« Föreg. Nästa »

Resultat från utredning av exploateringar


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Resultat från utredning av exploateringar


Christer Falk 2016-09-10


Kommunens revisorer har sedan tidigare beställt en utredning kring kommunens hantering av exploateringar.


Kommunen har nu fått resultatet från utredningen kring hanteringen av exploateringar. Det är en bra och tydlig utredning som pekar på vissa brister och kommer med konkreta förslag på lösningar. Utredningen ger stöd för det förbättringsarbete som pågår sedan tidigare.


Kommunens hantering av exploateringar har präglats av en vilja att snabbt svara upp mot behoven i samhället. En konsekvens av detta är att det inte hunnits med att strukturera verksamheten i tillräcklig omfattning. Några av bristerna är otydlighet om vem som beslutar vad, otydliga uppdrag och brist på dokumentation. Tidvis har uppföljningarna varit undermåliga vilket ligger till bakgrund för utredningsuppdraget.


Pågående och genomförda åtgärder

  • Omorganisation med överflyttning av ansvar för exploateringar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden
  • Projektredovisningar av exploateringarna
  • Regelbundna planberedningar med deltagande av presidier och cheftjänstemän
  • En utvecklingsstrateg är rekryterad
  • Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att ta fram av nödvändiga riktlinjer och planer
  • Förslag till nya ekonomiska styrprinciper inklusive uppföljningsrutiner, under ledning av ekonomichefen
  • Definiering av gränssnittet mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
  • Åtgärder för en mer långsiktig bemanning på samhällsbyggnadsförvaltningen


Kommunen kommer att noga gå igenom utredningen och dess förslag. Med utredningens  rekommendationer hoppas vi kunna förbättra våra åtgärder ytterligare för en tydlig och bra struktur av exploateringsverksamheten.

Hämtat från Bollebygds kommuns hemsida.
Vi återkommer med kommentarer från kommunalråden i början av nästa vecka. (Vecka 37)


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com