« Föreg. Nästa »

Förslag till detaljplan för Västra Forsa


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Förslag till detaljplan
för Västra Forsa


Christer Falk 2018-09-13


Förslag till detaljplan för Västra Forsa är kungjort och planförslaget ställs nu ut för samråd.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 juni 2018 §127 godkänt planförslaget för del av Forsa 5:1; Västra Forsa, för samråd
enligt plan-och bygglagen 5 kap. 11 §.


Planområdet ligger sydväst om Bollebygds tätort, söder om riksväg 27/40. Forsavägen utgör
planområdets östra avgränsning, i norr avgränsas planen av Nolån och i söder av Sörån. I väster
rinner vattendragen ihop. Planområdet ligger inom fastigheten Forsa 5:1 och omfattar
cirka 38 ha.

Planens syfte är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för cirka
650 bostäder samt förskola inom Västra Forsa. Den nya bebyggelsen ska utformas på ett
sätt som möjliggör och underlättar för vistelse längs åarna Sörån och Nolån. Syftet är också att skapa förutsättningar för en god och långsiktigt hållbar
kollektivtrafikförsörjning genom området. En behovsbedömning har genomförts som visar att detaljplanen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen tas fram genom ett utökat förfarande (5 kap. 7§ PBL). Planförslaget strider mot gällande översiktsplan genom att jordbruksmark tas i anspråk. Förslaget innebär också att strandskyddet upphävs i del av planområdet.

Samrådstiden pågår från den 12 september till 3 oktober 2018. Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 3 oktober 2018 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, via e-post till samhallsbygg@bollebygd.se eller via brev till Bollebygds kommun, SBF, 517 83 Bollebygd.

Det är endast skriftliga synpunkter som kan ligga till grund för rätten att överklaga efter det att detaljplanen antagits. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning.

Den 13 september klockan 18:00 hålls samrådsmöte i Bollebygdskolans matsal. Välkommen!


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com