« Föreg. Nästa »

Nu ber vi om ditt stöd för vår politik och våra planer för Bollebygds kommuns utveckling


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Moderaterna

Nu ber vi om ditt stöd för vår politik och våra planer för Bollebygds kommuns utveckling


Christer Falk 2010-09-15

Christer Johansson
Christer Johansson

Jag brukar framhålla två saker som särskilt avgörande för om en kommun ska få en positiv utveckling eller inte. Dels handlar det om kommunens ekonomi som måste vara under kontroll och uppvisa sådana årliga resultat att kommunen klarar såväl den löpande driften som angelägna investeringar.

Det handlar också om förutsättningarna för det politiska arbetet. En stabil majoritet, som också kan samarbeta över blockgränser i avgörande frågor, utgör en god grund för långsiktiga beslut.

Till detta kan läggas den oerhörda betydelse det har att personalgruppen präglas av hög kompetens, kontinuitet och gott ledarskap.

I Bollebygds kommun sammanfaller alla dessa goda förutsättningar och gör att Bollebygd idag är en av Västra Sveriges mest attraktiva kommuner.

Det delårsbokslut som kommer i valveckan är också en glädjande läsning.
Ekonomin uppvisar nu positiva resultat på en nivå som vi inte sett sedan den stora nedgången 2008 och helt i nivå med våra uppsatta mål.

Vi befinner oss i slutspurten av valrörelsen. De olika partierna presenterar sina förslag om hur en redan bra kommun ska kunna bli ännu bättre. Ytterst är det en fråga om förtroende.

För oss moderater är det viktigt att åter kunna förstärka organisationen
efter de senaste årens sparande. Det handlar bl.a. om ökad personaltäthet i skola, förskola och äldreomsorg samt olika kvalitetshöjande åtgärder. Vi vill och kan, till skillnad från oppositionen, göra det utan skattehöjning tack vare att vi har ordning och reda i kommunens ekonomi.

Vi har ett gediget handlingsprogram med en rad saker vi vill genomföra under de kommande fyra åren. Av det som vi redan planerar för fullt kan jag nämna:
- kultur- och musikskola (alla grundskoleelever ska redan ha fått
information om detta)
- ny brandstation i Töllsjö
- omvandling av Rinna till ett fritids- och rekreationsområde
- nybyggnad av 2 förskolor (12 avdelningar) under 2011
- totalrenovering av Bollebygdskolan inkl. nytt kök och ny matsal
- ökad satsning på anhörigvården
- införande av ett driftsstöd till kommunens bygdegårdar
- planering för etapp 2 på Krafthuset
- ökad trafiksäkerhet i bl.a. Olsfors/Hultafors
- nya gång- och cykelvägar, bl.a. utmed Töllsjövägen till Brandshed
- kvalitetshöjning på det kommunala dricksvattnet i alla tätorterna
mm. mm.

Du är välkommen att ta del av vårt kompletta handlingsprogram.
Nu ber vi om ditt stöd för vår politik och våra planer för Bollebygds kommuns utveckling. Vi lovar att vi även i fortsättningen ska vara en garanti för politisk stabilitet och ekonomiskt ansvarstagande.

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com