« Föreg. Nästa »

Studieresa till Bryssel gav många intryck och värdefull kunskap


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Studieresa till Bryssel gav många intryck och värdefull kunskap


Christer Falk 2014-03-24

19 medarbetare och politiker i kommunen har haft förmånen att delta på en tre dagar lång studieresa till Bryssel, centrum för EU. Syftet har varit att öka kunskapen hos de personer som arbetar på kommunens Europa direkt-kontor eller på annat sätt informerar och delar med sig kunskap kring EU i kommunen.

Därför har gruppen haft en bred förankring, allt från skolpersonal, ungdomsutvecklare och bibliotekarier till kommunchef och politiker.

- Genom denna resa har vi utökat våra kunskaper, vilket gör oss duktigare på att informera våra medborgare om EU. Nu har vi fått 19 EU-ambassadörer i kommunen, både tjänstemän och politiker, vilket är oerhört värdefullt inför det stundande parlamentsvalet i maj, då vårt mål är att i större utsträckning nå unga förstagångsväljare och få dem mer upplysta om frågor kring EU, säger kultursamordnare Patrik Gimfalk, som tillsammans med folkhälsosamordnare Camilla Falk arrangerat resan.

 
 
Gruppen som åkte på resan till Bryssel

Gruppen som åkte på resan. Överst från vänster: Katharina Hernström, Anette Tidblom, Karl-Henrik Lindblom, Li Wikander, Maria Rangefil, Patrik Gimfalk, Gert Arvidsson, Henrik Antonsson, Camilla Falk, Anders Einarsson, Olle Örngård. Nederst från vänster: Peter Erdman, Roland Andersson, Peter Rosholm,Eva Brandt, Iris Falk, Fredrik Ganning.

 
 

En resa med fullspäckat program

Resan har innehållit ett fullspäckat program med besök på flera av EU:s olika institutioner och NATO:s högkvarter. Den första dagen besöktes Europaparlamentet, som är de folkvaldas lagstiftande organ med 766 ledamöter från 28 länder. Där fick gruppen en genomgång av hur arbetet går till och träffade även Olle Ludvigsson (s), en av Sveriges 20 politiker som sitter i Europaparlamentet. Han berättade om sin bakgrund och om hur hans arbete ser ut i de olika utskott han sitter med i och om parlamentets roll. Dagens sista besök gick till Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel, där kontorschefen Olle Jonäng berättade om hur man försöker påverka EU i regionalt viktiga frågor genom nätverkande och möten med strategiska personer eller grupper. Kontoret har i dagsläget två anställda, men kommer att utökas med ytterligare tre tjänster framöver.

 
 
Ett av kommissionens mötesrum

Ett av kommissionens mötesrum.

 
 

Besök på Sveriges ständiga representation och kommissionen

Den andra dagen innehöll besök på Sveriges ständiga representation, som är som ett regeringskansli i miniatyr med 128 anställda som enbart arbetar med EU-frågor. Organisationen täcker alla departement och är regeringens förlängda arm i EU. Kommunikatören Charlotta Eriksson berättade att alla ärenden till stor del förbereds av kontorets sakkunniga handläggare och ambassadörer, som också förhandlar med sina motparter från övriga länder. När ministrarna kommer in i bilden återstår för det mesta endast de mest känsliga politiska delarna. Därefter besöktes kommissionen, som företräder och bevakar hela EU och består av en kommissionär från varje land. Gruppen fick träffa Maria Åsenius, chef för den svenska kommissionären Cecilia Malmströms (fp) kabinett. Cecilia Malmström ansvarar för EU:s inrikesfrågor, som bland annat innefattar asyl- och migrationsfrågor och arbetet mot den organiserade brottsligheten. Kommissionens uppgift är att föreslå nya lagar och handlingsprogram och Maria Åsenius berättade hur arbetet går till. Sista besöksmålet var NATO:s högkvarter, där Sverige har ett kontor. Flygöverste Dennis Hedström beskrev bland annat NATO:s och Sveriges roller, bland annat i Afghanistan, och hur man nu följer Rysslands ockupation av Krimhalvön och vilken betydelse den har för säkerheten i världen.

- Det har varit viktigt att verkligen få se kopplingen till EU och att Bollebygd är en del i ett större sammanhang, på alla nivåer. Resan har även bidragit till en stark gemenskap i gruppen som åkte, säger kommunchef Anders Einarsson.

- Visionen är att fler personer i Sjuhärad ska kunna åka på denna typ av resor, till exempel ungdomsgrupper i skolorna, för att få ökad kunskap och förståelse, säger Patrik Gimfalk.

Rundvandring i Bryssel

Gruppen hann också med att få en bild av vad Bryssel har att erbjuda genom en rundvandring till stadens berömda sevärdheter, som exempelvis den kissande pojken, Manneken Pis, som blivit en av stadens mest kända symboler, samt det storslagna senmedeltida torget Grand Place, omringat av en fantastisk arkitektur genom stadshuset från 1400-talet och flera rikt utsmyckade gillespalats från 1600-talet.

Studieresan har finansierats genom medel från Europeiska kommissionen och Västra Götalandsregionen.

Deltagare svarar

1. Vilka är dina största intryck från resan?
2. Vad kommer du att ta med dig i ditt arbete?

 
 
Peter Rosholm, kommunstyrelsens vice ordförande
 
 

Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens vice ordförande

1. Att få vara på plats och se saker med egna ögon är alltid värdefullt för att förstå hur det verkligen fungerar. Samarbete är inte enkelt, men det finns många fördelar. Det blev väldigt tydligt att det kräver mycket diskussion och förhandling innan beslut kan tas.

2. Vi måste tänka mer på EU och intressera oss för det, för det är viktigt! Det görs många bra saker inom EU-samarbetet, men ofta når det inte fram till oss medborgare. Där spelar vårt Europa direkt-kontor en viktig roll, eftersom informationsbehovet är så stort.

 
 
Katharina Hernström
 
 

Katharina Hernström, behandlingsassistent individ- och familjeomsorgen

1. Det är nog att själv få se det på nära håll och därmed få en bättre bild av hur allt fungerar. Man får ett visst hopp om att vi har något att säga till om, när de berättar vad som görs och vad vi kan driva igenom.

2. Jag är med i kommunens arbetsgrupp för Europa direkt-kontoret och känner att mina kunskaper stärkts. Det gör att jag kan förmedla kunskap och svara på frågor om EU på ett annat sätt nu när jag verkligen sett och hört hur det fungerar.

 
 
Karl-Henrik Lindblom
 
 

Karl-Henrik Lindblom, lärare på introduktionsprogrammet på gymnasiet

1. Att de som jobbar här är oerhört kompetenta, engagerade och professionella överlag och att det inte slarvas med något. Demokrati tar tid och man jobbar hårt för att få saker att fungera. Min bild är att det är så effektivt som man kan begära.

2. Det blir att förmedla till eleverna att ständig kommunikation och förståelse för varandra har stor betydelse inom EU-samarbetet och att EU är ett viktigt organ. Det är viktigt att alla länder har förståelse för varandras perspektiv. Med utgångspunkt i det jag nu hört handlar det mycket om att ge och ta i förhandlingar och samarbeten.

Hämtat från Bollebygds kommuns hemsida.
Text och bild: Pernilla AugustssonTipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com