« Föreg. Nästa »

Ny omsorgsnämnd – en av delarna som fastställdes i nya majoritetens budget


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Ny omsorgsnämnd – en av delarna som fastställdes i nya majoritetens budget


Christer Falk 2018-11-27


Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya majoritetens förslag till vision, mål och budget för 2019-2021. Den kommande styrande majoriteten består av Folkets Röst, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.


I majoritetens budgetförslag framkommer att nuvarande bildnings- och omsorgsnämnd ska delas i två nämnder från 1 mars 2019. En ny nämnd ska skapas med ansvar för vård och omsorg, med nya nämndpolitiker och nämndsekreterare. Skola och barnomsorg hamnar under en ren utbildningsnämnd. Båda nämnder har separata budgetar och ansvar mot kommunstyrelsen. Förslaget innebär ökade kostnader, men tanken med förändringen är att effektivisera arbetet och öka insynen. Definitiva namn på nämnderna kommer att bestämmas i ett senare skede.

Flera huvudpunkter i budgetförslaget

Huvudpunkterna i budgetförslaget är kontrollerad tillväxt och ekonomi, verksamheterna i fokus med rätt person på rätt plats, en kommun öppen för privata alternativ samt ökad transparens, delaktighet och öppenhet. Kommunens vision 2025 kommer under mandatperioden att ändras till ”Bollebygd 2030”. Planen är en årlig tillväxt mellan 1,2 och 1,5 procent och ett ekonomiskt resultat på tre procent av skatter och generella statsbidrag över tid.

Extra medel till äldrevård och förskola

Den nya politiska majoriteten vill skjuta till extra medel till dels äldrevården, dels förskolan. Den vill även prioritera arbetet med en ny översiktsplan, ha en positiv inställning till privata initiativ i typiskt kommunala verksamheter, se till att privata exploateringar sker utan kostnad för kommunen samt utveckla dialogen med invånare och brukare.

I investeringsbudgeten finns satsningar på Tingshusparken, ny skola, åtgärder på Råssa återvinningscentral, ny vattentäkt och nytt vattenverk i Töllsjö samt reservvattenförsörjning i Bollebygd.

Andra beslut i kommunstyrelsen

  • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplaneförslaget för del av Getabrohult 1:17, Hallaslätt. Syftet är att företaget Flügger vill utöka sin verksamhet vid Grönkullen, nordväst om befintlig lagerbyggnad.
  • Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen utser Gunnel Brandt, Ingridh Anderén, Rune Kennborn till borgerliga vigselförrättare för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022.

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com