« Föreg. Nästa »

Återvinningscentralen och vattenkvaliteten får toppbetyg av invånarna


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida 2019102

Återvinningscentralen och vattenkvaliteten får toppbetyg av invånarna


Christer Falk 2019-10-04


Kommuninvånarna är mycket nöjda med kvaliteten på kranvattnet samt insamlingen av avfall vid sitt hem och på Råssa återvinningscentral. Det visar enkätundersökningen ”Kritik på teknik”, som genomförs vart tredje år av Sveriges kommuner och landsting på uppdrag av de kommuner som väljer att delta.

I vår kommun har enkätundersökningen skickats ut till 500 hushåll. Den innehåller frågor bland annat kring skötsel av gator, parker, vatten, avloppshantering samt hur man upplever information och kontakten med kommunen.

Visar invånarnas önskemål och prioriteringar

Syftet är att kommunen ska få en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Resultatet kommer nu att användas som stöd kommunens planeringsarbete.

Så här blev resultatet i vår kommun

Här har vi sammanställt resultatet inom olika områden.

Parker och lekplatser

Fler än sex av tio är positivt inställda till hur parkerna sköts. Av de som använder de kommunala lekparkerna och lekplatserna är ungefär hälften positivt inställda till skötseln av dessa och de lekredskap som erbjuds. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 27 över flest positivt inställda kommuninvånare med avseende på parker och lekplatser.

Vatten och avlopp

Fler än nio av tio kommuninvånare har en positiv inställning till kvaliteten på kranvattnet. Sju av tio har angett att de under de senaste tolv månaderna inte har haft några störningar på sin vattenförsörjning. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 5 över flest positivt inställda kommuninvånare när det gäller kranvattnets kvalitet.

Avfall och avfallshantering

Nära åtta av tio kommuninvånare anser att de är tillräckligt informerade om hur avfall ska sorteras. Kommuninvånarna är överlag positivt inställda till samtliga typer av avfallshantering som denna mätning berör. Merparten är positivt inställda till både insamlingen vid hushållen samt hur inlämningen av avfall på kommunens återvinningscentral fungerar. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 7 över flest positivt inställda kommuninvånare när det gäller kommunens återvinningscentral.

Kommuninformation och kommunkontakter

Drygt var tredje kommuninvånare har angett att de varit i kontakt med kommunen de senaste 12 månaderna. Sex av tio av dessa är positivt inställda till sin kommunkontakt. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 9 över flest positivt inställda kommuninvånare när det gäller kontakter med kommunen.

Gator och vägar

Merparten av kommuninvånarna är positivt inställda till hur rent och snyggt det är på torg och gator. Tre av tio kommuninvånare är positivt inställda till standarden på kommunens gator och vägar och ungefär fyra av tio är positivt inställda till standarden på gång och cykelvägar. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 26 över flest positivt inställda kommuninvånare med avseende på kvaliteten på snöröjning och halkbekämpning.

Kort fakta kring undersökningen

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta i undersökningen där kommuninvånarna får tycka till om hur den tekniska förvaltningen fungerar. Undersökningen omfattade 102 av Sveriges 290 kommuner.

Enkäten skickades ut till totalt 500 hushåll i Bollebygds kommun, varav 283 svarade. Det ger en svarsfrekvens på 56,6 procent. Över 45 procents svarsfrekvens räknas som mycket bra och visar att undersökningen är relevant för kommuninvånarna och att frågeformuläret är väl utformat för en bred målgrupp.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com