« Föreg. Nästa »

Ny plan- och bygglovstaxa


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida 20190528

Ny plan- och bygglovstaxa


Christer Falk 2019-05-28


Från den 1 juli 2019 träder en ny plan- och bygglovstaxa i kraft. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 25 april att anta förslag till nya plan- och bygglovstaxa som samhällsbyggnadsnämnden tagit fram. Den nya taxan börjar gälla den första juli i år.

Taxan finns publicerad under sidorna om bygglov.


Avgifter

 

Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige och används för att räkna ut din avgift för bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Ett lov kan kosta mer, beroende på kommunikation med grannar, om åtgärder strider emot en detaljplan eller om en lokaliseringsprövning måste göras.

 

I kolumnen till höger finns Bollebygds kommuns plan- och bygglovstaxa. Alla kommunens taxor och avgifter finns även samlade under fliken kommun och politik. Observera att en ny plan- och bygglovstaxa träder i kraft från den 1 juli 2019.

Vi har även skapat kostnadsexempel för diverse åtgärder. Det är ungefärliga kostnader på vad olika åtgärder kan kosta. En specifik beräkning för varje ärende görs som delas upp i tre delar: Bygglovsavsgift, inspektionsavgift och kommunicering.

Den antagna taxan utgår ifrån storlek av byggnationen; area.

Vid en bygglovsansökan där en komplementbyggnad ingår beräknas den sammanlagda arean. Ett eventuellt marklov ingår också i bygglovet.

Kostnader för nybyggnadskarta, kommunikation, eventuella planavgifter, anslutningsavgifter och dispenser kan också tillkomma. En bygglovsansökan kan alltså kosta över 50 000 kronor beroende på storlek på byggnationen och lokalisering.

OBS! Tänk på att alla priser är ungefärliga och endast exempel!

Hus

50-129 kvadratmeter: 11 000 kronor

130-199 kvadratmeter: 15 000 kronor

200-299 kvadratmeter: 19 000 kronor

Tänk på att byggnation inom detaljplanelagt område kan medföra en planavgift på cirka 29 000 kronor som inte är medräknad i prisexemplet.

Komplementbyggnad

Carport, garage eller liknande, under 50 kvadratmeter: 2 800 – 5 400 (beroende på detaljplan eller inte)

Carport, garage eller liknande, mellan 50-120 kvadratmeter: 4 800 – 8000 (beroende på detaljplan eller inte)

Tillbyggnad

Mindre än 15 kvadratmeter: 2 800 kronor (om inte attefallstillbyggnad)

16-49 kvadratmeter: 4 800 kronor

50-129 kvadratmeter: 10 000 kronor

130-199 kvadratmeter: 13 300 kronor

Rivningslov

Mindre än 250 kvadratmeter: 3 600 kronor

250-999 kvadratmeter: 7 300 kronor

Övrigt

Förhandsbesked: 7 000 kronor

Strandskyddsdispens: 4 300 kronor

Installation av eldstad: 900 kronor

Rivningsanmälan: 900 kronor


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com