« Föreg. Nästa »

Arbetslösheten fortsätter minska


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Arbetslösheten fortsätter minska


Christer Falk 2017-11-13


Arbetslösheten fortsätter stadigt ner i Västra Götaland. 6,4 procent var arbetslösa i slutet av oktober månad, förra året var siffran 6,8 procent. Även ungdomsarbetslösheten sjunker i rask takt och ligger nu på 8,2 procent i länet (10,1% i oktober 2016). Men det är mest män som fått ta del av den positiva utvecklingen.


Det märks ingen avmattning på arbetsmarknaden i Västra Götalands län, nästan 2 000 personer färre var inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen jämfört med för ett år sedan. Även i de kommuner som har högst arbetslöshet minskar arbetslösheten relativt mycket.

Arbetslösheten är totalt sett högre bland män än bland kvinnor, men nu ökar antalet inskrivna kvinnor med 0,2 procent medan den minskat med 6,9 procent bland männen. Största ökningen har skett bland utomeuropeiska kvinnor där antalet ökat med 9,9 procent hos Arbetsförmedlingen. För utomeuropeiska män är ökningen blott 0,2 procent.

– Nyanlända kvinnor har generellt svårare att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser flera orsaker till det. Bland annat utbildningsnivå och avsaknad av efterfrågad yrkeserfarenhet, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Stor minskning av ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland

Minskningen av arbetslösheten bland unga (18-24 år) är remarkabel i Västra Götalands län, sedan 2013 har den minskat med drygt 50 procent.

I slutet av oktober var 7 526 unga i länet arbetslösa, det är en minskning från förra året med 17,4 procent. Det överträffar minskningarna i de två andra storstadslänen; Stockholm (4,8%) och Skåne (2,5%) rejält.

Kort om arbetsmarknaden för Västra Götalands län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

 • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 52 533 personer
  (54 461) varav 9 085 inom etablering (8 639).
 • 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 7 526 personer (9 109) varav 1 626 inom etablering (1 553).
 • 28 376 personer var öppet arbetslösa (29 208) varav 5 576 inom etablering
  (5 822).
 • 24 157 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 253) varav 3 509 inom etablering (2 828).
 • 3 957 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 175) varav 177 inom etablering (490).
 • 5 908 personer fick arbete (6 128) varav 351 inom etablering (134).
 • 477 personer varslades om uppsägning (804).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com