« Föreg. Nästa »

Vem blir Bollebygdsambassadör 2020


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Vem blir
Bollebygdsambassadör 2020


Christer Falk 2019-11-29

Bengt-Olof Hammar, 2019-års Bollebygdsambassadör.
Bengt-Olof Hammar, 2019-års Bollebygdsambassadör.

I samband med köpmännens julmarknad söndagen den 8 december presenterar kommunen 2020-års Bollebygdambassadör.

Den som tar över ambassadörskapet efter 2019-års ambassdör, Bengt-Olof Hammar blir den 18:e ambassdören sedan kommunen bildades.

Så här skriver kommunen på sin hemsida om "kraven" för att få möjlighet att bli utsedd till Bollebygdsambassadör:

"Personen ska ha anknytning till kommunen och antingen vara bosatt eller ha bott i kommunen. Personen ska dessutom agera som en god ambassadör genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av kommunen".

Det är politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och fullmäktiges presidium som utser årets Bollebygdsambassadör.

Ca 15.00
Presentationen av 2020-års Bollebygdsambassadör sker vid cirka 15.00 den 8 december på Gästgivaretorget.

Tidigare Bollebygdsambassadörer. Hämtat från Bollebyds kommuns hemsida:

Bollebygdsambassadör 2019 - Bengt-Olof Hammar

Genom att kombinera sin roll som framgångsrik företagare med ett starkt personligt engagemang, inte bara för den ideella föreningsverksamheten i Olsfors utan också som hängiven företrädare för kommunens östra delar, är Bengt-Olof Hammar en god representant för det entreprenörskap som lagt grunden för kommunens positiva utveckling.

Bollebygdsambassadör 2018 - Stefan Hederdal

Motiveringen för ambassadörsutmärkelsen lyder:
Genom sitt starka engagemang för kommunen är Stefan Hederdal en värdig representant för den entreprenörsanda som alltid varit utmärkande för bygden. Genom sina insatser har han bidragit till den positiva utveckling av Töllsjö som uppmärksammats långt utanför kommunens gränser.

Bollebygdsambassadör 2017 - Olle Örngård

Olle har arbetat som skolbibliotekarie i 15 år i Bollebygds kommun. Han är ursprungligen från Smedjebacken men studerade till bibliotikarie i Borås. Innan dess studerade han tio år i Uppsala, bland annat arkeologi.
Motivering löd: ” Olle Örngård är, inte minst genom sin varma personlighet, en god representant för det engagerade och mycket uppskattade arbete som kommunens anställda utför dagligen. Olle Örngård bidrar, för egen del och tillsammans med alla sina kollegor i kommunen, till att sprida en så positiv bild av kommunen att Bollebygd idag är en av landets mesta attraktiva kommuner.”

Bollebygdsambassadör 2016 - Christer Falk

Filmaren och fotografen Christer Falk har sedan många år dokumenterat kommunens historia genom film och foto. Han driver även webbsidan bollebygdsnyheter.se, där han rapporterar om olika händelser och människor runt om i kommunen. Motveringen löd: ”Christer Falk utnämns till Bollebygdsambassadör 2016 för att han med stort engagemang och genuint intresse, i ord och bild, har dokumenterat personer och händelser under lång tid i Bollebygds kommun och därmed bidragit till att sprida en positiv bild av Bollebygds sentida historia och utveckling.”

Bollebygdsambassadör 2015 - Bollekollen

Gruppen bakom namnet Bollekollen består av sju personer som arbetar för att göra området kring den gamla anrika skidbacken vid riksväg 40 till det självklara valet när det gäller äventyr och upplevelser, såväl sommar som vinter. Motiveringen löd: ”Bollekollen utnämns till Bollebygdsambassadör 2015 för att de med stor entusiasm och framtidstro antagit utmaningen att skapa en fantastisk anläggning för såväl sommar- som vinteraktiviteter och därigenom visat att de är goda förvaltare av det starka entreprenörskap som i generationer präglat Bollebygds kommun”

Bollebygdsambassadör 2014 - Curt Bengtsson

Motiveringen till valet av ambassadör löd: "Curt Bengtsson utnämns till Bollebygdsambassadör 2014 för att han genom stort engagemang bidrar till att bevara och förmedla Bollebygds långa tradition av hantverkskunnande när det gäller tillverkning av olika träprodukter".

Bollebygdsambassadör 2013 - Håkan Alfredsson

I samband med julmarknaden på Gästgivartorget i Bollebygd fick Lions luciageneral och blomsterhandlaren Håkan Alfredsson ta emot det hedrande uppdraget att vara Bollebygdsambassadör under 2013. Motiveringen löd: "Under många år såväl i sin yrkesutövning som genom sitt stora engagemang i föreningslivet inom och utanför kommunen, bidragit till att sprida en positiv bild av Bollebygds kommun".

Bollebygdsambassadör 2012 - Bollebygds kyrkokör

Motiveringen löd: ”Bollebygds kyrkokör har, under professionell ledning av Torbjörn Widfeldt, utvecklats till en hyllad representant för kulturen i Bollebygd. Genom sina bejublade framträdanden väcker kören stor uppmärksamhet och bidrar därmed till att sprida en positiv bild av Bollebygds kommun.”

Bollebygdsambassadör 2011 - Svante Johansson

Motiveringen löd: ”Han förenar de stora idrottsliga framgångarna inom ridsporten med ett ödmjukt och positivt sätt. Svante Johansson framhåller ofta att han är från Bollebygds kommun så han är redan en bra reklampelare för kommunen.

Bollebygdsambassadör 2010 - Sassi Wemmer

Sassi Wemmer från Hultafors fick förtroendeuppdraget att vara ambassadör för Bollebygds kommun under 2010. Motiveringen löd: ”Ett uppdrag han fick för att han på ett inspirerat och engagerat sätt bidrar till att utveckla ekoturismen och den småskaliga företagsamheten i Bollebygd.”

Bollebygdsambassadörer 2009 - Anita och Nils-Bertil Andersson

Paret Andersson blev årets val av ambassadörer. Både Anita och Nils-Bertil Andersson har under många år gjort sig kända för ett ihärdigt arbete för hembygden, på många olika sätt.

Bollebygdsambassadör 2008 - Thord Gustavsson

Thord Gustavsson är en framgångsrik företagare i kommunen. Genom hans ideella insatser i föreningslivet och i sitt engagemang att skapa mötesplatser för nya entreprenörer bidrar han till en positiv utveckling av Bollebygds kommun.

Bollebygdsambassadör 2007 - Gunilla Giraldo

Gunilla Giraldo har vuxit upp i Bollebygd. Hon är sedan 2001 direktör, eller som man säger i USA, president för SACC-USA. Organisationen är en svensk-amerikansk handelskammare som finns i ett 20-tal regioner över hela USA.

Bollebygdsambassadör 2006 - Dan Waern

Vid OS 1960 i Rom placerade sig Dan Waern på fjärde plats i finalen på 1 500 meter. Vid Europamästerskapen i Stockholm 1958 blev han silvermedaljör på samma sträcka. Dan Waern är numera bosatt i Bollebygds kommun.

Bollebygdsambassadör 2005 - Mia Karlsson

Mia Karlsson har vuxit upp i Gantarås i Töllsjö. Hon har studerat vid Operahögskolan i Stockholm och blev hösten 2004 utsedd till 2005 års Jenny Lind-stipendiat.

Bollebygdsambassadör 2004 - Christer Berens

Christer Berens, "den mest kände Bollebygdsbon i Norge", är verksam inom vin- och restaurangbranschen bland annat som importör av eget vin. 

Bollebygdsambassadör 2003 - Niklas Andersson

Niklas Andersson är född och uppvuxen i Bollebygd. Niklas har som musikalartist haft stora roller i uppsättningar både i Sverige och utomlands. Sitt år som Bollebygdsambassadör avslutade han med en mycket uppskattad konsert i Bollebygds kyrka.
Tipsa en vän