« Föreg. Nästa »

Sjukfrånvaron steg med 62 procent i Bollebygd 


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Sjukfrånvaron steg med 62 procent i Bollebygd 


Christer Falk 2014-12-08

Sjukfrånvaron ökar i Bollebygd, liksom i landet som helhet. I oktober var sjukpenningtalet i kommunen 10,3 dagar per person och år, en ökning med 62 procent på fyra år. Det visar nya siffror från Försäkringskassan som TCO sammanställt. 

– Åtgärder måste nu sättas in för att möta den växande sjukfrånvaron i Bollebygd och övriga landet. Stressen i arbetslivet är en del av orsaken och den är värst i kvinnodominerade yrken, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Sjukfrånvaron ökar bland både män och kvinnor, men det är kvinnornas sjukdagar som ökar mest på de flesta håll i landet. I oktober i år var sjukpenningtalet i Bollebygd bland kvinnor 14,0 dagar, vilket motsvarar den tid kvinnorna i kommunen i genomsnitt är hemma med sjukpenning under ett år. Siffran för männen i kommunen är 6,9 dagar per år. För kvinnorna handlar det om en ökning av sjukfrånvaron med sjukpenningdagar med 73procent sedan oktober 2010 medan männens frånvaro ökat med 44 procent samma period.

Psykisk ohälsa utgör en allt större andel av sjukfrånvaron, enligt statistiken från Försäkringskassan. En tredjedel av de nya sjukfallen under 2014 beräknas ha den bakgrunden. 

– Många av de yrkesgrupper som är värst utsatta för stressen har ytterst politiker som arbetsgivare. Politikerna måste gå från vackra ord till handling och se till att professionerna får förutsättningar att utföra sitt jobb utan risk för hälsan, säger Eva Nordmark.

Sjukfrånvaron har varierat över tid. Efter de historiskt höga siffrorna 2002 sjönk antalet sjukdagar fram till 2010, men sedan dess har alltså frånvaron stigit igen. I riket i stort var sjukpenningtalet 9,2 dagar per person och år under oktober. Det är en ökning med hela 51 procent jämfört med oktober 2010.

–Vi måste också få åtgärder som underlättar livspusslet och ökar jämställdheten. En reformering av RUT som gynnar barnfamiljer, en förstärkning av jämställdhetsbonusen samt en tredje så kallad pappamånad är exempel på sådana åtgärder, säger Eva Nordmark.  

TCO har lagt fram en rapport ”35 förslag för en bättre sjukförsäkring” med fokus på rehabilitering, omställning och återgång i arbete. Läs mer här.

Lista på alla kommuner finns på 
www.tco.se
.

För mer information:
Kerstin Olsson, presschef TCO, 08-782 91 02, 070-978 33 83, 
kerstin.olsson@tco.se 
Åsa Forsell, utredare på TCO, 070-223 32 29, 
asa.forsell@tco.se

Så här läser man siffrorna
: I sjukpenningtalet ingår både sjukpenning och rehabiliteringspenning.  Däremot ingår inte de första 14 sjukfrånvarodagarna i ett sjukfall när arbetsgivaren betalar ut sjuklön.
Några av TCO:s förslag för en bättre sjukförsäkring med fokus på rehabilitering, omställning och återgång i arbete

- Arbetsgivare måste arbeta aktivt med företagshälsovård, rehabilitering, arbetsanpassning, och hälsofrämjande arbete. Många arbetsgivare gör det redan idag, men TCO anser att det behövs drivkrafter för att få alla att göra det, exempelvis genom att arbetsgivarna får vara med och betala för längre sjukfall eller genom sanktionsavgifter om man inte sköter denna uppgift.

- Mer resurser behöver satsas på myndigheterna så att de kan ge stöd åt arbetsgivarna i rehabiliteringsfrågor. Kunskapsuppbyggnad och stöd behövs särskilt vid rehabilitering av personer med psykiska diagnoser.

- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver mer resurser för att tidigt kunna identifiera och tillgodose sjukskrivnas behov av stöd och aktiva insatser.  

- Ändra reglerna i sjukförsäkringen så att det blir lättare att exempelvis studera på högskolenivå med rehabiliteringsersättning när syftet är omställning och återgång i arbete.

- TCO vill också införa en smartare rehabiliteringskedja där förändrade tidsgränser ger ökade möjligheter att ta till vara de sjukskrivnas kompetens. 

- Stoppa utförsäkringarna genom att återinföra tidsbegränsad sjukersättning som tar vid när maximalt antal sjukpenningdagar har betalats ut.

- Öka möjligheterna för kroniskt sjuka att arbeta deltid med tidsbegränsad sjukersättning.


TCO:s arbetslivsbarometer – hur jämställt är arbetslivet?

För TCO och våra förbund är frågan om arbetsvillkoren och dess inverkan på livet för välutbildade professionella yrkesutövare central. Som ett led i det arbetet har vi för tredje året i rad presenterat en undersökning om arbetsvillkoren för dessa grupper. I år har vi ett särskilt fokus på ett jämställt arbetsliv och frågor kopplade till gränslandet mellan arbetsliv och privatliv. Här är de viktigaste resultaten:

- Drygt hälften av arbetstagarna i vår undersökning har inte möjlighet att lämna över arbetsuppgifter till kollegor om de har för mycket att göra. Det gäller i större utsträckning för kvinnor (57 procent) än för män (48 procent)

- Nästan hälften, bland såväl kvinnor som män, upplever att det finns en obalans mellan deras arbetsinsats och den belöning de får. De har så hög arbetsbelastning att de minst en dag i veckan måste dra in på luncher eller arbeta över.

- Två tredjedelar av såväl kvinnorna som männen har svårt att koppla bort tankarna på jobbet vid ledighet.

- Totalt är sex av tio minst en dag i veckan för trötta eller saknar vid arbetsdagens slut tid för att umgås med vänner och familj. Det gäller framför allt för kvinnorna, där drygt två tredjedelar (68 procent) anger att de är för trötta jämfört med 58 procent bland männen.

- Var femte tjänsteman har det senast året inte haft möjlighet att ta fyra veckors sammanhängande semester. Siffran är något högre för kvinnor (21 procent) än för män (16 procent).

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com