« Föreg. Nästa »

Extern granskning av betalningsrutiner visar inga fler oegentligheter


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Bollebygds kommun

Extern granskning av betalningsrutiner visar inga fler oegentligheter


Christer Falk 2014-12-02

Revisionsbolaget KPMG har inte hittat några ytterligare oegentligheter i sin genomgång av kommunens samtliga betalningsrutiner. Det framkommer i de analyser som nu är klara. Det var efter att Bollebygds kommunen i våras upptäckte att en tidigare chef förskingrat pengar, som kommunchefen anlitade ett externt revisionsbolag för en oberoende granskning för att gå igenom och säkra upp alla system. KPMG har tagit del av register och transaktioner i kommunens ekonomisystem, personalsystem och i verksamhetssystem inom individ- och familjeomsorgen.

 

- Det har varit oerhört viktigt att låta en oberoende extern part genomföra denna omfattande granskning av alla våra system. Nu kan vi känna oss trygga i att det inte har förekommit fler oegentligheter än de vi upptäckt, säger kommunchef Anders Einarsson.


Fyra rapporter

Analysen har sammanställts i fyra rapporter; bisysslor, leverantörsbetalningar, utbetalningar inom individ-och familjeomsorgen och personaladminitrativa system. De resultat som framkommer i analysen visar på en del förbättringsområden, bland annat när det gäller riktlinjer och policydokument inom vissa områden, dokumentation kring hur systemen används samt rutiner för registering och kontroll i register.

 

Förbättringsåtgärder
De förbättringsåtgärder som framkommit har nu sammanställts i en kommungemensam handlingsplan. Åtgärderna i handlingsplanen ska föras in i alla nämnders verksamhetsplaner och i de berörda enheternas planer. Vissa åtgärder föreslås också tas med i nämndernas plan för intern kontroll. Handlingsplanen kommer att följas upp kontinuerligt, samt vid årsskiftet 2015/2016.

- Vi har haft brister i vår internkontroll och det var viktigt att vi tog tag i detta omedelbart, för att kunna säkerställa att det inte kan hända igen. Nu har vi en tydlig plan för att både göra hanteringen i våra system säkrare och för en mer systematisk uppföljning, säger Anders Einarsson.


Åtal väcks
Efter att oegentligheterna upptäcktes i våras polisanmälde kommunen den tidigare chefen. Sedan dess har polisen genomfört en omfattande utredning. Åklagare väntas väcka åtal innan årsskiftet.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com