« Föreg. Nästa »

Ny organisation tar form och verksamheter flyttar till nya lokaler


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Ny organisation tar form och verksamheter flyttar till nya lokaler


Christer Falk 2014-12-15

Från den 1 januari 2015 träder den nya organisationen i kraft i Bollebygds kommun. Det innebär att kommunen går från dagens tre nämnder till två och en del verksamheter byter nu lokaler.

Från den 1 januari 2015 träder den nya organisationen i kraft i Bollebygds kommun. Detinnebär att kommunen går från dagens tre nämnder till två. Bildnings- och omsorgsnämnden med tillhörande förvaltning blir den största nämnden med ansvar för bland annat skola, förskola, vuxenutbildning, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt fritids- och kulturverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande förvaltning får ansvar för plan- och byggärenden, miljöärenden, fastigheter och tekniska frågor som exempelvis vatten, gator, sopor och avfall. Det betyder att nämnderna tar över det operativa ansvar som tidigare legat på kommunstyrelsen, som framöver får en tydligare strategisk roll med ansvar för övergripande strategiska frågor och utvecklingsfrågor. 

 
Samhällsbyggnadsavdelningens nya lokaler i vita villan på Gästgivaregränd
 
 Samhällsbyggnadsavdelningens nya lokaler i den vita villan på Gästgivaregränd 4.


Verksamheter flyttar till nya lokale
Från den 15 december finns samhällsbyggnadsförvaltningen i nya lokaler på Gästgivaregränd 4. Det innebär att bygglovshandläggare, miljöinspektörer, exploateringsingenjör, GIS- och kartingenjörer, planarkitekter, personal med ansvar för fastigheter och viss personal som tillhör den tekniska enheten finns samlade i dessa lokaler.

Den nya bildnings- och omsorgsförvaltningen får ansvar för allt myndighetsarbete inom socialtjänsten. Det innebär att äldreomsorgens biståndshandläggare kommer att ingå i den stora förvaltningen. Den 15 december flyttar äldreomsorgens biståndshandläggare från nuvarande lokaler på Köpmansvägen till kommunhuset.

Arbetsmarknadsenheten kommer också att tillhöra bildnings- och omsorgsförvaltningen. Efter årsskiftet flyttar arbetsmarknadsenheten till den byggnad som tidigare innehöll Kråketorps förskoleverksamhet på Kråkvägen i sydvästra delen av Bollebygd. I dessa lokaler ska så småningom även personal som utför biståndsbedömda insatser, som exempelvis familjebehandling och stödsamtal, finnas. Även kommunens mötesplatser och samtalsgrupper för dem som behöver social service av olika slag kommer att placeras här. De sistnämnda verksamheterna kommer att starta upp i lokalerna successivt under första halvåret 2015.

 
 
 

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com