« Föreg. Nästa »

Arbetslösheten fortsätter minska


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Arbetslösheten fortsätter minska


Christer Falk 2017-11-13


Arbetslösheten fortsätter stadigt ner i Västra Götaland. 6,4 procent var arbetslösa i slutet av oktober månad, förra året var siffran 6,8 procent. Även ungdomsarbetslösheten sjunker i rask takt och ligger nu på 8,2 procent i länet (10,1% i oktober 2016). Men det är mest män som fått ta del av den positiva utvecklingen.


Det märks ingen avmattning på arbetsmarknaden i Västra Götalands län, nästan 2 000 personer färre var inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen jämfört med för ett år sedan. Även i de kommuner som har högst arbetslöshet minskar arbetslösheten relativt mycket.

Arbetslösheten är totalt sett högre bland män än bland kvinnor, men nu ökar antalet inskrivna kvinnor med 0,2 procent medan den minskat med 6,9 procent bland männen. Största ökningen har skett bland utomeuropeiska kvinnor där antalet ökat med 9,9 procent hos Arbetsförmedlingen. För utomeuropeiska män är ökningen blott 0,2 procent.

– Nyanlända kvinnor har generellt svårare att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser flera orsaker till det. Bland annat utbildningsnivå och avsaknad av efterfrågad yrkeserfarenhet, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Stor minskning av ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland

Minskningen av arbetslösheten bland unga (18-24 år) är remarkabel i Västra Götalands län, sedan 2013 har den minskat med drygt 50 procent.

I slutet av oktober var 7 526 unga i länet arbetslösa, det är en minskning från förra året med 17,4 procent. Det överträffar minskningarna i de två andra storstadslänen; Stockholm (4,8%) och Skåne (2,5%) rejält.

Kort om arbetsmarknaden för Västra Götalands län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

 • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 52 533 personer
  (54 461) varav 9 085 inom etablering (8 639).
 • 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 7 526 personer (9 109) varav 1 626 inom etablering (1 553).
 • 28 376 personer var öppet arbetslösa (29 208) varav 5 576 inom etablering
  (5 822).
 • 24 157 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 253) varav 3 509 inom etablering (2 828).
 • 3 957 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 175) varav 177 inom etablering (490).
 • 5 908 personer fick arbete (6 128) varav 351 inom etablering (134).
 • 477 personer varslades om uppsägning (804).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkommen till bollebygdsnyheter.se
Välkommen

Bollebygdsnyheter.se har nu fyllt tonåring. Vad det kan innebära återstå att se.

Till dags dato har vi publicerat 1214 inslag. Räknar vi bort de första tre månaderna av 2005 och årets inslag så ligger snittet på knappa 120 artiklar per år.

Artiklar som handlar om stort och smått i Bollebygd. Funderar du över något – använd sökfunktionen – kanske du hittar vad du söker.

Vi försöker naturligtvis få med så mycket som möjligt – men ännu mer kan vi få med om ni som följer bollebygdsnyheter.se hör av er när ni tycker att något borde uppmärksammas. Det kan handla om i stort sett vad som helst – bara det har anknytning till Bollebygd.

Videoinslagen har blivit betydligt fler. Och kommer att bli ännu fler. Det är ett relativt bekvämt sätt att arbeta. Snabbt och sällan klipper vi i de intervjuades uttalanden.

Våra nyheter kan du även läsa på Bolles – i de två monitorerna som sitter ovanför kassorna. Där rullar våra nyheter i en textrad under reklamen.

Väl mött ännu ett år!

Tipsa oss på
cfproduktion@telia.com
eller ring 070-312 97 00

Välkommen!

Över 1000 företag i Bollebygds kommunBollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com