« Föreg. Nästa »

Miljöpartiet moderniserar Bollebygds kommun!


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Miljöpartiet moderniserar Bollebygds kommun!


Christer Falk 2010-09-14

Sassi Wemmer
Sassi Wemmer

Miljöpartiet i Bollebygd skapar en långsiktig och hållbar utveckling av hela Bollebygd. Miljöpartiets politik leder till en modern, attraktiv och levande kommun för alla. I en tid där allt större krav ställs kommer Miljöpartiet att arbeta för en framgångsrik, rättvis och jämlik kommun. Vi jobbar för en tryggare, starkare och smartare kommun som tar hänsyn till individen.

Vi vill...

… utveckla de fina badmöjligheterna i vår kommun vid de naturliga sjöarna. Bra gång- och cykelvägar är en förutsättning för att göra dessa platser tillgängliga.

… ha fler gång och cykelbanor i kommunen. Genom väl avgränsade gång och cykelbanor gör vi kommunen säkrare och bidrar till att skapa fler alternativ till bilåkandet.

… ta fram alternativ till att bebygga jordbruksmark. Det är slöseri med naturresurser att använda jordbruksmark för exploatering. Framtida möjligheter till närodlad mat får inte byggas bort. Det öppna landskapet är del av vårt kulturarv och en huvudingrediens i Sveriges varumärke.

… ha färre barn i småbarnsgrupperna i förskolan och införa en kultur- och musikskola i Bollebygd. Det är mycket kortsiktigt att inte satsa på barn och ungdomar då det ger större kostnader och lägre kunskapsresultat i slutändan. Vi vill ha en attraktiv kommun som är intressant för barnfamiljer att flytta till och som sätter barn och ungdomar i fokus.

… erbjuda fler sommarjobb för studerande och arbetslösa ungdomar. Det finns många kreativa lösningar för att skapa flera arbetstillfällen för ungdomar. Miljöpartiet ska jobba för ett fördjupat samarbete mellan kommunen, företagare och föreningar.

… ta fram fram en miljö- och klimatstrategi. Hur klarar vi nästa energikris? Kommunen ska bli en förebild och kunna visa på bra exempel på olika lösningar för att komma ifrån dagens el- och oljeberoende. Resultatet blir en starkare och självständigare kommun.

… att kommunens upphandlingar uppmuntrar till minskandet av transporter samt ställer sociala, etiska och miljömässiga krav på produktionen. Genom smarta upphandlingsunderlag vill vi gynna lokala producenter och leverantörer.

… ha fler pendelparkeringsplatser för cykel och bil samt förbättra kollektivtrafiken. Förbättringarna ska genomföras både i kommunen samt till Borås och Göteborg. Genom en utökning av den anropsstyrda trafiken blir det möjligt för kollektivtrafik även till de mer glest befolkade delarna. Miljöpartiet vill inleda en försöksverksamhet för bil- och cykelpool.

… arbeta för ökad tillgänglighet till fritids-och friluftsliv för de med funktionsnedsättningar. Hela Bollebygd måste vara tillgänglig för alla.

… stödja och utveckla ekoturism. Ekoturism blir en viktig näring i kommunen, som aktivt bidrar till naturskydd och värnar om våra kulturvärden. För en modern och framgångsrik kommun krävs att vi satsar på och utvecklar dessa delar.

… göra Bollebygds kommun till en fair-tradekommun. Vi vill diplomera Bollebygd för sitt engagemang för etisk konsumtion.

Påverka utvecklingen och Bollebygds attraktionsvärde tillsammans med oss i Miljöpartiet.

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com