« Föreg. Nästa »

Klartecken för bostadsmoduler efter slutbesiktning


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida 20190131

Klartecken för bostadsmoduler efter slutbesiktning


Christer Falk 2019-02-02


Kommunen har nu fått klartecken att använda bostadsmodulerna på Lokes väg i Bollebygd. Efter att nya ventilationsaggregat satts in uppfyller byggnaden nu lagkraven och kan därmed användas. Kommunen har fått slutbesked efter slutbesiktning.

Samtidigt pågår diskussioner i kommunen om vad byggnaden ska användas till. Det bygglov som finns säger att byggnaden ska användas för bostadsändamål, som exempelvis stödboende. Att använda det till annat är därför inte möjligt enligt plan- och bygglagstiftningen och mark- och miljödomstolen.

- Vi vill ju inte att det ska fortsätta stå tomt. Vi hoppas kunna lösa den sista pusselbiten, så att vi kan få verksamhetslokaler eller bostäder att använda så snart som möjligt, säger samhällsbyggnadschefen Ann-Charlotte Lind.

Ärendet med bostadsmodulerna har tagit många vändningar och stött på en hel del motstånd och överklaganden på den slingriga vägen fram till idag.

Rättslig prövning väntar i kammarrätten

Att få en fungerande verksamhet eller bostäder i byggnaden är en del i detta ärende, den andra är den rättsliga del som kommer fortsätta efter årsskiftet. Ärendet väntar på att prövas i näst högsta instans, kammarrätten. Rätten beviljade prövningstillstånd när kommunen överklagade förvaltningsrättens dom. Målet gäller en tvist med kommunens tidigare entreprenör Smartbo, som anser att kommunen gjorde fel när avtal tecknades med entreprenörens underleverantör Aluforma för att sanera fuktskador och få bostadsmodulerna färdiga.

Många turer och vändningar i ärendet

För att förstå varför det blivit så många turer och vändningar i detta ärende behöver vi gå tillbaka till början, när allt startade. Det var 2016 och kommunen hade krav på sig från Migrationsverket att snabbt kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Eftersom det inte fanns lokaler för detta ändamål behövde kommunen köpa in bostadsmoduler för att klara kraven. Det var också svårt med markyta, där modulerna kunde placeras. Tiden var knapp och i oktober 2016 gav jävsnämnden ett tillfälligt bygglov på en del av fastigheten Flässjum 12:77 vid Lokes väg i Bollebygd för att använda modulbyggnader för stödboende. Marken är enligt detaljplanen parkmarkn eftersom det var svårt att hitta lämplig markyta gick det att lösa genom ett tillfälligt bygglov.

Tillfälligt bygglov överklagas

Kommunen tecknade avtal med entreprenören Smartbo för att uppföra modulerna. Men det tillfälliga bygglovet överklagades till Länsstyrelsen, som i november 2016 beslutade att bygglovet inte får genomföras, så kallad inhibition. Men beslutet når inte fram till kommunen i tid och här börjar svårigheterna.

Länsstyrelsen fattar beslut om inhibition på en fredag och det skickas med post och når kommunen först på måndag eftermiddag. På morgonen samma måndag kommer modulerna till området där de ska sättas upp. Då har kommunen inte fått reda på beslutet från Länsstyrelsen om att bygglovet stoppats och arbetet måste avbrytas. Däremot ringer många kommuninvånare och undrar hur kommunen kan gå emot Länsstyrelsens beslut.

- Just denna måndag regnade det och modulerna saknade skyddande tak, vilket gjorde att vi snabbt fick försöka täcka modulerna, men täckningen var inte tillräcklig. Vatten läckte in och orsakade fuktskador, som i sin tur gav en grogrund för bakterier. Hade vi fått reda på beslutet i tid hade vi haft större möjligheter att förebygga fuktskador genom att kunna planera för att skydda och hantera modulerna tills inhibitionen hävts. Det är frustrerande, säger Ann-Charlotte Lind.

Viktiga steg under händelsens gång

Först i februari 2017 kunde kommunen återuppta arbetet med montering och installation av modulbyggnaderna. Då hade både mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen upphävt Länsstyrelsens beslut om att stoppa bygglovet. Här följer några viktiga steg under händelsens gång:

  • I februari 2017 tecknar kommunen ett tilläggsavtal med Smartbo, som får ansvar för att åtgärda alla fuktproblem som orsakats av regn och luftfuktighet samt färdigställa modulbyggnaderna. I avtalet ingår en ny betalningsplan enligt entreprenörens önskemål. Arbetena ska vara färdiga i slutet av mars 2017. Men entreprenören utför inte arbetena enligt avtalet och går inte på något sätt att nå för att föra dialog.
  • I juni 2017 skickar kommunen via sitt juridiska ombud brev till Smartbo för att få en åtgärds- och tidplan samt en förlängd sluttid för att få arbetena klara senast sista juli 2017. I brevet meddelar kommunen att den behöver gå vidare med en annan entreprenör om inte Smartbo svarade. Men det kommer inget svar och arbetena utförs inte heller.
  • Hösten 2017 genomför kommunen en direktupphandling och tecknar avtal med Aluforma, underleverantör till SmartBo, för att färdigställa modulerna och åtgärda fuktproblemen. Aluforma är tillverkare och har därmed kunskap om produkten. Det innebär också att kommunen har kvar garantier på bygget.
  • I april 2018 gör Rise, Research Institutes of Sweden, en oberoende kontroll och bedömning av fuktkvoter. När fukt trängt in i materialet kan sporer orsaka en mikrobiell tillväxt. Fuktskadat material byts ut och saneras och nu är värdena normala och uppfyller de krav som finns.

Nu har byggnaden fått ett slutbesked. Kommunen återkommer med besked kring vad byggnaden ska användas till.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till