« Föreg. Nästa »

Kommunen kommer att uppfylla fibermålet till 2020


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Kommunen kommer att
uppfylla fibermålet till 2020


Christer Falk 2018-12-17


Bollebygds kommun kommer kunna uppfylla målet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband år 2020. Det står nu klart sedan Länsstyrelsen beviljat Telia stöd för att bygga ut och installera fiber utanför tätorterna.

Telias nätbolag Skanova har ansökt och fått 25 miljoner i bidrag från de drygt 4 miljarder som regeringen satsat för en snabb utbyggnad av bredband på landsbygden. Länsstyrelsen har gjort en prioritering av de ansökningar som kommit in enligt ett poängsystem. För att få ett högt poängtal och därigenom öka möjligheten till stöd har kommunen och Telia haft möten med boende. Mötena har gjort att fler blivit intresserade av att teckna avtal, vilket lett till ett högre poängtal i ansökan och därmed mer bidrag. Länsstyrelsen har nu gett stöd för fibrering i samtliga tre landsbygdsområden i Bollebygds kommun.

- Det viktiga är att vi inte släpper greppet nu utan att vi vågar vara offensiva för att nå ända fram. Den ökade digitaliseringen av samhället, med fler och fler digitala tjänster, innebär att denna infrastrukturfråga blir allt viktigare, säger Ann-Charlotte Lind, samhällsbyggnadschef.

Fiberutbyggnaden står högt på agendan

Sedan 2015 har kommunen haft frågan om fiberutbyggnad högt på agendan och lagt in en högre växel för att få fart på utbyggnaden. Möjligheten för invånare och företagare att ha tillgång till ett snabbt, stabilt och robust bredband har varit en strategiskt viktig fråga för kommunen.

Kommunfullmäktige godkände 2015 en bredbandsstrategi för att tydliggöra bredbandsmålet. Samhällsbyggnadsnämnden har sedan dess haft uppdraget att verka för att målet ska nås.

Tillgången till fiber ökar i hela kommunen

Samma år tecknade kommunen ett samverkansavtal med Telia för att bygga ut ett öppet fibernät i hela kommunen. Då, när satsningen startade, hade kommunen en tillgång på 13 procent. Sedan dess har tillgången ökat och i oktober 2017 låg den på 56 procent enligt Post och telestyrelsens bredbandskarta. Sett till enbart tätorterna är tillgången betydligt högre och ligger på 93 procent enligt de senaste siffrorna från oktober 2017 från Post- och telestyrelsen.

- Politikerna har varit tydliga och haft förståelse för vikten av fiber och samarbetsavtalet med Telia lade grunden för det fortsatta operativa arbetet, som drivits av vår bredbandssamordnare tillsammans med vår förvaltning. Genom fiberutbyggnaden på landsbygden stärks förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i hela vår kommun, säger Ann-Charlotte Lind.

Under 2016 skärpte regeringen bredbandsmålen, vilket innebär en utmaning för kommuner i hela Sverige. De långsiktiga mål som regeringen satt upp för fortsatt utveckling är att hela landet bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela landet bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Preliminära tidplaner för utbyggnad i de tre landsbygdsområdena

Här följer en kort nulägesbeskrivning per landsbygdsområde. Tidplanerna är preliminära:

Område väst

I området ingår 320 fastigheter i Öregärde, Hestra, Petared ner till gamla R40 och Kulla. Byggnation pågår. Ungefär 30 procent av hushållen beräknas ha fiber installerat innan årsskiftet 2018/2019. Resterande hushåll beräknas vara färdiga under 2019.

Område nordöst

I området ingår 691 fastigheter från Olsfors via Gesebol till Töllsjövägen, Geskeby, Slätthult syd, Slätthult norr, Stenkulla, Henå, Morjhult, Sjögared, Holmen, Fagerhult, Spjuthult, Hampedal, Storskogen och Gantarås. Arbete med projektering och markavtal pågår. Prognosen är att maskiner är igång under våren 2019.

Område syd

I området ingår 316 fastigheter söder om gamla riksväg 40 samt Olofstorp, Lövedal, Maden och Varpås. Förhandling pågår med entreprenör. Prognosen är att förhandlingen ska vara klar under 2018 och att Telia startar projektering och markavtalsdelarna under våren 2019. Därefter kan byggnation starta hösten 2019.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com