« Föreg. Nästa »

Bollebygd på plats 170 i biltäthet


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Bollebygd på plats 170 i biltäthet


Christer Falk 2014-02-26

Vid utgången av 2013 hade Bollebygd kommun 55 bilar per 100 invånare. Det placerar Bollebygd på plats 170 bland Sveriges kommuner när det gäller antalet bilar i förhållande till befolkningsmängden. Biltätheten i Bollebygd har under de senaste tio åren ökat från 52 till 55 bilar per 100 invånare. Samtidigt har det skett en stor förskjutning i vilka drivmedel bilarna använder.

Under 2013 kunde 6,1 procent av bilarna i Bollebygd drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, medan motsvarande andel år 2003 endast var 0,1 procent. Samtidigt har också andelen bilar som drivs med diesel ökat från 5 till 25 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 95 till 69 procent.
– Alternativa drivmedel bidrar till att minska trafikens klimatpåverkan, men fortfarande är 94 procent av bilarna i Bollebygd konventionella bensin- och dieselbilar. Det är långt till målet om en fossiloberoende fordonsflotta, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Några fakta  vid utgången av 2013:

- Andelen bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 68,8 procent
- Andelen bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 25,1 procent
- Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 5,3 procent
- Andelen bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 0,5 procent
- Andelen övriga bilar (elbilar och hybrider) uppgick till 0,3 procent
- Totalt finns det 4 708 bilar i Bollebygd. Det är en ökning med 14 procent sedan 2003

– Bland bilarna som körs på fossila drivmedel ökar andelen som drivs med diesel. Det minskar koldioxidutsläppen eftersom en dieselbil släpper ut cirka 20 procent mindre än motsvarande bensinbil per kilometer. Effekterna av en ökad andel dieselbilar och bilar som går på alternativa drivmedel motverkas dock till viss del av att antalet personbilar i landet stadigt ökar, säger Anette Myhr.

Biltätheten varierar
Biltätheten varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Älvdalen hade landets högsta biltäthet med 67 bilar per 100 invånare placerar sig därmed sist i rankingen. Sundbyberg hade den lägsta tätheten på 27 bilar per 100 invånare. I landet som helhet vanare.

Fordon i län
Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2013. Om ägaren till ett fordon är en juridisk person räknas fordonet till den kommun där det är registrerat även om fordonet används på en annan ort i landet. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat tabellverket på uppdrag av Trafikanalys. Statistiken för hela landet finns att ladda ner här: Fordon i lan och kommuner 2013.xlsTipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com