« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen som visar plus för förvaltningens verksamhet


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen som visar plus för förvaltningens verksamhet


Christer Falk 2015-02-25

Kommunstyrelsen godkände förslaget till årsredovisning för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2014. Den visar ett positivt resultat på 5,7 miljoner kronor för 2014. 

Det beror på ett överskott både i den verksamhet som finansieras genom skatter och i den som finansieras genom avgifter. De skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott på drygt 5 miljoner, som framförallt beror på försäljning av mark, ökade bygglovsintäkter, lägre kapitalkostnader, lägre kostnader för bostadsanpassning och färdtjänst samt lägre kostnader för energiförbrukningen. Dessutom har det funnit flera vakanta tjänster under året.

 

De intäktsfinansierade verksamheterna visar ett överskott på 650 000 kronor. Det beror dels på att vissa åtgärder inom vatten- och avlopp inte genomförts som planerat under året dels på att de nya entreprenadavtalen inneburit lägre kostnader för hushållsavfall och för avfall från Råssa återvinningscentral än tidigare avtal.

 

Måluppfyllelsen för året ligger på 30 procent, vilket är en försämring jämfört med

föregående år då måluppfyllelsen var 82 procent. Av de tio målen är tre uppfyllda. Två av målen har inte gått att mäta under perioden. Antalet barnbokslån har ökat och energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat, helt enligt målen. Däremot har bland annat sjukfrånvaron bland kommunens personal ökat och antalet fall av och kostnader för skadegörelse har ökat under året, vilket inte är i linje med målen.

 

Andra ärenden på mötet:

  • Kommunstyrelsen har svarat på Wolmar Tjärnlunds medborgarförslag om en motionsslinga i Bollebygds centralort. Styrelsen ser positivt på en motionsslinga i centrala Bollebygd och delar Wolmar Tjärnlunds uppfattning om att Rinnaområdet är en lämplig plats. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur området bör utnyttjas. Därför bör byggandet av en motionsslinga vänta
  • Kommunstyrelsen avslår Johanna Winthers medborgarförslag om att genomföra säkerhetsåtgärder längs Gesebolsvägen. Kommunen är medveten om att denna sträcka längs Gesebolsvägen behöver åtgärdas och har fört dialog med Trafikverket. Det har lett till att en ny gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen planeras med byggstart redan i höst. Eftersom utbyggnaden ligger så nära i tid är det inte aktuellt med tillfälliga säkerhetslösningar.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxorna grundar sig på de avgifter som beslutats i Borås Stad och medför en höjning på mellan tre och sju procent. De föreslås gälla från 1 januari 2015. Det förutsätter att Bollebygds kommun tecknar ett nytt tjänsteköpsavtal med Borås Stad för att fortsatt ta hand om ansökningar och utföra tillsyn.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ny taxa för sotning och brandskyddskontroll. Den nya taxan innebär ingen höjning av avgifterna, men den har ändrats för att vara lättare att förstå för den enskilde. Taxan föreslås gälla från och med 1 maj 2015 och ersätter tidigare taxa.
  • Kommunstyrelsen förlänger avtalet för skolskjuts i kommunen. Företaget Nettbus AB som kört skolbussarna sedan augusti 2012 får i och med förlängningen fortsätta uppdraget till den 30 juni 2016.
  • Kommunstyrelsen fastställde årsredovisningen för byggnads- och miljönämnden. Nämnden visar ett underskott på 27 000 kronor som dels beror på något högre kostnader för arvoden dels kostnader för telefoni och IT som är utöver budget.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com