« Föreg. Nästa »

Runt 700 000 kronor för en villatomtKommunstyrelsen fastställde tomtpriser i det nya bostadsområdet Bergadalen


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Runt 700 000 kronor för en villatomt
Kommunstyrelsen fastställde tomtpriser i det nya
bostadsområdet Bergadalen


Christer Falk 2015-03-26


Kommunstyrelsen har fastställt tomtpriser på den första etappen i det nya bostadsområdet Bergadalen, norr om Bollebygds centrum. Etapp 1 rymmer 13 kommunala småhustomter som samhällsbyggnadsavdelningen låtit värdera. Tomtpriserna följer marknadsvärdet och ligger runt 700 000 kronor per tomt. De varierar beroende på tomtens storlek, utsikt och förutsättningar för byggnation.


–Vi har fått många förfrågningar på tomterna så det finns en stor efterfrågan, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Under 2014 har kommunen gjort i ordning gatumark, byggt vatten- och avloppsledningar samt förberett de kommunala tomterna i den första etappen för försäljning under våren. I denna etapp ingår även 23 privatägda tomter. Utbyggnaden av det nya bostadsområdet Bergadalen görs i tre etapper. Etapp 2 rymmer 14 kommunala småhustomter, samt en större kommunal tomt som antingen kan användas för skola, flerbostadshus eller delas i 3-4 småhustomter. Det ingår även sex privatägda småhustomter. I den tredje och sista etappen ingår sju kommunala småhustomter och 16 privatägda småhustomter.

 

Yttrande kring ökade kostnader för gång- och cykelväg i Olsfors

Kommunstyrelsen har yttrat sig över Trafikverkets vägplan för en ny gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen i Olsfors. Trafikverket ska bygga den nya gång- och cykelvägen längs en sträcka på cirka 685 meter mellan Skolvägen och Örelidsvägen och kommunen är medfinansiär. Enligt Trafikverkets nya beräkningar kommer vägen kosta 7,85 miljoner kronor, vilket är flera miljoner dyrare än de ursprungliga beräkningarna på 2,4 miljoner. Av den summan ska Trafikverket stå för 4,7 miljoner och kommunen för 3,2 miljoner kronor.

 

–Det är viktigt att vi får en ny gång- och cykelväg i Olsfors, men det är anmärkningsvärt att de beräknade kostnaderna stigit så kraftigt i ett sent skede av processen. Trafikverket borde ha kunnat förutse merparten av dessa kostnader tidigare, så att kommunen hade haft större möjligheter att rymma kostnaderna inom planerad budget, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

De ökade kostnaderna gör att kommunen fått flytta budgetmedel från 2017 till 2015 för att klara finansieringen. Det innebär även att budgeten för 2017 måste utökas för att fullt ut täcka en medfinansiering av gång- och cykelvägen längs Töllsjövägen för etappen mellan Holmen och Brandshed. Orsaken till att kostnaderna ökat beror på att planen kräver mer arbete med fler stödmurar än Trafikverket ursprungligen trott.

 

Årsredovisningen visar positivt resultat för kommunen

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen och lämnar över den till fullmäktige för beslut. Årets resultat uppgår till 6,9 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner mindre än budgeterat resultat. Resultatet motsvarar 1,7 procent av kommunens intäkter i form av skatter och generella statsbidrag. Nämnderna visar ett överskott på 2,2 miljoner kronor. De totala nettoinvesteringarna uppgår till 42,1 miljoner kronor.

 

Andra ärenden på mötet:

  • Kommunstyrelsen fastställde välfärdsbokslutet 2014 och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande. I bokslutet redovisar nämnderna minst två indikatorer som valts ut efter de folkhälsopolitiska målområdena. Några av indikatorerna är andelen arbetslösa mellan 18 och 24 år och andelen elever i år 8 som upplever att de kan föra fram sina åsikter till politikerna. Välfärdsbokslut 2014 är det fjärde för Bollebygds kommun.
  • Kommunstyrelsen godkände personalredovisningen och lämnar över den till fullmäktige för godkännande. Sjukfrånvaron har ökat med 1,3 procentenheter jämfört med 2013 och ligger på 6,4 procent. Även andelen långtidssjukskrivna har ökat från 27 procent till 33 procent. Personalredovisningen visar också att kommunens anställda har ökat med 10 medarbetare, från 542 till 552 anställda, och att en klar majoritet, 85,5 procent, är kvinnor.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till IT-strategi för Bollebygds kommun, när kommunen nu ska ta över IT-driften i egen regi. Syftet med en IT-strategi är att få en samsyn kring hur IT ska utnyttjas för att utveckla kommunens verksamheter och för att effektivt tillgodose lösningar för de behov som finns hos kommunens invånare.
  • Kommunstyrelsen beslutade att ge ekonomichefen delegation för att genomföra upphandlingar av ramavtal när det gäller kontorsmaterial samt kommunikations- och säkerhetslösningar.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com