« Föreg. Nästa »

Vägkorset är fantastiskt – det är alla överens om – men det kostar


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Vägkorset är fantastiskt 
– det är alla överens om – men det kostar


Christer Falk 2018-04-11

Fullsatt i församlingshemmet när kyrkan bjöd in till informationsmötet.
Fullsatt i församlingshemmet när kyrkan bjöd in till informationsmötet.

Kyrkoherde Madeleine Forsberg informerade om det ekonomiska läget.
Kyrkoherde Madeleine Forsberg informerade om det ekonomiska läget.

Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson står bakom en nedläggning av Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.
Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson står bakom en nedläggning av Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.

I måndags kväll hade Svenska Kyrkan i Bollebygd kallat till ett informationsmöte om Vägkorsets framtid. Ett möte som lockade väldigt många – mer folk än i högmässan.


– När jag tillträdde min kyrkoherdetjänst den 23 januari 2017 informerade vår ekonomikonsult mig om att kyrkan här i Bollebygd levde med ett budgetunderskott. Det var egentligen det första jag tvingades ta itu med och har sedan dess jobbat hårt för att försöka täppa till underskotten och att MBL-förhandla organisationsförändringar. Vi har redan gjort stora omställningar som inte fått lika stora reaktioner, exempelvis har vi redan tvingats att minska säsongsarbetare, konvertera tjänster och att tillfälligt inte återbesätta personal som gått i pension. Trots att vi redan gjort ett stort arbete har vi ändå inte lyckats helt, menade kyrkoherde Madeleine Forsberg vid inledningen av mötet.

Startades, trots ansträngd ekonomi
Åhörarna fick veta att Vägkorset gått igång i en tid då ekonomi redan var ansträngd. Men olika projektpengar gjorde att Vägkorset fick en lyckad start och sedan dess blivit en omtyckt och värdefull del av Bollebygds vardag.

För ett år sedan
Redan från projektstarten stod det klart att det inte fanns pengar inom budget för att driva verksamheten vid Vägkorset med samma kostnad, då pengarna helt enkelt inte fanns.
– Trots det har vi kört på under hela hösten och än idag finns inget beslut taget om hur vi ska klara ut vår budget. Därför måste vi så klokt som möjligt ta fram en plan om hur vi ska möta framtiden. Vårt uppdrag är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission, det betyder alltså ett varierat gudstjänstliv för små och stora med allt från dopgudstjänster, sopplunch, studiecirklar, lägerverksamhet, församlingsresor och födelsedagsfester, körer, levavidaregrupper, samtal och själavård, konfirmation och begravningsgudstjänster.

Därutöver ska kyrkan svara för begravningsverksamheten och är enligt svensk lag ålagda att vara arkivbildare. Vi kan alltså inte göra avkall på något av dessa uppdrag – därför klarar vi inte kostnaderna för Vägkorset i befintligt skick, fortsatte kyrkoherden. 

Inget nytt
Detta är inget nytt utan det har varit väl känt under hela projekttiden och därför har Vägkorsets referensgrupp som varit med från starten också hela tiden haft i uppdrag att söka alternativ finansiering då varningen för underskottet varit känt sedan 2010, alltså före projektstarten. Det handlar om en dryg miljon som vi går back varje år och det förstår nog var och en att det kan varken en kyrka, kommun eller företag göra, det är helt enkelt osund förvaltning. Tyvärr har det under åren inte lyckats att finna andra delfinansiärer och nu måste vi snarast hitta ett sätt att ombilda verksamheten. Det allra bästa vore förstås om det gick på ideell väg.

Många viljor
Under mötet ställdes många frågor och ett antal önskemål om att Vägkorset måste få leva vidare. Kyrkopolitikerna visade att det fanns olika viljor även inom den gruppen. Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson ställde sig dock bakom tanken att lägga ned Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.

Nytt församlingshem
Inom en inte allt för avlägsen tid ska ett nytt församlingshem byggas i anslutning till prästgården. Det innebär att dagens församlingshem ska säljas, både fastighet och mark. Inkomsterna därifrån blir en del av finansieringen av det tänkta församlingshemmet.
Tanken är att samla det mesta av kyrkans verksamheter i det nya församlingshemmet, vilket innebär att både Utposten och Vägkorset hamnar där.

Inget beslut
Något beslut i frågan är inte taget därför fortsätter diskussionerna om församlingens ekonomi och hur framtiden blir för Vägkorset.  Ett antal röster höjdes för ett framtida samarbete med kommunen. 

Har du synpunkter?
Hör av dig till cfproduktion@telia.com eller 070-312 97 00

 

 

 

 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommun