« Föreg. Nästa »

Trygg hemgång efter sjukhusvistelse


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Trygg hemgång efter sjukhusvistelse


Christer Falk 2019-01-02

Teamet består idag av Marie-louise Carlheim, Carita Eriksson-Allmén Jessica Lundin, och Monica Johansson.
Teamet består idag av Marie-louise Carlheim, Carita Eriksson-Allmén Jessica Lundin, och Monica Johansson.

Som brukare kan man ofta uppleva oro över sin egen förmåga att klara av vardagen efter utskrivning från sjukhuset. En oro som många gånger delas av närstående. Det kan finnas ett stort behov av återhämtning och rehabilitering samt ökad trygghet efter en sjukhusvistelse.

Trygg hemgång innebär att brukaren får extra stöd när han eller hon kommer hem. Kommunen säkerställer hemgången från sjukhuset genom att ett team, som i nuläget består av undersköterskor i hemtjänsten, möter upp brukarna hemma hos dem. Personal från teamet stannar i cirka en timma och erbjuder stöd och information. Stödet kan bland annat bestå av att teamet ser till att det finns mat i kylskåpet hemma.

- Vi vill att brukarna ska känna sig trygga. Det underlättar om de känner sig trygga redan när de kommer hem från sjukhuset. Vi har sett att arbetet bland annat leder till färre larm, säger Jessica Lundin, undersköterska i hemtjänsten.

Arbetet har även ökat tryggheten för anhöriga som hjälper brukare då även de får den information och hjälp de behöver direkt vid hemkomst. Teamet informerar brukaren och eventuell anhörig om var de ska vända sig för hjälp och vid frågor. Teamet lämnar också över larm direkt till de som är berättigade samt de mediciner som behövs.

Efter besöket lämnas den fortsatta kontakten med brukaren över till ordinarie personal och kontaktpersoner. Även de har uttryckt en trygghet i att brukarna fått den information han eller hon behöver i samband med att hen kommer hem från sjukhus.

- Arbetet har tagits emot väldigt positivt. Även brukare som vi träffat tidigare känner sig lugnare när vi möter upp dem från början, säger Carita Eriksson-Allmén, vårdbiträde i hemtjänsten.

Tvärprofessionellt team med flera kompetenser

Arbetet kommer framöver att utvecklas och utökas till ett tvärprofessionellt team med flera kunskapsområden. Det tvärprofessionella teamet kommer att bestå av biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterskor.

Genom att trygga hemgången och effektivisera vårdövergången för de som har behov kan uppföljande vård- och omsorgsplanering i hemmet med ett tvärprofessionellt team från kommunen bidra till ökad trygghet.

Ökad trygghet och självständighet i vardagen

Trygg hemgång fungerar som ett stöd för att brukaren ska klara så mycket som möjligt själv. Syftet med arbetet är att brukaren ska bevara aktivitet och funktionsförmåga, känna öka delaktighet och inflytande samt få en ökad känsla av trygghet.

Målet med Trygg hemgång är att brukarna ska klara vardagen så självständigt som möjligt och minska återinskrivning till sjukhus.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com