« Föreg. Nästa »

Politiska prioriteringar och utvecklingsområden i budgeten för 2016


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Debattartikel från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Bollebygd

Politiska prioriteringar och utvecklingsområden i budgeten för 2016


Christer Falk 2015-06-12

Det rödgröna styret i Bollebygds kommun presenterar sin andra budget.
Det parlamentariska läget i kommunen ställer stora krav på samsyn i de stora politiska frågorna. Detta är vi naturligtvis medvetna om och agerar utifrån.


Budgeten 2016-2018 fokuserar tydligt på kommunens hittills största utvecklingsprojekt, det nya stationsläget/ny stadsdel - Kråktorp/Kulla. Där lägger vi mycket av kommunens resurser de närmaste åren. Vi är på väg att visa Trafikverket och Sverigeförhandlingen att Bollebygd är ett bra läge för en framtida station på Götalandsbanan för den regionala tågtrafiken. Men det återstår mycket innan stationen slutgiltligt beslutas. Det är också en stor utmaning att göra detta utan äventyra kvalitéten i våra verksamheter och kommunens framtida ekonomi. Kommunens investeringar och lånebörda kräver noggrann uppsikt de närmaste åren.

 

Vår skola och omsorg står sig som helhet bra vid nationella jämförelser men det innebär dock inte att allt är bra eller att vi inte har högre ambitioner. Därför har vi också beslutat att bygga den nya F-6 skolan i Bollebygd som innebär en stor förbättring för skolans verksamhet. Vi ger dessutom skolan och omsorgen i praktiken fribrev från effektiviseringskrav. Det som genomförs handlar om administrativa förändringar och anpassning till minskad efterfrågan. Vi kommer också använda de statliga satsningarna som beslutats i den rödgröna regeringens vårproposition. Det innefattar Förskola/lågstadielyftet som nationellt handlar om 2 miljarder 2016 och stöd till utökad bemanning i omsorgen med också 2 miljarder 2016. Räknar man proportionerlig innebär det ca 4 miljoner till Bollebygd som kommer förbättra skolan och omsorgen.

 

Sjukfrånvaron bland vår personal har ökat och vi ligger nu högst bland kommunerna i Sjuhärad. Detta är vi mycket oroade för och vill snabbt utreda hur vi förbättrar oss. Vi vet inte vad detta kommer kosta men vi har lagt extrapengar i Kommunstyrelsens pott för ofördelade kostnader.

 

Kollektivtrafiken är viktig för en utpräglad pendelkommun som Bollebygd, vi försöker ständigt påverka Regionen och Västtrafik. Både för förbättringar i stråket Borås-Göteborg, i avvaktan på Götalandsbanan, men även för landsbygdstrafiken. Vi vill bl.a. vara pilotkommun för utveckling av landsbygdstrafiken. Vi kommer också fortsätta finansiera merutnyttjandet av skolbussarna Töllsjö-Storskogen.

 

Bredbandsutbyggnaden i kommunen kommer att ta fart. Vi har tagit ett tufft mål som vi ska arbeta för att förverkliga.

 

Tillgången till motions och friluftsanläggningar är begränsat.  Vi har diskussioner med våra idrottsföreningar om en idrottsvision för att utveckla Rinnaområdet i Bollebygds centralort till ett nav. Detta arbete är långsiktigt eftersom det kommer behövas förhållandevis stora investeringar.

 

Att diskutera med våra invånare är grunden för vår demokrati. Vi har avsikten att ta fram en plattform för denna dialog för att öka möjligheterna även för de som inte så ofta hörs i debatten. Detta arbete ska ske i samarbete mellan politiska partier, föreningar byalag m.fl. Dialogmöten i kommunens olika tätorter är en del i detta.

 

Här kommer en sammanställning av de viktigaste politiska prioriteringarna i budget 2016-2018.

 

 • Ökning av ekonomiska resultatkravet från 2% till 4%
 • Resurser till utvecklad invånardialog
 • Förbättringar i förskolan (Förskolelyftet) del av 2 miljarder
 • Förbättrad bemanning omsorgen, del av 2 miljarder
 • Arbetskläder förskolan 200 tkr
 • Framtagande av paket med åtgärder för att minska sjukfrånvaron
 • Resurser till utveckling av Kråktorp/Kulla området, 1 miljon för planering och 50 miljoner i exploateringar
 • Avsättning till framtida rivningen av gamla F-6 skolan 2 miljoner
 • Resurser till bredbandsutbyggnad
 • Framtagning av övergripande miljömål

 

Dessutom pågår ett flertal olika utvecklingsarbeten redan. Både sådana som vi övertagit från den tidigare styrande majoriteten samt sådana vi har startat upp under 2015.

Här är ett axplock:

 

 • Invånardemokratiplattform med dialogmöten i de olika orterna
 • Plan för långsiktigt hållbar utveckling
 • Utredning lämpliga gruppstorlekar skola/förskola
 • Bostadsförsörjningsplan
 • Bredbandstrategi
 • Förbättringar företagsklimat
 • Samverkan med AF och FK för minskning av arbetslösheten
 • Ungdomsdemokratiprojektet
 • Förbättrad intern uppföljning
 • Planering stationsläge ny stadsdel Kråktorp/Kulla
 • 23 detaljplaner och exploateringar
 • Byggande av F-6 skolan
 • Ombyggnation återvinningscentralen Råssa
 • Ny lokal Brandvärnet Töllsjö
 • Arbete med ny översiktsplan
 • Intern IT-strategi
 • Förslag boende ensamkommande flyktingbarn
 • Gång- och cykelvägsplan
 •  Utbyggnad av GC-vägar

 

Bollebygds kommun har nu varit en självständig kommun i tjugo år. Under dessa år har

kommunen utvecklats till en livskraftig förortskommun med täta kopplingar både mot Göteborg och Borås. Vi har en tydlig politisk uppslutning kring de långsiktiga målen och visionen om Bollebygds

framtid, men vi vill också betona betydelsen av det samarbete vi har med våra grannkommuner, inte minst med Mark och Härryda inom ramen för det s.k. BoHäM-samarbetet och den betydelse det har för vårt gemensamma utvecklingsområde.

 

Peter Rosholm, Sassi Wemmer, Tomas Ridell representerar
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com