-21
431. egceswrnbnxefhfgdoulgesseyyq Ennssauff 2022-04-20
430. gsnnsnvghnhofbldstadoBtjOrdigw WnsnReova 2022-04-20
429. ergwollgtrhftsygthdstadoBtjOrdigk Ahhppoche 2022-04-20
428. iyhtrwtnngkbytgvfdstadoBtjOrdigl Jtnnevomo 2022-04-19
427. sgesxwsormasnhfthgdoulgesseksl Annodoulgesse 2022-04-18
426. rejkhefettgwslbtrnnddstadoBtjOrdigk Zbttevomo 2022-04-18
425. egcewrnbnxefhfgdoulgessesdg Enrnsauff 2022-04-17
424. Quinton1983 2022-04-17
423. gsnnvghnhofbldstadoBtjOrdigr WevgReova 2022-04-17
422. ergwollgtrftsygthdstadoBtjOrdigh Auuppoche 2022-04-16
421. iyhtrwnngkbytgvfdstadoBtjOrdigl Dsnnevomo 2022-04-15
420. sgesxwsomasnhfthgdoulgessempv Anuodoulgesse 2022-04-15
419. rejkhettgwslbtrnnddstadoBtjOrdigm Nbttevomo 2022-04-15
418. egcwrnbnxefhfgdoulgesseuqj Knrnsauff 2022-04-14
417. gsnnvnhofbldstadoBtjOrdige CkanReova 2022-04-14
416. ergwollgtftsygthdstadoBtjOrdige Fuuppoche 2022-04-13
415. egcwbnxefhfgdoulgessejwr Kbwnsauff 2022-04-12
414. Bret1978 2022-04-12
413. gbzsyvnhofbldstadoBtjOrdigx CmmnReova 2022-04-12
412. ergwehndgtftsygthdstadoBtjOrdige Fwbnpoche 2022-04-12
411. sgesxsmasnhfthgdoulgesserda Andadoulgesse 2022-04-10
410. iyhtreegkbytgvfdstadoBtjOrdigp Dbngevomo 2022-04-10
409. rejkegwslbtrnnddstadoBtjOrdige Ntfbfevomo 2022-04-09
408. egcwbxefhfgdoulgessecks Keezsauff 2022-04-09
407. gbzsvnhofbldstadoBtjOrdigw CrnnReova 2022-04-08
406. ergwendgtftsygthdstadoBtjOrdigs Fnenpoche 2022-04-08
405. Gabriela1982 2022-04-07
404. sgesxsmnhfthgdoulgesseqhz Axzxdoulgesse 2022-04-06
403. iyhtrekbytgvfdstadoBtjOrdigy Dbwievomo 2022-04-06
402. rejkegwsltrnnddstadoBtjOrdiga Ntgbevomo 2022-04-05
401. Advance Auto parts abd villars 2022-04-05
400. egcwbxfhfgdoulgesselin Kxxzsauff 2022-04-04
399. gbzsvhofbldstadoBtjOrdigg CbshReova 2022-04-04
398. ergwdgtftsygthdstadoBtjOrdigg Febbpoche 2022-04-03
397. 24/7 Computer Tech Helpline Number 24/7 Computer Tech Helpline Number 2022-04-03
396. iyhtrekytgvfdstadoBtjOrdigp Dgwievomo 2022-04-02
395. rejkegsltrnnddstadoBtjOrdigr Rkgjevomo 2022-04-01
394. egcwbfhfgdoulgessedwy Kbwvsauff 2022-03-31
393. gbzvhofbldstadoBtjOrdigd CehhReova 2022-03-31
392. yhtrekytgvfdstadoBtjOrdigw Djjyevomo 2022-03-30
391. rejkesltrnnddstadoBtjOrdigg Rkjevomo 2022-03-29
390. egcbfhfgdoulgessekkk Kbvsauff 2022-03-29
389. gbzvofbldstadoBtjOrdigd CrgbReova 2022-03-28
388. ergwtftsygthdstadoBtjOrdigi Fehhpoche 2022-03-27
387. thrnbrhjikzvofbldstadoBtjOrdigq CennReova 2022-03-26
386. ergwftsygthdstadoBtjOrdigx Fefgpoche 2022-03-25
385. TECHNOLOGY DF 2022-03-25
384. svegesltrnnddstadoBtjOrdigv Rwhevomo 2022-03-24
383. RalphMub 2022-03-23
382. thrnbrhjikzvofbldstadoBtjOrdige CennReova 2022-03-23
381. MichaelTer 2022-03-21
380. nevgegwftsygthdstadoBtjOrdigs Fefbpoche 2022-03-20
379. Philipcodia 2022-03-19
378. Selma1979 2022-03-18
377. Tiffiny1980 2022-03-14
376. Amtrak Amtrak 2022-03-13
375. Gerrygug 2022-03-13
374. amandascoop New York 2022-03-10
373. Faviola1977 2022-03-09
372. coinbase login rockey 2022-03-09
371. sephora gift card balance sephora gift card balance 2022-03-07
370. selena gomez Fox news breaking news 2022-03-01
369. selena gomez disneyplus.com/start 2022-03-01
368. disneyplus.com/start https://disneypluscombegin.com 2022-03-01
367. electric wheelchairs johnsy 2022-03-01
366. amazon/code amazon/code 2022-02-25
365. Alberta1995 2022-02-24
364. seo tubi.tv/activate 2022-02-24
363. seo disneyplus.com/begin 2022-02-24
362. coinbase.com login Saira 2022-02-23
361. Brandon1982 2022-02-20
360. Michaeletelp 2022-02-12
359. Cerrywill https://newupdate.medium.com/tap-on-this-linkigoogle-site-a7f7faa70e80 2022-02-08
358. Williamdwema 2022-02-07
357. MAX MAX 2022-02-04
356. ij scan utility ij scan utility 2022-02-04
355. packer movers click https://packermovers.click/packer-movers-mumbai/ 2022-02-04
354. Activate Setup henry nik 2022-01-31
353. sam poonam 2022-01-29
352. avs swdcs 2022-01-27
351. Fitness Blog. Incredible Fitness Tips 2022-01-24
350. Fire Equipment Karachi Fire Corporation 2022-01-24
349. Tiles Shop Khaprail Tiles 2022-01-24
348. Jewelry Shop Jewel Studio 2022-01-24
347. Pest Control Hafi Pest Control Services 2022-01-24
346. Furniture Malik Furniture 2022-01-24
345. Electronic Yasir Electronic 2022-01-24
344. Furniture Yamas Furniture 2022-01-24
343. Furniture Furniture4U 2022-01-24
342. Furniture Crown Furniture 2022-01-24
341. Transport Rohit Sharma 2022-01-23
340. Trap House kpsingh 2022-01-20
339. mcafee.com/activate sdvdvs 2022-01-19
338. malinaleoo Thanks 2022-01-18
337. linksysrouterlogin Linksys 2021-12-09
336. JamaalSeexy 2021-12-09
335. prescription online 2021-12-09
334. JamaalSeexy 2021-12-06
333. olivilajhon08 olivila 2021-12-06
332. Check Target Visa Gift Card Balance MyBalanceNow 2021-12-04
331. RichardJEN 2021-12-04
330. norc979 norc979 2021-12-03
329. RonaldTof 2021-12-02
328. Kenneth Kenneth 2021-12-02
327. Kenneth Kenneth 2021-12-02
326. Kenneth Kenneth 2021-12-02
325. Microsoft365.com/setup https://mcrosoft365setup.com/ 2021-12-02
324. ij.start.canon https://www.mijstartcano-n.org/ 2021-12-02
323. olivilajhon08 olivila 2021-11-30
322. Henrybeino 2021-11-30
321. Hbonow.com/tvcode https://hbomaxtvsigninn.com/ 2021-11-25
320. techginius vdsdsdgvfg 2021-11-25
319. Car removal Alex 2021-11-24
318. ij.start canon https://www.cijstartcanone.org/ 2021-11-22
317. https //ij.start.cannon https://istartsetup.com/https-ij-start-cannon/ 2021-11-22
316. ij.start.canon/ts3122 https://istartsetup.com/ij-canon-ts3122/ 2021-11-22
315. office.com/setup na 2021-11-20
314. MichaelMehox 2021-11-20
313. GeraldLop 2021-11-19
312. ij.start canon https://www.mijstartcano-n.org/ 2021-11-17
311. AlfredSlope 2021-11-16
310. ij.start canon https://www.mijstartcano-n.org/ 2021-11-16
309. Robertexemy 2021-11-12
308. office.com/setup na 2021-11-12
307. HarveycricK 2021-11-11
306. Williambeege 2021-11-10
305. Cristopher Moore AOL mail login 2021-11-10
304. PhilipPar 2021-11-09
303. ruby eddy 2021-11-06
302. edward eddy 2021-11-06
301. Kenneth Kenneth 2021-11-06
300. Josephapatt 2021-11-04
299. Trading https://getcoinbaseprologins.yahoosites.com/ 2021-11-01
298. Jamesudhv 2021-10-31
297. Jameschje 2021-10-29
296. Cristopher Moore AOL mail login 2021-10-28
295. Marketing and advertising Cristenia Disuja 2021-10-28
294. How to Connect a Porch Roof to House john smith 2021-10-28
293. MAX MAX 2021-10-28
292. cannon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-10-27
291. Amazon Activation Code h 2021-10-24
290. john hoffman na 2021-10-23
289. www.amazon.com/mytv wwwamazncamazn 2021-10-23
288. www.amazon.com/mytv wwwamazncamazn 2021-10-23
287. Amazon.com/mytv wwwamazncamazn 2021-10-23
286. Amazon.com/mytv wwwamazncamazn 2021-10-23
285. Jamesaeoy 2021-10-22
284. Amazon.tv/mytv Patricia David 2021-10-22
283. Jamesdltw 2021-10-20
282. xfinity.comauthorize selena 2021-10-20
281. xfinity.comauthorize selena 2021-10-20
280. xfinity.comauthorize selena 2021-10-20
279. Buy TRAMADOL Online With Credit Card nyra 2021-10-19
278. cannon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-10-19
277. Joshuashata 2021-10-19
276. Roberttow 2021-10-17
275. yhffdmypesismdbgsp DnyuNoUnd 2021-10-16
274. RaymondRuche 2021-10-16
273. Darrenquows 2021-10-16
272. How to find my hp printer wifi password? <b><a href="https://hp-printer-assistant.us/fix-hp-printer-long-delay-before-printing/">Fix Hp printer long delay before printing </a></b> 2021-10-13
271. Zacharytrolo 2021-10-12
270. Cristopher Moore sdasdd 2021-10-12
269. primevideo/mytv primevideo/mytv , amazon.com/code , amazon.com/mytv , www.amazon.com/mytv , primevideo/mytv , amazon.com/redeem , amazon.com/mytv , amazon.com/redeem , amazon.com/code , amazon.com/mytv , amazon.com/code , paypal login , amazon.com/mytv , amazon. 2021-10-12
268. www.trendmicro.com/activate https://www.t5trendmicroactivate.com/ 2021-10-12
267. ij.start canon https://www.cijstartcanone.org/ 2021-10-12
266. Anthonylaw 2021-10-12
265. JorgeFom 2021-10-11
264. microsoft365.com/setup https://soft-365setup.com/ 2021-10-09
263. Rent A PC Rent A PC 2021-10-08
262. MAX MAX 2021-10-07
261. MAX MAX 2021-10-07
260. Canon.com/ijsetup https://www.ca-nonijmanualset.com/ 2021-10-05
259. MAX MAX 2021-10-05
258. activate setup https://oj3830-oj3830.com/hp-go-wirelessprinting 2021-10-05
257. RubenHes 2021-10-05
256. warenajck warenajck 2021-10-02
255. Michaeldiarm 2021-10-02
254. us dollar to naira exchange rate today https://infoguidenigeria.com/dollar-naira/ 2021-10-01
253. IOBrandonliale 2021-10-01
252. Canon.com/ijsetup https://www.ca-nonijmanualset.com/ 2021-10-01
251. john hoffman na 2021-09-30
250. malinaleoo malinaleoo 2021-09-30
249. ij.start canon ij.start canon 2021-09-29
248. microsoft365.com/setup microsoft365.com/setup 2021-09-29
247. canon.com/ijsetup/mg2522 canon.com/ijsetup mg2522 2021-09-29
246. amelia 32535 2021-09-29
245. amelia 32535 2021-09-29
244. KeenanEvita 2021-09-29
243. My Blogs charles 2021-09-28
242. Samuelsaf 2021-09-28
241. Download And install Canon printer drivers [url=https://ijstart-cannon.com]ij.start.cannon[/url] 2021-09-27
240. JuliusZig 2021-09-26
239. Nathanjoype 2021-09-24
238. Resetting Linksys router https://connectrouter.com/linksys-router/ 2021-09-24
237. As versatility is an immense arrangement these days Group offers remote printing highlights in the e In case you are one of those individuals who love to gain some new useful knowledge every so often, hoping to set up their printer through ij.start ordinance all alone. Then, at that point you are at the opportune spot as beneath 2021-09-23
236. ScottTaili 2021-09-23
235. digital dissertations afhdsvddassibfcmypesismdudjr KrbcExcew 2021-09-22
234. Kennethprove 2021-09-22
233. ebdsfvfdstadoBtjOrdigf Dbgvevomo 2021-09-21
232. cvbdvfdmypesismjcvlb DnrjNoUnd 2021-09-21
231. john hoffman na 2021-09-21
230. buy tramadol online buy tramadol online 2021-09-21
229. VISIT HERE Aliena Lennon 2021-09-21
228. MAX MAX 2021-09-20
227. MAX MAX 2021-09-20
226. skybet login skybet login 2021-09-20
225. canon.com/ijsetup/mg2522 canon.com/ijsetup/mg2522 2021-09-20
224. Adrianknipt 2021-09-19
223. www.trendmciro.com/activate https://www.trendmicrocomactivate.com/ 2021-09-18
222. MAX MAX 2021-09-18
221. MAX MAX 2021-09-18
220. microsoft365.com/setup https://soft-365setup.com/ 2021-09-18
219. coinbase login https://web.sites.google.com/view/coinbaselogini 2021-09-18
218. HerbertHed 2021-09-18
217. olivilajhon08 olivila 2021-09-17
216. olivilajhon08 olivila 2021-09-17
215. cannon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-09-17
214. microsoft365.com/setup https://microsoft365comset.com/ 2021-09-17
213. EdwardGem 2021-09-16
212. ij.start.canon https://www.cijstartcanone.org/ 2021-09-16
211. ij.start.canon/ts3122 https://istartsetup.com/https-ij-start-cannon/ 2021-09-16
210. Williamcag 2021-09-15
209. olivilajhon08 olivila 2021-09-15
208. olivilajhon08 olivila 2021-09-15
207. cannon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-09-15
206. MAX MAX 2021-09-15
205. MAX MAX 2021-09-15
204. microsoft365.com/setup microsoft365.com/setup 2021-09-15
203. StephenInacy 2021-09-12
202. Marionalino 2021-09-11
201. john hoffman na 2021-09-11
200. john hoffman na 2021-09-10
199. olivilajhon08 olivila 2021-09-10
198. olivilajhon08 olivila 2021-09-10
197. john hoffman na 2021-09-09
196. customer care and support In case you are one of those individuals who love to gain some new useful knowledge every so often, hoping to set up their printer through ij.start ordinance all alone. 2021-09-09
195. viagraviagrauswed 2021-09-09
194. cannon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-09-08
193. amelia 32535 2021-09-07
192. amelia 32535 2021-09-07
191. cialisjanusSam 2021-09-06
190. Blog Daina 2021-09-03
189. My Blogs charles 2021-09-01
188. microsoft365.com/setup microsoft365.com/setup 2021-09-01
187. ij.start canon ij.start canon 2021-09-01
186. Ayu Swasth Private Limited https://ayuswasth.com/ 2021-08-31
185. Explainer Video Company https://animtopedia.com/ 2021-08-31
184. 4K Projector https://www.optoma.com/in/ 2021-08-31
183. www.amazon.com/mytv http://amazon-amazonmytv.com/ 2021-08-31
182. technology sam 2021-08-27
181. Barryanala 2021-08-25
180. Joshuasoows 2021-08-23
179. Lloydgog 2021-08-21
178. mcafee antivirus popo 2021-08-18
177. central.bitdefender.com https://sites.google.com/setups.great-site.net/centralbitdefendercom/home 2021-08-18
176. ij.start.cannon/ts3322 https://istartsetup.com/ij-cannon-ts3322/ 2021-08-18
175. ij.start.cannon/ts3322 ttps://istartsetup.com/ij-cannon-ts3322/ 2021-08-18
174. is lisinopril afhdvbcmypesismvhqvv Excewlcd 2021-08-18
173. cannon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-08-18
172. amelia 32535 2021-08-18
171. amelia 32535 2021-08-18
170. Rogersoype 2021-08-17
169. hxsghedvfdmypesismvvbzv NoUndVfs 2021-08-17
168. Stevenvop 2021-08-17
167. JefferyEuror 2021-08-16
166. john hoffman na 2021-08-16
165. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigh ReovaAni 2021-08-16
164. tnoeadfhgfdstadoBtjOrdigs EvaraAsgs 2021-08-15
163. JefferyEuror 2021-08-14
162. hxsghedvfdmypesismvxnrp NoUndVfs 2021-08-14
161. Amazon.com/mytv Amazon.com/mytv 2021-08-13
160. hxsghevfdmypesismnraho NoUndVed 2021-08-12
159. Activate Setup Activate Setup 2021-08-12
158. sbbolrgthdstadoBtjOrdigo pocheHtf 2021-08-12
157. cannon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-08-11
156. ij.start.cannon/ts3322 https://istartsetup.com/ij-cannon-ts3322/ 2021-08-11
155. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigy RtgevomoDev 2021-08-11
154. hxsghevfdmypesismhtyel NoUndVed 2021-08-09
153. sbbolrgthdstadoBtjOrdigj pocheHtf 2021-08-08
152. dfcasfcfldstadoBtjOrdigq DefevomoGtv 2021-08-08
151. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigr RtgevomoDev 2021-08-07
150. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigm ReovaAni 2021-08-07
149. geearbhdstadoBtjOrdigk jegeSwa 2021-08-06
148. buy brand cialis online usa afhdbcmypesismtdywy Excewloh 2021-08-06
147. hxsghevfdmypesismjoymu NoUndVed 2021-08-05
146. I'm genuinely astonished about the data you give in your articles. I should state am particularly o I'm genuinely astonished about the data you give in your articles. I should state am particularly overwhelmed by your whole story. It is hard to get one such site that licenses Microsoft Office customers to viably Introduce, Arrangement and Enact Office 2021-08-04
145. Mcafee.com/activate Mcafee.com/activate 2021-08-03
144. www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv 2021-07-28
143. Office Setup Office Setup 2021-07-28
142. www hp com 123 setup 123 hp com setup 2021-07-27
141. Mcafee.com/activate Mcafee.com/activate 2021-07-27
140. activate setup activate setup 2021-07-22
139. amelia 32535 2021-07-22
138. amelia 435r43543 2021-07-22
137. ij.start.cannon/ts3322 https://istartsetup.com/ij-cannon-ts3322/ 2021-07-21
136. canon.com/ijsetup devinanderson 2021-07-12
135. Kenneth Kenneth 2021-07-12
134. support hello 2021-07-09
133. canon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-07-06
132. canon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-07-01
131. www.amazon.com/mytv soffiya 2021-06-29
130. aol mail login aol mail login 2021-06-22
129. among maong 2021-06-16
128. canon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-06-16
127. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigz evomoAni 2021-06-13
126. edward eddy 2021-06-11
125. Kenneth Kenneth 2021-06-11
124. MS office https://ooffiice-setup.com 2021-06-10
123. Microsoft power point [url=https://ooffiice-setup.com]office.com/setup[/url] 2021-06-07
122. tadalafil daily use 2021-06-07
121. tadalafil 40 mg daily 2021-06-06
120. buy tadalafil 2021-06-06
119. sbbolthdstadoBtjOrdigt evomoHtf 2021-06-05
118. generic tadalafil 40 mg 2021-06-05
117. tadalafil dosage 2021-06-05
116. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigh evomoAni 2021-06-04
115. microsoft365.com/setup https://mycrosoft365setsup.com/ 2021-06-01
114. My Blogs charles 2021-05-31
113. 123.hp.com/laserjet 123.hp.com/laserjet 2021-05-31
112. winn dixie pharmacy dgsolbvfdmypesismgutdw NacleVed 2021-05-30
111. cialisВ® afhsdbcmypesismeoqsi Nacleloh 2021-05-29
110. Macfee.com/activate [url=https://websmcafee.com/activate//]Macfee.com/activate[/url] | [url=https://websmcafee.com/activate//]mcafe.com/activate[/url] | [url=https://websmcafee.com/activate//]Mcafee.com/activate[/url] 2021-05-29
109. canon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-05-29
108. geeahdstadoBtjOrdiga lenoSwa 2021-05-28
107. efbfbldstadoBtjOrdigi evomoDev 2021-05-28
106. dcacldstadoBtjOrdigw evomoGtv 2021-05-27
105. e d frbdcacldstadoBtjOrdigu Jebgevomo 2021-05-24
104. tadalafil effects hvdgeeahdstadoBtjOrdigw Bbshleno 2021-05-22
103. willium willium 2021-05-22
102. edward eddy 2021-05-22
101. ruby ruby 2021-05-22
100. Kenneth Kenneth 2021-05-22
99. hart pharmacy dgsolbvfdmypesismtemem LbsoNacle 2021-05-22
98. cialis buy without afhsdbcmypesismtrbqa RebfNacle 2021-05-20
97. Celexa fdvaefbfbldstadoBtjOrdigm Lebnevomo 2021-05-20
96. tadalafil rankings olgstnoegfdstadoBtjOrdigi GtnbEnege 2021-05-18
95. affordable viagra online fhwsbbolthdstadoBtjOrdige Fmrfevomo 2021-05-16
94. hy-vee pharmacy dgsolbvfdmypesismsjakf LbsoNacle 2021-05-16
93. cheap price on viagra fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigi Anooevomo 2021-05-15
92. non prescription online pharmacy reviews fdvaefbfbldstadoBtjOrdigd Lebnevomo 2021-05-14
91. tadalafil sublingual review hvdgeeahdstadoBtjOrdigd Bbshleno 2021-05-14
90. canadian drugstore frbdcacldstadoBtjOrdigm Jebgevomo 2021-05-13
89. shopping cialis afhsdbcmypesismudrpy RebfNacle 2021-05-13
88. Avtokasteremerm 2021-05-12
87. paxil with viagra fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigr Anooevomo 2021-05-09
86. legit online pharmacy dgsolbvfdmypesismfmrfs LbsoNacle 2021-05-08
85. Sam Battherford sammy 2021-05-08
84. cheap genieric cialis afhsdbcmypesismmdtnb RebfNacle 2021-05-06
83. canadian pharmacy reviews frbdcacldstadoBtjOrdigc Jebgevomo 2021-05-05
82. software ava 2021-05-04
81. activate setup ava 2021-05-04
80. levitra coupon code fdvefbfbldstadoBtjOrdigd Lrbsevomo 2021-05-03
79. northwest pharmacy canada afhdbcmypesismwsvsp RfvbNacle 2021-05-02
78. discount levitra fbdcacldstadoBtjOrdigk Jbsdevomo 2021-05-02
77. tadalafil 40 mg india olgsasbnvoegfdstadoBtjOrdige GvdbEnege 2021-05-02
76. canon.com/ijsetup https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ 2021-05-01
75. mba thesis fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigo Abdgevomo 2021-04-27
74. cvs pharmacy jobs dgsbvfdmypesismeqpjk LhdvNacle 2021-04-27
73. tadalafil powder 10g hvgeeahdstadoBtjOrdigm Bbdfleno 2021-04-26
72. nearest pharmacy to me afhdbcmypesismulbcl RfvbNacle 2021-04-25
71. levitra dosage 30 mg fbdcacldstadoBtjOrdigt Jbsdevomo 2021-04-24
70. amazon.com/mytv amzonprime-comytv.com 2021-04-21
69. Nice info ron 2021-04-18
68. MyronMep 2021-04-16
67. StevenMurge 2021-04-12
66. mikloa mikols 2021-04-03
65. thesis titles fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigq Abgcevomo 2021-04-03
64. help writing a thesis statement fhbbolthdstadoBtjOrdigg Fbshevomo 2021-04-02
63. Kenneth Kenneth 2021-03-30
62. hello hello 2021-03-30
61. online essay editing services olfbsanvoegfdstadoBtjOrdign JvbdEnege 2021-03-24
60. Telwvv 2021-03-03
59. cost of viagra at cvs afsbufbcmypesismbxgrl FjjuNacle 2021-03-02
58. does medicare cover viagra dggxdmypesismucjen NbmoNacle 2021-02-27
57. Prrxva 2021-02-27
56. how to get viagra to work htsgeahdstadoBtjOrdigt Kndnleno 2021-02-27
55. Viabge 2021-02-24
54. Oauqjp 2021-02-23
53. Sdztbw 2021-02-23
52. Otrkyk 2021-02-19
51. Charleshaigo 2021-02-19
50. Oxunyj 2021-02-19
49. fvsrffdvhnhfgdoulgessewbl Abcfdoulgesse 2021-02-17
48. cheapest generic cialis afsbfbcmypesismzkfst FbsgNacle 2021-02-16
47. payday loans on federal road fcgazvofbldstadoBtjOrdigh Ahbzevomo 2021-02-15
46. cialis trial pack dgbbjkxdmypesismoyqvy NbnhNacle 2021-02-12
45. Cgcfbj 2021-02-11
44. everyday payday loans crowley la olfbnvoegfdstadoBtjOrdign JbnvEnege 2021-02-11
43. payday loans in sarnia ont htgeahdstadoBtjOrdigz Kvaxleno 2021-02-11
42. cialis donazione sangue fbfbcldstadoBtjOrdigy Jbbnevomo 2021-02-10
41. Iscubk 2021-02-09
40. Dursoe 2021-02-09
39. Iyerhd 2021-02-08
38. fvsrffhnhfgdoulgessevuk Aqcfdoulgesse 2021-02-08
37. bfsgfhfgdoulgessexys Kuiksauff 2021-02-08
36. buy viagra online afsssvfbcmypesismsswyy FvfcNacle 2021-02-08
35. Uvkwtu 2021-02-07
34. canadianpharmacy fvxofbldstadoBtjOrdigj Lbsxevomo 2021-02-07
33. Bryftf 2021-02-06
32. Tmqypf 2021-02-06
31. Zrfeld 2021-02-05
30. Euicqu 2021-02-05
29. viagra dgbjkxdmypesismzyqgk NncsNacle 2021-02-04
28. Xldyiz 2021-02-04
27. online medicine to buy olfbnoegfdstadoBtjOrdigs JbnbEnege 2021-02-04
26. discount pharmacy online htgehdstadoBtjOrdigh Kbcxleno 2021-02-04
25. viagra from canada ffbcldstadoBtjOrdigy Jbbvevomo 2021-02-03
24. Oxumel 2021-02-03
23. Fecccn 2021-02-02
22. Jywlhc 2021-02-02
21. Drefhc 2021-02-01
20. viagra online without perscription olfefedxoegfdstadoBtjOrdigt JnscEnege 2021-02-01
19. cheap cialis 40 mg fcghsavofbldstadoBtjOrdiga Ahmdevomo 2021-02-01
18. canadian pharmacy online afssxghfbcmypesismejrmh FhnhNacle 2021-01-31
17. Rebwtz 2021-01-31
16. cialis black box warning fhsgbgolthdstadoBtjOrdigl Fmnfevomo 2021-01-31
15. Vvdxxy 2021-01-31
14. viagra click here info buy viagra htorhddehdstadoBtjOrdigu Kbbgleno 2021-01-31
13. Cfanqb 2021-01-30
12. Wtubgu 2021-01-30
11. Vdclir 2021-01-29
10. Vantin dddgbsikxdmypesismurfyj NgscNacle 2021-01-29
9. Kokmun 2021-01-29
8. cialis daily use olfeedxoegfdstadoBtjOrdigj JnhEnege 2021-01-27
7. Nfoobp 2021-01-26
6. cialis tadalafil & dapoxetine fcghavofbldstadoBtjOrdigq Ahmdevomo 2021-01-26
5. viagra site:au afssxhfbcmypesismlwsnv FbgNacle 2021-01-26
4. Tshllg 2021-01-26
3. brand cialis no prescription fhsggolthdstadoBtjOrdigr Fmfvevomo 2021-01-25
2. drugstore1st cialis htordldehdstadoBtjOrdigh Kbbtleno 2021-01-25
1. Sakcnx 2021-01-25


Nyheter

Fann 25 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022   Törnroos   2022-02-15
Karin Körner Loeld, Historien om snöbollen som växte   Nordheden   2021-12-30
Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande   Ahlqvist   2021-04-09
Åter på Drakberget i Freinetpedagogikens tecken   Nordheden   2020-11-03
Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder   Törnroos   2020-09-06
DAGS FÖR ÅRSMÖTE!LÖRDAG 18 APRIL 2020 kl 13:00 - 15:00på Freinetskolan Kastanjen, Slagsta gårdsväg 2, Norsborg   Vävare   2020-03-18
Att lära in ute   Tornroos   2019-04-04
Förslag till årsmötet för ”Freinetrörelsen i Sverige, Kooperativets Arbetets Pedagogisk”   Nordheden   2019-03-08
Det var länge sedan!   Nordheden   2017-10-28
Årsmöte på Kastanjen söndag 17 april kl 14.00   Nordheden   2016-02-14
2015 år Open Minds   Nordheden   2015-08-26
Lena Fejan Ljunghill fick Open Minds 2014.   Nordheden   2015-04-26
Nu delar vi ut Open Minds!   Nordheden   2015-04-06
Lena Fejan Ljunghill får pris   Nordheden   2015-01-10
Mia vävare "president " i internationella freinetrörelsen   Almlöf   2014-08-18
Ridef i Sverige? Återgå till räkenskapsår från kalenderår?   Almlöf   2012-10-07
Open minds till elevorganisationen   Nordheden   2012-10-07
Lite information från styrelsen   Nordheden   2011-12-05
Suzanne var i Skottland när vi var i Almedalen!   Nordheden   2011-07-06
Suzanne Osten prisas för skildringarna av barns utsatthet   Nordheden   2011-07-06
Ny matris som testar freinetfaktorn i klassrummet   Pihlgren   2011-03-13
Stöd Freinetrörelsen i Sverige - bli medlem!   Almlöf   2011-01-17
Prestigefullt lärarpris till Freinetskolan Mimers matematiklärare Elisabeth Wanselius!   Vossman Strömberg   2010-03-07
37 Korean visitors will visit on 20th this month...   Nordheden   2009-01-28
Demokratisk kompetens förändras med samhället   Subenko   2009-01-26

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia