« Föreg. Nästa »

Tekniken hängde inte med– men besluten gick kommunstyrelsens väg


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Bollebygds Fullmäktigemöte 9 februari 2017

Tekniken hängde inte med
– men besluten gick kommunstyrelsens väg


Christer Falk 2017-02-10

Med den här lilla dosan ska ledamöterna i fullmäktige sätta upp sig på talar- eller repliklistan och även använda när votering är begärd.
Med den här lilla dosan ska ledamöterna i fullmäktige sätta upp sig på talar- eller repliklistan och även använda när votering är begärd.

Vid fullmäktigemötet i torsdags kväll vara det premiär för en ny voteringsanläggning. En anläggning som i mångt och mycket liknar de anläggningar som förekommer i lite större sammanhang. 


En liten dosa ska fullmäktigeledamöterna använda för att markera sin närvaro, anmäla sig på talar- och repliklistan samt svara ja eller nej när votering är begärd. På storbild bakom presidiet kommer talare och kommande talare eller den som vill ha replik upp. Nytt och modernt – och fungerade väl någorlunda denna premiärkväll.

 

Om nu inte tekniken fungerade fullt ut så var det kommunstyrelsens förslag som till 100 procent gick igenom – utan voteringar. Några tilläggsförslag till kommunstyrelsens förslag kom också med i besluten. En annan teknik som inte fungerade under kvällen var webbsändningen. Tekniskt strul som inte gick att rätta till.

 

Tre tunga
Integrationsstrategin, auktualitetsförklaring av översiktsplan samt revidering av investeringsbudgeten var de tre tunga inslagen på ärendelista den här kvällen.

 

Integrationsstrategi som presenterades lovordades av alla som valde att gå upp i talarstolen. Den som skilde ut sig från de andra talarna vid den här punkten var sverigedemokraten Joachim Stanicki som poängterade vikten av att nyanlända får bostad, lär sig språket. Viktiga inslag för att komma i arbete menade han samtidigt som han ifrågasatte de nyanländas rätt till bostäder när Bollebo har en kö på 1690 personer.

Bente Johansson (M) ställde sig bakom Intergrationsstrategin och citerade en viktig del ur strategin.
– Alla invånare i Bollebygds kommun oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt känna sig delaktig i kommunen.

 

Auktualitetsförklaringen av översiktsplan presenterades av planchefen Fredrik Engkvist och ett par av kommunens planarkitekter. För en lekman som undertecknad och även för en del politiker tror jag, är detta ett stort och svåröverblickbart arbete som nu går igång. Några ville in och peta i underlaget och andra menade att det här är något stort som kommer att arbetas med under kanske 5-6 år och då kommer även detaljerna att blötas i många olika sammanhang.
Dock fick Christer Johansson (M) med en korrigering av en text.

 

När revidering av investeringsbudgeten kom upp handlade de flesta diskussionerna om HVB-modulerna. Ett beslut om inköp av modulerna vid nyåret 2017/2018 finns redan. Men nu föreslog kommunstyrelsen att tidigarelägga köpet och ville därför omfördela 10 miljoner kronor för detta. Efter en del diskussioner om att det vore klokare att vänta in besked om modulerna får byggas där en del av modulerna redan står och även vänta in de överklagningar som skickats in till Konkurrensverket angående riktigheten i sättet att upphandla modulerna svarade kommunstyrelsens ordförande, Peter Rosholm (S) att man valt den här vägen för att inte förhala byggandet ännu längre.
– Vi vill helt enkelt att de nyanlända barn som tillhör Bollebygds kommun även ska bo här. Det är vår önskan och skyldighet. Fullmäktigeförsamlingen gick på kommunstyrelsens förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig och reserverade sig även mot i stort sett allt som har med byggverksamheten i kommunen att göra. Frågan är bara om de rätteligen kunde reservera sig mot annat än de revideringar som kommunstyrelsen ville göra i investeringsbudgeten. För hela investeringsbudgeten är sedan länge beslutad. Hur det blev med reservationerna får vi se när protokollet kommer.

 

 

 


Joachim Stanicki (SD) ifrågasatte rätten för nyanlända att få bostad när Bollebo har en kö på 1690 personer...<br />En berättigad fråga till Stanicki är hur han då tror att flyktingar ska få bostad, lära sig språket och därmed komma så snabbt som möjligt i arbete...

Joachim Stanicki (SD) ifrågasatte rätten för nyanlända att få bostad när Bollebo har en kö på 1690 personer...
En berättigad fråga till Stanicki är hur han då tror att flyktingar ska få bostad, lära sig språket och därmed komma så snabbt som möjligt i arbete...
Den nya voteringsanläggning innebar att de förtroendevalda i presidiet skymdes bakom dataskärmar. Detta måste ordnas till nästa möte. Kanske ett bord med plats för infällda skärmar...
Den nya voteringsanläggning innebar att de förtroendevalda i presidiet skymdes bakom dataskärmar. Detta måste ordnas till nästa möte. Kanske ett bord med plats för infällda skärmar...


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkommen till bollebygdsnyheter.se
Välkommen

Bollebygdsnyheter.se har nu fyllt tonåring. Vad det kan innebära återstå att se.

Till dags dato har vi publicerat 1214 inslag. Räknar vi bort de första tre månaderna av 2005 och årets inslag så ligger snittet på knappa 120 artiklar per år.

Artiklar som handlar om stort och smått i Bollebygd. Funderar du över något – använd sökfunktionen – kanske du hittar vad du söker.

Vi försöker naturligtvis få med så mycket som möjligt – men ännu mer kan vi få med om ni som följer bollebygdsnyheter.se hör av er när ni tycker att något borde uppmärksammas. Det kan handla om i stort sett vad som helst – bara det har anknytning till Bollebygd.

Videoinslagen har blivit betydligt fler. Och kommer att bli ännu fler. Det är ett relativt bekvämt sätt att arbeta. Snabbt och sällan klipper vi i de intervjuades uttalanden.

Våra nyheter kan du även läsa på Bolles – i de två monitorerna som sitter ovanför kassorna. Där rullar våra nyheter i en textrad under reklamen.

Väl mött ännu ett år!

Tipsa oss på
cfproduktion@telia.com
eller ring 070-312 97 00

Välkommen!

Över 1000 företag i Bollebygds kommunBollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com