« Föreg. Nästa »

Runt 700 000 kronor för en villatomtKommunstyrelsen fastställde tomtpriser i det nya bostadsområdet Bergadalen


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Runt 700 000 kronor för en villatomt
Kommunstyrelsen fastställde tomtpriser i det nya
bostadsområdet Bergadalen


Christer Falk 2015-03-26


Kommunstyrelsen har fastställt tomtpriser på den första etappen i det nya bostadsområdet Bergadalen, norr om Bollebygds centrum. Etapp 1 rymmer 13 kommunala småhustomter som samhällsbyggnadsavdelningen låtit värdera. Tomtpriserna följer marknadsvärdet och ligger runt 700 000 kronor per tomt. De varierar beroende på tomtens storlek, utsikt och förutsättningar för byggnation.


–Vi har fått många förfrågningar på tomterna så det finns en stor efterfrågan, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Under 2014 har kommunen gjort i ordning gatumark, byggt vatten- och avloppsledningar samt förberett de kommunala tomterna i den första etappen för försäljning under våren. I denna etapp ingår även 23 privatägda tomter. Utbyggnaden av det nya bostadsområdet Bergadalen görs i tre etapper. Etapp 2 rymmer 14 kommunala småhustomter, samt en större kommunal tomt som antingen kan användas för skola, flerbostadshus eller delas i 3-4 småhustomter. Det ingår även sex privatägda småhustomter. I den tredje och sista etappen ingår sju kommunala småhustomter och 16 privatägda småhustomter.

 

Yttrande kring ökade kostnader för gång- och cykelväg i Olsfors

Kommunstyrelsen har yttrat sig över Trafikverkets vägplan för en ny gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen i Olsfors. Trafikverket ska bygga den nya gång- och cykelvägen längs en sträcka på cirka 685 meter mellan Skolvägen och Örelidsvägen och kommunen är medfinansiär. Enligt Trafikverkets nya beräkningar kommer vägen kosta 7,85 miljoner kronor, vilket är flera miljoner dyrare än de ursprungliga beräkningarna på 2,4 miljoner. Av den summan ska Trafikverket stå för 4,7 miljoner och kommunen för 3,2 miljoner kronor.

 

–Det är viktigt att vi får en ny gång- och cykelväg i Olsfors, men det är anmärkningsvärt att de beräknade kostnaderna stigit så kraftigt i ett sent skede av processen. Trafikverket borde ha kunnat förutse merparten av dessa kostnader tidigare, så att kommunen hade haft större möjligheter att rymma kostnaderna inom planerad budget, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

De ökade kostnaderna gör att kommunen fått flytta budgetmedel från 2017 till 2015 för att klara finansieringen. Det innebär även att budgeten för 2017 måste utökas för att fullt ut täcka en medfinansiering av gång- och cykelvägen längs Töllsjövägen för etappen mellan Holmen och Brandshed. Orsaken till att kostnaderna ökat beror på att planen kräver mer arbete med fler stödmurar än Trafikverket ursprungligen trott.

 

Årsredovisningen visar positivt resultat för kommunen

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen och lämnar över den till fullmäktige för beslut. Årets resultat uppgår till 6,9 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner mindre än budgeterat resultat. Resultatet motsvarar 1,7 procent av kommunens intäkter i form av skatter och generella statsbidrag. Nämnderna visar ett överskott på 2,2 miljoner kronor. De totala nettoinvesteringarna uppgår till 42,1 miljoner kronor.

 

Andra ärenden på mötet:

  • Kommunstyrelsen fastställde välfärdsbokslutet 2014 och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande. I bokslutet redovisar nämnderna minst två indikatorer som valts ut efter de folkhälsopolitiska målområdena. Några av indikatorerna är andelen arbetslösa mellan 18 och 24 år och andelen elever i år 8 som upplever att de kan föra fram sina åsikter till politikerna. Välfärdsbokslut 2014 är det fjärde för Bollebygds kommun.
  • Kommunstyrelsen godkände personalredovisningen och lämnar över den till fullmäktige för godkännande. Sjukfrånvaron har ökat med 1,3 procentenheter jämfört med 2013 och ligger på 6,4 procent. Även andelen långtidssjukskrivna har ökat från 27 procent till 33 procent. Personalredovisningen visar också att kommunens anställda har ökat med 10 medarbetare, från 542 till 552 anställda, och att en klar majoritet, 85,5 procent, är kvinnor.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till IT-strategi för Bollebygds kommun, när kommunen nu ska ta över IT-driften i egen regi. Syftet med en IT-strategi är att få en samsyn kring hur IT ska utnyttjas för att utveckla kommunens verksamheter och för att effektivt tillgodose lösningar för de behov som finns hos kommunens invånare.
  • Kommunstyrelsen beslutade att ge ekonomichefen delegation för att genomföra upphandlingar av ramavtal när det gäller kontorsmaterial samt kommunikations- och säkerhetslösningar.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com