« Föreg. Nästa »

Hinner Tingshuset flyttas?


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Hinner Tingshuset flyttas?


Christer Falk 2018-09-26

Den 21 juni gavs ett besked av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars-Erik Olsson om att en ny upphandling gällande en flytt av det gamla Tingshuset skulle gå ut. Sedan dess har det nu gått drygt tre månader och än har ingen anbudsförfrågan lämnat samhällsbyggnadskontoret.

Klicka på bilden och se en video kring Tingshuset.


Vi har tidigare berättat om att Leif Karlsson, ordförande i Bollebygds Hembygdsförening, har vid ett flertal tillfällen träffat kommunens ledning och även fastighetsbolaget Strand AB om en flytt av Tingshuset. Tingshuset ska flyttas för att Strand AB ska bygga bostäder på den tomten.

Oro
Nu finns en oro hos de som vill flytta och bevara Tingshuset att tiden rinner iväg. En anbudsförfrågan är lovad att gå ut i slutet av denna månad och den ska ligga ute i fyra veckor. Därefter ska samhällsbyggnadskontoret ta ställning till de inkomna anbuden. När detta är klart ska den som får jobbet planera och starta flytten av Tingshuset. Därför infinner sig frågan: ”Hinner Tingshuset flyttas innan Strand AB ska gå igång med sitt bostadsbyggande".

Ingen intervju
Bollebygdsnyheter.se har därför vid några tillfällen försökt få en intervju med samhällsbyggnadsförvaltningens chef, Ann-Charlotte Lind, men utan resultat.
Trots upprepade frågor om en intervju har Ann-Charlotte Lind istället valt att svara på våra frågor via mail. Därför publicerar vi här de mailsvar vi har fått av henne. 

”Ni får mitt svar via mail…
jag har försökt att sammanfatta de olika stegen nedan… 

Flera upphandlingar är en av orsakerna till att processen har tagit tid. 

Som ett första steg fick kommunen revidera det första förfrågningsunderlaget för att få in anbud. Den ursprungliga upphandlingen var en stor upphandling med många delar (nu har den delats upp). 

I den andra upphandlingen låg anbuden för högt gentemot budget. 

Nyligen togs ett politiskt beslut om att gå ut upphandling genom löpande räkning för flytten. (Förutom denna upphandling så har det genomförts en upphandling för mark och VA-arbeten). 

När kommunen, genom beslutet, gör väsentliga förändringar kring uppdraget/upphandlingsdokumenten så går det inte att tillfråga de befintliga anbudslämnarna, dvs ny upphandling krävs för ny konkurrensutsättning. Detta underlag kommer att vara klart inom kort. 

En leverantör som tidigare avstått från att lämna anbud kanske, efter ändringen, bedömer att upphandlingen är av intresse, därav ny upphandling. 

Juni: 
Avstämningar i juni kring vägen fram. 
(Upphandlare inom kommunstyrelseförvaltningen slutar i juni och ny upphandlare är på plats i mitten av augusti). 

Juli/aug
Tjänsteskrivelse tas fram ang upphandlingen till presidet 

Aug
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 20:e aug ang ny upphandling, detta beslut behöver vinna laga kraft, vilket det gör tre veckor från det att det justerade protokollet är anslaget på kommunens digitala anslagstavla. 

Arbete påbörjas med framtagande av ett nytt förfrågningsunderlag.  
(Red anm. Varför kunde man inte förbereda detta förfrågningsunderlag redan under sommaren. Då hade det varit klart att skicka ut i början av september månad.)

Sep:
Upphandlingen är klar inom kort.”

 

 

  


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.