« Föreg. Nästa »

Extern granskning av betalningsrutiner visar inga fler oegentligheter


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Bollebygds kommun

Extern granskning av betalningsrutiner visar inga fler oegentligheter


Christer Falk 2014-12-02

Revisionsbolaget KPMG har inte hittat några ytterligare oegentligheter i sin genomgång av kommunens samtliga betalningsrutiner. Det framkommer i de analyser som nu är klara. Det var efter att Bollebygds kommunen i våras upptäckte att en tidigare chef förskingrat pengar, som kommunchefen anlitade ett externt revisionsbolag för en oberoende granskning för att gå igenom och säkra upp alla system. KPMG har tagit del av register och transaktioner i kommunens ekonomisystem, personalsystem och i verksamhetssystem inom individ- och familjeomsorgen.

 

- Det har varit oerhört viktigt att låta en oberoende extern part genomföra denna omfattande granskning av alla våra system. Nu kan vi känna oss trygga i att det inte har förekommit fler oegentligheter än de vi upptäckt, säger kommunchef Anders Einarsson.


Fyra rapporter

Analysen har sammanställts i fyra rapporter; bisysslor, leverantörsbetalningar, utbetalningar inom individ-och familjeomsorgen och personaladminitrativa system. De resultat som framkommer i analysen visar på en del förbättringsområden, bland annat när det gäller riktlinjer och policydokument inom vissa områden, dokumentation kring hur systemen används samt rutiner för registering och kontroll i register.

 

Förbättringsåtgärder
De förbättringsåtgärder som framkommit har nu sammanställts i en kommungemensam handlingsplan. Åtgärderna i handlingsplanen ska föras in i alla nämnders verksamhetsplaner och i de berörda enheternas planer. Vissa åtgärder föreslås också tas med i nämndernas plan för intern kontroll. Handlingsplanen kommer att följas upp kontinuerligt, samt vid årsskiftet 2015/2016.

- Vi har haft brister i vår internkontroll och det var viktigt att vi tog tag i detta omedelbart, för att kunna säkerställa att det inte kan hända igen. Nu har vi en tydlig plan för att både göra hanteringen i våra system säkrare och för en mer systematisk uppföljning, säger Anders Einarsson.


Åtal väcks
Efter att oegentligheterna upptäcktes i våras polisanmälde kommunen den tidigare chefen. Sedan dess har polisen genomfört en omfattande utredning. Åklagare väntas väcka åtal innan årsskiftet.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com