« Föreg. Nästa »

Varför fara med osanning…


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Varför fara med osanning…


Christer Falk 2017-11-29


Just nu pågår en högljudd diskussion på facebook om att Bollebygds kommun skulle ha begått lagbrott i samband med planeringen, byggandet och nu senast färdigställningen av HVB-hemmet på Lokes väg i Bollebygd. Redan från början ska understrykas att Bollebygds kommun inte har dömts av någon domstol för något lagbrott. Kommunen har fått kritik av Konkurrensverket för att inte lagen om upphandling har följts.


Bakgrund
Hösten 2015 kom väldigt många flyktingar till Sverige. Kommunerna gjorde vad de kunde för att bereda plats, ordna tak över huvudet och någonstans att sova för de nyanlända. Väldigt många svenskar engagerade sig ideellt för att göra livet så drägligt som möjligt för de människor som tvingats fly från krig och död. I samband med detta togs beslut av Sveriges Riksdag att alla kommuner i landet skulle hjälpa till med att ta emot nyanlända. Familjer och ensamkommande barn.

Landshövdingen
I början av 2016 träffar kommunledningen landshövding Lars Bäckström i Tranemo.
– Tillsammans med Peter Rosholm (S) träffar jag landshövdingen och vi diskuterar vårt dilemma vad gällde våra möjligheter att klara kommunens åtagande. Vi saknade som alla vet lediga bostäder.  För att klara uppdraget från riksdag och regering måste vi handla snabbt.
”– Ta så många genvägar ni kan – vi får försöka lösa det i efterhand” var landshövdingens råd till oss. Ett råd som vi givetvis tog till oss. Det blev en möjlighet för oss att klara uppdraget inom rimlig tid, menar Anders Einarsson.
– Jag var inte med i Tranemo vid landshövdingens besök - jag hade förhinder den dagen - men jag blev omedelbart informerad om de besked som Anders och Peter fick vid mötet så om det råder ingen tvekan, säger Christer Johansson (M).

Inventerade
Efter samtalen med landshövdingen gjordes en inventering i kommunen. Vad fanns av lediga bostäder. När inte detta gav något fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram mark som skulle kunna bebyggas så snabbt som möjligt.
– Tjänstemännens förslag pekade på Lokes väg där tidigare en förskola hade legat. Marken var kommunens. Vatten, avlopp och el fanns framdraget. Där skulle vi snabbt kunna placera moduler, säger Einarsson och tillägger.
– Förslaget fick gehör hos politikerna och därmed kunde vi tjänstemän jobba vidare. Vi muntligen frågade 2-3 företag och kunde efter svar från dem vi frågat skriva kontrakt med Smartmove. Innan dess hade vi sökt ett tillfälligt bygglov hos Jävsnämnden och fått ett sådant.

Informationsmöte
När det mesta var på plats kallade kommunchefen till ett informationsmöte på Bollegården.
– Ett möte där vi ville beskriva processen från byggstart fram till inflyttning för de 16 nyanlända barn som skulle bo i HVB-hemmet. HVB-hemmet skulle avlasta de kostnader vi hade för att köpa platser för våra nyanlända hos andra kommuner. Vi hade då cirka 30 nyanlända som vi ansvarade för till en kostnad av 1 980 kronor per dygn. I egen regi skulle vi kunna halvera den kostnaden för de här 16 som skulle bo i HVB-hemmet. Det handlade om ekonomi men också om att även Bollebygds kommun skulle leva upp till det uppdrag alla kommuner fått av riksdag och regering.

Bygget gick igång
Efter detta gick bygget igång och modulerna anlände den 21 november 2016 till Lokes väg. Under tiden från informationsmötet fram till att modulerna kom till Bollebygd hade närboende överklagat bygget av HVB-hemmet. Ett överklagande som Länsstyrelsen, tvärtemot vad landshövdingen lovat kommunledningen i Bollebygd, tog till sig och beslutade om inhibition. Vilket innebar att det enda kommunen fick göra var att se till att leverantören täckte de moduler som placerades på Råssa och även täckte det halvfärdiga bygget som stod kvar på tomten vid Lokes väg. Inhibitionen innebar juridiskt ett omedelbart stopp av bygget.

Överklagade
I och med att Länsstyrelsen stoppade bygget av HVB-hemmet vände sig kommunen med en överklagan av Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen MMD. En överklagan som efter en tid gick igenom. Därefter skickade de ”klagande” återigen en överklagan som denna gång inte togs upp till prövning av MMD. Därmed kunde bygget återupptas.

Måste bli klart
För att kunna färdigställa HVB-hemmet blev man nu tvungen att renovera och bygga färdigt. Själva uppbyggnaden gick igång i mars 2017 men under den resan upptäcktes att stora renoveringsarbeten behövdes för att göra modulerna beboliga.

Konflikt
I samband med att bygget skulle återupptas hamnade kommunen i konflikt med Smartmove. En konflikt som man inte kom ur trots försök till dialog.
– Därför kontaktades underleverantören till Smartmove. Företaget som tillverkat och monterade modulerna. Vi såg det som en av få möjligheter att få bygget klart. Vi ska också väga in i bilden att byggbranschen idag går på högtryck så det hade inte varit lätt att engagera någon byggfirma som kunnat göra det här jobbet inom rimlig tid. Hade vi gått ut och gjort en upphandling hade vi säkert fått räkna med ännu en långbänk innan vi nått fram. Vi var och är naturligtvis oroliga över hur länge de här modulerna kunde stå i det skick de var utan att helt och hållet behöva skrotas.

Fortsatt granskning
Nu pågår ytterligare granskning av de beslut om tagits – hur utgången blir kommer vi naturligtvis att få veta vad det lider. Men som sagt – ännu har ingen domstol dömt Bollebygds kommun eller någon tjänsteman eller politiker för lagbrott kring detta ärende.

Christer Falk


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com