« Föreg. Nästa »

Förslag till detaljplan för Västra Forsa


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Förslag till detaljplan
för Västra Forsa


Christer Falk 2018-09-13


Förslag till detaljplan för Västra Forsa är kungjort och planförslaget ställs nu ut för samråd.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 juni 2018 §127 godkänt planförslaget för del av Forsa 5:1; Västra Forsa, för samråd
enligt plan-och bygglagen 5 kap. 11 §.


Planområdet ligger sydväst om Bollebygds tätort, söder om riksväg 27/40. Forsavägen utgör
planområdets östra avgränsning, i norr avgränsas planen av Nolån och i söder av Sörån. I väster
rinner vattendragen ihop. Planområdet ligger inom fastigheten Forsa 5:1 och omfattar
cirka 38 ha.

Planens syfte är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för cirka
650 bostäder samt förskola inom Västra Forsa. Den nya bebyggelsen ska utformas på ett
sätt som möjliggör och underlättar för vistelse längs åarna Sörån och Nolån. Syftet är också att skapa förutsättningar för en god och långsiktigt hållbar
kollektivtrafikförsörjning genom området. En behovsbedömning har genomförts som visar att detaljplanen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen tas fram genom ett utökat förfarande (5 kap. 7§ PBL). Planförslaget strider mot gällande översiktsplan genom att jordbruksmark tas i anspråk. Förslaget innebär också att strandskyddet upphävs i del av planområdet.

Samrådstiden pågår från den 12 september till 3 oktober 2018. Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 3 oktober 2018 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, via e-post till samhallsbygg@bollebygd.se eller via brev till Bollebygds kommun, SBF, 517 83 Bollebygd.

Det är endast skriftliga synpunkter som kan ligga till grund för rätten att överklaga efter det att detaljplanen antagits. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning.

Den 13 september klockan 18:00 hålls samrådsmöte i Bollebygdskolans matsal. Välkommen!


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com