« Föreg. Nästa »

Bollebygds kommun gör ett överskott på 8,8 miljoner.


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Bollebygds kommun gör ett överskott på 8,8 miljoner.


Christer Falk 2014-03-26


Kommunstyrelsen godkände kommunens årsredovisning för 2013 på senaste mötet. Årsredovisningen visar ett resultat på 10,8 miljoner kronor. Två miljoner kronor sätts av för en kommande ombyggnad av Bollebygdsskolan, vilket gör att kommunen, efter avsättningen, får ett överskott på 8,8 miljoner.

 -Det är positivt att resultatet är i nivå med vårt finansiella mål och dessutom bättre än budgeterat, efter att vi gjort avsättningen. Det är också väldigt positivt att vi nu kan börja reservera pengar för att kunna göra den kommande stora ombyggnaden av Bollebygdsskolan, säger Christer Johansson (m), kommunstyrelsens ordförande.


De totala nettoinvesteringarna uppgick till 25,6 mkr. I samband med årsbokslutet föreslås även att nämndernas budgetramar justeras. Årsredovisningen ska nu godkännas av kommunfullmäktige.

Personalredovisningen

Kommunstyrelsen godkände även personalredovisningen, som visar att sjukfrånvaron minskat med 0,2 procentenheter, från 5,3 till 5,1 procent, jämfört med 2012.
- Det är väldigt glädjande att sjukfrånvaron minskar. Bollebygds kommun har nu näst lägst sjukfrånvaro bland kommunerna i Sjuhärad, vilket kan jämföras med 2011 då vi hade högst sjukfrånvaro bland Sjuhärdskommunerna, säger Christer Johansson (m), kommunstyrelsens ordförande.

Även andelen långtidssjukskrivna har minskat, från 45,6 procent till 27 procent. Personalredovisningen visar också att kommunens anställda har ökat med 26 medarbetare, från 516 till 542 anställda och att en klar majoritet, 85 procent, är kvinnor. 51,8 procent av de anställda arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen, 35,1 procent inom omsorgsförvaltningen och 13,1 procent på kommunstyrelseförvaltningen Medelåldern är 46,2 år.

Personalredovisningen ska nu godkännas av kommunfullmäktige.

På kommunstyrelsens möte togs även beslut om:

  • Att ge Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder tillstånd att köpa Flässjum 1:27 m.fl., Skattegårdstomten, i centrala Bollebygd till en kostnad av tre miljoner kronor. Roland Andersson (c) yrkade avslag med motiveringen att tomten har för låg exploateringsgrad.

 

  • Att avsluta detaljplanearbetet för Hultafors hälsocenter (Fjälla1:91 m fl) och för området Varpås (Flässjum 12:77, 4:28 samt Erikstorp 1:183 m.fl.). När det gäller Hultafors hälsocenter är anledningen att exploatörer dragit sig ur och de som är kvar har inte kunnat komma överens om kostnaderna för en ny och relativt dyr väg upp till hälsocentret. När det gäller området Varpås har beslutet om en utbyggnad av Götalandsbanan, sträckan Mölnlycke-Borås, ändrat förutsättningarna. Det finns heller inte några intressenter som anslutit sig för att bygga i området.

 

  • Att utöka valnämndens budgetram med 85 000 kr för ökade kostnader med anledning av att två val ska genomföras 2014; valet till Europaparlamentet den 25 maj och det allmänna valet den 14 september.Pengarna tas frånkommunstyrelsens ofördelade budget.

 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com