« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände avtal för att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Kommunstyrelsen godkände avtal för att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn


Christer Falk 2014-12-02

På det sista sammanträdet för nuvarande kommunstyrelse togs enhälligt beslut om att teckna en ny överenskommelse med Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande barn. Det nya avtalet innebär tio platser, istället för nuvarande sex platser. Anledningen är att antalet barn som söker asyl i Sverige ökat kraftigt under året och enligt Migrationsverkets prognos kommer ökningen att fortsätta under 2015. Det har gjort att Länsstyrelsen sett över fördelningen av platser i landets kommuner.

– Vi har som kommun krav på oss att kunna erbjuda platser samt ett gott mottagande och omhändertagande. Genom att vi tecknar avtal får vi också statlig ersättning för att ta emot de ensamkommande flyktingbarnen, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Stort behov
Behovet av boenden för ensamkommande barn är stort och efter en lagändring, som trädde i kraft 1 januari 2014, anvisas alla kommuner barn oavsett om kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket eller inte. Överenskommelsen för Bollebygds kommun rör asylsökande pojkar från 15 år till och med 17 år. Den gäller tillsvidare, från och med 1 januari 2015.

 

Uppföljningsrapport med positiv prognos
Kommunstyrelsen godkände uppföljningsrapport för januari till oktober för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter. Den visar en förbättrad prognos jämfört med augusti och förutser ett positivt resultat för 2014 som motsvarar 4,8 mkr. Den positiva prognosen förklaras av ökade bygglovsintäkter, försäljning av mark, lägre kostnader för personal på grund av vakanta tjänster, lägre kostnader för köpt verksamhet inom VA- och renhållning, lägre kostnader för el och värme, som är ett resultat av tidigare genomförda energisparåtgärder, samt lägre kapitalkostnader. Dessa positiva poster ställs mot ökade kostnader med anledning av tillkommande utredningsuppdrag inom intern kontroll och ny organisation.

 

Upphandlings- och inköpspolicy
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar en reviderad upphandlings- och inköpspolicy. Sedan nuvarande policy fastställdes har ett antal lagförändringar gjorts nationellt, vilket krävt en uppdatering.
– Syftet med policyn är att fortsatt skapa ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor med en tydligare helhetssyn och ökat medborgarfokus. Vi ska säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minst miljöpåverkan inom ramen för lagstiftningen, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Direktupphandling
Kommunstyrelsen antog även reviderad riktlinje vid direktupphandling, som bygger på de nya regler som trädde i kraft 1 juli 2014. Gränsen för direktupphandling har höjts till 28 procent av tröskelvärdet, vilket innebär 505 800 kronor. Det är krav på dokumentation vid upphandlingar som överstiger 100 000 kronor och upphandlande myndighet ska även besluta om riktlinjer för hur direktupphandling ska användas. Riktlinjen beskriver hur konkurrensen ska tillvaratas vid olika inköpsvärden och hur direktupphandlingar ska genomföras i kommunen.

 

På kommunstyrelsens möte beslutades även att:

  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar finanspolicy för Bollebygds kommun. Syftet med finanspolicyn är att ange regler för förvaltningen av olika placeringsportföljer och att vara en handbok i det löpande arbetet för personer, inom och utanför kommunen, som arbetar med placeringar och finansiering, så kallad skuldförvaltning.

 

  • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nya taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning. De nya taxorna i direktionens förslag innebär en kostnadsökning med tre procent.

 

 

 

För mer information, kontakta:
Christer Johansson (M), ordförande kommunstyrelsen, 033-430 55 02
Peter Rosholm (S), vice ordförande kommunstyrelsen, 033-430 55 03

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com