« Föreg. Nästa »

Bollebygds kommun gör ett överskott på 8,8 miljoner.


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Bollebygds kommun gör ett överskott på 8,8 miljoner.


Christer Falk 2014-03-26


Kommunstyrelsen godkände kommunens årsredovisning för 2013 på senaste mötet. Årsredovisningen visar ett resultat på 10,8 miljoner kronor. Två miljoner kronor sätts av för en kommande ombyggnad av Bollebygdsskolan, vilket gör att kommunen, efter avsättningen, får ett överskott på 8,8 miljoner.

 -Det är positivt att resultatet är i nivå med vårt finansiella mål och dessutom bättre än budgeterat, efter att vi gjort avsättningen. Det är också väldigt positivt att vi nu kan börja reservera pengar för att kunna göra den kommande stora ombyggnaden av Bollebygdsskolan, säger Christer Johansson (m), kommunstyrelsens ordförande.


De totala nettoinvesteringarna uppgick till 25,6 mkr. I samband med årsbokslutet föreslås även att nämndernas budgetramar justeras. Årsredovisningen ska nu godkännas av kommunfullmäktige.

Personalredovisningen

Kommunstyrelsen godkände även personalredovisningen, som visar att sjukfrånvaron minskat med 0,2 procentenheter, från 5,3 till 5,1 procent, jämfört med 2012.
- Det är väldigt glädjande att sjukfrånvaron minskar. Bollebygds kommun har nu näst lägst sjukfrånvaro bland kommunerna i Sjuhärad, vilket kan jämföras med 2011 då vi hade högst sjukfrånvaro bland Sjuhärdskommunerna, säger Christer Johansson (m), kommunstyrelsens ordförande.

Även andelen långtidssjukskrivna har minskat, från 45,6 procent till 27 procent. Personalredovisningen visar också att kommunens anställda har ökat med 26 medarbetare, från 516 till 542 anställda och att en klar majoritet, 85 procent, är kvinnor. 51,8 procent av de anställda arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen, 35,1 procent inom omsorgsförvaltningen och 13,1 procent på kommunstyrelseförvaltningen Medelåldern är 46,2 år.

Personalredovisningen ska nu godkännas av kommunfullmäktige.

På kommunstyrelsens möte togs även beslut om:

  • Att ge Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder tillstånd att köpa Flässjum 1:27 m.fl., Skattegårdstomten, i centrala Bollebygd till en kostnad av tre miljoner kronor. Roland Andersson (c) yrkade avslag med motiveringen att tomten har för låg exploateringsgrad.

 

  • Att avsluta detaljplanearbetet för Hultafors hälsocenter (Fjälla1:91 m fl) och för området Varpås (Flässjum 12:77, 4:28 samt Erikstorp 1:183 m.fl.). När det gäller Hultafors hälsocenter är anledningen att exploatörer dragit sig ur och de som är kvar har inte kunnat komma överens om kostnaderna för en ny och relativt dyr väg upp till hälsocentret. När det gäller området Varpås har beslutet om en utbyggnad av Götalandsbanan, sträckan Mölnlycke-Borås, ändrat förutsättningarna. Det finns heller inte några intressenter som anslutit sig för att bygga i området.

 

  • Att utöka valnämndens budgetram med 85 000 kr för ökade kostnader med anledning av att två val ska genomföras 2014; valet till Europaparlamentet den 25 maj och det allmänna valet den 14 september.Pengarna tas frånkommunstyrelsens ofördelade budget.

 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com