« Föreg. Nästa »

Vägkorset är fantastiskt – det är alla överens om – men det kostar


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Vägkorset är fantastiskt 
– det är alla överens om – men det kostar


Christer Falk 2018-04-11

Fullsatt i församlingshemmet när kyrkan bjöd in till informationsmötet.
Fullsatt i församlingshemmet när kyrkan bjöd in till informationsmötet.

Kyrkoherde Madeleine Forsberg informerade om det ekonomiska läget.
Kyrkoherde Madeleine Forsberg informerade om det ekonomiska läget.

Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson står bakom en nedläggning av Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.
Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson står bakom en nedläggning av Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.

I måndags kväll hade Svenska Kyrkan i Bollebygd kallat till ett informationsmöte om Vägkorsets framtid. Ett möte som lockade väldigt många – mer folk än i högmässan.


– När jag tillträdde min kyrkoherdetjänst den 23 januari 2017 informerade vår ekonomikonsult mig om att kyrkan här i Bollebygd levde med ett budgetunderskott. Det var egentligen det första jag tvingades ta itu med och har sedan dess jobbat hårt för att försöka täppa till underskotten och att MBL-förhandla organisationsförändringar. Vi har redan gjort stora omställningar som inte fått lika stora reaktioner, exempelvis har vi redan tvingats att minska säsongsarbetare, konvertera tjänster och att tillfälligt inte återbesätta personal som gått i pension. Trots att vi redan gjort ett stort arbete har vi ändå inte lyckats helt, menade kyrkoherde Madeleine Forsberg vid inledningen av mötet.

Startades, trots ansträngd ekonomi
Åhörarna fick veta att Vägkorset gått igång i en tid då ekonomi redan var ansträngd. Men olika projektpengar gjorde att Vägkorset fick en lyckad start och sedan dess blivit en omtyckt och värdefull del av Bollebygds vardag.

För ett år sedan
Redan från projektstarten stod det klart att det inte fanns pengar inom budget för att driva verksamheten vid Vägkorset med samma kostnad, då pengarna helt enkelt inte fanns.
– Trots det har vi kört på under hela hösten och än idag finns inget beslut taget om hur vi ska klara ut vår budget. Därför måste vi så klokt som möjligt ta fram en plan om hur vi ska möta framtiden. Vårt uppdrag är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission, det betyder alltså ett varierat gudstjänstliv för små och stora med allt från dopgudstjänster, sopplunch, studiecirklar, lägerverksamhet, församlingsresor och födelsedagsfester, körer, levavidaregrupper, samtal och själavård, konfirmation och begravningsgudstjänster.

Därutöver ska kyrkan svara för begravningsverksamheten och är enligt svensk lag ålagda att vara arkivbildare. Vi kan alltså inte göra avkall på något av dessa uppdrag – därför klarar vi inte kostnaderna för Vägkorset i befintligt skick, fortsatte kyrkoherden. 

Inget nytt
Detta är inget nytt utan det har varit väl känt under hela projekttiden och därför har Vägkorsets referensgrupp som varit med från starten också hela tiden haft i uppdrag att söka alternativ finansiering då varningen för underskottet varit känt sedan 2010, alltså före projektstarten. Det handlar om en dryg miljon som vi går back varje år och det förstår nog var och en att det kan varken en kyrka, kommun eller företag göra, det är helt enkelt osund förvaltning. Tyvärr har det under åren inte lyckats att finna andra delfinansiärer och nu måste vi snarast hitta ett sätt att ombilda verksamheten. Det allra bästa vore förstås om det gick på ideell väg.

Många viljor
Under mötet ställdes många frågor och ett antal önskemål om att Vägkorset måste få leva vidare. Kyrkopolitikerna visade att det fanns olika viljor även inom den gruppen. Kyrkorådets ordförande Sara Alfredsson ställde sig dock bakom tanken att lägga ned Vägkorset – av rent ekonomiska skäl.

Nytt församlingshem
Inom en inte allt för avlägsen tid ska ett nytt församlingshem byggas i anslutning till prästgården. Det innebär att dagens församlingshem ska säljas, både fastighet och mark. Inkomsterna därifrån blir en del av finansieringen av det tänkta församlingshemmet.
Tanken är att samla det mesta av kyrkans verksamheter i det nya församlingshemmet, vilket innebär att både Utposten och Vägkorset hamnar där.

Inget beslut
Något beslut i frågan är inte taget därför fortsätter diskussionerna om församlingens ekonomi och hur framtiden blir för Vägkorset.  Ett antal röster höjdes för ett framtida samarbete med kommunen. 

Har du synpunkter?
Hör av dig till cfproduktion@telia.com eller 070-312 97 00

 

 

 

 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Information i Töllsjö
Annons Töllsjö

Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com