« Föreg. Nästa »

Hinner Tingshuset flyttas?


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Hinner Tingshuset flyttas?


Christer Falk 2018-09-26

Den 21 juni gavs ett besked av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars-Erik Olsson om att en ny upphandling gällande en flytt av det gamla Tingshuset skulle gå ut. Sedan dess har det nu gått drygt tre månader och än har ingen anbudsförfrågan lämnat samhällsbyggnadskontoret.

Klicka på bilden och se en video kring Tingshuset.


Vi har tidigare berättat om att Leif Karlsson, ordförande i Bollebygds Hembygdsförening, har vid ett flertal tillfällen träffat kommunens ledning och även fastighetsbolaget Strand AB om en flytt av Tingshuset. Tingshuset ska flyttas för att Strand AB ska bygga bostäder på den tomten.

Oro
Nu finns en oro hos de som vill flytta och bevara Tingshuset att tiden rinner iväg. En anbudsförfrågan är lovad att gå ut i slutet av denna månad och den ska ligga ute i fyra veckor. Därefter ska samhällsbyggnadskontoret ta ställning till de inkomna anbuden. När detta är klart ska den som får jobbet planera och starta flytten av Tingshuset. Därför infinner sig frågan: ”Hinner Tingshuset flyttas innan Strand AB ska gå igång med sitt bostadsbyggande".

Ingen intervju
Bollebygdsnyheter.se har därför vid några tillfällen försökt få en intervju med samhällsbyggnadsförvaltningens chef, Ann-Charlotte Lind, men utan resultat.
Trots upprepade frågor om en intervju har Ann-Charlotte Lind istället valt att svara på våra frågor via mail. Därför publicerar vi här de mailsvar vi har fått av henne. 

”Ni får mitt svar via mail…
jag har försökt att sammanfatta de olika stegen nedan… 

Flera upphandlingar är en av orsakerna till att processen har tagit tid. 

Som ett första steg fick kommunen revidera det första förfrågningsunderlaget för att få in anbud. Den ursprungliga upphandlingen var en stor upphandling med många delar (nu har den delats upp). 

I den andra upphandlingen låg anbuden för högt gentemot budget. 

Nyligen togs ett politiskt beslut om att gå ut upphandling genom löpande räkning för flytten. (Förutom denna upphandling så har det genomförts en upphandling för mark och VA-arbeten). 

När kommunen, genom beslutet, gör väsentliga förändringar kring uppdraget/upphandlingsdokumenten så går det inte att tillfråga de befintliga anbudslämnarna, dvs ny upphandling krävs för ny konkurrensutsättning. Detta underlag kommer att vara klart inom kort. 

En leverantör som tidigare avstått från att lämna anbud kanske, efter ändringen, bedömer att upphandlingen är av intresse, därav ny upphandling. 

Juni: 
Avstämningar i juni kring vägen fram. 
(Upphandlare inom kommunstyrelseförvaltningen slutar i juni och ny upphandlare är på plats i mitten av augusti). 

Juli/aug
Tjänsteskrivelse tas fram ang upphandlingen till presidet 

Aug
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 20:e aug ang ny upphandling, detta beslut behöver vinna laga kraft, vilket det gör tre veckor från det att det justerade protokollet är anslaget på kommunens digitala anslagstavla. 

Arbete påbörjas med framtagande av ett nytt förfrågningsunderlag.  
(Red anm. Varför kunde man inte förbereda detta förfrågningsunderlag redan under sommaren. Då hade det varit klart att skicka ut i början av september månad.)

Sep:
Upphandlingen är klar inom kort.”

 

 

  


Tipsa en vän     Skriv ut
Information i Töllsjö
Annons Töllsjö

Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com