« Föreg. Nästa »

Ny organisation tar form och verksamheter flyttar till nya lokaler


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Ny organisation tar form och verksamheter flyttar till nya lokaler


Christer Falk 2014-12-15

Från den 1 januari 2015 träder den nya organisationen i kraft i Bollebygds kommun. Det innebär att kommunen går från dagens tre nämnder till två och en del verksamheter byter nu lokaler.

Från den 1 januari 2015 träder den nya organisationen i kraft i Bollebygds kommun. Detinnebär att kommunen går från dagens tre nämnder till två. Bildnings- och omsorgsnämnden med tillhörande förvaltning blir den största nämnden med ansvar för bland annat skola, förskola, vuxenutbildning, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt fritids- och kulturverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande förvaltning får ansvar för plan- och byggärenden, miljöärenden, fastigheter och tekniska frågor som exempelvis vatten, gator, sopor och avfall. Det betyder att nämnderna tar över det operativa ansvar som tidigare legat på kommunstyrelsen, som framöver får en tydligare strategisk roll med ansvar för övergripande strategiska frågor och utvecklingsfrågor. 

 
Samhällsbyggnadsavdelningens nya lokaler i vita villan på Gästgivaregränd
 
 Samhällsbyggnadsavdelningens nya lokaler i den vita villan på Gästgivaregränd 4.


Verksamheter flyttar till nya lokale
Från den 15 december finns samhällsbyggnadsförvaltningen i nya lokaler på Gästgivaregränd 4. Det innebär att bygglovshandläggare, miljöinspektörer, exploateringsingenjör, GIS- och kartingenjörer, planarkitekter, personal med ansvar för fastigheter och viss personal som tillhör den tekniska enheten finns samlade i dessa lokaler.

Den nya bildnings- och omsorgsförvaltningen får ansvar för allt myndighetsarbete inom socialtjänsten. Det innebär att äldreomsorgens biståndshandläggare kommer att ingå i den stora förvaltningen. Den 15 december flyttar äldreomsorgens biståndshandläggare från nuvarande lokaler på Köpmansvägen till kommunhuset.

Arbetsmarknadsenheten kommer också att tillhöra bildnings- och omsorgsförvaltningen. Efter årsskiftet flyttar arbetsmarknadsenheten till den byggnad som tidigare innehöll Kråketorps förskoleverksamhet på Kråkvägen i sydvästra delen av Bollebygd. I dessa lokaler ska så småningom även personal som utför biståndsbedömda insatser, som exempelvis familjebehandling och stödsamtal, finnas. Även kommunens mötesplatser och samtalsgrupper för dem som behöver social service av olika slag kommer att placeras här. De sistnämnda verksamheterna kommer att starta upp i lokalerna successivt under första halvåret 2015.

 
 
 

Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com