« Föreg. Nästa »

Sjukfrånvaron steg med 62 procent i Bollebygd 


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Sjukfrånvaron steg med 62 procent i Bollebygd 


Christer Falk 2014-12-08

Sjukfrånvaron ökar i Bollebygd, liksom i landet som helhet. I oktober var sjukpenningtalet i kommunen 10,3 dagar per person och år, en ökning med 62 procent på fyra år. Det visar nya siffror från Försäkringskassan som TCO sammanställt. 

– Åtgärder måste nu sättas in för att möta den växande sjukfrånvaron i Bollebygd och övriga landet. Stressen i arbetslivet är en del av orsaken och den är värst i kvinnodominerade yrken, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Sjukfrånvaron ökar bland både män och kvinnor, men det är kvinnornas sjukdagar som ökar mest på de flesta håll i landet. I oktober i år var sjukpenningtalet i Bollebygd bland kvinnor 14,0 dagar, vilket motsvarar den tid kvinnorna i kommunen i genomsnitt är hemma med sjukpenning under ett år. Siffran för männen i kommunen är 6,9 dagar per år. För kvinnorna handlar det om en ökning av sjukfrånvaron med sjukpenningdagar med 73procent sedan oktober 2010 medan männens frånvaro ökat med 44 procent samma period.

Psykisk ohälsa utgör en allt större andel av sjukfrånvaron, enligt statistiken från Försäkringskassan. En tredjedel av de nya sjukfallen under 2014 beräknas ha den bakgrunden. 

– Många av de yrkesgrupper som är värst utsatta för stressen har ytterst politiker som arbetsgivare. Politikerna måste gå från vackra ord till handling och se till att professionerna får förutsättningar att utföra sitt jobb utan risk för hälsan, säger Eva Nordmark.

Sjukfrånvaron har varierat över tid. Efter de historiskt höga siffrorna 2002 sjönk antalet sjukdagar fram till 2010, men sedan dess har alltså frånvaron stigit igen. I riket i stort var sjukpenningtalet 9,2 dagar per person och år under oktober. Det är en ökning med hela 51 procent jämfört med oktober 2010.

–Vi måste också få åtgärder som underlättar livspusslet och ökar jämställdheten. En reformering av RUT som gynnar barnfamiljer, en förstärkning av jämställdhetsbonusen samt en tredje så kallad pappamånad är exempel på sådana åtgärder, säger Eva Nordmark.  

TCO har lagt fram en rapport ”35 förslag för en bättre sjukförsäkring” med fokus på rehabilitering, omställning och återgång i arbete. Läs mer här.

Lista på alla kommuner finns på 
www.tco.se
.

För mer information:
Kerstin Olsson, presschef TCO, 08-782 91 02, 070-978 33 83, 
kerstin.olsson@tco.se 
Åsa Forsell, utredare på TCO, 070-223 32 29, 
asa.forsell@tco.se

Så här läser man siffrorna
: I sjukpenningtalet ingår både sjukpenning och rehabiliteringspenning.  Däremot ingår inte de första 14 sjukfrånvarodagarna i ett sjukfall när arbetsgivaren betalar ut sjuklön.
Några av TCO:s förslag för en bättre sjukförsäkring med fokus på rehabilitering, omställning och återgång i arbete

- Arbetsgivare måste arbeta aktivt med företagshälsovård, rehabilitering, arbetsanpassning, och hälsofrämjande arbete. Många arbetsgivare gör det redan idag, men TCO anser att det behövs drivkrafter för att få alla att göra det, exempelvis genom att arbetsgivarna får vara med och betala för längre sjukfall eller genom sanktionsavgifter om man inte sköter denna uppgift.

- Mer resurser behöver satsas på myndigheterna så att de kan ge stöd åt arbetsgivarna i rehabiliteringsfrågor. Kunskapsuppbyggnad och stöd behövs särskilt vid rehabilitering av personer med psykiska diagnoser.

- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver mer resurser för att tidigt kunna identifiera och tillgodose sjukskrivnas behov av stöd och aktiva insatser.  

- Ändra reglerna i sjukförsäkringen så att det blir lättare att exempelvis studera på högskolenivå med rehabiliteringsersättning när syftet är omställning och återgång i arbete.

- TCO vill också införa en smartare rehabiliteringskedja där förändrade tidsgränser ger ökade möjligheter att ta till vara de sjukskrivnas kompetens. 

- Stoppa utförsäkringarna genom att återinföra tidsbegränsad sjukersättning som tar vid när maximalt antal sjukpenningdagar har betalats ut.

- Öka möjligheterna för kroniskt sjuka att arbeta deltid med tidsbegränsad sjukersättning.


TCO:s arbetslivsbarometer – hur jämställt är arbetslivet?

För TCO och våra förbund är frågan om arbetsvillkoren och dess inverkan på livet för välutbildade professionella yrkesutövare central. Som ett led i det arbetet har vi för tredje året i rad presenterat en undersökning om arbetsvillkoren för dessa grupper. I år har vi ett särskilt fokus på ett jämställt arbetsliv och frågor kopplade till gränslandet mellan arbetsliv och privatliv. Här är de viktigaste resultaten:

- Drygt hälften av arbetstagarna i vår undersökning har inte möjlighet att lämna över arbetsuppgifter till kollegor om de har för mycket att göra. Det gäller i större utsträckning för kvinnor (57 procent) än för män (48 procent)

- Nästan hälften, bland såväl kvinnor som män, upplever att det finns en obalans mellan deras arbetsinsats och den belöning de får. De har så hög arbetsbelastning att de minst en dag i veckan måste dra in på luncher eller arbeta över.

- Två tredjedelar av såväl kvinnorna som männen har svårt att koppla bort tankarna på jobbet vid ledighet.

- Totalt är sex av tio minst en dag i veckan för trötta eller saknar vid arbetsdagens slut tid för att umgås med vänner och familj. Det gäller framför allt för kvinnorna, där drygt två tredjedelar (68 procent) anger att de är för trötta jämfört med 58 procent bland männen.

- Var femte tjänsteman har det senast året inte haft möjlighet att ta fyra veckors sammanhängande semester. Siffran är något högre för kvinnor (21 procent) än för män (16 procent).

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com