« Föreg. Nästa »

Reflekterande samtal för höjd livskvalité för äldre


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida, 20190529

Reflekterande samtal
för höjd livskvalité för äldre


Christer Falk 2019-05-29


Äldreomsorgen i Bollebygd är medforskare i ett forskningsprojekt tillsammans med Högskolan i Borås, där man försöker hitta nya metoder för organisering och ledarskap inom äldreomsorgen. Projektet heter LEVA och den tredje delen som handlar om reflekterande samtal i mindre grupper har satt igång under våren.

Sedan januari i år har forskningsprojektets tredje del med reflekterande samtal i grupp startat. Sjutton stycken reflektionshandledare har utsetts och fått utbildning.

Handledarna som ska hålla i egna grupper har under våren fått lära sig teorier och metoder om uppdraget som reflektionshandledare. Handledaren leder små grupper där de reflekterar kring ämnen som professionellt bemötande för till exempel höja livskvalitén för brukarna.

Reflektionen är ett verktyg som ska lära deltagarna i grupperna att reflektera kring sitt arbete och förhållningssätt. Grundtanken är att arbetet inom vård och omsorg alltid ska handla om ett socialt samspel mellan människor.

Reflektion som verktyg lär personalen att stanna upp och tänka till kring sin yrkesroll, sitt förhållningssätt och hur det uppfattas av sina medarbetare och brukaren.

- Det är roligt och nödvändigt att reflektera i sitt yrke och för sin personliga utveckling. Det är intressant att ta del av andras reflektioner och komma till insikt med vad man gör både som person och i sin yrkesroll, säger Amanda Pettersson, undersköterska som är en av reflektionshandledarna som ska hålla i egna grupper ute i verksamheten.

Professionellt bemötande och empati mot kollegor och brukare

Reflektionshandledarna hade den 21 maj en utbildning ledd av Christina Lindstam som arbetar som utbildningskonsult. Där diskuterade de vad professionellt förhållningssätt och bemötande är samt vad empati är. Dessa teman ska sedan handledarna fortsätta arbeta med ute i reflektionsgrupperna.

Reflektionshandledarna har under våren träffat sina grupper två gånger. Grupperna kommer träffas var fjärde vecka under hösten och framåt våren 2020.

Äldreomsorgens vision - Ditt liv i en verksamhet av världsklass

Samtliga medarbetare och chefer i Äldreomsorgen deltar i reflektionsarbetet. Reflektionsarbetet ska gå i linje med äldreomsorgens vision och värdeord, samt de handlingsplaner som tagits fram i de framtidsverkstäder som äldreomsorgen deltog på i februari.

Äldreomsorgen har arbetar fram visionen ”Ditt liv i en verksamhet av världsklass”. För att nå visionen arbetar de efter värdeorden: lika värde, omtanke och professionalitet.

Forskningsprojektet LEVA

LEVA-projektet är ett forskningsprojekt i samverkan mellan Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås, Bollegården i Bollebygds kommun och Ekero i Ulricehamns kommun. Det delfi­nansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Projektet pågår hösten 2018 till och med våren 2020. Projektets syfte är att fokusera på värdegrundsfrågor samt utveckla bemötande och arbetssätt inom vård och omsorg för äldre personer och anhöriga, för att främja ett gott liv och hälsosamt åldrande för den äldre personen. Rent konkret kan det exempelvis innebära att ta fram nya arbetssätt och utveckla digital teknik som möjliggör personlig omsorg i form av hjälp med toalettbesök. Ett förebyggande av inkontinensproblematik kan ersätta en omfattande användning av blöjor. Projektet avser att bidra till att äldres livsvillkor blir bättre.

Forskningsprojekt i fyra delar

  1. Första delen är en kartläggning av nulägessituationen med hjälp av en enkätstudie där äldre på boendena, deras anhöriga, vård- och omsorgspersonal och chefer deltar samt uppföljande intervjuer med vård- och omsorgspersonal och ledare.
  2. Den andra delen består av workshops genom så kallade framtidsverkstäder. Under framtidsverkstäderna arbetades handlingsplaner fram som ska styra det fortsatta arbetet.
  3. Tredje delen är reflekterande samtal i mindre grupper med vård- och omsorgspersonalen.
    De reflekterande samtalen har fokus på ett personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att se den äldre personen med resurser, kunskap och behov. Vård- och omsorgspersonalen inbjuder den äldre personen att vara delaktig i sin egen vård och omsorg.
  4. Den sista delstudien har fokus på uppföljning och utvärdering. Projektet pågår från hösten 2018 och fram till augusti 2020.

LEVA står för Hållbart LEdarskapande genom delaktighet - VärdegrundsArbete för ökad livskvalitet inom äldreomsorgen.

Du kan läsa mer om forskningsprojektet på Högskolan i Borås webbplatslänk till annan webbplats.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com