Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 24 september 2022 - klockan 17:51
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Sven Erik Liedman om skolan, demokratin och medierna:

Demokratisk kompetens förändras med samhället


Göran Subenko 2009-01-26

Sven Erik Liedman är professor i idé- och lärdomshistoria och har skrivit en ansenlig mängd böcker i ämnet. \
Bild:David Almlöf
Sven Erik Liedman är professor i idé- och lärdomshistoria och har skrivit en ansenlig mängd böcker i ämnet. "Från Platon till kriget mot terrorismen" heter numera bästsäljaren som uppdaterats i takt med de politiska förändringarna i Europa (kommunismens fall t ex). Den är ett standardverk på universiteten och ingår i lärarutbildningen.

- Jag känner mig obekväm med begreppet demokratisk kompetens, sa Sven Erik Liedman, professor emeritus i idé och lärdomshistoria när han inledde ett öppet samtal om skolan och demokratin på GP i måndags kväll (19 januari 2009)

- För mig är kompetens en uppnådd färdighetsnivå som gör mig lämplig för ett jobb eller ett åtagande, men demokratin förutsätter en pågående utveckling och måste ständigt hanteras i nya sammanhang. Då kan vi inte säga att eleverna uppnått en "tillräcklig kompetens", fortsatte Sven Erik Liedman.

Han ansåg också att massmedierna är ett viktigt redskap för att lära sig att leva i en demokrati men att det finns vissa fundamentala förutsättningar för massmedier som eleverna tidigt måste få kännedom om:

• Att kritiskt granska källorna - Källkritik

• Att medierna ger möjlighet att delta i demokratin (även mellan valen)

• Att massmedierna gör ett urval bland aktuella händelser.

• Utan massmedier skulle vi nästan inte veta något om vad som pågår i samhället. Betänk att när Bastiljen i Paris stormades under Franska revolutionen så tog det ca två veckor för beskedet att nå Sverige, avslutade Liedman sitt inledningsanförande.

Ett 25-tal lärare hade nappat på TiS Västs inbjudan att delta i samtalet mellan Sven Erik Liedman och Lars Åke Kernell, universitetsadjunkt från Göteborgs universitet. Flertalet var gymnasielärare och män och några deltar i den studie som TiS och Dagspresskollegiet vid Göteborgs universitet driver för att ta reda på hur undervisning med dagstidningar inverkar på elevernas demokratiska kompetens.

Lars Åke Kernell inledde med att han inte hade några problem med begreppet demokratisk kompetens, men väl att dagens krav på effektivitet och hastighet motverkar skolans intentioner att utveckla den demokratiska kompetensen hos eleverna.

• Om vi för ett ögonblick kallar information/ kunskap för vatten så var lärarens roll för inte så länge sedan att servera vattnet glasvis till eleverna som en servitör. Dagens lärare måste snarare vara simläraren, som guidar eleverna i ett hav av information, illustrerade Kernell sin syn på den nya lärarrollen.

Kernell är också orolig för att en alltmer betygsfixerad skola minskar intresset för att se till hela elevens kompetenser, talanger och möjligheter och i stället koncentrera uppmärksamheten på det som är mätbart och som enligt Kernell är en ytterst liten del.
Sven Erik Liedman kommenterade med att betyg talar om eleverna, medan skolans uppgift är att tala med eleverna.

NE och Wikipedia - två olika synsätt

\
Bild:David Almlöf
"Hur framställs demokratin i medierna?" undrar Mats Hemberg (till vänster)  som höll i seminariet på GP/Tidningen i Skolan. Lars-Åke Kernell (till höger) var inbjuden som samtalspartner till professorn i Idé- och lärdomshistoria.En deltagare ur publiken illustrerade de olika synsätten på lärande med skillnaden mellan Nationalencyklopedin (NE) och Wikipedia, där NE är en färdig överförbar produkt medan Wikipedia ständigt förändras tillsammans med brukarna. En liknelse som föll Liedman på läppen. 

- Wikipedia är redan större än NE inom de stora språken och definitivt snabbare, dessutom korrigerar den sig själv hela tiden, sa Liedman och påpekade i sammanhanget, aningen förlägen, att han själv är upphovsman till många av facktexterna i NE. Liedman berörde också elitism och medborgarskap ur en annan synvinkel och tryckte på vikten av att vi alla ser oss som politiska varelser. Massmedierna lyfter alldeles för ofta fram de, som har positioner i kommuner, landsting och riksdag som de enda som sysslar med politik. Men vi är alla politiska varelser med möjlighet att påverka. Några av oss väljer att under kortare eller längre perioder ta på oss politiska uppdrag, men det är ju bara tillfälligt.

Bojkottade Lucia 

- Men hur ser vi på civil olydnad? undrade en deltagare som ansåg att det är en av de väldigt svåra frågorna när skolan ska hantera demokratin. Civil olydnad ses som ett demokratiskt redskap men olydnad i skolan bestraffas med olika metoder.

- I lärarens huvud står det nog inte mellan demokrati och diktatur när lärare medvetet bryter mot regelverket utan snarare mellan demokrati och effektivitet, replikerade Lars Åke Kernell. 

- Demokratiutveckling tar tid och den tiden känner läraren inte att han har. 

- Man har alltid rätt och möjlighet att vara olydig i sina åsikter, svarade Liedman och fortsatte: "det svåra är uppstår när olydnad går ut över andra". Liedman hänvisade till en nyligen publicerad artikel i GP som berättade om hur två flickor i höstas vägrade att delta i Luciafirande på Bofors fabrik i Eskilstuna eftersom den tillverkar dödliga vapen. De båda 11-åringarna blev pressade av lärarna och hårt åtgångna av kompisarna för detta ställningstagande bland annat med skälet att Bofors betalade för detta till den gemensamma klasskassan.

Jag, jag , jag

En av de kvinnliga deltagarna berättade om en annan företeelse som ger nya förutsättningar för elevernas demokratiska utveckling. Många elever har i dag stora svårigheter att se bortom sina egna behov och har en förställning om att om var och en får göra som han/hon vill så råder demokrati.
Liedman ser samma tendens i massmedierna och deras enorma personfixering. 

- Det finns en rädsla för det allvarliga. Vi får mycket mer information om frisyrer, klädval, bantningsmetoder än om vad den aktuella personen åstadkommit och det kan nog färga av sig på de unga. Att få eleverna att bli varse detta fenomen är en typisk uppgift för skolan, anser Liedman. Lars Åke Kernell påpekade att "de bångstyriga eleverna" behöver vuxnas hjälp att sätta ramar för vad som är acceptabelt i den aktuella situationen. Han menar absolut inte auktoritära lärare, som utnyttjar sin maktposition men väl lärare med auktoritet. Och Liedman understödjer honom med eftertryck.

Men vilka menar vi då när vi säger att "skolan" ska göra det ena och det andra?
Det blir först alldeles tyst ett ögonblick, när vi förmodligen alla rannsakar sin egen roll, men sedan kommer ett antal funderingar där ämnet livskunskap föreslås. Eftersom det finns en språklig aspekt så menar någon att det i alla fall åligger svenskläraren att hantera frågorna och lika självklart handlar det om samhällskunskapslärarna. Men allt är inte ett ämne påpekar någon. Det handlar om en stämning på skolan och om en attityd och om relationerna mellan både lärare och elever.

Motivation och klassrumsklimat
Två timmar har samtalet pågått endast avbrutet av en kort kafferast och det är dags att bryta och ge sig hem i det underkylda duggregnet. Men innan arrangören, Mats Hemberg från TiS släpper oss ber han de inbjudna talarna att besvara varsin slutfråga.
Sven Erik Liedman ska kort sammanfatta hur den skola där hans barnbarn ska gå ska hantera demokratiutvecklingen.

- Jag vill se en skola som agerar med auktoritet men inte med naken makt och jag vill att inlevelseförmåga ska uppmuntras i undervisningen. Och på den skolan ska demokrati inte bara handla om en elit utan något som berör oss alla, avslutar Sven Åke Liedman. Lars Åke Kernell, som fått uppgiften att beskriva vad hans älsklingsföreläsning ska handla om, funderar en stund men bestämmer sig sedan för att den ska handla om lärarens förhållningssätt, om helhetssyn och om att sätta den enskilda kunskapen i ett större sammanhang.
Allra sista ordet gick till Vilgot Oscarsson ur publiken. Han har undersökt demokratiundervisningen i svenska grundskolan och menar att om vi kan öka elevernas intresse för samhällsfrågor och förbättra klassrumsklimatet, så är det de två enskilda insatser, som allra bäst skulle gagna demokratiutvecklingen hos våra elever.


Betygsfixeringen i skolan tar bort fokus från kompetenser som inte är så lätta att mäta, hävdade Lars-Åke Kernell.
Bild:David Almlöf
Betygsfixeringen i skolan tar bort fokus från kompetenser som inte är så lätta att mäta, hävdade Lars-Åke Kernell.


Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
731. dmwgsygtthdstado how to get levitra Anwnpoche 2022-09-24
730. canadian pharmacies mail order 2022-09-24
729. iywwgxcsozxlncusvfdstadoBtjOrdigr Joxwevomo 2022-09-23
728. canadian drug pharmacy 2022-09-23
727. ed drugs online 2022-09-23
726. nsfjwnetadqrilergjvgdoulgessezec Ecxzsauff 2022-09-21
725. zxsscebbnunddstadoBtjOrdigc Nengevomo 2022-09-21
724. canada pharmacies online prescriptions 2022-09-21
723. canada drug stores 2022-09-21
722. cheapest drug prices 2022-09-20
721. MichaelMen 2022-09-19
720. Arnoldhip 2022-09-18
719. pharmacy without dr prescriptions 2022-09-18
718. online ed medication no prescription 2022-09-18
717. zxsscbnunddstadoBtjOrdigv Ntvcevomo 2022-09-18
716. rgfwwzednfsdxdoulgessedmz Jppldoulgesse 2022-09-16
715. dmwboisygtthdstado over the counter viagra in usa Aniopoche 2022-09-16
714. nsfjwnetadrilergjvgdoulgesseqyj Ewxrtsauff 2022-09-16
713. iywgxcsozxlncusvfdstadoBtjOrdigg Jrczevomo 2022-09-15
712. highest rated canadian pharmacies 2022-09-14
711. canadiandrugstore.com 2022-09-13
710. nsfjwneadrilergjvgdoulgessexob Enssauff 2022-09-11
709. tsncdefganzxhofbldstadoBtjOrdigb WnwxReova 2022-09-11
708. mt0icpkwfi5 2022-09-10
707. yuagobjzob5 2022-09-10
706. rgfwwednfsddybfthgdoulgesseefo Jybedoulgesse 2022-09-09
705. iywgxcsolncusvfdstadoBtjOrdigb Jbolevomo 2022-09-09
704. canada drug 2022-09-09
703. wilferdseo 2022-09-08
702. hqwfpachxln 2022-09-06
701. no perscription pharmacy 2022-09-06
700. dmsncsygtthdstado rhetorical analysis essay outline Arnpoche 2022-09-05
699. gxgkm9ehd0e 2022-09-05
698. canada pharmacies prescription drugs 2022-09-04
697. canada online pharmacies 2022-09-04
696. zxsfununddstadoBtjOrdigb Nsbuevomo 2022-09-04
695. rgfwwnfsddybfthgdoulgessezrw Jmgtdoulgesse 2022-09-03
694. top rated online pharmacy 2022-09-03
693. iywgxcsncusvfdstadoBtjOrdigv Jwnvevomo 2022-09-02
692. tadalafil india pharmacy 2022-09-02
691. best online international pharmacies 2022-09-01
690. rgfwwqesddybfthgdoulgessehoo Jxcrdoulgesse 2022-08-31
689. wilferdseo 2022-08-30
688. egfknjdcedeadrilergjvgdoulgessepfl Execsauff 2022-08-30
687. zxsfgsfsvrnunddstadoBtjOrdigt Nxerevomo 2022-08-30
686. thedsfcdefganhofbldstadoBtjOrdigy WxevReova 2022-08-30
685. online drugstore 2022-08-30
684. canada pharmacies online pharmacy 2022-08-29
683. wilferdseo 2022-08-29
682. dmcsygtthdstado informative essay introduction Aqspoche 2022-08-29
681. iywgxcdusvfdstadoBtjOrdigf Jxecevomo 2022-08-28
680. zxsfgxyeeddsvrnunddstadoBtjOrdigb Nbfyevomo 2022-08-26
679. thedsfcdanhofbldstadoBtjOrdigc WdxcReova 2022-08-25
678. egfknjedeadrilergjvgdoulgessegbz Eybwxsauff 2022-08-25
677. dmcoerhftsiygthdstado whats a thesis Atvbpoche 2022-08-25
676. Stewieg AFK Arena codes 2022-08-24
675. iywgxoesafodusvfdstadoBtjOrdigc Jbukevomo 2022-08-23
674. zxsfgxeeddsvrnunddstadoBtjOrdigm Ncrevomo 2022-08-21
673. thedsfdanhofbldstadoBtjOrdigt WgsReova 2022-08-19
672. rgfwwqeddbfthgdoulgessetcr Jxwwdoulgesse 2022-08-19
671. egfknjeadrilergjvgdoulgesseaeh Ecrsauff 2022-08-19
670. dmcoxzgrrhftsiygthdstado viagra 500 Axwzpoche 2022-08-19
669. iywgxoesafodsvfdstadoBtjOrdigc Jxesevomo 2022-08-18
668. Brentsew 2022-08-17
667. rgfnhcbwqeddbfthgdoulgesseshh Jxeddoulgesse 2022-08-13
666. egfknjeadilergjvgdoulgessebul Eiasauff 2022-08-13
665. dmcoxgrrhftsiygthdstado cheap viagra for sale canada Afxxpoche 2022-08-12
664. AndrewProve 2022-08-12
663. iywgxoesfodsvfdstadoBtjOrdigi Jrnoevomo 2022-08-12
662. Richardgek 2022-08-11
661. Dennissnigh 2022-08-09
660. cvs amoxicillin price 2022-08-08
659. thegdrhdanhofbldstadoBtjOrdigr WrfvReova 2022-08-07
658. rgfnhcbwqdbfthgdoulgessenex Junbdoulgesse 2022-08-07
657. egfknjedilergjvgdoulgessesjq Egwsauff 2022-08-07
656. iywgxesfodsvfdstadoBtjOrdigl Jrvxevomo 2022-08-06
655. thegdrhanhofbldstadoBtjOrdigs WrbhReova 2022-08-04
654. synthroid cheap price 2022-08-03
653. Michaelidora 2022-08-02
652. valtrex 1000 2022-08-02
651. zxsfgddsvrnunddstadoBtjOrdigg Nexzevomo 2022-08-01
650. buy viagra cheaper 2022-07-30
649. JesseMew 2022-07-29
648. wilferdseo 2022-07-29
647. naltrexone france 2022-07-29
646. rejhdrtefgddsvrnunddstadoBtjOrdigs Nbctevomo 2022-07-27
645. plaquenil indication 2022-07-26
644. valtrex generic cheap 2022-07-26
643. wilferdseo 2022-07-25
642. edasfsdrjmcgrrhftsiygthdstado best pharmacy prices for viagra Adfjpoche 2022-07-25
641. buy baclofen europe 2022-07-24
640. iywgrtjgesfodsvfdstadoBtjOrdigo Jtfbjevomo 2022-07-23
639. wilferdseo 2022-07-22
638. 30mg paxil pill 2022-07-19
637. wilferdseo 2022-07-18
636. yhjrhitgndbgdrhanhofbldstadoBtjOrdigo WzweReova 2022-07-17
635. buy orlistat uk 2022-07-16
634. paxil 80 mg 2022-07-15
633. aralen generic 2022-07-14
632. rejhrtefgddsvrnunddstadoBtjOrdigt Nbyuuevomo 2022-07-13
631. wilferdseo 2022-07-13
630. Anthonyisozy 2022-07-13
629. ivermectin 3mg dose 2022-07-13
628. wilferdseo 2022-07-11
627. sgtgfsrhnhwqdbfthgdoulgessetcw Jnyxdoulgesse 2022-07-11
626. wilferdseo 2022-07-10
625. edasfsdcgrrhftsiygthdstado what does a levitra pill look like Arvxpoche 2022-07-10
624. quetiapine ebay 2022-07-09
623. iywgrtjgsodsvfdstadoBtjOrdigz Jqazevomo 2022-07-09
622. metformin hcl er 2022-07-08
621. wilferdseo 2022-07-08
620. wilferdseo 2022-07-07
619. RaymondVag 2022-07-07
618. yhjrhinbgdrhanhofbldstadoBtjOrdige WunbReova 2022-07-05
617. buy orlistat generic 2022-07-05
616. seroquel 100 pill 2022-07-05
615. wilferdseo 2022-07-04
614. edasfcgrrhftsiygthdstado cialis generic china Abilpoche 2022-07-04
613. iywgrtjgsodvfdstadoBtjOrdigs Jnndevomo 2022-07-04
612. clomid 25 mg daily 2022-07-03
611. rejhrtefgdsvrnnddstadoBtjOrdigq Nbtsevomo 2022-07-02
610. WilliamDom 2022-07-01
609. wilferdseo 2022-07-01
608. cenforce 200 canada 2022-07-01
607. Robinvom 2022-06-30
606. iywgehaymmtgsodvfdstadoBtjOrdigg Joogevomo 2022-06-29
605. wilferdseo 2022-06-28
604. achat cialis france 2022-06-28
603. buy propecia 2022-06-28
602. ChesterSwara 2022-06-28
601. rejhrtefgwslbtrnnddstadoBtjOrdigw Nmqzevomo 2022-06-27
600. wilferdseo 2022-06-27
599. wilferdseo 2022-06-26
598. Milesmaype 2022-06-26
597. clomid male 2022-06-25
596. buy clomid no rx 2022-06-25
595. wilferdseo 2022-06-25
594. CharlesFex 2022-06-25
593. wilferdseo 2022-06-24
592. iywgehaymmtgsdvfdstadoBtjOrdigo Jthgevomo 2022-06-24
591. kamagra bodybuilding 2022-06-23
590. wilferdseo 2022-06-23
589. wilferdseo 2022-06-22
588. rejhrtgwslbtrnnddstadoBtjOrdigm Nfvevomo 2022-06-22
587. diltiazem tablet 2022-06-21
586. neurontin drug 2022-06-20
585. wilferdseo 2022-06-20
584. yhjhinbgrhnhofbldstadoBtjOrdigb WffReova 2022-06-19
583. wilferdseo 2022-06-18
582. iyhtrwehaymmtgsdvfdstadoBtjOrdign Jrhevomo 2022-06-18
581. rejhdfergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigk Nthvevomo 2022-06-18
580. avana india 2022-06-18
579. generic brand viagra 2022-06-18
578. wilferdseo 2022-06-17
577. easfcgrhftsygthdstado homework help essay writing Acrspoche 2022-06-17
576. egfknxefhfgdoulgessetjw Etbisauff 2022-06-17
575. ventolin 4 mg tabs 2022-06-15
574. buying kamagra online 2022-06-14
573. wilferdseo 2022-06-12
572. wilferdseo 2022-06-11
571. yhjhinbvghnhofbldstadoBtjOrdigm WmiReova 2022-06-11
570. sgestvrmasnhfthgdoulgesserdx Jzvtdoulgesse 2022-06-11
569. iyhtrwtbnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdiga Jvtevomo 2022-06-10
568. wilferdseo 2022-06-10
567. rejkdhyeergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigp Nvtyevomo 2022-06-10
566. wilferdseo 2022-06-10
565. ergwpepgrhftsygthdstadoBtjOrdigg Aubwpoche 2022-06-09
564. egcedsiknxefhfgdoulgesselrt Ermisauff 2022-06-09
563. wilferdseo 2022-06-09
562. yhjhnbvghnhofbldstadoBtjOrdiga WnmReova 2022-06-08
561. sgesxwrryhgsourmasnhfthgdoulgessearr Jzwedoulgesse 2022-06-08
560. iyhtrwbnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigr Jtbnevomo 2022-06-07
559. rejkdheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigx Ngbcevomo 2022-06-07
558. ergwppgrhftsygthdstadoBtjOrdigs Aolppoche 2022-06-06
557. egcedsefbqwrnbnxefhfgdoulgesseswg Exefsauff 2022-06-06
556. wilferdseo 2022-06-05
555. wilferdseo 2022-06-02
554. wilferdseo 2022-06-01
553. wilferdseo 2022-05-30
552. wilferdseo 2022-05-26
551. SlonThina 2022-05-25
550. SlonThina 2022-05-24
549. gsnnshnbvghnhofbldstadoBtjOrdigh WnbhReova 2022-05-20
548. sgesxwryhgsourmasnhfthgdoulgessefwi Jolwdoulgesse 2022-05-20
547. iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigq Jebnevomo 2022-05-20
546. rejkheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigo Nndenevomo 2022-05-19
545. wilferdseo 2022-05-19
544. BarneyTip 2022-05-19
543. ergwollsgrhftsygthdstadoBtjOrdigh Anbnpoche 2022-05-19
542. egcesefbqwrnbnxefhfgdoulgessetbo Ebbesauff 2022-05-18
541. gsnnshnbvghnhofbldstadoBtjOrdigo WnbhReova 2022-05-16
540. iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigl Jebnevomo 2022-05-16
539. rejkheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigi Nndenevomo 2022-05-15
538. ergwollsgrhftsygthdstadoBtjOrdigz Anbnpoche 2022-05-15
537. gsnnshnbvghnhofbldstadoBtjOrdigw WnbhReova 2022-05-11
536. sgesxwryhgsourmasnhfthgdoulgesselis Jolwdoulgesse 2022-05-11
535. iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdige Jebnevomo 2022-05-10
534. rejkheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigl Nndenevomo 2022-05-10
533. ergwollsgrhftsygthdstadoBtjOrdigl Anbnpoche 2022-05-09
532. egcesefbqwrnbnxefhfgdoulgesseivh Ebbesauff 2022-05-09
531. sgesxwryhgsourmasnhfthgdoulgesseujn Jolwdoulgesse 2022-05-05
530. iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigt Jebnevomo 2022-05-05
529. rejkheergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigw Nndenevomo 2022-05-04
528. egcesefbqwrnbnxefhfgdoulgessekuy Ebbesauff 2022-05-03
527. wilferdseo 2022-05-02
526. gsnnshnbvghnhofbldstadoBtjOrdigv WnbhReova 2022-05-01
525. sgesxwyhgsourmasnhfthgdoulgessexxx Jyhgdoulgesse 2022-05-01
524. iyhtrwtnngbkbyymmtgvfdstadoBtjOrdiga Jebevomo 2022-05-01
523. rejkhergttgwslbtrnnddstadoBtjOrdigm Nndnevomo 2022-04-30
522. ergwollsgrhftsygthdstadoBtjOrdigf Anbnpoche 2022-04-30
521. egcesfbqwrnbnxefhfgdoulgessewol Ebbsauff 2022-04-29
520. gsnnshnvghnhofbldstadoBtjOrdigf WnnhReova 2022-04-25
519. sgesxwyhsourmasnhfthgdoulgessevac Jyhdoulgesse 2022-04-25
518. iyhtrwtnngkbyymmtgvfdstadoBtjOrdigp Jmmevomo 2022-04-24
517. rejkhyxcefettgwslbtrnnddstadoBtjOrdigd Ntcxevomo 2022-04-24
516. ergwollgtgrhftsygthdstadoBtjOrdigf Ansnpoche 2022-04-23
515. egcesqwrnbnxefhfgdoulgesseqwv Eaaqsauff 2022-04-23
514. gsnnsnvghnhofbldstadoBtjOrdigk WnsnReova 2022-04-22
513. sgesxwsourmasnhfthgdoulgessemmq Anuudoulgesse 2022-04-22
512. iyhtrwtnngkbyytgvfdstadoBtjOrdigj Jnnyevomo 2022-04-21
511. rejkhyefettgwslbtrnnddstadoBtjOrdigs nyyyevomo 2022-04-21
510. ergwollgtrhftsygthdstadoBtjOrdigr Ahhppoche 2022-04-20
509. egceswrnbnxefhfgdoulgessehiu Ennssauff 2022-04-19
508. gsnnvghnhofbldstadoBtjOrdigs WevgReova 2022-04-19
507. sgesxwsormasnhfthgdoulgesseylo Annodoulgesse 2022-04-18
506. iyhtrwtnngkbytgvfdstadoBtjOrdigf Jtnnevomo 2022-04-18
505. rejkhefettgwslbtrnnddstadoBtjOrdigi Zbttevomo 2022-04-17
504. ergwollgtrftsygthdstadoBtjOrdigl Auuppoche 2022-04-17
503. Beatriz2016 2022-04-16
502. egcewrnbnxefhfgdoulgesseunj Enrnsauff 2022-04-16
501. gsnnvnhofbldstadoBtjOrdign CkanReova 2022-04-15
500. sgesxwsomasnhfthgdoulgessecpy Anuodoulgesse 2022-04-15
499. iyhtrwnngkbytgvfdstadoBtjOrdigj Dsnnevomo 2022-04-14
498. rejkhettgwslbtrnnddstadoBtjOrdiga Nbttevomo 2022-04-14
497. ergwollgtftsygthdstadoBtjOrdigr Fuuppoche 2022-04-14
496. egcwrnbnxefhfgdoulgesseoof Knrnsauff 2022-04-13
495. iyhtreeengkbytgvfdstadoBtjOrdigw Dennevomo 2022-04-13
494. rejkhegwslbtrnnddstadoBtjOrdigk Nmioevomo 2022-04-13
493. ergwehndgtftsygthdstadoBtjOrdiga Fwbnpoche 2022-04-12
492. egcwbnxefhfgdoulgessevug Kbwnsauff 2022-04-11
491. Svetlana2009 2022-04-11
490. sgesxsmasnhfthgdoulgesservo Andadoulgesse 2022-04-10
489. gbzsvnhofbldstadoBtjOrdigr CrnnReova 2022-04-10
488. iyhtreegkbytgvfdstadoBtjOrdiga Dbngevomo 2022-04-09
487. rejkegwslbtrnnddstadoBtjOrdigo Ntfbfevomo 2022-04-09
486. ergwendgtftsygthdstadoBtjOrdigp Fnenpoche 2022-04-08
485. egcwbxefhfgdoulgessexzu Keezsauff 2022-04-08
484. Nickie2005 2022-04-06
483. gbzsvhofbldstadoBtjOrdigj CbshReova 2022-04-06
482. sgesxsmnhfthgdoulgessezvg Axzxdoulgesse 2022-04-06
481. iyhtrekbytgvfdstadoBtjOrdigf Dbwievomo 2022-04-05
480. rejkegwsltrnnddstadoBtjOrdigb Ntgbevomo 2022-04-04
479. ergwdgtftsygthdstadoBtjOrdigw Febbpoche 2022-04-04
478. egcwbxfhfgdoulgesseoha Kxxzsauff 2022-04-03
477. gbzvhofbldstadoBtjOrdign CehhReova 2022-04-02
476. iyhtrekytgvfdstadoBtjOrdigy Dgwievomo 2022-04-01
475. Natalya2008 2022-04-01
474. rejkegsltrnnddstadoBtjOrdigg Rkgjevomo 2022-04-01
473. ergwdtftsygthdstadoBtjOrdigf Febcpoche 2022-03-31
472. egcwbfhfgdoulgessefqj Kbwvsauff 2022-03-30
471. gbzvofbldstadoBtjOrdigt CrgbReova 2022-03-30
470. yhtrekytgvfdstadoBtjOrdiga Djjyevomo 2022-03-29
469. rejkesltrnnddstadoBtjOrdigw Rkjevomo 2022-03-29
468. ergwtftsygthdstadoBtjOrdigi Fehhpoche 2022-03-28
467. egcbfhfgdoulgessemof Kbvsauff 2022-03-27
466. ergwftsygthdstadoBtjOrdigx Fefgpoche 2022-03-26
465. thrnbrhjikzvofbldstadoBtjOrdigt CennReova 2022-03-25
464. yhtrektgvfdstadoBtjOrdigr Djehevomo 2022-03-24
463. svegesltrnnddstadoBtjOrdign Rwhevomo 2022-03-24
462. Felipa1983 2022-03-19
461. Ardell2011 2022-03-14
460. Luann1975 2022-03-10
459. Ying2011 2022-03-06
458. Maisha1985 2022-03-01
457. August2015 2022-02-25
456. AivVumuxf 2022-02-21
455. AnthonyFiema 2022-02-21
454. Cristal2013 2022-02-20
453. KvqKtqwcu 2022-02-20
452. DsjLsdjth 2022-02-20
451. GnrLnclrk 2022-02-19
450. JdrUrmamb 2022-02-19
449. KxuOgscui 2022-02-17
448. MsmVwqbni 2022-02-16
447. Felicidad2009 2022-02-16
446. RkmCzyjtp 2022-02-15
445. UbgKiywtq 2022-02-15
444. PuaCnpkvl 2022-02-13
443. MxjFitnnh 2022-02-12
442. GsqDtpbav 2022-02-12
441. JjwNhovqw 2022-02-11
440. aralen 0.2 2022-02-11
439. molnupiravir india 2022-02-10
438. TztHkqfmn 2022-02-10
437. Andrewlam 2022-02-10
436. JicOhgpvu 2022-02-09
435. UvpIjpsdb 2022-02-09
434. molnupiravir 2022-02-09
433. GhnRlaxyf 2022-02-08
432. tizanidine 503 2022-02-08
431. TzyEwsgls 2022-02-08
430. WkuPquzfv 2022-02-07
429. Williamdwema 2022-02-07
428. tizanidine otc 2022-02-06
427. molnupiravir 2022-02-06
426. moinupiravir 2022-02-04
425. tamoxifen ca 2022-02-04
424. cost of latisse 2022-02-02
423. clomid online canada 2022-02-02
422. 8 mg zanaflex 2022-01-31
421. tizanidine 1 mg 2022-01-30
420. Edemydko 2022-01-30
419. Syzoview 2022-01-29
418. Wavopmkr 2022-01-29
417. Fuymhmhe 2022-01-29
416. clomid 500mg 2022-01-28
415. molnupiravir tablet 2022-01-28
414. Zdprxlcd 2022-01-28
413. Pzyfbbxn 2022-01-28
412. Luudbeml 2022-01-28
411. Gfiykyxb 2022-01-27
410. Gyrzezcc 2022-01-27
409. Xhxtxmzd 2022-01-27
408. Cnracdxg 2022-01-26
407. viagra rosso 2022-01-21
406. cialis directions 2022-01-18
405. cialis 5 mg 2022-01-14
404. OscarAgelf 2021-12-10
403. cialis 2021-12-10
402. plaquenil 800 mg 2021-12-10
401. Michaeltof 2021-12-08
400. le cialis prix 2021-12-08
399. Michaeltof 2021-12-07
398. Jamessub 2021-12-04
397. buy amoxicillin 2021-12-01
396. Stephenmaype 2021-12-01
395. amoxil generic name 2021-11-30
394. prednisone 4mg 2021-11-30
393. RichardelErm 2021-11-29
392. azithromycin treats 2021-11-29
391. albuterol 2.5 mg 2021-11-29
390. ivermectin 50 mg 2021-11-28
389. plaquenil hair loss 2021-11-28
388. prednisone otc price 2021-11-27
387. purchase stromectol 2021-11-27
386. generic stromectol 2021-11-26
385. BennieFed 2021-11-26
384. albuterol canada 2021-11-26
383. ivermectin cream uk 2021-11-26
382. buy furosemide 40 mg 2021-11-26
381. MarvinErymn 2021-11-25
380. buy amoxil 250mg uk 2021-11-25
379. 2700 mg gabapentin 2021-11-23
378. lasix 250 2021-11-23
377. ivermectin online 2021-11-22
376. buy provigil near me 2021-11-22
375. FrankVer 2021-11-22
374. buy stromectol canada 2021-11-21
373. ivermectin buy uk 2021-11-21
372. HaroldWholi 2021-11-21
371. buy dapoxetine cheap 2021-11-20
370. cost of zithromax 2021-11-20
369. FrankOrime 2021-11-18
368. Justinjound 2021-11-14
367. metformin capsule 2021-11-12
366. JosephEcork 2021-11-11
365. ventolin in usa 2021-11-11
364. Hectortap 2021-11-10
363. Richardwen 2021-11-08
362. prednisolone australia 2021-11-06
361. prednisolone for sale in uk 2021-11-05
360. stromectol ivermectin 2021-11-05
359. metformin 850 mg 2021-11-05
358. buy plaquenil uk 2021-11-05
357. ivermectin price 2021-11-04
356. ventolin india 2021-11-04
355. Juliusfklm 2021-10-31
354. Juliusmlze 2021-10-27
353. Juliusttuw 2021-10-25
352. Juliustcmg 2021-10-22
351. ndsghjdyjdbrhzvofbldstadoBtjOrdigq CntfReova 2021-10-17
350. OscarDiume 2021-10-17
349. QuincySnops 2021-10-15
348. Jriggemettedq 2021-10-15
347. RickyWhogs 2021-10-13
346. Winstonbiono 2021-10-12
345. Robertintek 2021-10-11
344. FritzCof 2021-10-09
343. Rodolfobex 2021-10-07
342. Anthonykew 2021-10-05
341. Philipnew 2021-10-03
340. Clydebiz 2021-10-01
339. DenStuartgeony 2021-10-01
338. Lesterrok 2021-09-27
337. Bernardblist 2021-09-27
336. Ethannut 2021-09-25
335. JacobMitly 2021-09-25
334. nriggemettere 2021-09-24
333. dissertation printing afhdsvddassibfcmypesismzxwmo KrbcExcew 2021-09-23
332. TerryEcory 2021-09-23
331. Donovanfug 2021-09-23
330. ebdsfvfdstadoBtjOrdigb Dbgvevomo 2021-09-22
329. Dennisinvop 2021-09-21
328. RicardoSax 2021-09-20
327. nriggemettevt 2021-09-19
326. Patrickcriny 2021-09-19
325. nriggemetteal 2021-09-18
324. BruceEleri 2021-09-18
323. Waynechows 2021-09-17
322. RandyPaw 2021-09-16
321. Sriggemetteze 2021-09-14
320. HermanLak 2021-09-13
319. Marionalino 2021-09-11
318. viagraviagrauswed 2021-09-09
317. cialisjanusSam 2021-09-06
316. JefferyEuror 2021-08-24
315. Barryanala 2021-08-23
314. Joshuasoows 2021-08-21
313. efbthndhfjblddstadoBtjOrdigz RnhevomoDev 2021-08-18
312. tnoeadfhgfdstadoBtjOrdign EvaraAsgs 2021-08-18
311. Stevenvop 2021-08-15
310. geeasfrbhdstadoBtjOrdigs jegeSef 2021-08-15
309. hxsghevfdmypesismvgweu NoUndVed 2021-08-10
308. viagra c20 cialis afhdbcmypesismjxxmx Excewloh 2021-08-10
307. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigd ReovaAni 2021-08-09
306. tnoefhgfdstadoBtjOrdigf EvaraAsd 2021-08-09
305. dfcasfcfldstadoBtjOrdigk DefevomoGtv 2021-08-08
304. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigm RtgevomoDev 2021-08-06
303. levrita 2021-06-19
302. levitra pharmacy 2021-06-19
301. le prix du viagra 2021-06-18
300. viagra france 2021-06-18
299. viagra side effects 2021-06-17
298. médicament viagra 2021-06-17
297. vente de cialis 2021-06-17
296. levitra us 2021-06-16
295. cialis 40 mg pas cher 2021-06-16
294. comprar viagra 2021-06-09
293. generic cialis 2021-06-09
292. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigz evomoAni 2021-06-08
291. cialis tablets 2021-06-08
290. amazone cialis 2021-06-08
289. tadalafil 40 mg from india 2021-06-07
288. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-07
287. tadalafil 40 mg daily 2021-06-07
286. tadalafil online 2021-06-07
285. 40 mg tadalafil 2021-06-07
284. tadalafil generic 2021-06-07
283. tadalafil 40 mg daily 2021-06-06
282. order tadalafil 2021-06-06
281. order tadalafil 2021-06-06
280. tadalafil 40 mg daily 2021-06-06
279. cialis farmaco 2021-06-06
278. viagra prix pharmacie 2021-06-06
277. tadalafil tablets 2021-06-05
276. cialis day 2021-06-05
275. commande viagra 2021-06-05
274. what is tadalafil 2021-06-04
273. viagra comprar online 2021-06-04
272. le cialis 2021-06-04
271. cialis black 2021-06-03
270. viagra prescrizione 2021-06-03
269. tadalafil 2021-06-03
268. tadalafil 30 mg 2021-06-03
267. 40 mg tadalafil 2021-06-03
266. order tadalafil 2021-06-03
265. generic tadalafil united states 2021-06-03
264. tadalafil pills 2021-06-03
263. tadalafil pills 20mg 2021-06-03
262. tadalafil generic 2021-06-03
261. tadalafil 40 mg from india 2021-06-02
260. tadalafil 40 mg daily 2021-06-02
259. sbbolthdstadoBtjOrdigf evomoHtf 2021-06-02
258. tadalafil dosage 2021-06-02
257. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigg evomoAni 2021-06-01
256. order generic cialis by phone afhsdbcmypesismyeglj Nacleloh 2021-05-30
255. dcacldstadoBtjOrdigy evomoGtv 2021-05-29
254. pharmacy open now dgsolbvfdmypesismqroqa NacleVed 2021-05-27
253. sbbolthdstadoBtjOrdigy evomoHtf 2021-05-27
252. walmart pharmacy dgsolbvfdmypesismpnwvu LbsoNacle 2021-05-24
251. comprar viagra en espaГ±a contrareembolso fhwsbbolthdstadoBtjOrdigk Fmrfevomo 2021-05-23
250. order viagra over the phone fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigx Anooevomo 2021-05-22
249. rx fdvaefbfbldstadoBtjOrdigq Lebnevomo 2021-05-21
248. viagra pharmacy 100mg frbdcacldstadoBtjOrdigs Jebgevomo 2021-05-21
247. do you need a prescription for viagra in new zealand fhwsbbolthdstadoBtjOrdigu Fmrfevomo 2021-05-20
246. northwestern pharmacy dgsolbvfdmypesismeypfy LbsoNacle 2021-05-19
245. us pharmacy no prescription fdvaefbfbldstadoBtjOrdigx Lebnevomo 2021-05-16
244. publix pharmacy online ordering frbdcacldstadoBtjOrdigg Jebgevomo 2021-05-16
243. is ordering cialis online legal afhsdbcmypesismnegjf RebfNacle 2021-05-15
242. how fast does viagra work yahoo fhwsbbolthdstadoBtjOrdigd Fmrfevomo 2021-05-13
241. bph tadalafil hvdgeeahdstadoBtjOrdigv Bbshleno 2021-05-13
240. hobbs pharmacy dgsolbvfdmypesismpqimf LbsoNacle 2021-05-13
239. cost of viagra in turkey fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigj Anooevomo 2021-05-11
238. best ed pills fdvaefbfbldstadoBtjOrdigc Lebnevomo 2021-05-08
237. buy prescription drugs canada frbdcacldstadoBtjOrdigi Jebgevomo 2021-05-08
236. cialis promise program afhsdbcmypesismrugsy RebfNacle 2021-05-08
235. jovens usando viagra fhwsbbolthdstadoBtjOrdigs Fmrfevomo 2021-05-06
234. where is viagra available in bangalore fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigc Anooevomo 2021-05-04
233. thesis writing help fhsbbolthdstadoBtjOrdige Fbsfevomo 2021-05-03
232. tadalafil canada generic olgsasbnvoegfdstadoBtjOrdigb GvdbEnege 2021-05-02
231. help writing a thesis statement fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdign Abdgevomo 2021-05-01
230. 24 hour walgreens pharmacy near me dgsbvfdmypesismzuuvb LhdvNacle 2021-05-01
229. levitra 20 mg street price fdvefbfbldstadoBtjOrdiga Lrbsevomo 2021-04-27
228. is generic levitra available in the united states fbdcacldstadoBtjOrdige Jbsdevomo 2021-04-26
227. kroger pharmacy hours afhdbcmypesismezvxu RfvbNacle 2021-04-26
226. tadalafil tablets 20mg hvgeeahdstadoBtjOrdigr Bbdfleno 2021-04-25
225. california pharmacy schools dgsbvfdmypesismhrnhi LhdvNacle 2021-04-24
224. writing a thesis paragraph fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigc Abdgevomo 2021-04-23
223. StevenMurge 2021-04-15
222. TimothyRip 2021-04-10
221. buy glucophage 500mg 2021-04-08
220. thesis writing service uk fhbbolthdstadoBtjOrdigm Fbshevomo 2021-04-08
219. paxil 12.5 mg coupon 2021-04-08
218. phd thesis search fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigl Abgcevomo 2021-04-07
217. metformin 15 mg 2021-04-07
216. metformin 2021-04-06
215. plaquenil 5 mg 2021-04-04
214. Daniloscoum 2021-04-03
213. prednisolone sod phosphate 2021-04-03
212. propecia anxiety 2021-04-01
211. how do i write a thesis fhbbolthdstadoBtjOrdigo Fbshevomo 2021-03-31
210. thesis topic fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigx Abgcevomo 2021-03-30
209. synthroid problems 2021-03-28
208. cialis buy online olgsanvoegfdstadoBtjOrdigp GrvEnege 2021-03-27
207. sildenafil with dapoxetine 2021-03-23
206. writing the thesis fhbbolthdstadoBtjOrdigs Fbshevomo 2021-03-23
205. thesis formatting fcsgaxzvofbldstadoBtjOrdigf Abgcevomo 2021-03-22
204. prednisolone psoriasis 2021-03-22
203. clomid review 2021-03-21
202. fish doxycycline amazon 2021-03-21
201. prednisolone without prescription 2021-03-20
200. doxycycline hydrate 2021-03-19
199. clomid and letrozole 2021-03-19
198. zithromax for child 2021-03-18
197. azithromycin one dose 2021-03-17
196. lasix purpose 2021-03-17
195. lasix 50 mg 2021-03-16
194. amoxicillin used for 2021-03-16
193. Howardvew 2021-03-15
192. rescue inhaler ventolin 2021-03-15
191. amoxicillin with potassium 2021-03-15
190. ivermectin cats 2021-03-14
189. ventolin steroid 2021-03-13
188. rosacea ivermectin 2021-03-11
187. cialisamS 2021-03-10
186. fstcialiS 2021-03-09
185. fstcialiS 2021-03-08
184. cheap viagra from india dggxdmypesismfdbjn NbmoNacle 2021-03-04
183. Lzamev 2021-03-02
182. BrandonSes 2021-03-01
181. WilliamdeaRy 2021-03-01
180. WilliamdeaRy 2021-02-28
179. WilliamdeaRy 2021-02-27
178. viagra premature ejaculation afsbufbcmypesismfcgvm FjjuNacle 2021-02-27
177. WilliamdeaRy 2021-02-26
176. Gsnjls 2021-02-25
175. Xhvlzz 2021-02-24
174. Anrzbp 2021-02-23
173. canadian drugstore svgepv 2021-02-21
172. Ecrjmg 2021-02-20
171. Blqlgk 2021-02-19
170. Plfpgj 2021-02-18
169. generic cialis cipla dgbbjkxdmypesismxcaoh NbnhNacle 2021-02-17
168. cialis from canada? bidnkd 2021-02-15
167. cialis covered by tricare fvdobfbldstadoBtjOrdigo Labxevomo 2021-02-13
166. cialis and dapoxetine tabs in usa afsbfbcmypesismaiecc FbsgNacle 2021-02-12
165. payday loan places in sacramento ca htgeahdstadoBtjOrdigg Kvaxleno 2021-02-11
164. payday loans murrieta fhbsabolthdstadoBtjOrdigu Fqbbevomo 2021-02-11
163. Jxhxcn 2021-02-11
162. dollar tree cash loans fcgazvofbldstadoBtjOrdigv Ahbzevomo 2021-02-10
161. Yihttc 2021-02-10
160. Entqyp 2021-02-09
159. viagra dealers in malaysia dgbjkxdmypesismuwscl NncsNacle 2021-02-09
158. Pcbhoa 2021-02-09
157. Chfmtt 2021-02-08
156. Pqbpqn 2021-02-08
155. Jbaelp 2021-02-07
154. fvsrffhnhfgdoulgessejju Aqcfdoulgesse 2021-02-07
153. no prescription pharmacies olfbnoegfdstadoBtjOrdiga JbnbEnege 2021-02-07
152. pharmacy online drugstore ffbcldstadoBtjOrdigd Jbbvevomo 2021-02-06
151. Ynwcwi 2021-02-06
150. pharmacy discount fvxofbldstadoBtjOrdigv Lbsxevomo 2021-02-06
149. Amvxoa 2021-02-06
148. Amrlfy 2021-02-05
147. Qvekwh 2021-02-05
146. canadadrugs pharmacy htgehdstadoBtjOrdigj Kbcxleno 2021-02-05
145. canada meds fhsabolthdstadoBtjOrdigh Fqhhevomo 2021-02-04
144. Elmnhw 2021-02-04
143. online prescription viagra mmccby 2021-02-04
142. Szupwx 2021-02-04
141. viagra singapore afsssvfbcmypesismizfcs FvfcNacle 2021-02-04
140. Gmloyf 2021-02-03
139. erectile dysfunction pills fcgavofbldstadoBtjOrdigj Ahkdevomo 2021-02-03
138. Mxrrye 2021-02-03
137. Xjaffq 2021-02-02
136. Vjyibm 2021-02-01
135. buy viagra no prescription mcqjjh 2021-02-01
134. Wdayqu 2021-02-01
133. purchase viagra online canadian olfefedxoegfdstadoBtjOrdigy JnscEnege 2021-02-01
132. Hwlxgx 2021-01-31
131. canada medication pharmacy dddgbsikxdmypesismbblej NgscNacle 2021-01-31
130. cialis au fcghsavofbldstadoBtjOrdigz Ahmdevomo 2021-01-31
129. Drtoye 2021-01-30
128. acquista viagra paypal htorhddehdstadoBtjOrdigo Kbbgleno 2021-01-30
127. Rwmbut 2021-01-30
126. Atsbbd 2021-01-29
125. Lhklop 2021-01-29
124. cialis 20 mg canada fhsgbgolthdstadoBtjOrdigt Fmnfevomo 2021-01-29
123. Ventolin inhalator afssxghfbcmypesismmbljv FhnhNacle 2021-01-28
122. Coxzhy 2021-01-26
121. buy cialis online in australia olfeedxoegfdstadoBtjOrdigj JnhEnege 2021-01-26
120. Tklqag 2021-01-26
119. viagra plus dddgbsikxdmypesismtenhm NmilNacle 2021-01-26
118. cialis 30 day free trial fcghavofbldstadoBtjOrdigh Ahmdevomo 2021-01-25
117. purchase cialis online canada htordldehdstadoBtjOrdigd Kbbtleno 2021-01-25
116. Pgpqbq 2021-01-25
115. cialis 20 mg canad fhsggolthdstadoBtjOrdigy Fmfvevomo 2021-01-23
114. Znakcw 2021-01-23
113. viagra super force afssxhfbcmypesismentfv FbgNacle 2021-01-23
112. Zpdflr 2021-01-22
111. cialis 36 hour olfeedxoegfdstadoBtjOrdigr JvcbxEnege 2021-01-22
110. Kgbjfu 2021-01-21
109. fast working viagra fvtvvofbldstadoBtjOrdigv Lcxevomo 2021-01-21
108. Tjdblf 2021-01-21
107. cialis online aust dddgbsikxdmypesismceozp NlbxNacle 2021-01-21
106. sell cialis htordldehdstadoBtjOrdigm Kbctleno 2021-01-21
105. viagra samples free fcghavofbldstadoBtjOrdiga Aqbvevomo 2021-01-21
104. how much is viagra ffsvofbcldstadoBtjOrdigv Jbdcevomo 2021-01-20
103. buy viagraa canada fhsggolthdstadoBtjOrdigm Fsbxevomo 2021-01-19
102. cialis prices at walmart afssxhfbcmypesismpdmsk FbdhNacle 2021-01-18
101. Arpzqw 2021-01-18
100. Boepom 2021-01-17
99. buy viagra with prescription olfeexoegfdstadoBtjOrdigj JvcxEnege 2021-01-17
98. Xrjfdt 2021-01-16
97. Ydhhoi 2021-01-16
96. low cost viagra ddgbsikxdmypesismnitje NlbxNacle 2021-01-16
95. google news cheap viagra hordldehdstadoBtjOrdigy Klioleno 2021-01-16
94. Afqhyd 2021-01-16
93. Cqvlph 2021-01-15
92. Scpxcn 2021-01-15
91. Nyilsk 2021-01-15
90. Xuuupd 2021-01-14
89. tinder app 2021-01-14
88. viagra who accept mastercard afsshfbcmypesismvzzld FgnhNacle 2021-01-13
87. pharmacy today olfeeoegfdstadoBtjOrdigy JlloEnege 2021-01-13
86. dating online free 2021-01-13
85. pharmacy coupons ddgbsgsikxdmypesismqvlyu NllpNacle 2021-01-12
84. ed treatment fvtvofbldstadoBtjOrdigj Lokuevomo 2021-01-11
83. india pharmacy fghavofbldstadoBtjOrdigf Aqwsevomo 2021-01-11
82. pharmacies hodldehdstadoBtjOrdigh Khthleno 2021-01-11
81. online pharmacy ffsvofbldstadoBtjOrdigr Jtmfevomo 2021-01-10
80. free dating 2021-01-10
79. cheap viagra online canadian pharmacy afsshbcmypesismorcqr FgvdNacle 2021-01-09
78. indian pharmacy online fhsgolthdstadoBtjOrdigf Fwsxevomo 2021-01-09
77. Huplzt 2020-12-29
76. Kwgplg 2020-12-28
75. Wheelu 2020-12-27
74. Nmiwvu 2020-12-26
73. ClydeFicle 2020-12-26
72. ClydeFicle 2020-12-25
71. Rqzaje 2020-12-23
70. Lckivb 2020-12-22
69. Etjyrk 2020-12-22
68. Iqpkke 2020-12-22
67. Dosiuo 2020-12-21
66. Thdhyn 2020-12-21
65. Nurqlo 2020-12-21
64. BryanSteep 2020-12-19
63. Alayagtrr 2020-12-19
62. Jeffreybab 2020-12-18
61. Jvowjo 2020-12-18
60. Eukwyz 2020-12-18
59. Ioqfjc 2020-12-17
58. Ehclzl 2020-12-17
57. Xbrskw 2020-12-17
56. Xlstxf 2020-12-16
55. Harlowbhig 2020-12-14
54. Orgoai 2020-12-14
53. Uednup 2020-12-13
52. Kbidjz 2020-12-12
51. Dtvonq 2020-12-12
50. Nhltao 2020-12-11
49. Nxtodm 2020-12-11
48. Xoeecw 2020-12-10
47. Sgklan 2020-12-10
46. Dznmsl 2020-12-10
45. Blthas 2020-12-09
44. telltale harleybin 2020-12-09
43. Wotafw 2020-12-09
42. Ffwneh 2020-12-08
41. Jgtgcx 2020-12-08
40. Hnuskd 2020-12-04
39. Maryftgu 2020-12-04
38. Okvuty 2020-12-02
37. Robertsix 2020-12-02
36. Vnlxhg 2020-12-02
35. Kopyax 2020-12-01
34. Uldifu 2020-12-01
33. Rtlxui 2020-12-01
32. Cdcaor 2020-11-30
31. Umlqsv 2020-11-30
30. Robertsix 2020-11-29
29. Katinasic 2020-11-29
28. Vzprga 2020-11-29
27. Ddgqbs 2020-11-29
26. Umxguu 2020-11-27
25. Micahcot 2020-11-27
24. Vjgvyb 2020-11-27
23. Dmobbb 2020-11-26
22. Eloozz 2020-11-25
21. Jwlflt 2020-11-25
20. Ysrprj 2020-11-24
19. Carlosinits 2020-11-21
18. Liijpj 2020-11-21
17. Gvtfar 2020-11-21
16. Bbyhip 2020-11-20
15. Tkxepo 2020-11-20
14. Fzlwbp 2020-11-20
13. Ociikg 2020-11-20
12. Mlemdt 2020-11-19
11. Bajvkz 2020-11-19
10. Cakcfj 2020-11-19
9. Ssvfii 2020-11-19
8. Gkosbu 2020-11-18
7. Zfxegi 2020-11-18
6. Rcgxfl 2020-11-18
5. Jwcxsh 2020-11-18
4. Ccvvvv 2020-11-17
3. Tpkkdc 2020-11-17
2. JamesloG 2020-10-25
1. Victorsom 2020-10-19


Nyheter

Fann 25 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Dags att anmäla sig till RIDEF i Marocko sommaren 2022   Törnroos   2022-02-15
Karin Körner Loeld, Historien om snöbollen som växte   Nordheden   2021-12-30
Freinetpedagogik - Livslång lust till lärande   Ahlqvist   2021-04-09
Åter på Drakberget i Freinetpedagogikens tecken   Nordheden   2020-11-03
Utbildningsdag i Freinetpedagogikens grunder   Törnroos   2020-09-06
DAGS FÖR ÅRSMÖTE!LÖRDAG 18 APRIL 2020 kl 13:00 - 15:00på Freinetskolan Kastanjen, Slagsta gårdsväg 2, Norsborg   Vävare   2020-03-18
Att lära in ute   Tornroos   2019-04-04
Förslag till årsmötet för ”Freinetrörelsen i Sverige, Kooperativets Arbetets Pedagogisk”   Nordheden   2019-03-08
Det var länge sedan!   Nordheden   2017-10-28
Årsmöte på Kastanjen söndag 17 april kl 14.00   Nordheden   2016-02-14
2015 år Open Minds   Nordheden   2015-08-26
Lena Fejan Ljunghill fick Open Minds 2014.   Nordheden   2015-04-26
Nu delar vi ut Open Minds!   Nordheden   2015-04-06
Lena Fejan Ljunghill får pris   Nordheden   2015-01-10
Mia vävare "president " i internationella freinetrörelsen   Almlöf   2014-08-18
Ridef i Sverige? Återgå till räkenskapsår från kalenderår?   Almlöf   2012-10-07
Open minds till elevorganisationen   Nordheden   2012-10-07
Lite information från styrelsen   Nordheden   2011-12-05
Suzanne var i Skottland när vi var i Almedalen!   Nordheden   2011-07-06
Suzanne Osten prisas för skildringarna av barns utsatthet   Nordheden   2011-07-06
Ny matris som testar freinetfaktorn i klassrummet   Pihlgren   2011-03-13
Stöd Freinetrörelsen i Sverige - bli medlem!   Almlöf   2011-01-17
Prestigefullt lärarpris till Freinetskolan Mimers matematiklärare Elisabeth Wanselius!   Vossman Strömberg   2010-03-07
37 Korean visitors will visit on 20th this month...   Nordheden   2009-01-28
Demokratisk kompetens förändras med samhället   Subenko   2009-01-26

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia