« Föreg. Nästa »

Vad händer eller inte händer i Bollebygd


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Vad händer eller inte händer
i Bollebygd


Christer Falk 2019-09-23


Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste möte, 16 september, tog majoriteten beslut om en ny planprioriteringsordning vad gäller arbetet med planarbete i kommunen.
En plan som nu skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Om bollebygdsnyheter.se förstår detta rätt hamnar det planerade och genomarbetade förslaget till Fjällastorpsskolan först på plats 8 i den nya planprioriteringsordningen. 


Ärendet 21 vid samhällsbyggnadsnämndens möte den 16 september 2019

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-20, § 161 om planprioritering för 2018. Ny planprioriteringsordning behöver fastställas. Samhällsbyggandsförvaltningen har arbetat fram ett underlag som stöd vid bedömning av om planen skall anses vara prioriterad. En enda prioriteringsklass finns. De prioriterade planerna skall därefter sinsemellan prioriteras i rangordning. En faktor som påverkar planprioriteringen är att kommunen har en begränsning i hur många bostäder som kan tillkomma i Bollebygds tätort med anledning av det tidsbegränsade tillstånd som finns för reningsverket. 

Samhällsbyggnadsnämnden genomför under sammanträdet en workshop kring planprioritering. 

Ledamöters förslag till beslut 

Sandra Eliasson föreslår med stöd av Stefan Waldeholt (M), Kenneth Andersson (FR) och Lars Afzelius (L) att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen en planprioritering för 2019-2020 enligt nedanstående rangordning:
1 Översiktplan 

2 Källevägen
3 Getabrohult 1:17, Hallaslätt
4 Centrum, Flässjum 2:49, 2:79 m.fl.
5 Skola plan B, Bollebygd
6 Förskola Olsfors
7 Getabrohult 1:2
8 Bollebygds Prästgård 1:1, Prästgårdsgärdet
9 Fjällastorp 3:6, Bollebygds Kyrkby 1:28, Fjällastorp 10 Bergadalen 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Reservation 

Emma Isfeldt (S) och Niklas Hjelte (S) reserverar sig mot beslutet med motivering att en så här viktig prioritering inte ska göras på en 45 minuters kafferast under nämndsmötet. Detta hade kunnat planeras på ett sätt som gjort att ledamöterna kunnat få bra förutsättningar och bra underlag för att kunna fatta rätt beslut i dessa för kommunen så viktiga prioriteringar. 

Fredrik Lind (SD) reserverar sig mot beslutet. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2019-09-16 

Sida 66 av 76 

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png pastedGraphic_2.png pastedGraphic_2.png

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Protokollsanteckning 

Sassi Wemmer (MP) får till protokollet göra följande anteckning: Sassi Wemmer (MP) anser att det är en märklig hantering av ärendet med avseende på att prioriteringen av planarbetet ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde för planansvaret. Att från nämndens sida försöka åstadkomma en prioritering under en kafferast med endast en lista över aktuella planer är inte tillfredsställande ur ett långsiktigt och hållbart samhällsplaneringsfokus. Då avsikten med planlistan först på mötet tillkännagavs har Miljöpartiet inte getts möjlighet att lämna synpunkter. Till beslutsförslaget lades även en ”Plan B” som inte har stöd i ett tidigare politiskt beslut. Miljöpartiet stödjer därmed Socialdemokraternas reservation. 

 

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till