« Föreg. Nästa »

Bollebygd djupdyker i Svenskt Näringslivs årliga ranking.


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Bollebygd djupdyker
i Svenskt Näringslivs årliga ranking.


Christer Falk 2017-12-11

Christina Riksén från Svenskt Näringsliv informerade om organisationens ranking av företagsklimatet i landet kommuner och här särskilt om företagsklimatet i Bollebygds kommun.
Christina Riksén från Svenskt Näringsliv informerade om organisationens ranking av företagsklimatet i landet kommuner och här särskilt om företagsklimatet i Bollebygds kommun.

Ett tiotal personer, bland dem bara fyra företagare, ville lyssna till Svenskt Näringslivs information om företagsklimatet i Bollebygds kommun.
Ett tiotal personer, bland dem bara fyra företagare, ville lyssna till Svenskt Näringslivs information om företagsklimatet i Bollebygds kommun.

Idag presenterade Christina Riksén från Svenskt Näringsliv den ranking av företagsklimatet i landets kommuner som genomförs varje år.
– Inte så roliga siffror att visa upp men ni har något att jobba för i framtiden, menade Christina Riksén när hon gick igenom undersökningens olika delar.


Bollebygd hade sjunkit från plats 120 till 173 i årets ranking. Ett rejält tapp med hela 53 placeringar. Frågan är hur små marginalerna är mellan de olika placeringarna i rankingen. För ett tapp på hela 53 placeringar låter väldigt mycket.
– Vi tycker nog att vi gör vad vi kan för att svara upp mot företagarnas funderingar och önskningar, menade kommunstyrelsens ordförande Peter Rosholm (S), och företagaren Thord Gustafsson hängde på.
– Jag känner inte alls igen mig i den negativa bild som presenteras. Jag tycker det är lätta att både få tag i och få besked av kommunledningen.
Även Lars Andersson LRF-ordförande i kommunen och även företagare inom jord och skog delade inte den bild som visades upp.
– Det hade varit intressant att höra från de som svarat negativt i undersökningen, fått lite mer av konkreta exempel på vad som inte är bra, menade Lars Andersson och fortsatte.
– Det hade ju också varit bra om det funnits med något i enkäten om företagandet ökar eller inte i kommunen. Om företagen som etableras utvecklas på ett positivt sätt.

Många infallsvinklar
Under mötet diskuterades hur man skulle kunna bli ännu bättre på att möta upp vad företagarna förväntar sig. Enligt undersökningen ligger kommunen under godkänt när det gäller dialog med kommunledningen, information från kommunledningen, service till företagen, tillgång till medarbetare med relevant kompetens och slutligen upphandling. Noteras bör att endast fyra företagare deltog i mötet.

Trots siffrorna
Kommunledningen, de båda kommunalråden, näringslivschefen och kommunchefen gör regelbundet besök på olika företag i kommunen.
– Faktum är att det är sällan som vi hör några negativa tongångar. Jag tycker nog att vi för en bra dialog med företagarna vid de här besöken. Dessutom så gör vi var för sig företagsbesök. Minst två frukostträffar per år arrangerar vi och då oftast ute hos något företag. Vi har ett företagsråd men där sitter bara representanter för två företagsorganisationer idag. LRF och Bollebygds köpmän. Vi saknar givetvis representanter från exempelvis Företagarna, säger Ann-Marie Nilsson, näringslivschef i kommunen och fortsätter.
– Via vår hemsida kan man gå in och beställa ett nyhetsbrev från kommunen. Via nyhetsbrevet får man regelbunden information om vad som händer och är på gång i kommunen. Gå in på vår hemsida och under fliken Näringsliv och arbete hittar du ett formulär där du kan anmäla ditt intresse för vårt Nyhetsbrev.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan januari-april 2017. Man använder sig av webbenkät, brevenkät och telefonintervjuer.  80 företag svarade vilket är 47 procent av de tillfrågade. Demoskop har genomfört undersökningen på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
Bland svaren kom 16 från företagare utan anställda, 49 svar för företag med 1-5 anställda, 23 svar för företag med 6-25 anställda, 8 svar för företag med 26-50 anställda och 3 svar för företag med 51-100 anställda. Ett företag med fler än hundra anställda svarade på enkäten. Fördelningen på branscher såg ut så här: Bygg 21 svar, handel 19 svar, industri 15 svar, tjänster till företag 14 svar och transport 9 svar

Mer om undersökningen finns att läsa på svenskt Näringslivs hemsida.

 

 


Thord Gustafson känner inte alls igen sig i den utredning som Svenskt Näringslivs presenterade.
Thord Gustafson känner inte alls igen sig i den utredning som Svenskt Näringslivs presenterade.


LRF-ordföranden och företagaren Lars Andersson från Töllsjö delar inte heller Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Bollebygd.
LRF-ordföranden och företagaren Lars Andersson från Töllsjö delar inte heller Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Bollebygd.


Kommunens näringslivschef, Ann-Marie Nilsson är förvånad över årets placering i Svenskt Näringslivs ranking.
Kommunens näringslivschef, Ann-Marie Nilsson är förvånad över årets placering i Svenskt Näringslivs ranking.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har titt