« Föreg. Nästa »

Delårsrapporten visar att Bollebygds kommunen väntas gå plus vid slutet av året 


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Pressmeddelande från Bollebygds kommun:

Delårsrapporten visar att Bollebygds kommunen väntas gå plus vid slutet av året 


Christer Falk 2018-10-09


Kommunstyrelsen fastställde på måndagens möte kommunens delårsrapport 2018.
I delårsrapporten ingår förutom en sammanställning av det ekonomiska utfallet en beskrivning av måluppfyllelse och verksamhet från januari till augusti. Prognosen för helåret är ett resultat på 15,5 miljoner kronor. Resultatet motsvarar tre procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Reavinster till följd av exploatering ingår inte iöverskottet utan tillkommer. Prognosen har förbättrats, jämfört med tidigare prognoser i april och februari.


– Resultatet ser något bättre ut än budget. Vi har en bra verksamhet och bra följsamhet mot budget, vilket är glädjande. Utmaningen inför 2019 är vår kostnadsutveckling, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande. 

11 av 24 mål uppfyllls helt
Av de totalt 24 mål som finns i budgeten förväntas i nuläget 11 att uppnås helt, 9 att uppnås delvis och 4 att inte nås. De mål som uppfylls är bland annat att skapa ökade möjligheter till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden, att alla barn ska ha tillgång till en förskola där verksamheten är lärorik,  att främja goda matvanor i skola och förskola och att eftersträva olika typer av bostäder i olika storlek, arkitektur och standard. Bland de mål som inte beräknas nås under året finns målet om att vara bland de 50 högst rankade kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, att minska sjukfrånvaron, att fler kommunala lokaler ska vara tillgänglighetsinventerade och inlagda i regionens tillgänglighetsdatabas samt ett utvecklat anhörigstöd. 

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är plus 2,9 miljoner kronor. Kommunen kommer att resultatföra större delen av den avsättning som man gjort tidigare år för bygget av Bollebygdskolan, det ger ett överskott med cirka 5 miljoner kronor. Aktuell investeringsbudget är 146 miljoner kronor. Av den beräknas drygt 50 miljoner att utnyttjas. Kommunen kan självfinansiera 73 procent av investeringarna. 

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har ökat med 8,7 procent sedan augusti 2017 och ligger nu runt 630 personer. 

  

Kort fakta kring delårsrapporten 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje kommun lämna minst en delårsrapport varje år. 
Detta är årets första och enda delårsrapport och gäller perioden januari-augusti. Den är 
kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Det finns tre nämnder i kommunen som 
också lämnar var sin delårsrapport: bildnings- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com