« Föreg. Nästa »

Ny omsorgsnämnd – en av delarna som fastställdes i nya majoritetens budget


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Ny omsorgsnämnd – en av delarna som fastställdes i nya majoritetens budget


Christer Falk 2018-11-27


Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya majoritetens förslag till vision, mål och budget för 2019-2021. Den kommande styrande majoriteten består av Folkets Röst, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.


I majoritetens budgetförslag framkommer att nuvarande bildnings- och omsorgsnämnd ska delas i två nämnder från 1 mars 2019. En ny nämnd ska skapas med ansvar för vård och omsorg, med nya nämndpolitiker och nämndsekreterare. Skola och barnomsorg hamnar under en ren utbildningsnämnd. Båda nämnder har separata budgetar och ansvar mot kommunstyrelsen. Förslaget innebär ökade kostnader, men tanken med förändringen är att effektivisera arbetet och öka insynen. Definitiva namn på nämnderna kommer att bestämmas i ett senare skede.

Flera huvudpunkter i budgetförslaget

Huvudpunkterna i budgetförslaget är kontrollerad tillväxt och ekonomi, verksamheterna i fokus med rätt person på rätt plats, en kommun öppen för privata alternativ samt ökad transparens, delaktighet och öppenhet. Kommunens vision 2025 kommer under mandatperioden att ändras till ”Bollebygd 2030”. Planen är en årlig tillväxt mellan 1,2 och 1,5 procent och ett ekonomiskt resultat på tre procent av skatter och generella statsbidrag över tid.

Extra medel till äldrevård och förskola

Den nya politiska majoriteten vill skjuta till extra medel till dels äldrevården, dels förskolan. Den vill även prioritera arbetet med en ny översiktsplan, ha en positiv inställning till privata initiativ i typiskt kommunala verksamheter, se till att privata exploateringar sker utan kostnad för kommunen samt utveckla dialogen med invånare och brukare.

I investeringsbudgeten finns satsningar på Tingshusparken, ny skola, åtgärder på Råssa återvinningscentral, ny vattentäkt och nytt vattenverk i Töllsjö samt reservvattenförsörjning i Bollebygd.

Andra beslut i kommunstyrelsen

  • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplaneförslaget för del av Getabrohult 1:17, Hallaslätt. Syftet är att företaget Flügger vill utöka sin verksamhet vid Grönkullen, nordväst om befintlig lagerbyggnad.
  • Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen utser Gunnel Brandt, Ingridh Anderén, Rune Kennborn till borgerliga vigselförrättare för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022.

Tipsa en vän     Skriv ut
Information i Töllsjö
Annons Töllsjö

Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com