« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände avtal för att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Kommunstyrelsen godkände avtal för att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn


Christer Falk 2014-12-02

På det sista sammanträdet för nuvarande kommunstyrelse togs enhälligt beslut om att teckna en ny överenskommelse med Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande barn. Det nya avtalet innebär tio platser, istället för nuvarande sex platser. Anledningen är att antalet barn som söker asyl i Sverige ökat kraftigt under året och enligt Migrationsverkets prognos kommer ökningen att fortsätta under 2015. Det har gjort att Länsstyrelsen sett över fördelningen av platser i landets kommuner.

– Vi har som kommun krav på oss att kunna erbjuda platser samt ett gott mottagande och omhändertagande. Genom att vi tecknar avtal får vi också statlig ersättning för att ta emot de ensamkommande flyktingbarnen, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Stort behov
Behovet av boenden för ensamkommande barn är stort och efter en lagändring, som trädde i kraft 1 januari 2014, anvisas alla kommuner barn oavsett om kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket eller inte. Överenskommelsen för Bollebygds kommun rör asylsökande pojkar från 15 år till och med 17 år. Den gäller tillsvidare, från och med 1 januari 2015.

 

Uppföljningsrapport med positiv prognos
Kommunstyrelsen godkände uppföljningsrapport för januari till oktober för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter. Den visar en förbättrad prognos jämfört med augusti och förutser ett positivt resultat för 2014 som motsvarar 4,8 mkr. Den positiva prognosen förklaras av ökade bygglovsintäkter, försäljning av mark, lägre kostnader för personal på grund av vakanta tjänster, lägre kostnader för köpt verksamhet inom VA- och renhållning, lägre kostnader för el och värme, som är ett resultat av tidigare genomförda energisparåtgärder, samt lägre kapitalkostnader. Dessa positiva poster ställs mot ökade kostnader med anledning av tillkommande utredningsuppdrag inom intern kontroll och ny organisation.

 

Upphandlings- och inköpspolicy
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar en reviderad upphandlings- och inköpspolicy. Sedan nuvarande policy fastställdes har ett antal lagförändringar gjorts nationellt, vilket krävt en uppdatering.
– Syftet med policyn är att fortsatt skapa ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor med en tydligare helhetssyn och ökat medborgarfokus. Vi ska säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minst miljöpåverkan inom ramen för lagstiftningen, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Direktupphandling
Kommunstyrelsen antog även reviderad riktlinje vid direktupphandling, som bygger på de nya regler som trädde i kraft 1 juli 2014. Gränsen för direktupphandling har höjts till 28 procent av tröskelvärdet, vilket innebär 505 800 kronor. Det är krav på dokumentation vid upphandlingar som överstiger 100 000 kronor och upphandlande myndighet ska även besluta om riktlinjer för hur direktupphandling ska användas. Riktlinjen beskriver hur konkurrensen ska tillvaratas vid olika inköpsvärden och hur direktupphandlingar ska genomföras i kommunen.

 

På kommunstyrelsens möte beslutades även att:

  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar finanspolicy för Bollebygds kommun. Syftet med finanspolicyn är att ange regler för förvaltningen av olika placeringsportföljer och att vara en handbok i det löpande arbetet för personer, inom och utanför kommunen, som arbetar med placeringar och finansiering, så kallad skuldförvaltning.

 

  • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nya taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning. De nya taxorna i direktionens förslag innebär en kostnadsökning med tre procent.

 

 

 

För mer information, kontakta:
Christer Johansson (M), ordförande kommunstyrelsen, 033-430 55 02
Peter Rosholm (S), vice ordförande kommunstyrelsen, 033-430 55 03

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com