« Föreg. Nästa »

Varför fara med osanning…


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Varför fara med osanning…


Christer Falk 2017-11-29


Just nu pågår en högljudd diskussion på facebook om att Bollebygds kommun skulle ha begått lagbrott i samband med planeringen, byggandet och nu senast färdigställningen av HVB-hemmet på Lokes väg i Bollebygd. Redan från början ska understrykas att Bollebygds kommun inte har dömts av någon domstol för något lagbrott. Kommunen har fått kritik av Konkurrensverket för att inte lagen om upphandling har följts.


Bakgrund
Hösten 2015 kom väldigt många flyktingar till Sverige. Kommunerna gjorde vad de kunde för att bereda plats, ordna tak över huvudet och någonstans att sova för de nyanlända. Väldigt många svenskar engagerade sig ideellt för att göra livet så drägligt som möjligt för de människor som tvingats fly från krig och död. I samband med detta togs beslut av Sveriges Riksdag att alla kommuner i landet skulle hjälpa till med att ta emot nyanlända. Familjer och ensamkommande barn.

Landshövdingen
I början av 2016 träffar kommunledningen landshövding Lars Bäckström i Tranemo.
– Tillsammans med Peter Rosholm (S) träffar jag landshövdingen och vi diskuterar vårt dilemma vad gällde våra möjligheter att klara kommunens åtagande. Vi saknade som alla vet lediga bostäder.  För att klara uppdraget från riksdag och regering måste vi handla snabbt.
”– Ta så många genvägar ni kan – vi får försöka lösa det i efterhand” var landshövdingens råd till oss. Ett råd som vi givetvis tog till oss. Det blev en möjlighet för oss att klara uppdraget inom rimlig tid, menar Anders Einarsson.
– Jag var inte med i Tranemo vid landshövdingens besök - jag hade förhinder den dagen - men jag blev omedelbart informerad om de besked som Anders och Peter fick vid mötet så om det råder ingen tvekan, säger Christer Johansson (M).

Inventerade
Efter samtalen med landshövdingen gjordes en inventering i kommunen. Vad fanns av lediga bostäder. När inte detta gav något fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram mark som skulle kunna bebyggas så snabbt som möjligt.
– Tjänstemännens förslag pekade på Lokes väg där tidigare en förskola hade legat. Marken var kommunens. Vatten, avlopp och el fanns framdraget. Där skulle vi snabbt kunna placera moduler, säger Einarsson och tillägger.
– Förslaget fick gehör hos politikerna och därmed kunde vi tjänstemän jobba vidare. Vi muntligen frågade 2-3 företag och kunde efter svar från dem vi frågat skriva kontrakt med Smartmove. Innan dess hade vi sökt ett tillfälligt bygglov hos Jävsnämnden och fått ett sådant.

Informationsmöte
När det mesta var på plats kallade kommunchefen till ett informationsmöte på Bollegården.
– Ett möte där vi ville beskriva processen från byggstart fram till inflyttning för de 16 nyanlända barn som skulle bo i HVB-hemmet. HVB-hemmet skulle avlasta de kostnader vi hade för att köpa platser för våra nyanlända hos andra kommuner. Vi hade då cirka 30 nyanlända som vi ansvarade för till en kostnad av 1 980 kronor per dygn. I egen regi skulle vi kunna halvera den kostnaden för de här 16 som skulle bo i HVB-hemmet. Det handlade om ekonomi men också om att även Bollebygds kommun skulle leva upp till det uppdrag alla kommuner fått av riksdag och regering.

Bygget gick igång
Efter detta gick bygget igång och modulerna anlände den 21 november 2016 till Lokes väg. Under tiden från informationsmötet fram till att modulerna kom till Bollebygd hade närboende överklagat bygget av HVB-hemmet. Ett överklagande som Länsstyrelsen, tvärtemot vad landshövdingen lovat kommunledningen i Bollebygd, tog till sig och beslutade om inhibition. Vilket innebar att det enda kommunen fick göra var att se till att leverantören täckte de moduler som placerades på Råssa och även täckte det halvfärdiga bygget som stod kvar på tomten vid Lokes väg. Inhibitionen innebar juridiskt ett omedelbart stopp av bygget.

Överklagade
I och med att Länsstyrelsen stoppade bygget av HVB-hemmet vände sig kommunen med en överklagan av Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen MMD. En överklagan som efter en tid gick igenom. Därefter skickade de ”klagande” återigen en överklagan som denna gång inte togs upp till prövning av MMD. Därmed kunde bygget återupptas.

Måste bli klart
För att kunna färdigställa HVB-hemmet blev man nu tvungen att renovera och bygga färdigt. Själva uppbyggnaden gick igång i mars 2017 men under den resan upptäcktes att stora renoveringsarbeten behövdes för att göra modulerna beboliga.

Konflikt
I samband med att bygget skulle återupptas hamnade kommunen i konflikt med Smartmove. En konflikt som man inte kom ur trots försök till dialog.
– Därför kontaktades underleverantören till Smartmove. Företaget som tillverkat och monterade modulerna. Vi såg det som en av få möjligheter att få bygget klart. Vi ska också väga in i bilden att byggbranschen idag går på högtryck så det hade inte varit lätt att engagera någon byggfirma som kunnat göra det här jobbet inom rimlig tid. Hade vi gått ut och gjort en upphandling hade vi säkert fått räkna med ännu en långbänk innan vi nått fram. Vi var och är naturligtvis oroliga över hur länge de här modulerna kunde stå i det skick de var utan att helt och hållet behöva skrotas.

Fortsatt granskning
Nu pågår ytterligare granskning av de beslut om tagits – hur utgången blir kommer vi naturligtvis att få veta vad det lider. Men som sagt – ännu har ingen domstol dömt Bollebygds kommun eller någon tjänsteman eller politiker för lagbrott kring detta ärende.

Christer Falk


Tipsa en vän     Skriv ut
Information i Töllsjö
Annons Töllsjö

Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com