« Föreg. Nästa »

Arbetslösheten fortsätter minska


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Arbetslösheten fortsätter minska


Christer Falk 2017-11-13


Arbetslösheten fortsätter stadigt ner i Västra Götaland. 6,4 procent var arbetslösa i slutet av oktober månad, förra året var siffran 6,8 procent. Även ungdomsarbetslösheten sjunker i rask takt och ligger nu på 8,2 procent i länet (10,1% i oktober 2016). Men det är mest män som fått ta del av den positiva utvecklingen.


Det märks ingen avmattning på arbetsmarknaden i Västra Götalands län, nästan 2 000 personer färre var inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen jämfört med för ett år sedan. Även i de kommuner som har högst arbetslöshet minskar arbetslösheten relativt mycket.

Arbetslösheten är totalt sett högre bland män än bland kvinnor, men nu ökar antalet inskrivna kvinnor med 0,2 procent medan den minskat med 6,9 procent bland männen. Största ökningen har skett bland utomeuropeiska kvinnor där antalet ökat med 9,9 procent hos Arbetsförmedlingen. För utomeuropeiska män är ökningen blott 0,2 procent.

– Nyanlända kvinnor har generellt svårare att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser flera orsaker till det. Bland annat utbildningsnivå och avsaknad av efterfrågad yrkeserfarenhet, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Stor minskning av ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland

Minskningen av arbetslösheten bland unga (18-24 år) är remarkabel i Västra Götalands län, sedan 2013 har den minskat med drygt 50 procent.

I slutet av oktober var 7 526 unga i länet arbetslösa, det är en minskning från förra året med 17,4 procent. Det överträffar minskningarna i de två andra storstadslänen; Stockholm (4,8%) och Skåne (2,5%) rejält.

Kort om arbetsmarknaden för Västra Götalands län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

 • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 52 533 personer
  (54 461) varav 9 085 inom etablering (8 639).
 • 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 7 526 personer (9 109) varav 1 626 inom etablering (1 553).
 • 28 376 personer var öppet arbetslösa (29 208) varav 5 576 inom etablering
  (5 822).
 • 24 157 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 253) varav 3 509 inom etablering (2 828).
 • 3 957 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 175) varav 177 inom etablering (490).
 • 5 908 personer fick arbete (6 128) varav 351 inom etablering (134).
 • 477 personer varslades om uppsägning (804).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).


Tipsa en vän     Skriv ut
Information i Töllsjö
Annons Töllsjö

Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com