« Föreg. Nästa »

Politiska prioriteringar och utvecklingsområden i budgeten för 2016


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Debattartikel från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Bollebygd

Politiska prioriteringar och utvecklingsområden i budgeten för 2016


Christer Falk 2015-06-12

Det rödgröna styret i Bollebygds kommun presenterar sin andra budget.
Det parlamentariska läget i kommunen ställer stora krav på samsyn i de stora politiska frågorna. Detta är vi naturligtvis medvetna om och agerar utifrån.


Budgeten 2016-2018 fokuserar tydligt på kommunens hittills största utvecklingsprojekt, det nya stationsläget/ny stadsdel - Kråktorp/Kulla. Där lägger vi mycket av kommunens resurser de närmaste åren. Vi är på väg att visa Trafikverket och Sverigeförhandlingen att Bollebygd är ett bra läge för en framtida station på Götalandsbanan för den regionala tågtrafiken. Men det återstår mycket innan stationen slutgiltligt beslutas. Det är också en stor utmaning att göra detta utan äventyra kvalitéten i våra verksamheter och kommunens framtida ekonomi. Kommunens investeringar och lånebörda kräver noggrann uppsikt de närmaste åren.

 

Vår skola och omsorg står sig som helhet bra vid nationella jämförelser men det innebär dock inte att allt är bra eller att vi inte har högre ambitioner. Därför har vi också beslutat att bygga den nya F-6 skolan i Bollebygd som innebär en stor förbättring för skolans verksamhet. Vi ger dessutom skolan och omsorgen i praktiken fribrev från effektiviseringskrav. Det som genomförs handlar om administrativa förändringar och anpassning till minskad efterfrågan. Vi kommer också använda de statliga satsningarna som beslutats i den rödgröna regeringens vårproposition. Det innefattar Förskola/lågstadielyftet som nationellt handlar om 2 miljarder 2016 och stöd till utökad bemanning i omsorgen med också 2 miljarder 2016. Räknar man proportionerlig innebär det ca 4 miljoner till Bollebygd som kommer förbättra skolan och omsorgen.

 

Sjukfrånvaron bland vår personal har ökat och vi ligger nu högst bland kommunerna i Sjuhärad. Detta är vi mycket oroade för och vill snabbt utreda hur vi förbättrar oss. Vi vet inte vad detta kommer kosta men vi har lagt extrapengar i Kommunstyrelsens pott för ofördelade kostnader.

 

Kollektivtrafiken är viktig för en utpräglad pendelkommun som Bollebygd, vi försöker ständigt påverka Regionen och Västtrafik. Både för förbättringar i stråket Borås-Göteborg, i avvaktan på Götalandsbanan, men även för landsbygdstrafiken. Vi vill bl.a. vara pilotkommun för utveckling av landsbygdstrafiken. Vi kommer också fortsätta finansiera merutnyttjandet av skolbussarna Töllsjö-Storskogen.

 

Bredbandsutbyggnaden i kommunen kommer att ta fart. Vi har tagit ett tufft mål som vi ska arbeta för att förverkliga.

 

Tillgången till motions och friluftsanläggningar är begränsat.  Vi har diskussioner med våra idrottsföreningar om en idrottsvision för att utveckla Rinnaområdet i Bollebygds centralort till ett nav. Detta arbete är långsiktigt eftersom det kommer behövas förhållandevis stora investeringar.

 

Att diskutera med våra invånare är grunden för vår demokrati. Vi har avsikten att ta fram en plattform för denna dialog för att öka möjligheterna även för de som inte så ofta hörs i debatten. Detta arbete ska ske i samarbete mellan politiska partier, föreningar byalag m.fl. Dialogmöten i kommunens olika tätorter är en del i detta.

 

Här kommer en sammanställning av de viktigaste politiska prioriteringarna i budget 2016-2018.

 

 • Ökning av ekonomiska resultatkravet från 2% till 4%
 • Resurser till utvecklad invånardialog
 • Förbättringar i förskolan (Förskolelyftet) del av 2 miljarder
 • Förbättrad bemanning omsorgen, del av 2 miljarder
 • Arbetskläder förskolan 200 tkr
 • Framtagande av paket med åtgärder för att minska sjukfrånvaron
 • Resurser till utveckling av Kråktorp/Kulla området, 1 miljon för planering och 50 miljoner i exploateringar
 • Avsättning till framtida rivningen av gamla F-6 skolan 2 miljoner
 • Resurser till bredbandsutbyggnad
 • Framtagning av övergripande miljömål

 

Dessutom pågår ett flertal olika utvecklingsarbeten redan. Både sådana som vi övertagit från den tidigare styrande majoriteten samt sådana vi har startat upp under 2015.

Här är ett axplock:

 

 • Invånardemokratiplattform med dialogmöten i de olika orterna
 • Plan för långsiktigt hållbar utveckling
 • Utredning lämpliga gruppstorlekar skola/förskola
 • Bostadsförsörjningsplan
 • Bredbandstrategi
 • Förbättringar företagsklimat
 • Samverkan med AF och FK för minskning av arbetslösheten
 • Ungdomsdemokratiprojektet
 • Förbättrad intern uppföljning
 • Planering stationsläge ny stadsdel Kråktorp/Kulla
 • 23 detaljplaner och exploateringar
 • Byggande av F-6 skolan
 • Ombyggnation återvinningscentralen Råssa
 • Ny lokal Brandvärnet Töllsjö
 • Arbete med ny översiktsplan
 • Intern IT-strategi
 • Förslag boende ensamkommande flyktingbarn
 • Gång- och cykelvägsplan
 •  Utbyggnad av GC-vägar

 

Bollebygds kommun har nu varit en självständig kommun i tjugo år. Under dessa år har

kommunen utvecklats till en livskraftig förortskommun med täta kopplingar både mot Göteborg och Borås. Vi har en tydlig politisk uppslutning kring de långsiktiga målen och visionen om Bollebygds

framtid, men vi vill också betona betydelsen av det samarbete vi har med våra grannkommuner, inte minst med Mark och Härryda inom ramen för det s.k. BoHäM-samarbetet och den betydelse det har för vårt gemensamma utvecklingsområde.

 

Peter Rosholm, Sassi Wemmer, Tomas Ridell representerar
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com