« Föreg. Nästa »

Tekniken hängde inte med– men besluten gick kommunstyrelsens väg


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Bollebygds Fullmäktigemöte 9 februari 2017

Tekniken hängde inte med
– men besluten gick kommunstyrelsens väg


Christer Falk 2017-02-10

Med den här lilla dosan ska ledamöterna i fullmäktige sätta upp sig på talar- eller repliklistan och även använda när votering är begärd.
Med den här lilla dosan ska ledamöterna i fullmäktige sätta upp sig på talar- eller repliklistan och även använda när votering är begärd.

Vid fullmäktigemötet i torsdags kväll vara det premiär för en ny voteringsanläggning. En anläggning som i mångt och mycket liknar de anläggningar som förekommer i lite större sammanhang. 


En liten dosa ska fullmäktigeledamöterna använda för att markera sin närvaro, anmäla sig på talar- och repliklistan samt svara ja eller nej när votering är begärd. På storbild bakom presidiet kommer talare och kommande talare eller den som vill ha replik upp. Nytt och modernt – och fungerade väl någorlunda denna premiärkväll.

 

Om nu inte tekniken fungerade fullt ut så var det kommunstyrelsens förslag som till 100 procent gick igenom – utan voteringar. Några tilläggsförslag till kommunstyrelsens förslag kom också med i besluten. En annan teknik som inte fungerade under kvällen var webbsändningen. Tekniskt strul som inte gick att rätta till.

 

Tre tunga
Integrationsstrategin, auktualitetsförklaring av översiktsplan samt revidering av investeringsbudgeten var de tre tunga inslagen på ärendelista den här kvällen.

 

Integrationsstrategi som presenterades lovordades av alla som valde att gå upp i talarstolen. Den som skilde ut sig från de andra talarna vid den här punkten var sverigedemokraten Joachim Stanicki som poängterade vikten av att nyanlända får bostad, lär sig språket. Viktiga inslag för att komma i arbete menade han samtidigt som han ifrågasatte de nyanländas rätt till bostäder när Bollebo har en kö på 1690 personer.

Bente Johansson (M) ställde sig bakom Intergrationsstrategin och citerade en viktig del ur strategin.
– Alla invånare i Bollebygds kommun oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt känna sig delaktig i kommunen.

 

Auktualitetsförklaringen av översiktsplan presenterades av planchefen Fredrik Engkvist och ett par av kommunens planarkitekter. För en lekman som undertecknad och även för en del politiker tror jag, är detta ett stort och svåröverblickbart arbete som nu går igång. Några ville in och peta i underlaget och andra menade att det här är något stort som kommer att arbetas med under kanske 5-6 år och då kommer även detaljerna att blötas i många olika sammanhang.
Dock fick Christer Johansson (M) med en korrigering av en text.

 

När revidering av investeringsbudgeten kom upp handlade de flesta diskussionerna om HVB-modulerna. Ett beslut om inköp av modulerna vid nyåret 2017/2018 finns redan. Men nu föreslog kommunstyrelsen att tidigarelägga köpet och ville därför omfördela 10 miljoner kronor för detta. Efter en del diskussioner om att det vore klokare att vänta in besked om modulerna får byggas där en del av modulerna redan står och även vänta in de överklagningar som skickats in till Konkurrensverket angående riktigheten i sättet att upphandla modulerna svarade kommunstyrelsens ordförande, Peter Rosholm (S) att man valt den här vägen för att inte förhala byggandet ännu längre.
– Vi vill helt enkelt att de nyanlända barn som tillhör Bollebygds kommun även ska bo här. Det är vår önskan och skyldighet. Fullmäktigeförsamlingen gick på kommunstyrelsens förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig och reserverade sig även mot i stort sett allt som har med byggverksamheten i kommunen att göra. Frågan är bara om de rätteligen kunde reservera sig mot annat än de revideringar som kommunstyrelsen ville göra i investeringsbudgeten. För hela investeringsbudgeten är sedan länge beslutad. Hur det blev med reservationerna får vi se när protokollet kommer.

 

 

 


Joachim Stanicki (SD) ifrågasatte rätten för nyanlända att få bostad när Bollebo har en kö på 1690 personer...<br />En berättigad fråga till Stanicki är hur han då tror att flyktingar ska få bostad, lära sig språket och därmed komma så snabbt som möjligt i arbete...

Joachim Stanicki (SD) ifrågasatte rätten för nyanlända att få bostad när Bollebo har en kö på 1690 personer...
En berättigad fråga till Stanicki är hur han då tror att flyktingar ska få bostad, lära sig språket och därmed komma så snabbt som möjligt i arbete...
Den nya voteringsanläggning innebar att de förtroendevalda i presidiet skymdes bakom dataskärmar. Detta måste ordnas till nästa möte. Kanske ett bord med plats för infällda skärmar...
Den nya voteringsanläggning innebar att de förtroendevalda i presidiet skymdes bakom dataskärmar. Detta måste ordnas till nästa möte. Kanske ett bord med plats för infällda skärmar...


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com