« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen som visar plus för förvaltningens verksamhet


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen som visar plus för förvaltningens verksamhet


Christer Falk 2015-02-25

Kommunstyrelsen godkände förslaget till årsredovisning för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2014. Den visar ett positivt resultat på 5,7 miljoner kronor för 2014. 

Det beror på ett överskott både i den verksamhet som finansieras genom skatter och i den som finansieras genom avgifter. De skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott på drygt 5 miljoner, som framförallt beror på försäljning av mark, ökade bygglovsintäkter, lägre kapitalkostnader, lägre kostnader för bostadsanpassning och färdtjänst samt lägre kostnader för energiförbrukningen. Dessutom har det funnit flera vakanta tjänster under året.

 

De intäktsfinansierade verksamheterna visar ett överskott på 650 000 kronor. Det beror dels på att vissa åtgärder inom vatten- och avlopp inte genomförts som planerat under året dels på att de nya entreprenadavtalen inneburit lägre kostnader för hushållsavfall och för avfall från Råssa återvinningscentral än tidigare avtal.

 

Måluppfyllelsen för året ligger på 30 procent, vilket är en försämring jämfört med

föregående år då måluppfyllelsen var 82 procent. Av de tio målen är tre uppfyllda. Två av målen har inte gått att mäta under perioden. Antalet barnbokslån har ökat och energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat, helt enligt målen. Däremot har bland annat sjukfrånvaron bland kommunens personal ökat och antalet fall av och kostnader för skadegörelse har ökat under året, vilket inte är i linje med målen.

 

Andra ärenden på mötet:

  • Kommunstyrelsen har svarat på Wolmar Tjärnlunds medborgarförslag om en motionsslinga i Bollebygds centralort. Styrelsen ser positivt på en motionsslinga i centrala Bollebygd och delar Wolmar Tjärnlunds uppfattning om att Rinnaområdet är en lämplig plats. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur området bör utnyttjas. Därför bör byggandet av en motionsslinga vänta
  • Kommunstyrelsen avslår Johanna Winthers medborgarförslag om att genomföra säkerhetsåtgärder längs Gesebolsvägen. Kommunen är medveten om att denna sträcka längs Gesebolsvägen behöver åtgärdas och har fört dialog med Trafikverket. Det har lett till att en ny gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen planeras med byggstart redan i höst. Eftersom utbyggnaden ligger så nära i tid är det inte aktuellt med tillfälliga säkerhetslösningar.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxorna grundar sig på de avgifter som beslutats i Borås Stad och medför en höjning på mellan tre och sju procent. De föreslås gälla från 1 januari 2015. Det förutsätter att Bollebygds kommun tecknar ett nytt tjänsteköpsavtal med Borås Stad för att fortsatt ta hand om ansökningar och utföra tillsyn.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ny taxa för sotning och brandskyddskontroll. Den nya taxan innebär ingen höjning av avgifterna, men den har ändrats för att vara lättare att förstå för den enskilde. Taxan föreslås gälla från och med 1 maj 2015 och ersätter tidigare taxa.
  • Kommunstyrelsen förlänger avtalet för skolskjuts i kommunen. Företaget Nettbus AB som kört skolbussarna sedan augusti 2012 får i och med förlängningen fortsätta uppdraget till den 30 juni 2016.
  • Kommunstyrelsen fastställde årsredovisningen för byggnads- och miljönämnden. Nämnden visar ett underskott på 27 000 kronor som dels beror på något högre kostnader för arvoden dels kostnader för telefoni och IT som är utöver budget.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com